financiranje knji nica u sustavu visokog obrazovanja n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
FINANCIRANJE KNJIŽNICA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

FINANCIRANJE KNJIŽNICA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

FINANCIRANJE KNJIŽNICA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA. Prof. dr. sc. Vesna Vašiček Mirjana Hladika, dipl. oec. SADRŽAJ. Pregled zakonodavnog okvira koji regulira područje djelovanja i rada knjižnica u sustavu visokog obrazovanja Izvori financiranja knjižnica u sustavu visokog obrazovanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FINANCIRANJE KNJIŽNICA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA' - cael


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
financiranje knji nica u sustavu visokog obrazovanja

FINANCIRANJE KNJIŽNICA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA

Prof. dr. sc. Vesna Vašiček

Mirjana Hladika, dipl. oec.

sadr aj
SADRŽAJ
 • Pregled zakonodavnog okvira koji regulira područje djelovanja i rada knjižnica u sustavu visokog obrazovanja
 • Izvori financiranja knjižnica u sustavu visokog obrazovanja
 • Značenje svakog od izvora financiranja u ukupnim izvorima financiranja
 • Primjer Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • Prijedlozi i preporuke za poboljšanje regulatornog okvira rada i financiranja knjižnica u sustavu visokog obrazovanja
zakonodavni okvir
ZAKONODAVNI OKVIR
 • Zakon o knjižnicama (Nar. nov. 105/1997.)
 • dvije izmjene Zakona (Nar. nov. 5/1998. i Nar. nov. 104/2000.)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. 123/2003.)
 • Statut Sveučilišta u Zagrebu
 • Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu (listopad 2007.)
financiranje knji nica
FINANCIRANJE KNJIŽNICA
 • Zakon o knjižnicama čl.29.
  • Sredstva za rad samostalnih knjižnica, odnosno knjižnica u sastavu osigurava osnivač
  • Za posebne programe - osnivači, jls, ministarstva, pravne i fizičke osobe
  • Za posebne zadatke - ministarstvo kulture, obrazovanje i športa kroz državni proračun
  • Sredstva se osiguravaju i iz prihoda od obavljanja djelatnosti, sponzorstva, darovanja i na drugi način (dopuna 2000 god.)
 • Visokoškolske i sveučilišne knjižnice dužni su osnovati osnivači visokih škola i sveučilišta uz uvjet da su osigurani:
   • knjižnična građa
   • stručno osoblje
   • prostor, oprema i sredstva za rad knjižnica
financiranje knji nica1
FINANCIRANJE KNJIŽNICA
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • Financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti iz svih izvora (proračun, vlastiti, donacije)
  • Raspodjela sredstava ovisno o izvoru u nadležnosti ministarstava, sveučilišta i/ili sastavnica sveučilišta
  • Financiranje knjižnica nije izravno istaknuto – financiranje u okviru redovne nastavne i znanstvene djelatnosti
 • Statut Sveučilišta u ZG
  • Sveučilišni knjižnični sustav funkcijski povezuje knjižnice znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i znanstvenih sastavnica.
  • Sveučilišni knjižnični sustav je svojim knjižnično-informacijskim uslugama dio znanstvene, istraživačke, umjetničke i nastavne djelatnosti Sveučilišta.
financiranje knji nica2
FINANCIRANJE KNJIŽNICA
 • Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu
  • Knjižnična (bibliotečna) i informatička djelatnost sastavnice Sveučilišta i Sveučilišta smatra se sastavnim dijelom Programa nastavne djelatnosti
  • Program nastavne djelatnosti financira se iz Državnog proračuna preko nadležnog ministarstva i iz ostalih zakonom dopuštenih izvora
  • Intencija je da se u financiranju kroz lump-sum (cjeloviti iznos) financira i knjižnična djelatnost u funkciji nastave
izvori financiranja
IZVORI FINANCIRANJA

Financiranje djelatnosti i troškovi djelatnosti vidljivi:

 • IZRAVNO
  • troškovi nabave knjiga, časopisa, baza podataka, posebnih aktivnosti knjižnica
 • NEIZRAVNO
  • osiguravanje prostora, opreme i drugih uvjeta rada te plaća i drugih troškova zaposlenih
 • Ne raspolaže se preciznim podacima o troškovima knjižnica i izvorima financiranja knjižnica u cjelovitom iznosu
izvori financiranja1
IZVORI FINANCIRANJA

Najznačajniji izvori:

 • sredstva iz državnog i lokalnih proračuna (MZOŠ i ostali)
 • vlastita sredstva
 • donacije
 • međuknjižnična posudba
zna enje pojedinog izvora financiranja
ZNAČENJE POJEDINOG IZVORA FINANCIRANJA
 • najvažniji izvor jesu vlastita sredstva
 • knjižnice se manjim dijelom financiraju iz sredstava državnog proračuna (MZOŠ)
 • donacije – od fizičkih i pravnih osoba – važan izvor financiranja - teško je planirati njihov iznos
slide10
MZOŠ sudjeluje u financiranju nabave stranih časopisa i u nabavi baza podataka
 • Odluka o kriterijima za novčanu potporu nabavi stranih časopisa
 • tri kriterija:

1. predmet novčane potpore

2. korisnik sredstava i

3. način odobravanja potpore

slide11
ANALIZA UDJELA VLASTITIH PRIHODA

U UKUPNIM PRIHODIMA

(SVEUČILIŠTE U ZAGREBU)

knji ni no dokumentacijski centar efzg
KNJIŽNIČNO DOKUMENTACIJSKI CENTAR EFZG
 • veliki broj korisnika (preko 20 000)
 • korisnicima omogućeno pretraživanje knjižnične građe kroz on-line kataloge, baze podataka...
 • kontinuirano educiranje studenata za korištenje dostupnih elektroničkih izvora podataka
knji ni ni fond
KNJIŽNIČNI FOND
 • poslovna politika odvajanja zatvorenog i aktivnog knjižničnog fonda u okviru kojih se izgrađuju različite zbirke (cca 125 000 svezaka knjiga, 380 naslova časopisa, elektronička građa…)
 • npr. Zbirka nastavnika EF-a,
 • Zbirka “Zaštita”,
 • Zbirka “Zaklada”,
 • Zbirka rariteta,
 • Referentna zbirka,
 • Zbirka magisterija i doktorata...
izgradnja knji ni nog fonda
IZGRADNJA KNJIŽNIČNOG FONDA
 • KLJUČNI IZVORI FINANCIRANJA:

1. Vlastiti izvori

2. Donacije

3. Razmjena

4. Sredstva iz državnog proračuna (MZOŠ)

5. Ostali izvori

1 vlastiti izvori
1. Vlastiti izvori
 • kupnja monografske publikacije
 • baze podataka za vlastite korisnike (JSTOR i AMADEUS)
 • odlukom Dekanskog kolegija u KDC dostavlja se određeni broj primjeraka predloženih udžbenika od strane Odbora za udžbenike što ih knjižnica kupuje vlastitim sredstvima
2 donacije
2. Donacije
 • od fizičkih osoba koje daruju knjige iz svoje biblioteke
 • od pravnih osoba (British Council, Američka ambasada, Algoritam)
 • teško ih je predvidjeti
3 razmjena
3. Razmjena
 • međuknjižnična posudba – tuzemstvo i inozemstvo
 • knjižnica EFZG ima ostvarenu direktnu posudbu sa British Library (za razliku od većine drugih knjižnica kojima je posrednik u posudbi Nacionalna sveučilišna knjižnica)
slide22
aktualna razmjena knjiga sa pet institucija uglavnom iz okruženja (Hrvatska, Slovenija, BiH)
 • razmjena knjige za knjigu - razmjena izdanja

profesora sa EFZG sa izdanjima (udžbenicima)

profesora dotičnih fakulteta

 • razmjena časopisa sa čak 55 institucija diljem svijeta (Južna Amerika, Japan, Rumunjska...)
4 sredstva iz dr avnog prora una mzo
4. Sredstva iz državnog proračuna (MZOŠ)
 • kod kupnje stranih znanstvenih časopisa MZOŠ refundira sredstva utrošena za nabavu istih
 • omjer EF i MZOŠ s obzirom na sudjelovanje u sredstvima utrošenim za nabavu stranih znanstvenih časopisa:

a) u odnosu na broj časopisa (pretplata)

74% Ekonomski fakultet

26% MZOŠ

b) omjer financijskih sredstava

72% Ekonomski fakultet

28% MZOŠ

slide24
problemi u vremenskom kašnjenju povrata tih sredstava
 • problemi vezani uz naknadnu odluku MZOŠ da se sredstva utrošena za nabavu određenog/ih stranih znanstvenih časopisa neće refundirati, ili da se određeni strani znanstveni časopisi u toj godini neće nabavljati
 • sredstvima MZOŠ se kupuju baze podataka dostupne kroz Centar za online baze podataka
5 ostali izvori
5. Ostali izvori
 • profesori EF koji su članovi Uredništva stručnih i znanstvenih časopisa dostavljaju određeni broj primjeraka u knjižnicu – dio ostaje u knjižnici a preostali dio ide u razmjenu
 • profesori fakulteta učesnici simpozija (Cavtat, Odiseja...) dužni su dostaviti deset primjeraka, dio za knjižnicu a dio za razmjenu
problemi
PROBLEMI
 • veliki broj korisnika – više od 20 000 studenata
 • nužnost povećanja knjižničnog fonda
 • nužnost adaptacije prostora (preuređenje postojećeg prostora te eventualno proširenje knjižnice – na temelju već postojeće projektne dokumentacije)
 • znatni problemi u prikupljanju sredstava za adaptaciju i uređenje prostora
 • povećanje broja djelatnika
ad