slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa Laki ja opastus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa Laki ja opastus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa Laki ja opastus - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa Laki ja opastus. Tavoitteet ja tulokset Erottaa, mikä on laki ja mikä ei ole laki Tunnistaa joitakin merkityksellisiä lakeja ja opastuksia Tunnistaa käyttökelpoisia resursseja Jakaa ja kehittää tapoja helpottaa tietoisuutta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa Laki ja opastus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Tavoitteet ja tulokset

Erottaa, mikä on laki ja mikä ei ole laki

Tunnistaa joitakin merkityksellisiä lakeja ja opastuksia

Tunnistaa käyttökelpoisia resursseja

Jakaa ja kehittää tapoja helpottaa tietoisuutta

perhehoitajien laeista ja opastuksista

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa

slide3

Laki Ei laki

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa

slide4

Laki – määritelmä

‘1. Sääntö tai joukko sääntöjä, oikeusistuimissa täytäntöönpanokelpoisia, säätelevät suhdetta valtion ja sen kansalaisten välillä sekä kansalaisten keskinäistä käyttäytymistä.'

‘2. Lainsäädäntöelimessä tehty sääntö tai kokoelma sääntöjä.’

‘3. Kyseisten sääntöjen täytäntöönpanemat ehdot ja valvonta.’

Collins Concise Dictionary 3. painos 1995

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa

slide5

Mikä on sosiaalihuoltolaki?

Säännöt, joita sosiaalityöntekijöiden edellytetään

noudattavan lainvoimaisten päätösten tekemisessä liittyen heidän velvollisuuksiinsa palveluntarjoajina.

Lait, jotka määrittelevät erityisvelvollisuudet

sosiaalityöntekijöille palveluja tarjottaessa.

Laki, joka määrittää sosiaalityön ammattina ja

tarjoaa viitekehyksen sääntelyyn ammattimaisessa käyttäytymisessä.

Brammer, 2007, kpl.1

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa

slide6

Työskentely perhehoitajien rinnalla

1. Tunnista lain alueet, joista perhehoitajan on oltava tietoinen

2. Mieti esimerkkiä, joka korostaa perhehoitajaan liittyvää juridista aihetta tai kysymystä

3. Kerro ajatuksistasi ja kokemuksistasi koskien työtä

perhehoitajien kanssa keskittyen tietoisuuteen juridisista

aiheista

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa

slide7

Vuoden 1998 ihmisoikeuslaki

Vuoden 2000 laki terveydenhoidollisista normeista (Care Standards Act) , GSCC:n lakikokoelma (sosiaalihuoltojärjestö)

Yhdenvertaisuuslaki (Anti-discrimination Legislation)

Vuoden 1989 lastensuojelulaki (Children Act) – toiveet ja tunteet

Vanhempainvelvollisuus & hyväksyntä, holhousoikeuden kokonaisuudistusta koskeva uusi laki vuodelta 2005 (Mental Capacity Act)

& oikeuskäytäntö (Gillick,1985, Axon, 2006)‏

Salassapitolaki (Common Law on Confidentiality)

Vuoden 1998 henkilötietolaki (Data Protection Act)

Vuoden 2000 asiakirjajulkisuutta koskeva laki (Freedom of Information Act)

Vuoden 2004 lastensuojelulaki §12 & säädökset

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa

slide8

Standardi 1: ymmärrä lasten ja nuorten perhehoidon olennaiset periaatteet ja arvot

…hyvä perhehoitaja ‘kohtelee sinua tasa-arvoisesti perheen muihin lapsiin nähden’

Perhehoitajien ‘tulisi tuntea Kokonaisvaltainen Kunnioitus ’ …ja ‘salassapitopolitiikat’

‘…hyväksy perhehoidossa olevan lapsen hyvät ja huonot puolet, sillä elämä on yrittämistä ja erehtymistä. Sinua ei tulisi arvioida paperitöiden perusteella, vaan henkilöytesi’

Vuoden 1998 ihmisoikeuslaki

Vuoden 2000 laki terveydenhoidollisista normeista (Care Standards Act) , GSCC:n lakikokoelma (sosiaalihuoltojärjestö)

Yhdenvertaisuuslaki (Anti-discrimination Legislation)

Vuoden 1989 lastensuojelulaki (Children Act) – toiveet ja tunteet

Vanhempainvelvollisuus & hyväksyntä, holhousoikeuden kokonaisuudistusta koskeva uusi laki vuodelta 2005 (Mental Capacity Act)

& oikeuskäytäntö (Gillick,1985, Axon, 2006)‏

Salassapitolaki (Common Law on Confidentiality)

Vuoden 1998 henkilötietolaki (Data Protection Act)

Vuoden 2000 asiakirjajulkisuutta koskeva laki (Freedom of Information Act)

Vuoden 2004 lastensuojelulaki §12 & säädökset

Periaatteet ja arvot

Samanarvoisuus ja

ei-syrjivä käytäntö

Henkilölähtöiset lähestymistavat

Salassapito ja tiedon

jako

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa

slide9

Standardi 2: ymmärrä roolisi perhehoitajana

Hyvä perhehoitaja on joku, jolla on erittäin hyvät tiedot hoitojärjestelmästä, joku, joka välittää sinusta. ‘varmistaen, että huolehdittavat lapset ovat onnellisempia ja tuntevat olevansa turvassa saadessaan pysyä paikallaan.

Lainsäädäntö, politiikat ja menettelytavat mitä ja mistä löytää

Suhteet vanhempiin ja muihin

Valitukset ja kiitokset

Perhehoitoa koskevat säädökset (Foster Care Regulations) vuodelta 2002

http://www.opsi.gov.uk/si/si2002/uksi_20020057_en.pdf

Vuoden 1989 lastensuojelulaki

Osat I & II Vanhempainvelvollisuus (PR)

Neuvottelu ja hyväksyntä

Osa IV §31, 33, 34

Osa III Perheiden tukipalvelut

§26

Adoptio ja lastensuojelulaki (Adoption and Children Act) vuodelta 2002

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa

slide10

Standardi 3: ymmärrä terveys ja turvallisuus sekä terveellinen hoito

Perhehoitajien on tunnettava ‘oikea ruokavalio, allergiat, huumeet ja alkoholi’, ‘ymmärtää nuoria, hallita aggressiivista käytöstä, ohjata emotionaalisia ja persoonallisuuteen liittyviä pettymyksiä ja kehityksiä , itsetuhoisuutta, ensiapua…’ ‘keittotaidot!’

Standardi 6: suojella lapsia ja nuoria (turvassa vahingoilta)‏

Perhehoitajien on tiedettävä, ‘kuinka käsitellä järjestelmää ja kuinka tukea nuoria’, ‘mitä huolehdittavat lapset ovat kokeneet’, …pitäisi tuntea laki…

‘tehdä olosi turvalliseksi, huolehtia sinusta, olla sinua varten, olla joku jolle puhua

Lainsäädäntö, politiikat ja menettelytavat

Terveellinen hoito ja lääkintä

Henkilökohtainen turvallisuus

Riskin arviointi

Suojelu

Lapsen hyväksikäyttö ja lastensuojelu

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

‘Ilmiantaminen’ (raportointi epäonnistumisesta

tehtävässä)‏

Työsuojelulaki (Health and Safety law)

Vanhempainvelvollisuus, osaaminen ja hyväksyntä

Lastensuojelulaki vuodelta 1989

Osat I & II Vanhempainvelvollisuus

Osa IV §31, 33, 34

Osa III Perheiden tukipalvelut

Lastensuojelulaki vuodelta 2004

Laki yleisen edun mukaisesta ilmiannosta (Public Interest Disclosure Act)

1998

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa

slide11

Standardi 4: tiedä, kuinka kommunikoida tehokkaasti

…perhehoitajallani oli aina aikaa kuunnella ja opettaa minulle asioita elämästä, vaikka en koskaan kuunnellut niin paljon kuin olisi pitänyt. Olen oppinut hänen kokemuksistaan paljon…

Standardi 5: ymmärrä lasten ja nuorten kehitystä

…olla rakastettu, tulla huolehdituksi, olla hyväksytty perheenjäsen, saada koulut käytyä, selviytyä vaikeuksista, saada itseluottamusta

Vanhempainvelvollisuus, osaaminen ja hyväksyntä Vuoden 1989 lastensuojelulain mukaiset sitoumukset lapsia ja vanhempia kohtaan

Laki salassapidosta ja tiedonhankinnasta

Vuoden 2004 lastensuojelulaki §52

Lakisääteinen ohjeistus §52

Toiveet ja tunteet

Lasten auttaminen omien päätösten teossa

Vanhempien kanssa neuvottelu ja tiedonanto

Lasten luottamuksen pitäminen

Kirjanpito ja tiedon

jakaminen

Koulutuksellisen potentiaalin tukeminen

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa

slide12

Standardi 7: kehitä itseäsi

(perhehoitajat tarvitsevat)… tukea, kun he tarvitsevat jonkun… tukea kaikilta nuoren elämään kuuluvilta henkilöiltä

Koulutus-, tuki- ja kehitysstandardit perhehoidossa