slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille. TUEN KOLMIPORTAISUUS. Oppilaalle laaditaan HOJKS (=henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) oppilas ja huoltaja osallistuvat. Opettaja laatii pedagogisen selvityksen oppilasta ja huoltajaa kuullen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tietoa huoltajille' - ahanu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

TUEN KOLMIPORTAISUUS

Oppilaalle laaditaan HOJKS

(=henkilökohtainen opetuksen

järjestämistä koskeva suunnitelma)

oppilas ja huoltaja

osallistuvat

Opettaja laatii

pedagogisen selvityksen

oppilasta ja huoltajaa

kuullen

Laaditaan aina

oppimissuunnitelma

oppilas ja huoltaja

osallistuvat

Opettaja laatii

pedagogisen arvion

oppilasta ja huoltajaa

kuullen

Voidaan laatia

oppimissuunnitelma

(oppilas ja huoltaja

osallistuvat)

Kodin ja koulun yhteistyö

tuki voi liitty esim seuraaviin
Tuki voi liittyä esim. seuraaviin:
 • Opetustilanteen järjestelyt
 • Opetusmenetelmät
 • Materiaalit
 • Välineet
 • Koetilanteet
 • Käyttäytymisen ja tunne-elämän tukeminen
 • Kodin tuki
 • Läksyihin liittyvät järjestelyt
 • Tukiopetus
 • Osa-aikainen erityisopetus
 • Avustajapalvelut
opetustilanteen j rjestelyt
Opetustilanteen järjestelyt
 • Esim.
  • istumapaikka luokassa
  • tehtävien pilkkominen osiin
  • kuvien käyttö opetuksessa
  • kuvallisten ohjeiden käyttö
  • ohjeet pöytätasossa
  • korvatulpat / kuulokkeet
 • Mistä muusta voisi olla apua?
opetusmenetelm t
Opetusmenetelmät

Esim.

 • monikanavainen opetus
 • opetuksen tempo edellytysten mukainen
 • mahdollisuus kertaamiseen
 • opetusohjelmien käyttäminen
 • kuvat ja kuvalliset ohjeet tukena
 • osiin jaetut tehtävät
materiaalit
Materiaalit

Esim.

 • sopivan tasoinen oppikirja
 • monistukset värilliselle paperille (mikä väri)
 • monisteiden fonttikoko tavanomaista suurempi
 • värillinen, tekstin päälle laitettava kalvo
 • äänikirjat oppilaalle eri oppiaineissa
 • selkokirjallisuus
 • alleviivauslupa
v lineet
Välineet
 • Esim.
 • tietokone (aineet, kokeet, muistiinpanot)
 • sermi
 • aktiivityyny
 • pyörivä tuoli
 • erilaiset kynät (kolmiokynä, tuppi)
 • havaintovälineet (esim. kymmenjärjestelmävälineet)
kokeen suorittaminen
Kokeen suorittaminen

Esim.

 • suullinen täydentäminen/ kokonaan suullisesti
 • avustajan/opettajan tukemana
 • oppimateriaalia apuna käyttäen
 • kysymysten / tehtävien jakaminen ennakkoon
 • lisäaika
 • tietokone
 • kokeen pilkkominen ja tehtävien antaminen osina
 • koealueen pilkkominen
 • yhdistelmätehtävät (kielissä kuva – sana)
 • erillinen tila /erityisopettajan luona
 • monivalintakysymykset
 • kertotauluruudukon/laskimen käyttö
l ksyihin ja kotiteht viin liittyv t j rjestelyt
Läksyihin ja kotitehtäviin liittyvät järjestelyt

Koulussa:

 • läksytiedot huoltajalle esim. läksyvihkossa
 • läksyjen karsiminen
 • koulun tuki läksyjen tekemiseen; esim. läksykerho/koulussa päivän jälkeen tekeminen

Kotona:

 • läksyjen lukeminen ääneen
 • muistilaput kotona esim. kielten sanat
 • oppilaan oman vastuun tukeminen
 • Mistä muusta voisi olla apua?
k ytt ytymisen ja tunne el m n tukemiseen liittyv t j rjestelyt
Käyttäytymisen ja tunne-elämän tukemiseen liittyvät järjestelyt
 • säännölliset kasvatuskeskustelut
 • esim. kuraattorin konsultaatio ja/tai tukikäynnit
 • palkitsemis-/sanktioperusteinen sopimus
 • plus (+) / miinus (-) hymynaama–vihko
 • tuntikohtainen palaute keskittymisestä
 • yhteistyö koulun tasolla (esim. "avoimet ovet" naapuriluokkaan tai erityisopettajalle)
 • kiusaamisen ehkäisemisen strategia, Kiva koulu
 • riitojen selvittely ja sopiminen tuoreeltaan
 • toimintaohjeet pulpetin kannessa, seinällä
 • selkeät tuntirutiinit
 • sopimukset kiukkutilanteisiin (toimintamalli)
 • rauhoittumispaikka
arvioinnissa huomioitavaa
Arvioinnissa huomioitavaa
 • mahdollisuus osaamisen monipuoliseen näyttämiseen
 • arviointikeskustelu, sanallinen arviointi
 • kielissä kirjoitusvirheiden huomiotta jättäminen (huomioitava, mitä asiaa koetehtävällä testataan)
 • luki-virheiden huomiotta jättäminen
tukiopetus
Tukiopetus
 • annetaan oppilaan tarpeen mukaan

 voidaan myös ennakoida tulossa oleva vaikea asia

 • yksilöllisesti suunnitellut tehtävät ja ohjaus
 • tukiopetusta voi antaa oppilaan oma opettaja tai koulun muu opettaja
 • voidaan antaa yksilöopetuksena tai ryhmässä
osa aikainen erityisopetus
Osa-aikainen erityisopetus
 • (yleisen ja) tehostetun tuen aikana
 • kielelliset tai muut vaikeudet tai vaikeudet yksittäisessä oppiaineessa esim. matematiikka
 • jaksoittain lukuvuoden aikana
 • lisäksi säännölliset testaukset
 • Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai joskus yksilöopetuksena.
 • Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen yhteistyössä oppilaan opettajan kanssa.
oppimissuunnitelma
OPPIMISSUUNNITELMA
 • Oppimissuunnitelma on opettajan laatima suunnitelma oppilaan tuen järjestelyistä yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa
 • Oppimissuunnitelma voidaan laatia yleisen tuen aikana ja se tulee laatia, mikäli oppilas saa tehostettua tukea
pedagoginen arvio
PEDAGOGINEN ARVIO
 • opettaja tai opettajat laativat kirjallisen pedagogisen arvion oppilasta ja huoltajia kuullen
 • luokanopettaja tai -valvoja huolehtii tarvittavan tiedon keräämisestä muilta opettajilta (esim. aineenopettaja, erityisopettaja)
 • kuvataan oppiminen ja koulunkäynti kokonaisuutena
 • arvioidaan annetun tuen riittävyys ja vaikutus
 • arvioidaan millaisilla muilla järjestelyillä oppilasta tulisi tukea (=mitä tarvitaan lisää)
 • arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä, jossa päätetään tehostetun tuen aloittamisesta
tehostettu tuki
TEHOSTETTU TUKI
 • Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja
 • Opettaja, oppilas ja huoltaja laativat oppimissuunnitelman
 • Yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet
 • Osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen, joustavien opetusryhmien käytön ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu
 • Oppimista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti
pedagoginen selvitys
PEDAGOGINEN SELVITYS
 • Moniammatillisesti laadittu selvitys oppilaan etenemisestä sekä oppilaan saamasta tuesta ja kokonaistilanteesta
 • Kuullaan oppilasta ja huoltajia
 • Hankitaan tarvittaessa muita lausuntoja kuten psykologinen tai sosiaalinen tai muu selvitys
 • Arvioidaan, millaisilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi jatkossa tukea
 • Arvioidaan tarve oppiaineen / oppiaineiden yksilöllistämiseen
erityisen tuen p t s
ERITYISEN TUEN PÄÄTÖS
 • Erityisen tuen päätös on hallinnollinen päätös
 • Päätöksessä päätetään mm. opetusryhmästä (yleisopetuksen luokka / erityisluokat), oppiaineiden yksilöllistämisestä
 • Erityisen tuen päätöstä tarkistetaan 2. ja 6. vuosiluokan lopussa sekä aina kun tuen tarpeessa tapahtuu muutos
hojks henkil kohtainen opetuksen j rjest mist koskeva suunnitelma
HOJKS = Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
 • Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan HOJKS
  • Opettajat laativat HOJKS:in yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa
  • HOJKS:ia päivitetään tarvittaessa, vähintään kerran lukuvuodessa
oppilashuoltoryhm
Oppilashuoltoryhmä
 • Oppilashuoltoryhmä koordinoi tukitoimia ja seuraa koko kouluyhteisön ja yksittäisten luokkien sekä oppilaiden hyvinvointia
 • Huoltajalla on oikeus osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen silloin kun siellä käsitellään lapsen asiaa
oppilashuoltoryhm n j senet
Oppilashuoltoryhmän jäsenet
 • Rehtori, vastaa oppilashuoltoryhmän toiminnasta
 • Psykologi Outi Ukonmaanaho-Leinonen
 • Kuraattori Jaana Goman
 • Terveydenhoitaja Marja Hyypiö
 • Erityisopettaja Katariina Uusitalo
 • Opinto-ohjaaja (yläkoulu)
koulunk ynti yhdess onnistuen
Koulunkäyntiä – yhdessä onnistuen
 • Tukimuotojen ja koulunkäynnin tukemisen tarkoituksena on, että jokainen oppilas saisi onnistumisen kokemuksia, edistyisi opinnoissaan ja kykenisi toimimaan yhteisön jäsenenä
 • Yhteistyötä: Kodilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja koulu tukee kotien kasvatustehtävää vastaten omalta osaltaan oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta
koti tukee koulunk ynti
Koti tukee koulunkäyntiä
 • Pidä yhteyttä kouluun ja opettajiin
 • Ole kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä
 • Luo läksyrutiinit: aika, paikka, järjestelmällisyys
 • Pidä huolta levosta, ravinnosta ja kouluvarusteista
 • Osallistu oppimiskeskusteluihin ja vanhempaintapaamisiin
 • Kannusta lasta koulunkäyntiin