slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VVE én ontwikkelingsstimulering thuis PowerPoint Presentation
Download Presentation
VVE én ontwikkelingsstimulering thuis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

VVE én ontwikkelingsstimulering thuis - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

VVE én ontwikkelingsstimulering thuis. Anita (26 jaar) met Anne (3 jaar) Alleenstaand, twee kinderen Twee jaar Vmbo basisberoepsgerichte leerweg. Khadija (32 jaar) met Meral (3 jaar) Getrouwd, drie kinderen Vijf jaar basisschool, woont 1 jaar in Nederland, volgt inburgering .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VVE én ontwikkelingsstimulering thuis' - paige


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Anita (26 jaar) met Anne (3 jaar)

Alleenstaand, twee kinderen

Twee jaar Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

slide3

Khadija (32 jaar) met Meral (3 jaar)

Getrouwd, drie kinderen

Vijf jaar basisschool, woont 1 jaar in Nederland, volgt inburgering

oorzaken onderwijsachterstand
Oorzaken onderwijsachterstand
 • Lage opleiding – niet de culturele achtergrond
 • Lagere opleiding

Minder stimulerende thuisomgeving

Kwaliteit en inhoud van ouder-kindinteractie

 • Nederlandse taal, bij laagopgeleide ouders
 • Cultuur: weinig geletterdheid thuisklimaat en onbekendheid spelen: vooral door opleiding
kwantiteit ouder kindinteractie
Kwantiteit ouder-kindinteractie
 • Kinderen van 3 jaar horen de helft minder taal
 • Minder voorlezen
 • Ouders lezen zelf minder

boeken en kranten

inhoud ouder kindinteractie
Minder complexe zinnen

Minder verhelderen oorzaak-gevolgpatronen

Weinig gedecontextualiseerd taalgebruik

Minder stimuleren tot abstract en symbolisch denken

Minder expliciete verwijzing, benoeming, beschrijving en verklaring

Inhoud ouder-kindinteractie
kwaliteit ouder kindinteractie
Vaker ingrijpen zonder uitleg

Resultaat/productgericht, minder procesgericht

Leren door imitatie; minder aanzetten tot zelfstandig denken/ zelf ontdekken

Kwaliteit ouder-kindinteractie
effecten optimale interactie op kinderen
Kennis en vaardigheden

Houding:

zelfvertrouwen, motivatie, zichzelf zien als een ‘leerder’, doorzettingsvermogen, leergierig

Effecten optimale interactie op kinderen
combinatieprogramma s meeste effect
Hoge pedagogische kwaliteit

Relatief lange interventieduur (minimaal twee jaar)

Intensieve deelname

Interventies gericht op kinderen én ouders

Ouderlijke vaardigheden centraal

Maar welke vorm van ouderbetrokkenheid?

Combinatieprogramma’s: meeste effect
meest effectieve vorm ouderbetrokkenheid
Twee belangrijke factoren:

Wat ouders doen?

Stimulerend gezinsklimaat (‘home learning environment’)

Hoe ouders omgaan met het kind?

Kwaliteit en inhoud ouder-kindinteractie

Dus:

Ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat

Veel effectiever dan meehelpen, meedenken en het participeren in besluitvorming (Desforges en Abouchaar, 2003)

Meest effectieve vorm ouderbetrokkenheid
doelstellingen
Doelstellingen

VVE Thuis wil de onderwijskansen van peuters

stimuleren door:

 • het bevorderen van hun taal- en denkontwikkeling, accent op woordenschat;
 • het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.
doelen ouders ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat
Doelen ouders: ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat

Ouders

Wat:

 • zorgen voor een omgeving waarin hun kind (actief) kan ontdekken/spelen
 • doen regelmatig activiteiten met hun kind
 • gaan vaker voorlezen
 • spelen vaker met hun kind

Hoe:

 • kijken en luisteren beter naar hun kind
 • moedigen het kind vaker aan
 • reageren vaker positief op het kond
 • gaan vaker in op signalen en behoeften van het kind
 • hebben meer gesprekjes met hun kind
 • stellen vaker (geschikte) vragen en geven vaker antwoord op vragen van het kind
vuistregels omgaan met je kind
Vuistregels omgaan met je kind

Kijk en luister naar je kind

 • Kijk wat je kind doet.
 • Kijk naar zijn gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren.
 • Luister naar wat je kind zegt.
 • Let op de manier waarop je kind iets zegt.
 • Laat merken dat je kijkt en luistert.

Praat met je kind

 • Zeg de namen van dingen.
 • Gebruik begrippen.
 • Zeg wat je kind en jijzelf doen, zien, horen en voelen.
 • Geef uitleg en informatie.
 • Stel vragen en geeft antwoord op vragen.
slide14

Vuistregels omgaan met je kind

Moedig je kind aan

 • Reageer positief en toon waardering.
 • Laat je kind merken wat hij goed doet.
 • Help je kind met aanwijzingen of voordoen.
 • Zeg niet wat hij fout doet, maar geef het goede antwoord.
 • Steun je kind als hij het moeilijk heeft.

Volg je kind

 • Let op acties van je kind en reageer daarop.
 • Laat je kind zo veel mogelijk zelf doen en ontdekken.
 • Laat je kind zelf kiezen.
 • Sluit aan bij wat je kind wil.
methode
Methode
 • Concrete activiteiten in themaboekjes:

- voorbeeld wat ouders kunnen doen

 • voorbeeld hoe ouders kunnen omgaan met het kind (kwaliteit interactie)
 • overbrengen leerinhoud
 • Aansluiting bij voor- en vroegschoolse educatie
 • Ouderbijeenkomsten door pedagogisch medewerkster / contactmedewerkster
 • Informatie over ontwikkeling kind en rol ouders
ouderbijeenkomsten
Ouderbijeenkomsten

Opzet bijeenkomst

1e deel: VVE op speelzaal en relatie met thuis

2e deel: overdracht themaboekje

 • Begin: terugblik themaboekje
 • Kern: uitleg en oefenen (informatie ontwikkeling kind en hoe uitvoeren thuis)
 • Afsluiting: zijn er nog vragen, volgende keer terugblik

Werkvormen

 • Uitleggen en toelichten (interactieve informatieoverdracht)
 • Vragen stellen
 • Demonstreren (model-leren)
 • Rollenspel / participerend leren (doen)
thema s
Veertien themaboekjes elk acht activiteiten zoals praat-

platen, puzzels, voorlezen, liedjes, knutselen en bewegen.

Thema’s
 • Welkom
 • Ik
 • Winkeltje (kleur en vorm)
 • Eten
 • Herfst
 • Huis
 • Lente
 • Winter
 • Ziek
 • Verkeer
 • Water
 • Jarig
 • Groot
 • Kleding
materialen
Themaboekjes

Spelbord

Voorleesboekjes: 7

Ouders: schaar, kleurpotloden, lijm en kwastje, vouwblaadjes, verfdoos

Folders

Handleiding

A4 Vuistregels

Voorleesboekjes:

Wat ga jij doen?

Wat gaat Sinan doen?

De wolf en het slimme geitje

Ik ben mijn moeder kwijt

Leo en Japie Lapslap

Banaan

Ik ben al groter dan gisteren

Materialen
themaboekjes
Themaboekjes
 • Wat leert je kind?
  • Kennis en vaardigheden
  • Belangrijke woorden
 • Wat heb je nodig?
 • Wat kun je doen?
 • Stel vragen
 • Wist je dat…
vragen stellen
Vragen stellen

Het zijn voorbeeldvragen!

Doel: ouders leren vragen stellen

Welke vraag afhankelijk van interactie/situatie

Zoveel mogelijk open vragen:gesprekje gaat verder

Allerlei soorten vragen

 • Keuzevragen: kind laten kiezen
 • Intentievragen: wat ga je doen
 • Kennisvragen: meestal ‘wat’
 • Transfervragen: andere situaties
 • Reflectievragen: nadenken over / terugdenken
activiteiten
voorlezen, verhaaltjes aan de hand van illustraties

praatplaten, zoekopdrachten

spelopdrachten

liedjes, versjes

activiteiten om het denken te stimuleren zoals puzzels, memory en lotto

Activiteiten
 • fantasiespel
 • bewegingsactiviteiten
 • knutselactiviteiten / spelen met kosteloos materiaal
 • dagelijkse activiteiten, helpen in huis
doelen kinderen
Vier ontwikkelingsgebieden:

de taalontwikkeling

de denkontwikkeling

de lichamelijke ontwikkeling

sociaal-emotionele ontwikkeling

Accent denk- en taalontwikkeling,

vooral vergroten van de woordenschat

Doelen kinderen
slide25
Woordenschat

Luistervaardigheid en spreekvaardigheid

Kennismaking met schrift

Taal
woordkennis vve thuis
Woordkennis VVE Thuis
 • Meer woorden leren
 • Woorden in gesprekjes
 • Verschillende betekenissen woorden, waar heeft het mee te maken
 • Herhaling en variatie
taalversies vve thuis
Taalversies VVE Thuis

Uitvoering in sterkste taal : moedertaal

Overdracht themaboekje in taalgroepen:

 • Turkstalige versie
 • Woordenlijsten Nederlands – Marokkaans –Arabisch – Tamazight
 • Woordenlijsten en activiteit (Wat kun je doen?): Engels en Pools
voorbeelden denkontwikkeling
Voorbeelden denkontwikkeling
 • Kenmerken van dingen, dieren, mensen: kleur, vorm enz.
 • Sorteren bijvoorbeeld op kleur
 • Tijd:dag, nacht, eerst – dan, nu, straks
 • Tellen: tot en met 5
 • Hoeveelheid: o.a. hoeveel, meer en minder, veel, evenveel, allemaal, alle, heleboel, geen, enkele en weinig
kosten
Kosten

Stel acht thema’s per gezin (prijspeil 2009):

8 themaboekjes (tussen € 4 en € 5) € 45,00

Stel 4 leesboekjes, per stuk € 5,65 € 22,60

Werkmaterialen € 13,60

Totaal € 81.20

Kosten personeel (exclusief inhoudelijk thema) 3 uur per bijeenkomst.

Bijvoorkeur twee medewerksters.

Eigen bijdrage ouders: zelf bepalen.

Betalen uit: VVE-middelen.