Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014
Download
1 / 64

Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen 7 mei 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen 7 mei 2014. Nico De Witte, An-Sofie Smetcoren, Liesbeth De Donder, Sarah Dury, Tine Buffel, Tinie Kardol, Dominique Verté. In samenwerking met. Inleiding. Ageing and care challenges. Ageing society. Workforce shortage. Chronic conditions.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen 7 mei 2014' - norris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen7mei 2014

Nico De Witte, An-Sofie Smetcoren, Liesbeth De Donder, Sarah Dury,

Tine Buffel, Tinie Kardol, Dominique Verté

Een huis? Een thuis!


In samenwerking met
In samenwerking met

Een huis? Een thuis!


Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

Inleiding

Een huis? Een thuis!


Ageing and care challenges
Ageing and care challenges

Ageing society

Workforce shortage

Chronic conditions

Financial unsustainability

HLY vs LE

Health inequalities


Ageing global challenge
Ageing – global challenge

Age dependency ratio

Age-related total spending in % of GDP

27,8

23,2

2010

2050

16,7

16,6

13,7

EU27

11,1

US

Japan

Number of working age population for one older person (+65)

Source: Ageing Report 2009, OECD

*data for 2000 and 2050


Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

Immense differences: Expenditure in the base scenario, EU27, % of GDP

Source: Commission Services , EPC

6


1 vergrijzende samenleving
1. Vergrijzende samenleving % of GDP

België = 10e oudste land ter wereld

Een huis? Een thuis!


1 vergrijzende samenleving1
1. Vergrijzende samenleving % of GDP

Een huis? Een thuis!


1 vergrijzende samenleving2
1. Vergrijzende samenleving % of GDP

Een huis? Een thuis!


2 nergens beter dan thuis
2. Nergens beter dan thuis? % of GDP

 • Ageing in place

  • De mogelijkheid bieden en ondersteunen zodat ouderen kunnen wonen op de plaats die zij verkiezen

  • Meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen (ook meer en meer focus vanuit het beleid)

  • Ook in moeilijkere omstandigheden

   • Economische moeilijkheden

   • Onaangepaste woningen – achtergestelde woning

   • Zorgbehoeften

Een huis? Een thuis!


2 nergens beter dan thuis1
2. Nergens beter dan thuis? % of GDP

 • Belang van de woonkwaliteit bij ‘Ageing in place’

  • Naarmate men ouder wordt, nemen buitenhuisactiviteiten af

  • Kwaliteit van de woning heeft invloed op het gevoel van veiligheid

  • Belangrijke factor voor goede levenskwaliteit

  • Onaangepastheid van de woning vormt belemmering voor mobiliteit en dagelijks leven

Een huis? Een thuis!


2 nergens beter dan thuis2
2. Nergens beter dan thuis? % of GDP

 • Belang van de woonomgeving bij ‘Ageing in place’

  • Ouderen spenderen vaak meer tijd in hun buurt

  • Ouderen zijn vaker meer gehecht aan hun buurt

  • Ouderen kunnen afhankelijker worden van hun buurt

  • Als ouderen in een geschikte woning leven in een ongeschikte buurt, blijven ouderengevangen in een soort van gouden kooi (Royers, 2007, p.5).

Een huis? Een thuis!


3 een huis een thuis
3. Een huis? Een thuis! % of GDP

 • Inhoud boek

  • Hoe ziet de woonsituatie van ouderen in Vlaanderen eruit?

  • Welke push- enpullfactoren kunnen we detecteren waardoor ouderen willen verhuizen? o.a. onaangepastheid van de woning, basiscomfort, veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving

  • Hoe gaan ouderen om met die push- en pullfactoren?

  • Wat zijn de potentieel kwetsbare groepen op vlak van huisvesting?

Een huis? Een thuis!


Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

Een huis? Een thuis!


1 ouderenbehoefteonderzoek
1. % of GDPOuderenbehoefteonderzoek

 • Ouderenbehoefteonderzoek

  • Grootschalig onderzoek in 138 gemeenten

  • 64.737 60plussers

  • Doel van het lokaal ouderenbehoefteonderzoek

   • Evidence-based beleid ontwikkelen

  • Brede vragenlijst

   • Huisvesting en buurt

   • Gezondheid en zorg

   • Onveiligheid, eenzaamheid, sociale participatie, …

Een huis? Een thuis!


2 dataverzameling
2. Dataverzameling % of GDP

 • Hoe hebben we ouderenbevraagd?

  • Gestandaardiseerdevragenlijst

  • Ouderevrijwilligers

   • alsonderzoeksbegeleider, alssleutelfiguur, als interviewer

    = peer research

  • Gemeentevoert het onderzoekuit

   • Ondersteuning via eendraaiboek

   • Provincialecoördinatie

Een huis? Een thuis!


3 respondenten
3. Respondenten % of GDP

 • Wie is erbevraagd?

  • Thuiswonende 60plussers

  • Proportioneelgestratificeerdesteekproef in elkegemeente

  • 3 leeftijdsklassen

   • 60-69 mannen en vrouwen

   • 70-79 mannen en vrouwen

   • 80+ mannen en vrouwen

  • De verhoudingenbinnen de bevolkingwordenbehouden in de steekproef

Een huis? Een thuis!


3 respondenten1
3. Respondenten % of GDP

 • Hoeveel ouderen zijn er bevraagd?

Een huis? Een thuis!


3 respondenten2
3. Respondenten % of GDP

 • Kenmerken van steekproef

  • Leeftijd tussen 60 en 107 jaar

  • 55% vrouwen - 45% mannen

Een huis? Een thuis!


3 respondenten3
3. Respondenten % of GDP

Een huis? Een thuis!


3 respondenten4
3. Respondenten % of GDP

Een huis? Een thuis!


Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

Een huis? Een thuis!


Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

 • 1. Hoe % of GDPziet de woonsituatie van ouderen in Vlaanderen eruit?

Een huis? Een thuis!


1 woonvorm
1. Woonvorm % of GDP

Een huis? Een thuis!


1 1 inwonen bij kinderen
1.1 Inwonen bij kinderen % of GDP

 • Individueel profiel?

  • Voornamelijk 80-plussers

  • Vrouwen

  • In weduwstaat

  • Groter aandeel met fysieke beperking

  • Laag inkomen

Een huis? Een thuis!


1 2 alternatieve woningen
1.2 Alternatieve woningen % of GDP

1.1 Inwonen bij kinderen

Een huis? Een thuis!


1 2 alternatieve woning
1.2 Alternatieve woning % of GDP

 • Individueel profiel

  • Voornamelijk 80-plussers

  • Vrouwen

  • Groter aandeel met een fysieke beperking

  • Laag inkomen (uitz. kangoeroewoning)

  • Gehuwde en gescheiden ouderen

Een huis? Een thuis!


2 eigendomssituatie
2. Eigendomssituatie % of GDP

Een huis? Een thuis!


2 1 huren
2.1 Huren % of GDP

 • Individueel profiel?

  • Huren neemt toe met de leeftijd

  • Gescheiden ouderen

  • Ouderen met een inkomen onder €1000

   • Vaker op sociale én privémarkt

  • Ouderen met fysieke beperking

Een huis? Een thuis!


3 ouderdom van de woning
3. Ouderdom van de woning % of GDP

Een huis? Een thuis!


3 ouderdom van de woning1
3. Ouderdom van de woning % of GDP

 • De laagste inkomens wonen in de oudste woningen

 • Sociale huurwoningen zijn het jongste

 • 40% ouderen die inwonen bij hun kinderen wonen in een woning ouder dan 50 jaar

Een huis? Een thuis!


Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

2. Wat zijn push % of GDP- en pullfactoren?

Een huis? Een thuis!


Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

 • Push- en pullfactoren % of GDP

  • Push: Stressoren die ervoor zorgen dat ouderen niet langer thuis kunnen blijven wonen

  • Pull: Factoren die ouderen kunnen verleiden om te verhuizen/ hun woning aan te passen

  • Onaangepastheid van de woning aan ouderdom;

  • Geen basiscomfort in de woning;

  • Onveilig voelen in de woning;

  • Valfrequentie

Een huis? Een thuis!


1 onaangepastheid van de woning
1. Onaangepastheid % of GDPvan de woning

Een huis? Een thuis!


1 onaangepastheid van de woning1
1. Onaangepastheid van de woning % of GDP

 • Voornamelijk 80-plussers in ernstig onaangepaste woningen

 • Vaker gescheiden ouderen

 • Vaker ouderen met fysieke beperking

 • Huurwoningen (zowel sociale als privé) zijn vaker ernstig onaangepast

Een huis? Een thuis!


1 onaangepastheid van de woning2
1. Onaangepastheid van de woning % of GDP

Een huis? Een thuis!


2 geen basiscomfort
2. Geen basiscomfort % of GDP

Een huis? Een thuis!


2 geen basiscomfort1
2. Geen basiscomfort % of GDP

Een huis? Een thuis!


3 veilig voelen in de woning
3. Veilig voelen in de woning % of GDP

Een huis? Een thuis!


4 v alfrequentie
4. % of GDPValfrequentie

Een huis? Een thuis!


4 valfrequentie
4. Valfrequentie % of GDP

Een huis? Een thuis!


4 valfrequentie1
4. Valfrequentie % of GDP

 • Vooral huurders

  • 35,2% oudere huurders op de sociale markt

  • 30,1% oudere huurders op de privémarkt

 • Vooral bij ouderen die

  • 40,2% inwonen bij kinderen

  • 38% ouderen die wonen in alternatieve woonvormen

Een huis? Een thuis!


Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

3. Hoe % of GDPgaan ouderen om met die push- en pullfactoren?

Een huis? Een thuis!


Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

 • Wie wil woning laten zoals ze is? % of GDP

 • Wie wil woning aanpassen aan behoeften?

 • Wie klust in huis?

 • Wie is afgelopen 10 jaar verhuisd en waarom?

 • Wat is hun voorkeur van woonalternatieven?

Een huis? Een thuis!


1 woning laten zoals ze is
1. Woning laten zoals ze is % of GDP

Een huis? Een thuis!


2 aanpassen aan behoeften
2. Aanpassen aan behoeften % of GDP

Een huis? Een thuis!


3 klussen in huis
3. Klussen in huis % of GDP

Een huis? Een thuis!


4 verhuisd afgelopen 10 jaar
4. Verhuisd afgelopen 10 jaar % of GDP

Een huis? Een thuis!


4 verhuisd afgelopen 10 jaar1
4. Verhuisd afgelopen 10 jaar % of GDP

Een huis? Een thuis!


4 verhuisd afgelopen 10 jaar2
4. Verhuisd afgelopen 10 jaar % of GDP

Een huis? Een thuis!


4 redenen van verhuis
4. Redenen van verhuis % of GDP

Een huis? Een thuis!


5 woonalternatieven
5. Woonalternatieven? % of GDP

Een huis? Een thuis!


Een huis een thuis over ouderen en wonen 7 mei 2014

Een huis? Een thuis!


1 woonsituatie
1. Woonsituatie % of GDP

 • Inwonen bij kinderen

  • Niet louter een zorgverhaal

  • Inkomen heeft een zeer doorslaggevende rol

 • Alternatieve woningen

  • Niet ingeburgerd

 • Hoe ouder, hoe meer huurders

 • Vooral eigenaars en privéhuurders hebben oude woningen

Een huis? Een thuis!


2 push en pull factoren
2. Push- en pull factoren % of GDP

 • Meest voorkomende pushfactoren:

  • Huisvestingsproblemen

   • Trappen doen om de woning te betreden

   • Trappen in de woning

   • Geen centrale verwarming

   • Geen toilet in de woning

   • Geen bad of douche in de woning

   • Woning is inbraakgevoelig

  • Gezondheidsproblemen

   • Slechte gezondheid

   • Vallen in de woning

Een huis? Een thuis!


2 push en pull factoren1
2. Push- en pull factoren % of GDP

 • Meest voorkomende pullfactoren:

  • Aantrekkelijke woonomgeving

  • Toegankelijke buurt: aanwezigheid van openbare toiletten en rustbanken

  • Aanwezigheid van praktische voorzieningen: kruidenierszaak, postkantoor

  • Aanwezigheid vrijetijdsvoorzieningen: cinema, zwembad, theater

Een huis? Een thuis!


3 coping met push en pull
3. Coping met push en pull % of GDP

 • Verhuizen

  • 14% ouderen is de afgelopen 10 jaar verhuisd

  • Ook aandacht hebben voor negatieve effecten?

Een huis? Een thuis!


3 coping met push en pull1
3. Coping met push en pull % of GDP

 • Woning aanpassen?

  • Nee, liever niet…

  • Hoe ouder, hoe kleiner de bereidheid om de woning aan te passen

  • Belevingsaanpassing

Een huis? Een thuis!


4 kwetsbare groepen
4. Kwetsbare groepen % of GDP

 • Leeftijd: 80plussers

  • Leven in oudste woningen

  • Vaker geen toilet, centrale verwarming, bad of douche

  • Verhuizen vaker omwille van gezondheidsproblemen

Een huis? Een thuis!


4 kwetsbare groepen1
4. Kwetsbare groepen % of GDP

 • Burgerlijke staat

  • Nooit gehuwden

   • Wonen veel vaker in oudste woningen

   • Het vaakst geen toilet, bad of douche in de woning

   • Grote valfrequentie

  • Echtgescheidenen

   • Wonen vaker in jonge woningen, maar hoge huurgraad

   • Huurwoningen meest onaangepast

Een huis? Een thuis!


4 kwetsbare groepen2
4. Kwetsbare groepen % of GDP

 • Lage inkomens

  • Huren dubbel zo vaal op de privémarkt

  • Verhuizen vaker

  • Vaker inwonen bij kinderen

   • “Keuze” uit financiële redenen

  • Willen hun woning niet aanpassen

   • House rich – incomepoor

Een huis? Een thuis!


5 en nu
5 % of GDP. En nu?

 • Hoe ageingwell in placeondersteunen?

  • Woning en woonomgeving

   • Woningaanpassing

    • Binnen debat over ouderen en wonen veel aandacht voor ICT, sociale media, domotica

    • M aar: vaak ontbreken nog de basisvoorzieningen

   • Als ze moeten verhuizen, liefst in de eigen buurt

    • Aandacht voor leeftijdsvriendelijke omgeving

    • Vb: alternatieve woningen focussen zich op de woning, en spelen niet in op de woonomgeving

Een huis? Een thuis!


5 en nu1
5 % of GDP. En nu?

 • Hoe ageingwell in placeondersteunen?

  2. Zelfregieversterkend werken

  • Zelfregie, zelfmanagement, zelfsturing, autonomie, …

  • Belang van keuzes en controle over het eigen leven

  • Ook op vlak van wonen

  • Verhuizen op latere leeftijd = vaak geen spontane, zelfgemaakte keuze, maar wordt vaak aangewezen/aangepraat/opgelegd door de omgeving

Een huis? Een thuis!


5 en nu2
5 % of GDP. En nu?

 • Hoe ageingwell in placeondersteunen?

  3. Anticiperend gedrag stimuleren

  • Ouderen moet zelf proactief zijn en niet afwachten tot de keuzes dermate gelimiteerd zijn

  • Vb.: campagnes voor woningaanpassing richten zich vaak op de oudste ouderen… terwijl die er het meest weigerachtig tegenover staan

  • Vb. levensbestendig bouwen en verbouwen

  • Cognitieve herstructurering

Een huis? Een thuis!