Teleforum de agora thuis Dr. Bert Hoogveld CELSTEC Learning & Cognition - PowerPoint PPT Presentation

teleforum de agora thuis dr bert hoogveld celstec learning cognition n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teleforum de agora thuis Dr. Bert Hoogveld CELSTEC Learning & Cognition PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teleforum de agora thuis Dr. Bert Hoogveld CELSTEC Learning & Cognition

play fullscreen
1 / 46
Teleforum de agora thuis Dr. Bert Hoogveld CELSTEC Learning & Cognition
126 Views
Download Presentation
tabib
Download Presentation

Teleforum de agora thuis Dr. Bert Hoogveld CELSTEC Learning & Cognition

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teleforumde agora thuisDr. Bert HoogveldCELSTEC Learning & Cognition

 2. Teleforumde agora thuisDr. Bert HoogveldCELSTEC Learning & Cognition

 3. Overzicht workshop • Teleforum: het concept (30 min) • Vragen en discussie (15 min) • Teleforum: het concept in de praktijk brengen (45 min) CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 4. Overzicht workshop • Teleforum: het concept (30 min) • Vragen en discussie (15 min) • Teleforum: het concept in de praktijk brengen (45 min) CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 5. Overzicht workshop • Teleforum: het concept (30 min) • Vragen en discussie (15 min) • Teleforum: het concept in de praktijk brengen: (45 min) CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 6. Teleforum: het concept. Wat is een teleforum? • forum (op afstand) • ervaren persoon laat anderen ontdekken • ontdekking getriggerd door event • hoge participatie • fouten maken niet afgestraft • leren van elkaar • community is virtueel • manier van virtuele communicatie ‘regelbaar’ CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 7. Teleforum: het concept. Waarom een teleforum? • werkvorm die denken stimuleert • principes toepassen • uitwisselen van ervaringen • feedback op oplossingspogingen CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 8. Teleforum: het concept. Oervorm. • Wat is een teleforum? • Waarom een teleforum? • ‘Het Lagerhuis’ • Typen en voorbeelden van telefora • Technische realisatie • Ontwerp van een teleforum CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 9. Teleforum: het concept. Typen telefora • Wat is een teleforum? • Waarom een teleforum? • ‘Het Lagerhuis’ • Typen en voorbeelden van telefora • Technische realisatie • Ontwerp van een teleforum CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 10. Teleforum: het concept. Techniek • Wat is een teleforum? • Waarom een teleforum? • ‘Het Lagerhuis’ • Typen en voorbeelden van telefora • Technische realisatie • Ontwerp van een teleforum CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 11. Teleforum: het concept. Ontwerp. • Wat is een teleforum? • Waarom een teleforum? • ‘Het Lagerhuis’ • Typen en voorbeelden van telefora • Technische realisatie • Ontwerp van een teleforum CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 12. Vragen en discussie • Vragen ter verheldering • Discussie: hoe kijkt u tegen de stellingen aan uit het eerste gedeelte van de workshop?1) ‘docent moet meer tv-presentator durven zijn’; 2) ‘een pakkend event daagt uit tot participatie: many-to-one-to many communicatie’3) ‘leren wordt leuker als het op jezelf betrokken is’ CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 13. het concept in de praktijk brengen • bedenk een ‘event’ in groepjes • bespreken bedachte events • uitleg techniek • presenteer een van de geslecteerde events met de simpelste middelen, in een werkend platform twee groepen: groep 1) presenter/expert/discussiant, groep 2) chatters • Afsluiting: quizzvraag in teleforum: lijkt het u wat om eens te proberen?

 14. Teleforum learning events CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 15. Teleforum learning events CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 16. Teleforum learning events CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 17. Teleforum learning events moderator: teleporteert een deelnemer van passief naar actief CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 18. Teleforum learning events CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 19. Teleforum learning events CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 20. Teleforum learning events dit wil ik ook CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 21. real time on-line educational communication via broadbandinternet mix between masscommunication, multimedia, chat- and conferencing techniques formats of interaction: one-to-many; many-to-many; one-to-one en mixed basic is a forum: an expert or ‘wise man or woman’ interacts information sharing during live conferencing is possible combinatie on- en off- line communication technologies carefullly designed learning events more efficiency in organising events on distance eductionally innovative: coaching instead of teaching PlanningPlan het hele gebeuren als project: van idee tot en met uitvoering. Plan in kleine stappen en voer die eerst uit voordat je aan de volgende begint.naar bovenTechnische implementeerbaarheidControleer de technische implementeerbaarheid. Werken met multipoint videoconferencing betekent op dit moment nog vaak dat organisatoren en deelnemers nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Ze moeten leren om goed te communiceren via een medium, dat een aantal vrijheden van normale communicatie beperkt. Veelal zal men de vereiste hardware niet hebben of zelfs niet weten welke eisen deelname aan een forum via multipoint videoconferencing stelt aan de hardware. Zie ook: wat is er technisch nodig in het hoofdmenu van deze site.naar bovenWerven van deelnemersBegin op tijd met de werving van deelnemers. Je zult de deelnemers moeten verleiden tot meedoen. Zij zijn vaak nog niet bekend met multipoint videoconferencing. En als iemand nog nooit in video met zichzelf is geconfronteerd, dan zal hij vaak enige weerstand voelen om in beeld te moeten handelen naar anderen toe. Angst voor schutteren zal deelname ook niet bevorderen. Wees daarom naar potentiële deelnemers toe volkomen duidelijk over wat ze verwachten kunnen en wat de meerwaarde is van meedoen.naar bovenOntwikkelen van de inhoudJe moet het uitwerken van een casus, een startfilmpje, een toespraak goed inplannen. Vanzelfsprekend moet je het klaar hebben op het moment dat je gaat testen. Eventueel kun je werken met een prototype met dummy-inhoud en kun je de inhoud later ontwikkelen.naar bovenOntwikkelen evaluatieinstrument Maak voordat je het forum houdt een instrument om het forum met de deelnemers te evalueren. Bijvoorbeeld met (een combinatie van) stellingen en meerkeuzevragen op een powerpointslide, of met een ‘poll’, dat is een peiling met bijv. meerkeuzevragen. Je brengt die nog tijdens de sessie in beeld en laat de deelnemers die invullen. Bereid dit goed voor, vraag ook niet teveel. Peil de emoties, of de bereidheid aan een volgende sessie deel te nemen, of vraag of men er iets mee geleerd heeft. Vraag tijdens het forum naar aanleiding van het antwoordoverzicht door aan categorieën beantwoorders.naar bovenRollen toewijzenBedenk voordat je rollen gaat verdelen, hoe de communicatie zal verlopen. Beslis of je de rol van expert en voorzitter kunt combineren of dat je die door twee verschillende personen laat invullen. De voorzitter moet in de eerste plaats de rode draad aan elkaar praten, de mensen op hun gemak stellen etc. De expert moet inhoudelijk op vragen kunnen ingaan en deelnemers uitdagen om te denken, of hij of zij presenteert eerst iets en vraagt daarna om reactie.  naar bovenPrototype maken en met alle rollen testen‘Hang’ de inhoud van tevoren in de toepassing. In Macromedia Breeze heb je verschillende ‘modi’ om in te werken: voorbereiden van een sessie, content uploaden en de schermlay-out maken. Uit de voorbeelden in dit web krijg je een indruk hoe dit gedaan is. Probeer een lay-out met content en al uit met voorzitter, expert en deelnemers. Als er deelnemers mee mogen doen die geen webcam hebben of headset, zullen deze chatten. De ervaring uit meerdere projecten is, dat het misgaat als de chatters wild op willekeurige momenten vragen mogen stellen. Dan wordt het erg moeilijk om de rode draad in het geheel vast te houden. Maak daarom blokken: laat de chatters vragen stellen aan het eind van een presentatie of bij het begin van een nieuw onderwerp. Trek dan de vragen de groep deelnemers in en ga niet als expert rechtstreeks de oplossing van de casus of het probleem in de eerste minuut verkopen. Daag de deelnemers uit te denken en te durven bijdragen. Keur niets af, maar vraag om suggesties of vraag of iemand er anders over denkt. Pas in het laatste geval geef je de oplossing.naar bovenTechnische test bij alle deelnemers voorafDwing alle deelnemers die zich aangemeld hebben om vooraf in een proefsessie hun apparatuur en verstaanbaarheid te checken en te wennen aan het interface en de manier van werken. Doe je dit tijdens een forum dan kom je waarschijnlijk niet eens aan de inhoud toe. naar bovenTraining deelnemers in werken videoconferencingSpreek met deelnemers af wat ze wel en niet mogen. Deelnemers in beeld en geluid kunnen de opmaak van het scherm bedoeld of onbedoeld wijzigen. Dat is zeer storend. Spreek af hoe je te werk gaat. Toon eventueel een eerste tekst met aanwijzingen hoe in te loggen of stuur die vooraf toe samen met de uitnodigingsmail met de url naar de conference-room.naar bovenHouden van het forumWees een waar gastheer of vrouw voor je deelnemers. Help ze te allen tijde, maar bewaak de rode draad en de tijd: als je aan één deelnemer veel tijd besteedt zonder de anderen er direct bij te betrekken, dan haken die anderen af. Hou het boeiend. Doe alsof je een tv-regisseur bent. Denk aan het programma ‘het lagerhuis’ van de VARA. Ook als je passief kijkt. Regisseer alles strak, geef zoveel mogelijk deelnemers kans op participatie, maar als te veel deelnemers tegelijk iets willen, moet je kiezen wie je aan het woord laat. Geef iedereen ten minste het gevoel, dat hij of zij had kunnen reageren. Dan zullen de deelnemers op het puntje van de stoel gaan zitten.naar bovenOpnemen van de sessieJe kunt de forumsessie in de applicatie laten opnemen. Als je werkt met Macromedia Breeze via Surfnet groepscommunicatie, wordt de opname zo’n twee weken lang bewaard. Meestal wil je de deelnemers de gelegenheid geven om de sessie nog eens terug te kijken. Of je wilt de sessie laten zien aan degenen die deel hadden willen nemen maar verhinderd waren. In dat geval moet je de sessie encoderen en op een openbaar bereikbare plaats neerzetten op een server. Hoe dat moet, staat beschreven bij ‘techniek’. Vervolgens kun je de doelgroep de url van de stream toesturen en kan die afgespeeld worden. Surfnet is doende deze gebruiksonvriendelijke werkwijze te vervangen door een knop waarmee men de sessie kan plaatsen in Surfnet videotheek.naar bovenEvaluatie forumDe evaluatie is vooral bedoeld om te checken of men er wat aan gehad heeft, en zijn of haar ei kwijt kon. Evalueer eventueel apart op de kwaliteit van de content en het proces, de participatie. Reeksen fora kun je het best zowel globaal per forum evalueren en de reeks met een per mail of webformulier in te vullen enquête evalueren. Dan heb je meteen de gegevens klaar voor nadere verwerking. naar boven Wat is een teleforum? CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 22. basical element is an authentic problem situation presented in the format of a short photo, video, ppt presentation - define in advance, who in what role what has to do with the problem e.g.: roles: presenter expert student-in live video student in chat student as passive audience technical moderator provide a script that regulates the forum: welcoming, check of connections, explain objectives presentation of problem situation discussion of problem solving session (expert-students) summing up by presenter design of a teleforum event CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 23. meer info + demo: http://www.ou.nl/teleforum CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 24. Desired facilities: real live audiovisual communication multipoint videoconferencing (SIP protocol) good understandable audio chat groupware facilities: application sharing (inclusief streaming), whiteboard, polling, Platforms: ‘Click to meet’ Nortel communication server (SIP protocol) Adobe Connect server provided by SURFNET groepscommunicatie (www.surfnet.nl; www.surf.nl) KPN (Dutch telephone company) webconferencing Microsoft Live Meeting Team Talk What technical platform CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 25. why (tele)fora? • changing perspectives on education: • Pratt: five perspectives on teaching • Merrill: first principles of instruction • changing teacher roles

 26. Overzicht workshop • Teleforum: het concept • Vragen en discussie(15 min) • Teleforum: concept in de praktijk brengen: (45 min) CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 27. Overzicht workshop • Teleforum: het concept • Vragen en discussie • Teleforum: het concept in de praktijk brengen: (45 min) CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 28. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 29. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 30. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 31. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 32. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 33. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 34. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 35. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 36. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 37. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 38. CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 39. phases for effective instruction naar: Merrill, M.D. (2002), First principles of instruction. ETRD 50, 3, 43-59 transfer: oplossen van nieuwe problemen activeren problem toe laten passen van de probleemop- lossingsprincipes demonstreren van de probleem- oplossingsprincipes CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 40. six teacher roles supporting learning process-oriented learning • diagnostician • challenger • model • activator • coach • evaluator

 41. learning-approach coaching: advise about study-pattern, learning process evaluation, sequencing, learning styles and planning content coaching: support in acquiring knowledge competence coaching: support in applying knowledge to concrete new problems social coaching: de stimulating finding study-peers or organising peer-feedback in our university community visit Uganda Martyrs University, november, 27, 2007 coaching functions CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1

 42. visit Uganda Martyrs University, november, 27, 2007 thanks for your attention! contact: bert.hoogveld@ou.nl CELSTEC workshop Teleforum, 17-12-08 Heerlen, LEX.| 1