het in kaart brengen van de fysieke en sociale context en hun invloed op participatie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het in kaart brengen van de fysieke en sociale context en hun invloed op participatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het in kaart brengen van de fysieke en sociale context en hun invloed op participatie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Het in kaart brengen van de fysieke en sociale context en hun invloed op participatie - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Het in kaart brengen van de fysieke en sociale context en hun invloed op participatie. Enquête. Thuis functioneren na ontslag valt vaak niet mee. . Afstudeeronderzoek. De invloed van behandeltrajecten op de ervaren terugval in de thuissituatie bij cliënten met een CVA. Florien, Jorijn, Mirjam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het in kaart brengen van de fysieke en sociale context en hun invloed op participatie' - bisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
afstudeeronderzoek
Afstudeeronderzoek

De invloed van behandeltrajecten op de ervaren terugval in de thuissituatie bij cliënten met een CVA.

 • Florien, Jorijn, Mirjam
 • Renske Janssen (senioradviseur)
onderzoeksmethode
Onderzoeksmethode
 • Beschrijvend onderzoek
 • Literatuuronderzoek
 • Kwalitatief onderzoek - interviews
behandeltrajecten en zorg in de thuissituatie
Behandeltrajecten en zorg in de thuissituatie

Resultaat onderzoek

 • 45 – 60 % ziekenhuis - huis.
  • Daarvan ontvangt 35% poliklinische of eerstelijns behandeling
 • 5 -14% ziekenhuis - revalidatiecentrum.
 • 10-30% ziekenhuis - verpleeghuis.
 • Weinig eerstelijnsbehandeling
enkele citaten
Enkele citaten
 •  “toch een stuk acceptatie natuurlijk, het is het bekende rouwproces. Ontkennen ja d’r tegen knokken he, niet willen, verzet plegen en uiteindelijk acceptatie”.
 •  “als je het bijltje erbij neer gooit, dan kun je het schudden. Dan gebeurt er helemaal niets. Je lijf en je, je, je geest moet eigenlijk d’r in staan op de manier van, oké aanpakken die handel. Motivatie is heel belangrijk. Ja en doorzetten”.
 • “de vermoeidheid is wel echt een rode draad en dat is iets wat ik onderschat heb, waarvan ik dacht van nah daar zet ik me ook wel overheen dat komt wel goed”.
vervolg
Vervolg
 • “in het revalidatiecentrum had je natuurlijk een bepaald ritme en dat probeer je thuis ook te doen maar je bent uiteindelijk veel meer op jezelf aangewezen en ja de confrontatie die veel groter aankwam dan in een revalidatiecentrum”.
 • “alles wat je leert van hun dat zijn handvatten, je krijgt handvatten en daar moet jij je eigen leven mee opbouwen (…) en dat is ook iets wat meegenomen moet worden in het hele verhaal revalideren…niet het feit dat jij klaar bent en dat je het dan wel gaat redden, nee de uitleg van je hebt nu een aantal handvatten gekregen waar je nu zelf richting aan moet geven”.
conclusie
Conclusie
 • Terugval
 • Per persoon verschillende beinvloedende factoren
 • Zowel interne als externe factoren
 • Nazorg
 • Cliëntgericht werken
aanbevelingen
Aanbevelingen
 • Aandacht rouwproces en de ervaren emoties
 • Aansluiten bij karakter
 • Aandacht voor de rol familie
 • Vermoeidheid en het omgaan daarmee op langere termijn
 • Aandacht voor mogelijk verstoorde prikkelverwering
 • Wijze van benadering
 • Aandacht voor de verwachtingen
literatuur belemmeringen worden vooral genoemd in
Literatuur: belemmeringen worden vooral genoemd in:
 • Mobiliteit buitenshuis
 • Activiteiten buiten de deur
 • Huishoudelijke werkzaamheden
 • Arbeid/ Hobby

(de Weerd et al 2011, vd Zee et al 2013)

cva pati nten noemden de volgende belangrijke environmental factors
CVA patiënten noemden de volgende belangrijke ‘environmental factors’:
 • Ondersteunende relaties (familie, vrienden)
 • Beschikbaarheid van diensten/ informatie
 • Attitudes
 • Bruikbare hulpmiddelen en technologie

(Sumatiphala et al. 2011, Hoyle et al 2012)

participatie in ogen cli nt
Participatie in ogen cliënt
 • Meaningful engagement/ being part of
 • Choice & control
 • Access and opportunity
 • Socialconnection, inclusion, membership
 • Havingan impact & supportingothers
 • Personal and socialresponsibilities
 • ( Hammel et al 2008)
life goals strivings
Life goals/ strivings
 • Intimiteit / aansluiting
 • Prestatie/ werk/ invloed
 • Altruïsme / bijdragen / iets nalaten
 • Spiritualiteit / religie
cameron et al 2012
Cameron et al 2012
 • Er is meer onderzoek nodig naar succesvolle revalidatie gericht op functioneren thuis en succesvolle ontslagplanning.

(Cameron et al. 2012)

icf environmental factors
ICF, environmental factors:
 • Producten en technologie
 • Natuurlijke omgeving en door de mens aangebrachte veranderingen
 • Ondersteuning en relaties
 • Attitudes
 • Diensten, systemen en beleid

http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/

slide20

Of de omgeving een belemmerende of bevorderende factor is hangt af van de persoon en de activiteit die hij/zij voor ogen heeft .

wat weten we
Wat weten we?
 • Sociale netwerken, support
 • Attitude: actieve betrokkenheid van naasten, risk-safety
 • Fysieke omgeving – helpt maar na enige tijd niet meer zozeer bepalend.
 • Toegankelijkheid diensten op het gebied van zorg en welzijn
de omgeving in kaart na een cva
De omgeving in kaart na een CVA?
 • MOHO
 • HACE
 • CHIEF
 • MQE
 • Methode sociale netwerken
slide26

The HACE is composed of 6 Domains

 • Home mobility:
  • 9 items assess architectural barriers within the patient's home
 • Community mobility:
  • 5 items assess the presence of architectural barriers within the patient's community
 • Basic mobility devices:
  • 9 items assess the number of assistive technologies available to the patient
 • Communication devices:
  • 4 items assess the number of communication devices available to the patient
 • Transportation factors:
  • 5 items assess driving and transportation
 • Attitudes:
  • 6 items assess the patient's perceptions of other people's attitudes toward disability
slide27

CHIEF CHIEF Rating form

 • MQE MQE_AN_MQE_anglais_repro-interdite_2009.pdf
in kaart brengen en versterken sociale netwerken
In kaart brengen en versterken sociale netwerken

Methodieken uit de sociale wetenschappen

probleem
Probleem
 • Of je brengt objectief de omgeving in kaart maar weet nog niet wat belemmerend/bevorderend werkt (HACE)
 • Of je wacht tot iemand het zelf kan zeggen uit ervaring (MOHO-CHIEF-MQE) maar dat lukt voor ontslag nog niet altijd.
bovendien
Bovendien?
 • Hoe stabiel?
oplossing
Oplossing
 • Meer in de context behandelen, betere follow-up
 • Vroeg breed inzetten op veel voorkomende belemmeringen.
 • Inschatting maken op basis ‘hogere doelen’ cliënt en omgeving: samen nadenken hoe je ‘je pad kan vervolgen’ ondanks beperking in functies en activiteiten.
discussie
Discussie
 • Bij een CVA patiënt is het belangrijk om voor ontslag naar huis altijd alle omgevingsfactoren die participatie ondersteunen of juist ondermijnen in kaart te brengen zodat er tijdig op geanticipeerd kan worden.
 • Het in kaart brengen van het sociale netwerk is een taak van Maatschappelijk Werk, de ergotherapeut brengt de fysieke omgeving in kaart.
 • Hoe de cliënt zich na ontslag op (middel-)lange termijn redt, dat kun je nooit voorzien. Als het niet (meer) loopt moet hij zich maar bij de huisarts melden.
literatuur
Literatuur
 • Bouffioulx e, Arnould C, Thonnard J, Satisfactionwithactivity and participation and itsrelationshipswith body functions, activitiesorenvironmental factors in Strokepatients, ArchPhysMedRehabil (92) 2011
 • Cameron J, Tsoi c, Marsella A, OptimizingStroke Systems of Care byenhancingTransitionsAcross Care Environments, Stroke, 2008: 39: 2637-2643
 • Conrad N, Doering B, Rief w< Exner C, Lookingbeyond the importance of life goals ClinicalRehabilitation 2010: 24; 431-443
 • Edwards D, hahn M, Baum C, Dromeric a, The impact of mild strokeonmeaningfullactivity and lifesatisfaction
 • Hammel J, Magasi S, Heinemann A,Whiteneck G, Bogner J, Rodriguez E, What does participationmean? An insider perspectivefrompeoplewithdisabilities, Disability and Rehabilitation 2008;30(19)
 • Hoyle M, Gustafsson L, Meredith P, Ownsworth T, ParticipationafterStroke: do we understand all the components and relationships as categorised in the icf? BrainImpairment, 2012; 1 (1) 4-15
literatuur1
Literatuur
 • Sumathipala k, Radcliffe E, Sadler E, Wolfe C, Mc Kevitt C, identifying the long term needs of Strokesurviversusing ICF, ChronicIllness 8(1) 31-44
 • De Weerd L, Rutgers W, Groenier K, vd Meer K, Percievedwellbeing of patientsoneyearafterstroke in generalpractice, Neurology 2011,11:42
 • van der Zee CH, Visser-Meily JM, Lindeman E, Jaap Kapelle L, Post MW, Participation in the chronicphaseafterstroke, Top StrokeRehabilitation; 2013: 20(1) 52-61