1 / 12

A munkahelyi diszkrimináció

A munkahelyi diszkrimináció. Az előadásom menete:. Néhány fontos definíció Szociálpolitikára ható érdekek Társadalmi egyenlőtlenség Társadalmi előítéletek A nők hátrányos helyzete a munkahelyen Felvételi diszkrimináció Összegzés. A munkahelyi diszkrimináció. Társadalmi egyenlőtlenség

padma
Download Presentation

A munkahelyi diszkrimináció

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A munkahelyi diszkrimináció

 2. Az előadásom menete: • Néhány fontos definíció • Szociálpolitikára ható érdekek • Társadalmi egyenlőtlenség • Társadalmi előítéletek • A nők hátrányos helyzete a munkahelyen • Felvételi diszkrimináció • Összegzés

 3. A munkahelyi diszkrimináció • Társadalmi egyenlőtlenség • Egyenlőség • Aktuális pozíciók • Esélyek egyenlősége

 4. A munkahelyi diszkrimináció • Szociálpolitikai szempontból • Rosseau szerint • Természetes vagy fizikai egyenlőtlenség • Morális vagy politikai egyenlőtlenség • Dahrendorf szerint

 5. A munkahelyi diszkrimináció • Társadalmi különbségek • Társadalmi különbségek dimenziói • Életkor • Foglalkozás • Családi állapot • Jövedelmi helyzet • Település • Lakás

 6. A munkahelyi diszkrimináció • Társadalmi előítéletek • Faji előítélet • Nemi megkülönböztetés • Korból adódó előítélet • Vallási előítélet • Etnikai előítélet • Nyelvi előítélet • Szociális helyzet

 7. A munkahelyi diszkrimináció • Szerintetek milyen problémákkal kell szembenéznie egy nőnek a munkahelyén?

 8. A munkahelyi diszkrimináció • A nők hátrányos helyzete a munkahelyen • Szegregáció • Keresetkülönbség • Iskolázottságban jelentkező különbségek • Munkanélküliség

 9. A munkahelyi diszkrimináció • Felvételi diszkrimináció • Dr Daniela Wawra (passaui egyetem munkatársa) vizsgálata szerint a férfiak tárgyias, szakmai nyelvezetet használnak még a nők beszédében gyakrabban fordulnak elő a szubjektív , személyes viszonyokra utaló szavak

 10. A munkahelyi diszkrimináció • Összegzés • Munka törvénykönyve 5 § (1) • Munkáltatok megkeresik a „kiskapukat” • Nincs tényleges lépés a munkavállaló felől

 11. A munkahelyi diszkrimináció • Forrás: • Andorka Rudolf: Egyenlőtlenség-szegénység • Herta-Nagl-Docekal: Feminista filozófia • www.szmm.gov.hu

 12. Köszönöm a figyelmet! Készítette: Kovács Ágnes

More Related