biztons gos munkahelyi adatkezel s adatv delem a gyakorlatban
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban. Dr. Dósa Imre MBVE- 2010. Kérdéscsokor. Az adatkezelés életciklusán haladva: Humán kockázat elemzése; Beléptető rendszer logok felhasználása; Kameraképek készítése, felhasználása, az adatok életciklusa,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban' - zocha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biztons gos munkahelyi adatkezel s adatv delem a gyakorlatban

Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban

Dr. Dósa Imre

MBVE- 2010

k rd scsokor
Kérdéscsokor
 • Az adatkezelés életciklusán haladva:
  • Humán kockázat elemzése;
  • Beléptető rendszer logok felhasználása;
  • Kameraképek készítése, felhasználása, az adatok életciklusa,
   • Alakfelismerés, mozgáskövetés adatvédelmi oldala;
  • Munkahelyi telefonhasználat (kódos telefonálás, számlarészletezés, hatékonyságnövelés telefontiltással);
  • Informatikai eszközhasználat a cég falain túl:
   • file védelem, e-mail vizsgálat, cég nevében írt levelek;
  • Nyilvánosságra hozatal: adócsalók adatai, YouTube-ra töltött tréfás felvételek;
  • Az érintett hozzájárulásának terjedelme,
   • a célhoz kötöttség és a szükségesség követelménye;
  • Az adatok felhasználásának korlátozása,
   • fair adat megismerési eljárás,
   • a munkahelyi titok szerepe
  • Archiválás és adattörlés összefüggése
hum n kock zatok
Humán kockázatok
 • Munkavállaló alkalmazást megelőző munkaügyi adatkezelés:
  • Korábbi munkahelyről információ beszerzése csak a munkavállaló engedélyével történhet
   • A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet.
  • Egy közismert kérdőív részlete (1995. évi CXXV törvény melléklete):
hum n kock zatok1
Humán kockázatok
 • Munkaviszonyhoz kapcsolódó személyes adatok köre korlátozott:
  • A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat.
  • A megismert személyes adatokat a munkáltató a munkaviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - munkaviszony létesítése esetén - annak megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli.
 • Biztonsági dilemma:
   • Zsarolható-e a leendő munkavállaló?
   • Adatszivárogtatás kockázata:
    • Lehetősége (nagy mennyiségű, értékű adathoz fér hozzá)
    • Veszélye (zsarolható vagy érdekében áll)
   • Jogellenes cselekmények
    • Megelőzése;
    • Bizonyíték biztosítása
 • Munkaügyi igények:
  • Munkaidő alap védelme;
  • Munka intenzitás vizsgálata - javítása;
  • Hatékonyság fokozása;
  • Munkaügyi szabályszegés kiszűrése
bel ptet napl k felhaszn l sa
Beléptető naplók felhasználása
 • Biztonsági célú felhasználás:
  • Beléptető rendszerek tradicionális vagyonvédelmi célja (prevenció és vizsgálat segítése);
  • Épületben tartózkodók létszámának ellenőrzése;
  • Vendégfogadás támogatása.
 • Munkaügyi célú felhasználás:
  • Munkaidő nyilvántartás iránti igény;
   • Jogcímkódok szükségessége – gyanús bejegyzések igazolása;
  • Épületen belüli mozgás követése
   • Hatékonysági, vizsgálatok
   • Munkavállaló részt vett-e kötelező rendezvényen
 • Adatvédelmi követelmények:
  • Szabályozás – az érintettek tájékoztatása
  • Naplók tárolási ideje felhasználási célhoz igazodjon
 • Gyakorlati követelmények:
  • Objektum(ok) alkalmassá tétele;
  • Beléptető logikák kiépítése (például többes belépés)
  • Oktatás, adminisztráció
kamerak pek k sz t se felhaszn l sa
Kameraképek készítése, felhasználása
 • Kamera képek jogász szemmel:
  • Személyes adatok rögzítése
  • Adatkezelés, adatfeldolgozás
  • Érintett tájékozott hozzájárulása = 
  • Jogkorlátozás vagy a védelem eszköze? (prevenció – reparáció)
  • A képrögzítés veszélye: visszaélésszerű felhasználás
   • Ellensúlya: szabályozással
    • Anyagi szabályokkal:
     • Milyen céllal történik a képrögzítés, ki, milyen esetben nézheti vissza, milyen időtartamban tárolják a felvételeket például.
    • Eljárásjogi szabályokkal:
     • Kitől kérhető a felvétel visszanézése, másolat igényelhető-e, miként lehet az érintettről készített felvételről a törlést kérni…
 • Alakfelismerés, objektumon belüli mozgás követése:
  • Statisztikai feldolgozás megengedett – adatkezelési cél gondos megválasztása
  • Visszaélésszerű felhasználás veszélye növekszik.
munkahelyi telefonhaszn lat
Munkahelyi telefonhasználat
  • „A távbeszélő munkaeszköz”
  • „A telefon az adatszivárogtatás eszköze”
 • Telefonhasználat korlátozása:
  • Szolgálati célú használat – magáncélú beszélgetések
   • Vonalkérő kód: a felhasználó minősíti a hívást
    • Számlázás eszköze
    • Visszahallgathatóság csak a szolgálati hívásokra
   • Számlarészletezés: számtöredék kitakarása csak az adatot ismerőnek informatív
   • Vállalati szintű közös telefonregiszter: ilyen irányban a hívás szolgálati célúnak vélelmezett
  • Lehallgatás-e a beszélgetések rögzítése?
  • Rögzítheti-e a beszélgetést az ügyfél?
 • Legyen a korlátozás indokolható, okszerű.
 • Nincs mindenkire alkalmazható zsinórmérték: a hívások szervezetben betöltött célja indokolhatja a korlátozást.
   • Szemléletes példák:
    • Call center minőségbiztosítása; (oktatása?)
    • Hatékonyság, munkaintenzitás növelése telefonálás tiltásával
informatikai eszk zhaszn lat
Informatikai eszközhasználat
 • A munkáltató tulajdona:
  • Az eszköz
  • A szoftver
  • Az adat
 • Szabályozás szükséges:
  • Fizikai biztonsági intézkedések (notebook asztallábhoz kikötve)
  • Szoftverjogtisztaság: letölthető-e freeware
  • Fáljvédelem: technikai megoldások (határvédelmi eszközök, kriptográfiai megoldások)
  • Szolgálati és magánhasználat elhatárolása
 • Ha a magánhasználat megengedett, ennek forgalma nem ellenőrizhető!
 • Forgalom (e-mail, web) szűrése, úgy, hogy ne legyen lehallgatás:
  • Szabályzatban dolgozókkal ismertetni kell;
  • Figyelembe véve, hogy a forgalom szűrése személyes adatok kezelése;
  • Érintettek lehető kíméletével (káros trendről tájékoztatás érintett felkutatása nélkül)
  • Riasztási technikával.
 • Internetes forgalom (mail web) a cég képviseletének is minősülhet
  • Forgalom szűrésének jogalapja
  • Disclaimer-ek, adatkezelési tájékoztatók (levélküldők informálása)
egy d t sziget a munkajogban
Egy üdítő sziget a munkajogban
 • Távmunkavégzés. Szabályai akár analógiaként is szolgálhatnak.
 • Mt. 192/G. § (3) A munkáltató indokolt esetben ellenőrizheti a távmunkát végző munkavállaló munkavégzési kötelezettségének teljesítését. Az ellenőrzés során a munkáltató nem tekinthet be a távmunkát végző munkavállalónak a munkavégzéshez használt információtechnológiai és informatikai eszközön tárolt, a munkaviszonyból származó jogokkal és kötelezettségekkel össze nem függő adataiba. A betekintési jogosultság vonatkozásában a munkaviszonyból származó kötelezettséggel összefüggő adatnak minősül a (6) bekezdés alapján előírt tilalom betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.
 • (6) A munkáltató meghatározhatja, hogy a munkavégzéshez általa biztosított információtechnológiai és informatikai, illetve elektronikus eszközt a távmunkát végző munkavállaló mely tevékenységre nem használhatja.
nyilv noss gra hozatal
Nyilvánosságra hozatal
 • A magyar jog szerint nem lenne jogszerű hekkertől vásárolt lopott banktitokkal adóhiányt bizonyítani. (2004. évi CXL. törvény – Ket. 121. § (1) d) semmis a közigazgatási döntés, ha tartalmát bűncselekmény befolyásolta…)
 • A munkavállaló munkahelyi azonosítási (elérhetőségi) adatai nem személyes adatok, hanem a cég adatának minősülnek.
 • Személyes adat nyilvánosságra hozatala reputációs kárt okozhat, gazdasági titkot sérthet.Az információs önrendelkezési jog vadhajtásává válhat.
 • Példa: YouTube-ra feltöltött call center beszélgetés.
 • A nyilvánosságra hozott vagy hozható adatok köre csak a munkaviszonyból folyó kötelezettségek, jogok ismeretében állapítható meg esetileg. (Közszereplők a magánszférájuk nagyobb részét áldozzák fel.)
az rintett hozz j rul s nak terjedelme
Az érintett hozzájárulásának terjedelme
 • Az adatkezelés jogalapja a munkaügyi kapcsolatokban is többnyire a munkavállaló hozzájárulása az adatkezeléshez
 • Csodaszernek tekinthető? Mindent szabad, amihez a munkavállaló hozzájárult? – Nem
 • A hozzájárulás önkéntessége vitatott a munkajogviszony egyenlőtlen erőviszonyaira tekintettel.
 • A hozzájáulás nem mentesíti az adatkezelőt a
 • célhoz kötöttség, szükségesség és arányosság
 • alkotmányos kötelezettségének betartása alól.
 • Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint alapjog és szabadság tartalma törvénnyel csak más alapjog, vagy alkotmányos érték védelme érdekében elkerülhetetlen esetben, a szükséges mértékben és arányos módon korlátozható. (11/1992. (III. 5.) AB határozat)
az adatok felhaszn l s nak korl toz sa
Az adatok felhasználásának korlátozása
 • Az információs önrendelkezési jog sérelme a külvilágban a személyes adatok visszaélésszerű felhasználásával jelenik meg.
 • A felhasználás korrekt szabályozása az adatvédelem legfontosabb alappillére.
  • Fair adat megismerési eljárás;
   • Szabályozott keretek között, felsővezetői engedéllyel;
   • Csak a privátszféra határáig;
   • Dokumentált, lehetőleg testületi formában;
  • A munkahelyi titok szerepe.
 • „A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ában foglaltak figyelembevételével -, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.”
archiv l s s adatt rl s
Archiválás és adattörlés
 • „12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • 13. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;”
 • Az adattörlés:
  • Technikailag számos informatikai rendszerben kizárt;
  • Papír alapon a részleges adattörlés megoldatlan;
  • Ellentmond az adatállomány, adatarchívum integritásához, hitelességéhez fűződő érdeknek.
 • Kiút lehet a törvényi védelem céljához igazodó „best practice”
  • Az archívum integritása ne sérüljön;
   • Ha törlésre nincs technikai lehetőség, adatzárolás érvényesüljön;
  • Visszatöltés esetére a törölt adatrekordok listáját a visszatöltött adatok tekintetében is vezesse át a rendszeren az adatkezelő.
ad