Michal madar s pocr 6
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Michal Madarás, POCR 6. GATT a jeho význam vo svetovej liberalizácii obchodu. Čo je to GATT, kto ju tvoril a ako vznikla?. Všeobecná dohoda o clách a obchode alebo GATT (angl. General Agreement on Tariffs and Trade) je multilaterálna medzinárodná zmluva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - paco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Michal madar s pocr 6

Michal Madarás, POCR 6

GATT a jeho význam vo svetovej liberalizácii obchodu


O je to gatt kto ju tvoril a ako vznikla
Čo je to GATT, kto ju tvoril a ako vznikla?

 • Všeobecná dohoda o clách a obchode alebo GATT (angl. General Agreement on Tariffs and Trade) je multilaterálna medzinárodná zmluva

 • Miesto prijatia zmluvy: Ženeva, Švajčiarsko

 • Dátum prijatia zmluvy: 30.10. 1947

 • Členstvo SR v GATT: od roku 1948 ako ČSR, na základe Protokolu o prístupe SR do GATT je od 1. januára 1993 jej zmluvnou stranou


Zakladatelia zmluvy

India

Libanon

Luxembursko

Nový Zéland

Holansko

Nórsko

Pakistan

Južná Rodézia

Juhoafrická únia

Sýria

ČSR

GB

USA

Zakladatelia zmluvy

 • Dňa 30. 10. 1947 zmluvu Všeobecná dohoda o clách a obchode schválilo 23 krajín:

 • Austrália

 • Belgicko

 • Brazília

 • Barma

 • Kanada

 • Cejlón

 • Čile

 • Čína

 • Kuba

 • Francúzsko


Hist ria gatt
História GATT

 • Všeobecná dohoda o clách a obchode vznikla z povojnového vyjednávania o hospodárskych otázkach. Dohodnutá bola v roku 1947 (dnes preto nesie označenie GATT 1947) a účinnosť nadobudla 1. Januára nasledujúceho roku. Narozdiel od súčasnej Svetovej obchodnej organizácie mal GATT štatút multilaterálnej dohody, teda nie medzinárodnej organizácie, a takisto užšiu pôsobnosť – WTO sa dnes okrem obchodu s tovarom zaoberá aj obchodu so službami (GATS) a takisto obchodnými aspektami práv duševného vlastníctva

 • Dôvodom vzniku GATT bola narastajúca snaha o zníženie prekážok medzinárodného obchodu s cieľom jeho uvoľnenia po druhej svetovej vojne. Po podpise Charty OSN v roku 1945 sa začalo uvažovať o tom, akým spôsobom dosiahnuť tento cieľ. O rok neskôr sa začali rokovania o vytvorení tzv. Medzinárodnej obchodnej organizácie (International Trade Organization, ITO), ktorá by mala na starosti všetky otázky a problémy týkajúce sa globálneho obchodu medzi štátmi.

 • Pôvodným plánom bolo, že až vstúpi do platnosti tzv. Charta ITO, vystrieda GATT, ktorá bola považovaná len za dočasnú. V dôsledku rozličných názorov jednotlivých štátov sa tak ale nestalo. Na vznik organizácie v pravom slova zmysle sa tak čakalo ešte 50 rokov.


Hist ria gatt a transform cia na wto
História GATT a transformácia na WTO

-Všeobecná dohoda fungovala na základe niekoľkých hlavných princípoch:

- ochrana domáceho hospodárstva výhradne tarifnými bariérami: povolenie použitia tarifných prostriedkov na ochranu domácich producentov za podmienky, že sú dlhodobo držané na nízkej úrovni a použité iba v opodstatnených prípadoch. Keďže hlavným cieľom bola liberalizácia svetového obchodu, kvantitatívne obmedzenia (napr. kvóty) boli až na pár prípadov zakázané.

- zásada nediskriminácie (doložka najvyšších výhod): všetky zmluvné strany sú si rovné, akákoľvek dohoda medzi 2 štátmi automaticky platila aj pre ostatné členské štáty.

- zásada národného zaobchádzania: zaisťovala rovnaké zaobchádzanie každého štátu s výrobkami či už zahraničnými alebo domácimi

- nutnosť konzultácie a mierového urovnávania sporov

- povinnosť uhradiť obchodným partnerom spôsobenú ekonomickú ujmu ak nejaká krajina zvýšila clo nad dohodnutú úroveň.Uruguajsk kolo 1986 1994
Uruguajské kolo (1986 - 1994)

- hlavnou prioritou bolo zhodnúť sa na podmienkach vzniku WTO, okrem toho boli stanovené aj ďalšie ciele:

- snaha čeliť ochranárskym tlakom

- liberalizovať medzinárodný obchod

- kľúčovým bolo stretnutie v marockom Marakeši, v 1994, kde bol podpísaný záverečný akt Uruguajského kola vrátane dohody o založení WTO, všetkými 125-timi predstaviteľmi vlád.

- V dohode boli vytýčené nové ciele organizácie:

- zvýšenie životnej úrovne

- dosiahnutie plnej zamestnanosti

- rastúca úroveň reálneho dôchodku

- zvýšenie výroby a obchodu, trvalý rozvoj


Do sk kolo 2001
Dožské kolo (2001 - ?)

V novembri 2001 začali rokovania v hlavnom meste Kataru - Doha o rozvojovej agende na podnet ministrov členských štátov WTO. Nasledovné rokovania sa konali:

- Rok 2003 v Cancúne: rozhovory boli zamerané na dosiahnutie dohody o zámeroch kola, ale zlyhali kvôli silnému rozporu v záležitostiach poľnohospodárstva medzi krajinami Severu a Juhu.

- vznikli 2 vyjednávacie skupiny: G20 (rozvojové krajiny so strednými príjmami) a G90 (chudobnejšie rozvojové krajiny, ktoré nakoniec dohodu odmietli)

- Rok 2004 v Ženeve: členské krajiny WTO odsúhlasili základný rámec pre pokračovanie rozhovorov, tzv. „Júlovú rámcovú dohodu".

- EÚ, USA, Japonsko a Brazília súhlasili s elimináciou dotácií na všetky vyvážané poľnohospodárske produkty, s redukciou trh poškodzujúcich dotácií a so znížením colných bariér. Rozvojové krajiny pristúpili na redukciu ciel na vyrábané tovary.

- Rok 2005 v Hong Kongu: pôvodným cieľom bolo ukončiť dohadovanie ale nestalo sa tak kvôli minimálnemu pokroku. Na miesto toho uzatvorili bohaté krajiny dohodu v ktorej stanovili kvóty a bezcolný dovoz na produkty z krajín LDC

- Rok 2006 v Ženeve: keďže posledné rokovania v júli 2006 opäť nepriniesli dohodu o redukcii dotácií v poľnohospodárstve a znížení ciel, vtedajší šéf WTO Pascal Lamy oficiálne ukončil kolo rokovaní z Doha.

- V súčasnosti nie je isté, či sa bude v rokovaní pokračovať po posledných nezhodách na kompromise v oblasti poľnohospodárstva ohľadom dovozných pravidiel z roku 2008. Od roku 2012 WTO uvádza malé pokroky v tých častiach Dožského kola, ktoré „zreli“ a spätne ich prepracovávajú


Wto a jeho princ py
WTO a jeho princípy

- sídlo: Ženeva, Švajčiarsko

- dátum založenia: 1. Január 1995

- počet členov: 159, posledným bol Tadžikistan z 2. marca 2013

- Roberto Azevêdo je súčasným generálnym riaditeľom

- Irán je najvyspelejšou ekonomikou na svete, ak nerátame WTO

- Rusku to trvalo 19 rokov kým sa zapojilo


Wto a jeho princ py1
WTO a jeho princípy

- trasparentnosť a predvídateľnosť: kladie dôraz na istotu nemennosti obchodných podmienok pre obchodných partnerov.

- podpora konkurencie: cieľom je smerovať vydávané pravidlá ku spravodlivej hospodárskej súťaži.

- rozvojový aspekt: zvláštne zachádzanie s rozvojovými a menej rozvinutými krajinami.


Aktuality
Aktuality

EU donates EUR 1,000,000 to help developing countries participate in the negotiations

The European Union has decided to donate EUR 1,000,000 (CHF 1,230,000) to the Doha Development Agenda Global Trust Fund for 2013. “The EU’s generosity will play an important role in strengthening the capacity of developing and least-developed countries to fully participate in the multilateral trading system, including in the on-going negotiations,” WTO Director-General Roberto Azevêdo said.

Since 2003, the EU’s total contributions to the various WTO Trust Funds have reached EUR 13,195,000 (CHF 16,230,000).


Aktuality1
Aktuality

Ireland donates EUR 455,000 to strengthen trade capacity of poorest members

Ireland is donating EUR 185,000 (CHF 228,000) for 2013 to help developing countries improve their expertise and capacity to analyse and implement international standards on food safety and animal and plant health.

Through a second donation of EUR 150,000 (CHF 185,000), Ireland will assist least-developed countries, low‑income developing countries and small and vulnerable economies build their capacity in areas related to trade policy.

Another donation of EUR 50,000 (CHF 61,700) will go to the Trade Facilitation National Needs Assessment to identify key areas for further simplifying the movement of goods across borders in developing countries.

A final donation of EUR 70,000 (about CHF 86,400) will be allocated to support the effective participation of least-developed countries in the 9th WTO Ministerial Conference.

This new donation brings Ireland’s total contributions to the various WTO Trust Funds since 2002 up to EUR 8,741,000 (CHF 10,786,000).