hemodynamika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HEMODYNAMIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
HEMODYNAMIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

HEMODYNAMIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

HEMODYNAMIKA. Vratislav Fabián fabiav1 @ fel.cvut.cz Fyzikální čtvrtek 13.10.2011 FEL, ČVUT v Praze. Obsah. Základní definice Význam tlaku krve a jeho měření Způsoby měření tlaku krve Další hemodynamické veličiny. Význam tlaku krve a jeho měření.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HEMODYNAMIKA' - regina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hemodynamika

HEMODYNAMIKA

Vratislav Fabián

fabiav1@fel.cvut.cz

Fyzikální čtvrtek

13.10.2011

FEL, ČVUT v Praze

obsah
Obsah
 • Základní definice
 • Význam tlaku krve a jeho měření
 • Způsoby měření tlaku krve
 • Další hemodynamické veličiny
v znam tlaku krve a jeho m en
Význam tlaku krve a jeho měření
 • tlak krve TK ~ tlak krve v tepnách, přesněji v arteria brachialis
 • jeho hodnota kolísá v průběhu dne, dokonce při každém tepu naměříme jinou hodnotu v závislosti na fyzickém a psychické stavu člověka
 • hodnota tlaku závisí i na ročním období

Zdroj: V. Fabián

v znam tlaku krve a jeho m en1
Význam tlaku krve a jeho měření
 • nejvyšší hodnota tlaku ~ systolický tlak SP
 • nejnižší hodnota tlaku ~ diastolický tlak DP
 • průměrný tlak po dobu srdečního cyklu ~ střední tlak MAP
 • rozdíl mezi SP a DP ~ pulsový tlak PP (tlaková amplituda)
pr b h tlakov k ivky
Průběh tlakové křivky

Zdroj: Gloria Oblouk Darovic and et al. Hemodynamic Monitoring: Invasive and noninvasive, Clinical Applications.

Saunders, Philadelphia, 3rd Edition, 2002.

pr b h tlakov k ivky1
Průběh tlakové křivky

Zdroj: J. G. Webster (ed.), Medical Instrumentation: application and design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.

cirkulace krve
Cirkulace krve

Zdroj: J. G. Webster (ed.), Medical Instrumentation: application and design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.

krevn tlak v srdci
Krevní tlak v srdci

Zdroj: J. G. Webster (ed.), Medical Instrumentation: application and design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.

tlak v krevn m e i ti
Tlak v krevním řečišti

Zdroj: S. Trojan a kolektiv, Lékařská fyziologie, Grada Publishing, 4. vydání, Praha, 2003.

klasifikace tk
Klasifikace TK

Zdroj: WHO/ISH

v znam tlaku krve a jeho m en2
Význam tlaku krve a jeho měření
 • předcházení mnoha rizikovým onemocněním (ischemická choroba srdeční, mozkové příhody, selhání ledvin, oční poruchy …)
 • prevalence arteriální hypertenze v dospělé populace ~ 15 – 20%, u lidí nad 60 let ~ 30 – 40%
 • nemá po velmi dlouhou dobu žádné symptomy – „Tichý zabiják”
 • jednotkou užívanou pro měření tlaku krve je1 mmHg~ 133,322 Pa
v znam tlaku krve a jeho m en3
Význam tlaku krve a jeho měření
 • Bernoulliho rovnice: P + hg + 1/2v2 = konst.
 • Rovnice kontinuity: A1v1 = A2v2
 • Arteriální tlak vzpřímené osoby závisí na

výšce h, ve které je prováděno měření

neinvazivn metody rtu ov tonometry
Neinvazivní metody – rtuťové tonometry
 • nejspolehlivější a nejrozšířenější měření TK
 • Hg používána pro své vhodné fyzikální vlastnosti (hustota 13 595 kg.m-3 při 0 °C, kapalný stav při pokojové teplotě)
 • při tlaku 120 mmHg ~ 155 cmKrve
 • měření auskultační metodou pomocí fonendo-skopu
neinvazivn metody deforma n tonometry
Neinvazivní metody – deformační tonometry
 • aneroidní tonometry – bez použití kapaliny
 • vlivem tlaku dochází k pružné deformaci vhodných tlakoměrných prvků
 • malé rozměry, hmotnost, dostatečná přesnost, spolehlivost, jednoduchost, nízká cena
 • méně rozšířené než rtuťové tonometry
 • měření auskultační metodou pomocí fonendoskopu
neinvazivn metody deforma n tonometry1
Neinvazivní metody – deformační tonometry

Zdroj: www.erka.org a www.fazzini.it

ur ov n tk auskulta n metoda
Určování TK – auskultační metoda
 • odečítání hodnot TK pomocí fonendoskopu
 • Korotkovovův fenomén ~ šelesty vznikající mezi ST a DT

Zdroj: J. G. Webster (ed.), Medical Instrumentation: application and design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.

druhy proud n
Druhy proudění
 • Určeno Reynoldsovým číslem

[-; m.s-1, m, m2.s-1]

 • Laminární proudění: Re < 2320
 • Přechodová oblast: 2320 < Re < 4000
 • Turbulentní proudění: Re > 4000
p klady m en auskulta n metodou
Příklady měření auskultační metodou
 • 170 / 120 mmHg
 • 132 / 80 mmHg

Zdroj: http://www.abdn.ac.uk/medical/bhs/

automatick auskulta n metoda
Automatická auskultační metoda
 • Měření Korotkovových ozvů mikrofony v manžetě
  • Nejčastěji dva mikrofony
  • Velká citlivost
  • Problémy v hlučném prostředí
  • Ustupující princip měření TK

Zdroj: http://www.terumo.com

neinvazivn metody elektronick tonometry
Neinvazivní metody – elektronické tonometry
 • piezorezistivní můstky, kapacitní senzory tlaku
 • automatické určení hodnot TK (bez fonendoskopu), oscilometrická metoda
 • přesnost v nejlepším případě stejná jako u klasických tonometrů, většinou však menší
 • vhodné pro domácí monitorování TK přímo pacientem
neinvazivn metody elektronick tonometry1
Neinvazivní metody – elektronické tonometry

Validační protokoly AAMI a BHS.

Zdroj: http://www.omron-healthcare.com/en/index.html

ur ov n tk oscilometrick metoda
Určování TK – oscilometrická metoda
 • objemové pulsace v tepnách se přenášejí přes manžetu (uzavřený systém) do přístroje, kde se vyhodnocují
 • amplituda těchto pulsací je závislá na rozdílu tlaku uvnitř a vně tepny, tzv. transmurální tlak
 • největší amplituda při nulovém transmurálním tlaku, tj. při MAP
 • z průběhu na tlakovém senzoru se vypočítají hodnoty SP a DP vhodným algoritmem
vyhodnocen oscilometrick ch pulsac
Vyhodnocení oscilometrických pulsací

Zdroj: K. G. NG, Blood pressure measurement, Medical Electronics, 2, pp. 61-65, 1999.

porovn n r zn ch op
Porovnání různých OP

zdravý jedinec

jedinec z atriální fibrilací

Zdroj: V. Fabián

porovn n auskulta n a oscilometrick metody
Porovnání auskultační a oscilometrické metody

Zdroj: J. G. Webster (ed.), Medical Instrumentation: application and design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.

dal neinvazivn zp soby m n
Další neinvazivní způsoby měřění
 • palpační metoda
 • utrazvuková metoda – Dopplerův jev
 • snímače pulsové vlny
 • odtížená artérie
 • objemově oscilometrická metoda
 • tonometrie
ultrazvukov metoda
Ultrazvuková metoda

Zdroj: J. G. Webster (ed.), Medical Instrumentation: application and design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.

metoda odt en art rie
Metoda odtížené artérie

Zdroj: Rozman J, Elektronické přístroje v lékařství, Acadimia, Praha 2006.

hemodynamick parametry
Hemodynamické parametry
 • SP, DP, PP, MAP, HR
 • SV, CO, TPR, AC, ED
 • PWV, AI, ABI, ASI, CAVI

MAP = CO x TPR [mmHg; l.min-1, mmHg.min.l-1]

CO = SV x HR [l.min-1; l, min-1]

AC = SV / PP [l.mmHg-1; l, mmHg]

asi arterial stiffness index
ASIArterial Stiffness Index
 • Určení tuhosti brachiální tepny z tvaru obálky oscilometrických pulzací.

Zdravý jedinec

Jedinec s aterosklerosou

Zdroj: Shing-Hong Liu, Jia-Jung Wang, Zu-Chi Wen, Extraction of an Arterial Stiffness Index from Oscillometry, Journal of

Medical and Biological Engineering, 27(3): 116-123, 2007.

asi arterial stiffness index1
ASIArterial Stiffness Index

ASI = tlakové rozpětí v 80% maxima oscilometrických pulsací

Zdroj: Shing-Hong Liu, Jia-Jung Wang, Zu-Chi Wen, Extraction of an Arterial Stiffness Index from Oscillometry, Journal of

Medical and Biological Engineering, 27(3): 116-123, 2007.

pwv pulse wave velocity
PWVPulse Wave velocity

Zdroj: S. Trojan a kolektiv, Lékařská fyziologie, Grada Publishing, 4. vydání, Praha, 2003.

pwv pulse wave velocity1
PWVPulse Wave velocity

Zdroj: John L. Andreassi, Psychophysiology – Human Behavior & Physiological Response, 5th edition, Psychology Press, 2007.

pwv pulse wave velocity2
PWVPulse Wave velocity

Zdroj: Miklós Illyés a kolektiv. Tensiomed Arteriograph brochure. Tensiomed.

Přístupné 2.5.2011. Online: <http://www.tensiomed.com>.

pwv pulse wave velocity3
PWVPulse Wave velocity

Zdroj: Gloria Oblouk Darovic and et al. Hemodynamic Monitoring: Invasive and noninvasive, Clinical Applications.

Saunders, Philadelphia, 3rd Edition, 2002.

pwv pulse wave velocity4
PWVPulse Wave velocity

Zdroj: Miklós Illyés a kolektiv. Tensiomed Arteriograph brochure. Tensiomed.

Přístupné 2.5.2011. Online: <http://www.tensiomed.com>.

pwv pulse wave velocity5
PWVPulse Wave velocity

Zdroj: L. Chaloupka, Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek, DP, ČVUT 2011.

pwv pulse wave velocity6
PWVPulse Wave velocity

Zdroj: L. Chaloupka, Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek, DP, ČVUT 2011.

pwv pulse wave velocity7
PWVPulse Wave Velocity

Zdroj: L. Chaloupka, Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek, DP, ČVUT 2011.

pwv pulse wave velocity8
PWVPulse Wave Velocity
 • Rychlost šíření pulsní vlny je para-metr, který odráží tuhost tepen.

[m/s; m, s, s]

kde l je vzdálenost hrudní zářez – stydká kost

ai augmentation index
AIAugmentation index

Zdroj: L. Chaloupka, Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek, DP, ČVUT 2011.

ai augmentation index1
AIAugmentation index
 • Zvýšená hodnota AI poukazuje na vysokou hodnou celkového perifer-ního odporu (TPR) – endoteliální dysfunkce

[%; mmHg, mmHg, mmHg]

ai augmentation index3
AIAugmentation index

Zdroj: L. Chaloupka, Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek, DP, ČVUT 2011.

ai augmentation index4
AIAugmentation index

Zdroj: L. Chaloupka, Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek, DP, ČVUT 2011.

abi ankle brachial index
ABIAnkle Brachial Index
 • Určuje míru stenózy artérií dolních končetin (ICHDK – ischemická choro-ba dolních končetin).

[-; mmHg, mmHg]

Kde je systolický tlak měřený na kotníku

je systolický tlak měřený na paži

cavi cardio ankle vascular index
CAVICardio Ankle Vascular Index
 • Index tuhosti β

[-; mmHg,mmHg, m, m]

ΔD

ΔD

Natural logarithm of systolic-diastolic pressure ratio

and extensibility of arterial wall

Intravascular pressure and diametrical variation

Zdroj: webové stránky firmy Fukuda – Denshi www.fukuda.co.jp

cavi cardio ankle vascular index1
CAVICardio Ankle Vascular Index
 • Bramwell – Hill

=>

kde je hustota krve v kg/m3, je pulsový tlak v Pa, D průměr tepny při diastole v m a je změna průměru tepny mezi systolou a diastolou v m.

cavi cardio ankle vascular index3
CAVICardio Ankle Vascular Index

Zdroj: webové stránky firmy Fukuda – Denshi www.fukuda.co.jp

motto
Motto …

„Lékařský výzkum udělal takové pokroky, že koneckonců už na světě není zdravého člově-ka … „

Aldous Huxley

Děkuji za pozornost …