slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Federaţia Internaţională a Contabililor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Federaţia Internaţională a Contabililor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Federaţia Internaţională a Contabililor - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Federaţia Internaţională a Contabililor Standardele Internaţionale de Educaţie pentru Contabilii Profesionişti Mark Allison, Director Executiv Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia şi Consultant Tehnic pentru Comitetul pentru Educaţie al IFAC 1998 - 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Federaţia Internaţională a Contabililor' - owen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Federaţia Internaţională a Contabililor

Standardele Internaţionale de Educaţie pentru Contabilii Profesionişti

Mark Allison, Director Executiv

Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia

şi Consultant Tehnic pentru Comitetul pentru Educaţie al IFAC 1998 - 2005

liniile principale de prezentare
Liniile principale de prezentare
 • Despre IFAC
 • Armonizarea Standardelor Internaţionale prin Educaţie
 • Acceptarea internaţională şi beneficiile
 • Consiliul pentru Educaţie al IFAC
 • Prezentare generală a Standardelor Internaţionale de Educaţie
ifac azi
IFAC Azi
 • Set cuprinzător de standarde de audit, etică, educaţie şi raportare financiară a sectorului public
 • Extinderea reţelei celor 158 de organisme membre din 118 ţări, reprezentând 2,5 milioane de contabili
 • Recunoaştere sporită a activităţii IFAC de către organizaţiile internaţionale
misiunea i fac
Misiunea IFAC

Să servească interesul public, să întărească profesia contabilă din întreaga lume şi să contribuie la dezvoltarea unor economii internaţionale puternice.

ifac i ndepline te aceast misiune prin
IFAC îşi îndeplineşte această misiune prin -
 • Stabilirea şi promovarea aderenţei la standarde de o înaltă calitate
 • Promovează convergenţa internaţională
 • Ia cuvântul în probleme de politici publice
a rmoni zarea standardelor interna ionale
Armonizarea Standardelor Internaţionale
 • Armonizarea aspect cheie pentru profesie
 • Fundaţie solidă pentru sprijinirea aplicării standardelor internaţionale
 • Educaţia oferă această fundaţie
benefi ciile ies pentru profesie
Beneficiile IES pentru Profesie
 • Oferă un cadru general global uniform pentru educaţie
 • Promovează uniformitatea şi convergenţa proceselor de educaţie în contabilitate
 • Promovează convergenţa în aplicarea standardeor tehnice şi de practică
 • Sprijină o mai mare mobilitate a contabililor
 • Contribuie la cooperarea între organismele membre
consiliul pentru educa ie iaesb
Consiliul pentru educaţie (IAESB)
 • Elaborează standarde şi îndrumări pentru educaţia şi pregătirea contabililor profesionişti
 • Transparenţă în procesul de stabilire a standardelor
 • Membrii includ contabili practicieni, profesori universitari, reprezentanţi ai comunităţii de afaceri şi ai publicului
 • Observatori din comunitatea academică contabilă internaţională şi UNCTAD
elaborarea standardelor
Elaborarea Standardelor
 • Decizia de a elabora Standarde de educaţie Noiembrie 2001
 • Proiectele expunere publicate în Iulie 2002
 • Luarea în consideraţie a comentariilor
 • Standardele Internaţionale de educaţie (1 -6) publicate în octombrie 2003
 • Sprijinul profesorilor universitari şi al angajatorilor
 • IES7 publicat în Mai 2004
implementa rea standardelor de educa ie
Implementarea Standardelor de educaţie
 • Conformitatea cerută tuturor organismelor membre ale IFAC
  • Ianuarie 2005, IES 1 – 6
  • Ianuarie 2006, IES 7
 • Recunoaşte sisteme şi procese diferite de educaţie
 • Recunoaşte etapele de dezvoltare
standardele interna ionale de educa ie
Standardele Internaţionale de educaţie
 • Stabileşte puncte de referinţă pentru educaţia profesiei contabile din întreaga lume
 • Asigură calitatea şi uniformitatea în educaţia contabilă
 • Fundaţia pentru a atinge convergenţa standardelor internaţionale de contabilitate, audit şi pentru sectorul public
 • Abordări diferite în întreaga lume
standardele interna ionale de educa ie1
Standardele Internaţionale de educaţie
 • Prevede o gamă de cunoştinţe profesionale, aptitudini profesionale, valori, etică şi atitudini profesionale cerute
 • Dezvoltă o atitudine de studiu pe tot timpul vieţii
cadru general i introducere
Cadru general şi introducere
 • Cadru general
  • obiectiveleşi procedurile de funcţionare ale EDCOM
 • Introducere
  • Scop, arie de aplicabilitate şi elaborarea IES
  • Discuţii despre modul în care pot fi adoptate şi aplicate standardele
ies 1 cerin e de admitere
IES 1, Cerinţe de admitere
 • Cerinţe pentru admiterea într-un program de educaţie profesională contabilă şi de experienţă practică
 • Are ca scop să asigure că studenţii au pregătirea generală pentru a avea o şansă rezonabilă pentru a avea succes în activitate
ies 2 con inutul programelor de educa ie contabil
IES 2, Conţinutul Programelor de educaţie Contabilă
 • Prevede cunoştinţele şi competenţele candidaţilor care sunt necesare pentru a desfăşura activitatea de contabil profesionist
  • Contabilitate, finanţe şi cunoştinţe conexe
  • Cunoştinţe organizaţionale şi de afaceri
  • Cunoştinţe şi competenţe în IT
 • Diploma sau calificarea profesională
 • Cel puţin doi ani de studiu la zi
ies 3 aptitudini profesionale
IES 3, Aptitudini Profesionale
 • Prevede un mix de aptitudini profesionale cerute
  • Aptitudini intelectuale
  • Aptitudini tehnice şi funcţionale
  • Aptitudini personale
  • Aptitudini interpersonale şi de comunicare
  • Aptitudini organizaţionale şi de managementul afacerilor
 • educaţia generală ajută la dezvoltarea acestor aptitudini
ies 4 valori etic i atitudini profesionale
IES 4, Valori, Etică şi Atitudini Profesionale
 • Prevede valorile, etica şi atitudinile profesionale cerute
 • Prevede domeniile minime de studiu
 • Recunoaşte că abordările diferite vor reflecta mediul cultural şi naţional
ies 5 cerin e de experien practic
IES 5, Cerinţe de experienţă practică
 • Are ca scop să asigure că cei care sunt candidaţi au experienţa practică necesară pentru a deveni contabil profesionist
 • Minimum 3 ani de experienţă practică
 • Îndrumarea unor contabili profesionişti cu experienţă
 • Înregistrarea experienţei şi revizuirea
ies 6 evaluarea capacit ilor i competen ei profesionale
IES 6, Evaluarea Capacităţilor şi Competenţei Profesionale
 • Evaluare finală înainte de calificarea ca şi contabil profesionist
 • Test de cunoştinţe teoretice şi aplicarea practică a cunoştinţelor
 • Credibil şi valabil
ies 7 educa ia profesional continu
IES 7, Educaţia Profesională Continuă
 • Educaţie profesională continuă obligatorie pentru toţi contabilii profesionişti
 • Angajament demonstrat pentru învăţare pe tot timpul vieţii
 • Facilitează accesul la opotunităţi de educaţie profesională continuă
 • Stabileşte puncte de referinţă pentru educaţia şi competenţa contabililor profesionişti
 • Monitorizează şi aplică educaţia profesională continuă
ies 7 educa ia profesional continu1
IES 7, Educaţia Profesională Continuă
 • Trei abordări
 • Abordarea orelor efectuate – 120 de ore pe o perioadă continuă de trei ani
 • Abordarea rezultatelor
 • Abordare combinată
ies8 proiect competen pentru profesioni tii n audit
IES8 (Proiect) Competenţă pentru Profesioniştii în Audit
 • Auditul informaţiilor financiare istorice
 • Toate IES de la 1 la 7 şi cunoştinţe suplimentare avansate
 • Nivel de absovent de studii superioare
 • Aptitudini specifice pentru audit
 • Aplicarea eticii într-un context de audit
 • Experienţă de lucru specifică
 • Va fi publicat în iulie 2006
uniunea european directiva a opta revizuit
Uniunea Europeană – Directiva a Opta Revizuită
 • Etapa proiectului final (publicată în mai 2006)
 • Doi ani pentru a o implementa în legea naţională
 • Articolele 6 – 14 se referă la educaţie
 • În mod similar cu actuala Directivă a Opta aplicată în statele membre ale UE
uniunea european directiva a opta revizuit1
Uniunea Europeană – Directiva a Opta Revizuită

Totuşi modificări în:

 • Standardele internaţionale de contabilitate şi de audit
 • Aptitudini profesionale de audit
 • Etică şi independenţă
 • Managementul riscului
 • Guvernanţa corporativă
 • Educaţia continuă

Legăturile tot mai mari cu IES evidente

m ai multe informa ii
Mai multe informaţii
 • web site-ul IFAC’s– www.ifac.org – oferă acces la toate standardele şi la o gamă largă la îndrumări gratuite pentru contabilii din întreaga lume