organizare profesional deontologie i legisla ie medical n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORGANIZARE PROFESIONALĂ, DEONTOLOGIE ŞI LEGISLAŢIE MEDICALĂ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORGANIZARE PROFESIONALĂ, DEONTOLOGIE ŞI LEGISLAŢIE MEDICALĂ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 173

ORGANIZARE PROFESIONALĂ, DEONTOLOGIE ŞI LEGISLAŢIE MEDICALĂ - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

ORGANIZARE PROFESIONALĂ, DEONTOLOGIE ŞI LEGISLAŢIE MEDICALĂ. Medicul dentist se află la interfaţa dintre societate şi individ. Societatea – structura organizată a unui grup populaţional. Pacientul – individ, membru al societăţii controlat şi protejat de aceasta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ORGANIZARE PROFESIONALĂ, DEONTOLOGIE ŞI LEGISLAŢIE MEDICALĂ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Medicul dentist se află la interfaţa dintre societate şi individ

Societatea –

structura organizată

a unui grup populaţional

Pacientul –

individ, membru

al societăţii

controlat şi protejat

de aceasta

MEDICINĂ DENTARĂ JUDICIARĂ

2

organizarea profesional
Organizarea unui cabinet dentar

Forme juridice de organizare

Legislaţia care reglementează organizarea cabinetelor medico-dentare

Autorităţi în domeniu

Formele de exercitare a profesiei de medic dentist în România şi în U.E.

Legislaţie – acte normative din domeniu

Colegiul Medicilor Dentişti din România

Organizarea profesională
organizarea
Definiţie:

Crearea structurii manageriale şi umane a organizaţiei, adică stabilirea relaţiilor de autoritate şi responsabilitate.

Organizarea cabinetului dentar propriu este cel mai important pas în afirmarea profesională şi în câştigarea prestigiului.

Organizaţia = două sau mai multe persoane care desfăşoară o activitate planificatăîn vederea realizării unor obiective

Organizaţia este un sistem deschis➪ ea este expusă influenţelor din mediul extern ➩ piaţa de servicii (medicale)

Organizarea
cabinetul dentar ca organiza ie
Cabinetul dentar este o organizaţie cu structurăsimplă.

Cabinetul dentar este înfiinţat de cătremedicul dentist.

Managerul este de regulămedicul titular la CMI, cabinete grupate…etc… respectiv administratorul societăţii la societăţi comerciale.

Sistemul de sănătate este o organizaţie complexă cu trei nivele ierarhice: superior, mediu şi operaţional.

Sistemul de sănătate include cabinetele dentare, ca organizaţii.

Ele fac astfel, parte integrantă din sistemul de sănătate şi se supun autorităţilor din domeniul medical.

Cabinetul dentar ca organizaţie
ini ierea deschiderii unui cabinet
Patronul (initiatorul infiintarii cabinetului) este medic dentist

Managerul este de regula medicul titular la persoane fizice autorizate respectiv administratorul societatii la societati comerciale

Deschiderea unui cabinet medical privat presupune rezolvarea a trei tipuri de probleme de ordin managerial: conceptuale, financiare si politica de practica

S. Ursoniu

Managementul unui cabinet de medicină dentară

Planificarea

Organizarea

Conducerea

Coordonarea

Controlul

Iniţierea deschiderii unui cabinet
medicina dentar i rolurile medicului dentist n organizarea cabinetului
Medicina dentarăca ofertantă de servicii acţionează pe o piaţă dinamică în expansiune.

Se remarcă prin tehnologii şi inovatii în dinamică accelerată.

Este controlată şi reglementată ca şi componentă a pieţei de îngrijiri de sănătate.

Antreprenor, agent de schimbare

Integrator, strategii de grup si armonizarea obiectivelor individuale

Producator, servicii de calitate cu resursele existente

Administrator, planifica, organizeaza, coordoneaza si controleaza

Medicina dentară şi rolurile medicului dentist în organizarea cabinetului
organizarea cabinetului dentar
Forme juridice de organizare a cabinetului dentar

Autorizarea şi evidenţa cabinetelor

Registrul cabinetelor – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Direcţiile Sanitare Judeţene

Reglementarea activităţii profesionale a medicului dentist

Forme de exercitare a profesiei de medic dentist

Medicina dentară = profesie liberală

Bugetar

Iniţiativă privată

Angajat în mediu privat

Organizarea cabinetului dentar
suport legal
CABINET

Ordonanţa MSP124 din 29 aug. 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

Legea 31 din 1990 privind societăţile comerciale

Ordonanţa MSP1338 din 2007 pentru abrobarea normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară

MEDIC

Legea 95 din 2006 – legea reformei în sănătate – titlul XIII

Legea 46 din 2003, legea drepturilor pacienţilor

Regulamentul de Funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti

Malpraxis

CNAS

Suport legal
cabinetul dentar privat ord 124
ART. 1(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

(3) Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:a) cabinet medical individual;b) cabinete medicale grupate;c) cabinete medicale asociate;d) societate civilă medicală.

definitia cabinetului

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
cabinetul dentar privat ord 1241
ART. 2(1) În cabinetul medical individual îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal

(2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-şi crea facilităţi economice comune, păstrându-şi individualitatea în relaţiile cu terţii

Forme de organizare

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
cabinetul dentar privat ord 1242
(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete.

Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale prevăzute de lege.

(4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi şi poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Forme de organizare

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
cabinetul dentar privat ord 1243

Denumirea cabinetului

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 4Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităţilor care se vor desfăşura, înscrise în autorizaţia de liberă practică a medicului, eliberată în condiţiile legii. ART. 5(1) Cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcţie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
cabinetul dentar privat ord 1244
ART. 3(1) Cabinetele medicale grupate, precum şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.

(2) Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea autorităţii care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical

Forme de organizare

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
cabinetul dentar privat ord 1245

Denumirea cabinetului

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 4Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităţilor care se vor desfăşura, înscrise în autorizaţia de liberă practică a medicului, eliberată în condiţiile legii. ART. 5(1) Cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcţie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
cabinetul dentar privat ord 1246

Înfiinţare şi înregistrare

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • (2) Actul de înfiinţare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeşte şi se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcţiile de sănătate publică judeţene sau de Direcţia de sănătate publică a municipiului Bucureşti.
 • O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.
cabinetul dentar privat ord 1247

Înfiinţare şi înregistrare

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • (3) Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei
 • (4) Înfiinţarea de sedii secundare va respecta întreaga procedură de înfiinţare a cabinetelor medicale.
 • Dosarul se depune la direcţiile de sănătate judeţene cu avizul CMDR şi al Sanepid
cabinetul dentar privat ord 1248

Alte activităţi

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 6(1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfăşura activităţi de radiodiagnostic, imagistică medicalăşi alte activităţi medicale şi conexe actului medical, cu autorizarea lor în condiţiile legii, precum şi activităţi de învăţământ şi de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătăţiişi Familiei şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
cabinetul dentar privat ord 1249
Art 6 (2) Medicul sau personalul medical care desfăşoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienţilor.

(5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi unităţile sale subordonate,

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,

Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în condiţiile legii.

Răspundere şi control

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
cabinetul dentar privat ord 12410

Care sunt activităţile generatoare de venituri?

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 8Cabinetul medical poate realiza venituri din:a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;c) donaţii şi sponsorizări;d) activităţi de consiliere medicală;e) activităţi contractate cu unităţile care coordonează activităţile de învăţământ şi de cercetare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei;f) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.
cabinetul dentar privat ord 12411
ART. 7Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România (CMDR), în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate.

ART. 12(1) Cabinetele medicale sunt obligate să efectueze şi activităţi epidemiologice prevăzute în contractul-cadru şi să transmită situaţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind starea de sănătate şi demografică a populaţiei.

Dotări şi obligaţii

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
cabinetul dentar privat ord 12412

Venituri şi deduceri

Cabinetul dentar privat – Ord. 124

ART. 9)*

(1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispoziţiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfăşurată pe bază de liberă iniţiativă.(2) Cheltuielile efectuate pentru perfecţionare continuă, investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale, organizate în forma prevazută la art. 1 alin. (3) şi la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.

* Art. 9 alin. (2) a fost abrogat prin Legea nr. 493/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002.

cabinetul dentar privat ord 12413

Denumirea cabinetului

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 4Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităţilor care se vor desfăşura, înscrise în autorizaţia de liberă practică a medicului, eliberată în condiţiile legii. ART. 5(1) Cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcţie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
cabinetul dentar privat ord 12414
ART. 15(1) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;

S.R.L.

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
cabinetul dentar privat ord 12415
b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici;c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

(2) Dispoziţiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6 - 8 şi ale art. 12 se aplică în mod corespunzător unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică

S.R.L.

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
cabinetul dentar privat ord 12416

Alte cabinete

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 16(1) Organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios, legal constituite, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.
cabinetul dentar privat ord 12417

Alte cabinete

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • (2) Cabinetele medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentaţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.(3) Dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (3), ale art. 7 şi 12 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1).
slide28

Aplicaţie

 • Temă:

Alegeti una din formele de organizare prevăzute de lege şi argumentati alegerea făcută!

Dati o denumire cabinetului dumneavoastră!

cabinetul dentar privat ord 12418

Management în cabinet

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 10Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociaţi reprezintă cabinetul medical în raporturile sale juridice şi profesionale.
 • Rolurile manageriale din teoria managementului general se aplică în managementul cabinetului dentar (rolul de reprezentare).
cabinetul dentar privat ord 12419

Management în cabinet

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 11(1) Angajarea personalului mediu sanitar şi a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociaţi, de către medicul delegat.(2) In cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă,salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.
cabinetul dentar privat ord 12420

Aplicaţie

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • Stabiliţi personalul necesar din punct de vedere al calificării şi numeric pentru un cabinet dentar imaginat de dumneavoastră.
 • Argumentaţi alegerea făcută şi precizaţi modalitatea de efectuare a angajărilor.
cabinetul dentar privat ord 12421

obligatii fata de autoritati

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 12
 • (1) Cabinetelemedicalesuntobligate saefectuezesiactivitatiepidemiologiceprevazute in contractul−cadrusisatransmitasituatiilestabiliteprinnorme ale MinisteruluiSanatatiisiFamilieiprivindstarea de sanatatesidemografica a populatiei.
 • (2) Cabinetelemedicaledentareaflate in relatiicontractuale cu casele de asigurari de sanatatevorasiguraurgentelemedicaledentare, contra cost, prinrotatie, in centreleprestabilite.
cabinetul dentar privat ord 12422

sancţiuni

Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 13
 • (1) Pentrunerespectareadispoziţiilor art. 5 alin. (2) persoanelevinovatevorfisancţionatecontravenţional cu amendăcuprinsăîntre 10.000.000 lei şi 20.000.000 lei.
 • (2) Pentruneefectuareaactivităţilorepidemiologiceşipentrunetransmitereadatelorprevăzute la art. 12, precumşipentrutransmiterea de date eronatesau incomplete persoanelevinovatevorfisancţionate cu amendăcuprinsăîntre 3.000.000 lei şi 10.000.000 lei.
cabinetul dentar privat ord 12423
Cabinetul dentar privat – Ord. 124
 • ART. 15
 • (1) Unitatile medico−sanitare cu personalitatejuridica, care se infiinteazapotrivitprevederilorLegii nr. 31/1990 privindsocietatilecomerciale, republicata, cu modificarileulterioare, vorfunctiona cu indeplinireaurmatoarelorconditii:
 • a) saaibaobiect de activitateunic, constand in furnizarea de serviciimedicale, cusaufaraactivitaticonexeacestora, stabiliteprinordin al ministruluisanatatiisifamiliei;
 • b) administratorulsocietatiicomercialesaucelputintreime din numarulmembrilorconsiliului de administratiesa fie medici;
 • c) sa fie inregistrate in Registrulunic al cabinetelormedicale.
cabinetul de medicin dentar

Aplicaţie tematică

Cabinetul de medicină dentară
 • Care sunt formele de organizare ale unui cabinet dentar ?
 • Cine poate deschide şi autoriza un cabinet dentar ?
 • Există cerinţe specifice pentru cabinetele dentare (diferite de ale celorlalte cabinete) şi care sunt acestea ?
 • Cine stabileşte normele privind dotarea minimă obligatorie a unui cabinet de medicină dentară ?
ord 1338 31 07 2007
Ord. 1338 / 31.07.2007
 • Art. 1. - Se aprobă Normele privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi demedicină dentară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 • Art. 2. - Prevederile prezentului ordin referitoare la cabinetele de medicină dentară seaplică şi cabinetelor înfiinţate de dentişti.
slide37

Ministerul Sănătăţii PubliceNormă din 31/07/2007,privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentarăPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 22/08/2007

 • Art. 1. - În vederea funcţionării, cabinetele medicale şi de medicină dentară, înfiinţate şiorganizate în condiţiile legii, trebuie să obţină autorizaţia sanitară de funcţionare.
 • Art. 2. - Autorizaţia sanitară de funcţionare a cabinetelor….. de medicină dentarăse eliberează de către autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiuluiBucureşti, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal alcabinetului, referitoare la asigurarea conformării la prezentele norme ….. şi se vizează anual.
ord 1338 norme

Se autorizează fiecare

punct de lucru separat

Ord. 1338 – norme
 • Art. 3. - Pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară înfiinţate de medici şi medicidentişti, organizate în cabinete medicale grupate, asociate, societăţi civile medicale,societăţi comerciale cu obiect unic de activitate şi având puncte de lucru aflate în locaţiidiferite se eliberează câte o autorizaţie sanitară de funcţionare separată pentru fiecarepunct de lucru(cabinet medical şi de medicină dentară).
ord 1338 norme1

controale periodice

Ord. 1338 – norme
 • Art. 4. - Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează la cererea reprezentantului legalal cabinetului medical şi de medicină dentară.
 • Art. 5. - Inspecţia sanitară de stat judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, verificăperiodic respectarea condiţiilor igienico-sanitare şi a structurii spaţiilor funcţionaleprevăzute, în funcţie de profilul de activitate.
ord 1338 norme2

Structurarea cabinetului

Ord. 1338 – norme
 • Art. 6.
 • (4) Cabinetul de medicină dentară va avea în componenţa minimă sală de aşteptare,grup sanitar, spaţii de depozitare şi cabinet de medicină dentară propriu-zis, în care sedesfăşoară activităţile dediagnostic clinic şi terapeutice; pentru sala de aşteptare se aplicăprevederile art. 6 alin. (3) lit. a).
 • (3) Cabinetul medical va avea în componenţa minimă sală de aşteptare, grup sanitar, salăde tratamente, cabinet de consultaţii propriu-zis şi spaţii de depozitare.
 • a) Sala de aşteptare se va amenaja astfel încât fiecare loc de şedere să beneficieze de osuprafaţă minimă de 1/1,5 m2/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulţi, şi 1,5/2m2/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoţitoare).
ord 1338 norme3

Organizarea cabinetului

Ord. 1338 – norme
 • Art. 6
 • 4.a) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis poate fi organizat după cum urmează:
 • 1. în sistem închis- unitul dentar este amplasat într-o încăpere închisă;
 • 2. în sistem semideschis- se amplasează unul sau mai multe unituri separate de câte unperete sau paravan;
 • 3. în sistem deschis- unit-urile se amplasează într-o încăpere, fără a fi separate.
ord 1338 norme4

suprafaţa

Ord. 1338 – norme
 • Art. 6
 • b) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis, indiferent de sistemul în care funcţionează(închis, semideschis sau deschis), va avea alocat pentru fiecare unit de lucru un spaţiu deminimum 9 m2.
 • c) Spaţiul în care este amplasat un unit dentar va fi prevăzut cu chiuvetă cu apă curentă,rece şi caldă.
ord 1338 norme5

Amenajare

Ord. 1338 – norme
 • (5) 1. Pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru din încăperile în care sedesfăşoară activităţi medicale şi de medicină dentară vor fi:
 • a) lavabile;
 • b) rezistente la dezinfectante;
 • c) rezistente la decontaminări radioactive (după caz);
 • d) rezistene la acţiunea acizilor (în săli de tratamente, după caz);
 • e) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
 • f) fără asperităţi care să reţină praful.
ord 1338 norme6

Amenajarea

Ord. 1338 – norme
 • 2. Este interzisă amenajarea de tavane false casetate din materiale microporoase şi cuasperităţi.
 • 3. Se interzice mochetarea pardoselilor.
 • (8) Pentru personalul sanitar din cabinetele medicale şi de medicină dentară va fi asigurat un spaţiu cu destinaţie de vestiar; numărul vestiarelor şi desemnarea spaţiului destinat acestora vor fi în funcţie de numărul personalului care desfăşoară activitate concomitentă.
 • (9) Încăperile cu profil administrativ vor fi separate de cele în care se desfăşoară activităţi medicale.
ord 1338 norme7

Grupurile sanitare

Ord. 1338 – norme
 • (10) În condiţiile respectării art. 6 alin. (2), cabinetul medical şi de medicină dentară vaavea un grup sanitar pentru pacienţi, cu acces din sala de aşeptare, separat de cel destinatpersonalului sanitar. În cazul cabinetelor medicale şi de medicină dentară din mediulrural, acolo unde nu există posibilitatea racordării la reţeaua publică de canalizare, grupulsanitar va fi racordat la o fosă septică de beton vidanjabilă.
ord 1338 norme8

radiologie

Ord. 1338 – norme
 • (11) În cabinetele medicale cu profil radiologic sau de medicină dentară în care seinstalează aparate de radiologie dentarăsunt obligatorii solicitarea şi obţinerea de avizespeciale, de amplasare şi funcţionare, din partea autorităţilor responsabile cu controlulactivităţilor ce folosesc radiaţii nucleare. În aceste cabinete medicale se vor respectanormele de radioprotecţie şi control individual al expunerii prevăzute de legislaţia în vigoare.
ord 1338 norme9

circuite si acces

Ord. 1338 – norme
 • (13) În spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale şi de medicină dentară se vor realizacircuite separate pentru adulţi şi copii, în condiţiile art. 6 alin. (2), sau, în măsura posibilităţilor, se va face programarea acestora la ore diferite.
 • (14) Cabinetele medicale şi de medicină dentară vor asigura accesul în incinta lor pentru persoanele cu handicap motor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ord 1338 norme10

Dotarea minimă obligatorie

Ord. 1338 – norme
 • Art. 7. - Dotarea minimă obligatorie necesară fiecărui cabinet medical şi de medicinădentară, în funcţie de specialitate, va respecta prevederile legale în vigoare.
 • Aceste norme sunt stabilite de CMDR, sunt obligatorii şi respectarea lor este controlată de membrii Comisiei de Avizări a CMD judeţean
ord 1338 norme11

Sterilizarea

Ord. 1338 – norme
 • Art. 8. - În scopul efectuării sterilizării şi păstrării sterilităţii instrumentarului,dispozitivelor şi materialelor sanitare, la organizarea activităţilor propriu-zise desterilizare, precum şi a activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea şistocarea) se vor avea în vedere:
 • a) respectarea circuitelor funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate;
 • b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spaţiu adecvat …. respectându-seprincipiul separării materialelor sterile de cele nesterile;
ord 1338 norme12

Sterilizarea

Ord. 1338 – norme
 • d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afişa ciclul de sterilizare,precum şi instrucţiunilede lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;
 • e) caietul de sterilizarecare atestă efectuarea sterilizării cuprinde:
 • - numărul şarjei şi conţinutul pachetelor;
 • - data şi ora de debut şi de sfârşit ale ciclului;
 • - temperatura la care s-a efectuat sterilizarea;
 • - rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici;
 • - numele şi semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea
ord 1338 norme13
Ord. 1338 – norme
 • f) cabinetele medicale şi de medicină dentară pot asigura sterilizarea instrumentarului,dispozitivelor şi materialelor sanitare şi pe baza contractelor încheiate cu unităţispecializate şi autorizate în acest sens.
 • Sterilizarea în cabinet necesită aparatură şi personal calificat; transportarea materialelor septice şi a celor sterile necesită condiţii speciale
slide52

Aplicaţie tematică

 • Care sunt conditiile impuse de ord. 1338 din 2007 cu privire la sterilzarea in cabinetul stomatologic?
 • Cine face sterilizarea in cabinetul de medicina dentara?
 • Unde se poate face sterilizarea ?
 • Ce sunt datele care trebuie sa fie consemnate in caietul de sterilizare?
ord 1338 norme14

Norme igienico-sanitare

Ord. 1338 – norme
 • Art. 10. - Următoarele norme igienico-sanitaresunt obligatorii pentru cabinetelemedicale şi de medicină dentară, indiferent de profil:
 • a) asigurarea cu apă potabilă;
 • b) racordarea la reţeaua de canalizare a localităţii, astfel încât apele uzate să nu producăpoluarea apei, aerului şi solului. Dotarea cabinetelor, în localităţile în care nu există sisteme publice de canalizare, cu instalaţii proprii de colectare a apelor uzate (fose septicede beton vidanjabile);
ord 1338 norme15

Norme igienico-sanitare

Ord. 1338 – norme
 • c) deşeurile rezultate în urma activităţilor medicale vor fi colectate, depozitate, evacuateşi neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;
 • d) asigurarea unui microclimatcorespunzător;
 • e) asigurarea iluminării naturale şi artificiale necesare desfăşurării în condiţii optime aactivităţii medicale şi de medicină dentară;
 • f) asigurarea limitării zgomotuluisub normele admise şi sau asigurarea protecţieiantifonice eficiente în interiorul şi în afara cabinetelor;
ord 1338 norme16

Norme igienico-sanitare

Ord. 1338 – norme
 • g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curăţeniei;
 • h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice decontami-nante autorizate/înregistrate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în funcţie deinstrucţiunile de utilizare, la concentraţiile şi timpii de utilizare specificaţi de producător;
 • i) asigurarea de echipament de protecţie specific pentru întregul personal, înconformitate cu legislaţia în vigoare;
 • j) asigurarea instruirii permanente a personalului medicosanitar privind precauţiileuniversale.
slide56

APLICATIE RECAPITULARE

 • CARE ESTE OBIECTUL DE REGLEMENTARE IN ORD. 1338 DIN 31 iulie 2007 SI NORMELE LUI DE APLICARE?
 • Exista diferente explicite intre cabinetele medicale si cabinetele dentare in ord.1338/2007?
 • Enumerati cateva dintre prevederile specifice cabinetelor dentare existente in ord. 1338/2007!
slide57

MINISTERUL SANATATII PUBLICEORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

ordin nr 261 din 6 februarie 2007
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • Avand in vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,in temeiul Hotararii Guvernului nr862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,
 • vazand Referatul de aprobare al Inspectiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.261/2007,ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:
 • Art. 1. - Se aproba Normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, prevazute in anexa care face parteintegranta din prezentul ordin.
ordin nr 261 din 6 februarie 20071

Anexa la ord. 1338/2007

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • ANEXA
 • NORME TEHNICE privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitarCAPITOLUL I
 • Definitii
ordin nr 261 din 6 februarie 20072

autorizatie

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • - autorizatie - actul administrativ prin care produsul biocid este autorizat pentru plasarea pe piata, pe teritoriul Romaniei, de catre autoritatea competenta, in urma unei cereri formulate de solicitant, conform Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare;
ordin nr 261 din 6 februarie 20073

inregistrarea

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • - inregistrare - actul administrativ prin care autoritatea competenta, in urma unei cereri formulate de un solicitant, permite plasarea pe piata, pe teritoriul Romaniei, a unui produs biocid cu risc scazut, dupa verificarea dosarului ce trebuie sa fie conform cu cerintele cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare;
ordin nr 261 din 6 februarie 20074

curatarea

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • curatare - etapa preliminara obligatorie, permanenta si sistematica in cadrul oricarei activitati sau proceduri de indepartare a murdariei (materie organica si anorganica) de pe suprafete (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operatiuni mecanice sau manuale, utilizandu-se agenti fizici si/sau chimici, care se efectueaza in unitatile sanitare de orice tip, astfel incat activitatea medicala sa se desfasoare in conditii optime de securitate;
ordin nr 261 din 6 februarie 20075

dezinfectia

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • dezinfectie - procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafete (inclusiv tegumente), utilizandu-se agenti fizici si/sau chimici;
ordin nr 261 din 6 februarie 20076

produse biocide

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • produse biocide - substantele active si preparatele continand una sau mai multe substante active, conditionate intr-o forma in care sunt furnizate utilizatorului, avand scopul sa distruga, sa impiedice, sa faca inofensiva si sa previna actiunea sau sa exercite un alt efect de control asupra oricarui organism daunator, prin mijloace chimice sau biologice;
ordin nr 261 din 6 februarie 20077

substanta activa - dezinfectant

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • - substanta activa - o substanta sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciuperca (fung), ce are o actiune generala sau specifica asupra ori impotriva organismelor daunatoare;
 • - produs detergent-dezinfectant - produsul care include in compozitia sa substante care curata si substante care dezinfecteaza. Produsul are actiune dubla: curata si dezinfecteaza;
ordin nr 261 din 6 februarie 20078

dezinfectiile !

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • - dezinfectie de nivel inalt - procedura de dezinfectie prin care se realizeaza distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor si a unui numar de spori bacterieni pana la 10 (indice -4);
 • - dezinfectie de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfectie prin care se realizeaza distrugerea bacteriilor in forma vegetativa, inclusiv Mycobacterium tuberculosis in forma nesporulata, a fungilor si a virusurilor, fara actiune asupra sporilor bacterieni;
 • - dezinfectie de nivel scazut - procedura de dezinfectie prin care se realizeaza distrugerea majoritatii bacteriilor in forma vegetativa, a unor fungi si a unor virusuri, fara actiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusilor fara invelis si a mucegaiurilor;
ordin nr 261 din 6 februarie 20079

- antiseptic - biofilm - materiovigilenta

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • - antiseptic - produsul care previne sau impiedica multiplicarea ori inhiba activitatea microorganismelor; aceasta activitate se realizeaza fie prin inhibarea dezvoltarii, fie prin distrugerea lor, pentru prevenirea sau limitarea infectiei la nivelul tesuturilor;
 • - biofilm - caracteristica unui agent microbiologic de a adera si a se fixa de o suprafata imersata prin secretia unor polimeri, ingreunand astfel accesul substantelor active antimicrobiene;
 • - materiovigilenta - obligatia de a declara incidentele sau riscurile de producere a unor incidente legate de utilizarea dispozitivelor medicale;
ordin nr 261 din 6 februarie 200710

sterilizarea

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • - sterilizare - operatiunea prin care sunt eliminate sau omorate microorganismele, inclusiv cele aflate in stare vegetativa, de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei operatiuni fiind starea de sterilitate. Probabilitatea teoretica a existentei microorganismelor trebuie sa fie mai mica sau egala cu 10 (indice -6);
 • - sterilizare chimica - un nivel superior de dezinfectie care se aplica cu strictete dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, si care nu suporta autoclavarea, realizand distrugerea tuturor microorganismelor in forma vegetativa si a unui numar mare de spori.
ordin nr 261 din 6 februarie 200711
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
 • CAPITOLUL II
 • Curatarea
 • CAPITOLUL III
 • Dezinfectia
 • CAPITOLUL IV
 • Sterilizarea
 • ANEXA 1*) la normele tehnice
 • LISTA substantelor chimice active permise in produsele dezinfectante in Comunitatea Europeana
slide70

APLICATIE

 • CARE ESTE DOMENIUL DE ACTIVITATE CARUIA SE ADRESEAZA ORD. 261 din 2007?
 • Ce contine anexa 1 a ord. 261 din 2007 ?
 • Apreciati pe baza cunostintelor si experientei dumneavoastra oportunitatea si formularea actului legislativ amintit?
legea nr 95 din 2006
Legea nr 95 din 2006
 • Legeareformeiîn sănătate

- conţine XVII titluri

Medicinadentarăestereglementată la titlul XIII*

*sublinierile prin bold nu fac parte din lege

legea 95 2006 titluri
I – Sănătatea publică

II – Programele nationale de sanatate

III – Asistenta medicala primara

IV - Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat

V – Asistenta medicala comunitara

VI - Efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic

VII – Spitalele

VIII – Asigurarile sociale de sanatate

IX - Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

X - Asigurările voluntare de sănătate

XI – Finanţarea unor cheltuieli de sănătate

XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România

domeniile incluse in lege

Legea 95 / 2006 Titluri
legea 95 2006 titluri1

domeniile incluse in lege

Legea 95 / 2006 Titluri
 • XIII - Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
 • XV - Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice
 • XVI - Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar
 • XVII - Medicamentul
legea 95 2006 titlul xiii

Cine poate fi dentist în România ?

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 468. - Prevederileprezentuluititlu se aplicaactivitatilor de medic dentist exercitate in Romania in regimsalarialsi/sau independent.
 • Art. 469. - Profesia de medic dentist se exercita, peteritoriulRomaniei, in conditiileprezenteilegi, de catrepersoanelefiziceposesoare ale unuititluoficial de calificare in medicinadentara, dupa cum urmeaza:
 •    a) cetateniaistatului roman;
 •    b) cetateniaiunui stat membru al UniuniiEuropene, aiunui stat apartinandSpatiului Economic European sauaiConfederatieiElvetiene;
slide75

Cine poate fi dentist în România ?

 • c) sotulunuicetatean roman, precumsidescedentiisiascendentii in liniedirectaaflati in intretinereaunuicetatean roman, indiferent de cetateniaacestora;
 •    d) membrii de familieaiunuicetatean al unuiadintrestateleprevazute la lit. b), asa cum suntdefiniti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privindliberacirculatiepeteritoriulRomaniei a cetatenilorstatelormembre ale UniuniiEuropenesiSpatiului Economic European, aprobata cu modificariprinLegea nr. 260/2005;
 •    e) cetateniistatelortertebeneficiariaistatutului de rezident permanent in Romania;
 •    f) beneficiariaistatutului de rezidentpetermen lung acordat de unuldintrestateleprevazute la lit. b).
legea 95 2006 titlul xiii1

risc major de biocontaminare

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 472. - (1) Profesia de medic dentist are ca scopasigurareasanatatiipublicesi a individuluiprinactivitati de preventie, diagnostic sitratament ale maladiilorsianomaliilororo-dento-maxilaresi ale tesuturiloradiacente, desfasurate cu respectareaprevederilorCoduluideontologic al medicului dentist.
 •    (2) Naturaacestoractivitatiincadreazaprofesia de medic dentist in randulprofesiilor din sectorulsanitarcu risccrescut de biocontaminare, beneficiind de toatefacilitatileacordate de legislatia in vigoare.
legea 95 2006 titlul xiii2

Responsabilitatea şi

caracterul liberal

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 473. - (1) In exercitareaprofesieimedicul dentist trebuiesadovedeascadisponibilitate, corectitudine, devotamentsi respect fata de fiintaumana. Independentaprofesionalaconferamedicului dentist dreptul de initiativasidecizie in exercitareaactului medico-dentarsideplinaraspundere a acestuia.
 •    (2) Medicul dentist nu estefunctionar public in timpulexercitariiprofesiei, prinnaturaumanitarasiliberala a acesteia.
legea 95 2006 titlul xiii3

medicul dentist şi CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 474. - (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariatăşi/sau independentă, se exercitănumai de catremediciidentiştimembriaiColegiuluiMedicilorDentişti din România.
legea 95 2006 titlul xiii4

jurământ

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 475. - (1) La primirea ca membru in ColegiulMedicilorDentisti din Romania medicul dentist vadepuneurmatoruljuramant:
 • "Odataadmisprintremembriiprofesiei de medic dentist:
 •     Ma angajez solemn sa-mi consacruviata in slujbaumanitatii;
 • Voipastraprofesorilormeirespectulsirecunostinta care le suntdatorate;
 • Voiexercitaprofesia cu constiintasidemnitate;
 • Sanatateapacientilorvafipentru mine obligatie sacra;
 • Voipastrasecreteleincredintate de pacienti, chiarsidupadecesulacestora;
 • Voimentineprintoatemijloaceleonoareasinobilatraditie a profesiei de medic dentist;
 • Colegiimeivorfifratiimei;
 •     Nu voiingaduisa se interpunaintredatoria mea sipacientconsideratii de nationalitate, rasa, religie, partidsau stare sociala;
 • Voipastrarespectuldeplinpentruviataumana de lainceputurile sale, chiar sub amenintare, si nu voiutilizacunostintelemeleprofesionalecontrarlegilorumanitatii.
 • Facacestjuramant in mod solemn, liber, peonoare!"
legea 95 2006 titlul xiii5

jurământul îl depun şi străinii

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • 2) Prevederile alin. (1) (jurământul)se aplica si:
 •    a) medicilor dentisti cetateni romani stabiliti in strainatate si care doresc sa exercite profesia in Romania;
 •    b) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania si care doresc sa profeseze;
 •    c) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state si care solicita intrarea in profesie in Romania;
 •    d) medicilor dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. c) si e).
legea 95 2006 titlul xiii6

Care sunt autorităţile profesionale competente

în medicina dentară din România?

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 478. - Controlulsisupraveghereaprofesiei de medic dentist se realizeaza de MinisterulSanatatiiPublicesi de ColegiulMedicilorDentisti din Romania, denumite in continuareautoritaticompetenteromane.
legea 95 2006 titlul xiii7

practica legală

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 480. - (1) Practicareaprofesiei de medic dentist de catre o persoana care nu are aceastacalitateconstituieinfractiunesi se pedepseste conform Codului penal.
 •    (2) ColegiulMedicilorDentisti din Romania, prinpresedintelecolegiuluiteritorialsau al Consiliului national al ColegiuluiMedicilorDentisti din Romania, este in dreptsaexerciteactiuneacivilasausasesizeze, dupacaz, organelejudiciaresiautoritatilecompetentepentruurmarireasitrimiterea in judecata a persoanelor care isiatribuiesau care intrebuinteazafaradrepttitluloricalitatea de medic dentist sau care practica in mod ilegalmedicinadentara.
legea 95 2006 titlul xiii8

Incompatibilităţi

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 482. - (1) Exercitareaprofesiei de medic dentist esteincompatibila cu:
 •    a) calitatea de angajatsaucolaborator al unitatilor de productieoridistributie de produsefarmaceutice, materialesanitaresaumateriale de tehnicadentara;
 •    b) exercitarea in calitate de medic dentist, in mod nemijlocit, de actesifapte de comert;
 •    c) oriceocupatie de natura a aduceatingeredemnitatiiprofesionale de medic dentist saubunelormoravuri;
legea 95 2006 titlul xiii9

Incompatibilităţi

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • d) starea de sanatatefizicasaupsihicanecorespunzatoarepentruexercitareaacesteiprofesii, atestata ca atareprincertificat medical eliberat de comisia de expertizamedicalasirecuperare a capacitatii de munca;
 •    e) folosirea cu bunastiinta a cunostintelor medico-dentarein defavoareasanatatiipacientuluisau in scop criminal.
 •    (2) Exceptie de la prevederilealin. (1) lit. b) facactivitatile de preventie de medicinadentara.
legea 95 2006 titlul xiii10

Incompatibilităţi

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • 3) La solicitareamedicului dentist in cauzasau la sesizareaoricareipersoanesauautoritati/institutiiinteresate, presedintelecolegiului din care face parte medicul dentist respectivpoateconstitui o comisie, special instituitapentrufiecarecaz in parte, alcatuita din 3 medicidentistiprimari, pentru a confirmasauinfirmasituatia de incompatibilitateprevazuta la alin. (1) lit. a)-c) sau e). In cazurileprevazute la alin. (1) lit. d) acestapoatesolicitaorganelor in dreptconfirmareasauinfirmareastarii de incompatibilitate.
legea 95 2006 titlul xiii11

Incompatibilităţi

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • (4) Petimpulstarii de incompatibilitate se suspendadreptul de exercitare a profesiei.
 •    (5) In termen de 10 zile de la aparitiasituatiei de incompatibilitate, medicul dentist esteobligatsaanuntecolegiulteritorial al caruimembrueste.
legea 95 2006 titlul xiii12
Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 483. - (1) Mediciidentisti care intrunescconditiileprevazute la art. 469 exercităprofesiapebazacertificatului de membru al ColegiuluiMedicilorDentisti din Romania, avizatanualpebazaasigurării de răspundere civilă, pentrugreşeli in activitateaprofesională, valabilăpentruanulrespectiv.

Certificatul de membru CMDR conferă dreptul de exercitare a profesiei

dobândit prin licenţă şi confirmat de diplomă

Certificatul de membru CMDR

legea 95 2006 titlul xiii13

Certificatul de membru CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 483.
 • (3) Certificatul de membru al ColegiuluiMedicilorDentisti din Romania se acordapebazaurmatoareloracte:
 •    a) documentele care atestaformarea in profesie;
 •    b) certificatul de sanatate;
 •    c) declaratiapepropriaraspundereprivindindeplinireaconditiilorprevazute la art. 481 si 482;
 •    d) certificatul de cazierjudiciar.
 •    (4) Certificatul de membrudevineoperativnumaidupaincheiereaasigurarii de raspunderecivila.
legea 95 2006 titlul xiii14

Medicii din UE

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 498. - (1) Mediciidentisticetateniaiunui stat membru al UniuniiEuropene, aiunui stat apartinandSpatiului Economic European sauaiConfederatieiElvetiene care dorescsaexerciteprofesia in Romania pot obtine de la autoritatilecompetenteromaneinformatii cu privire la legislatia din domeniulsanatatii….precumsi cu privire la Coduldeontologic al medicului dentist.
legea 95 2006 titlul xiii15

Medicii din UE

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 498.- (3) Mediciidentişticetăţeniaiunui stat membru al UniuniiEuropene, aiunui stat aparţinând Spaţiului Economic European sauaiConfederaţieiElveţiene, care exercităprofesia ca urmare a recunoaşteriicalificăriiprofesionale de cătreautorităţilecompetenteromâne, trebuie săposedecunoştinţe lingvisticenecesaredesfăşurăriiactivităţilorprofesionaleîn România.
legea 95 2006 titlul xiii16

CMDR este autoritate competentă

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 500. - (1) ColegiulMedicilorDentisti din Romania este organism profesional, apolitic, farascop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniulautorizarii, controluluisisupravegheriiprofesiei de medic dentist ca profesieliberala, de practicapublicaautorizata.
 •    (2) ColegiulMedicilorDentisti din Romania are autonomieinstitutionala in domeniulsau de competenta, normativsi jurisdictional profesional.
legea 95 2006 titlul xiii17

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 502. - (1) ColegiulMedicilorDentisti din Romania are urmatoareleatributiigenerale:
 •    a) colaborează in domeniulsau de competentacu MinisterulSanatatiiPublice, prinasigurareacontroluluiaplicariiregulamentelorsinormelor care organizeazasireglementeazaexercitareaprofesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitaresi de unitateasanitara in care se desfasoara;
legea 95 2006 titlul xiii18

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • b) apărădemnitatea, promoveazădrepturileşiintereselemembrilor săiîn toatesferele de activitate, apărăonoarea, libertateaşiindependenţa profesională ale medicului dentist în exercitareaprofesiei;
 •    c) asigurărespectarea de cătremediciidentişti a obligaţiilorce le revinfaţă de pacientşi de sănătatea publică;
 •    d) atestăonorabilitateaşimoralitateaprofesională ale membrilor săi;
legea 95 2006 titlul xiii19

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • e) întocmeşte, actualizează permanent Registrulunic al medicilordentişti din România, administreazăpagina de Internet de publicare a acestuiaşiînainteazătrimestrialMinisterului Sănătăţii Publice un raportprivindsituaţia numerică a membrilor săi, precumşi a evenimentelorînregistrateîn domeniulautorizării, controluluişisupravegheriiexercităriiprofesiei de medic dentist;
 •    f) elaboreazăşi adoptăRegulamentul de organizareşifuncţionare al ColegiuluiMedicilorDentişti din RomâniaşiCoduldeontologic al medicului dentist, luând măsurilenecesarepentrurespectareaunitară a acestora;
legea 95 2006 titlul xiii20

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • g) dezvoltămetodologii, initiazasielaboreazaghidurişiprotocoale de practică medico-dentară, penivelurile de competenta ale unitatilorsanitare, pe care le propunespreaprobareMinisteruluiSanatatiiPublice;
 •    h) colaboreazăîn domeniul său de competenţă cu instituţii/autorităţipublice, organizaţii desemnate de Ministerul SănătătţiPublice la elaborareacriteriilorşistandardelor de dotare a cabinetelor de practică medico-dentară, indiferent de forma de proprietate, şi le supunespreaprobareMinisterului SănătăţiiPublice;
legea 95 2006 titlul xiii21

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • i) ii reprezintapemembriisai in relatiile cu asociatiistiintifice, profesionale, patronalesi cu sindicatele;
 •    j) stabilestesireglementeazaregimul de publicitate a activitatilor medico-dentare;
 •    k) colaboreaza in domeniulsau de competenta cu organizatii, autoritati/institutiipublice, persoanefizice/juridice cu atributiidesemnate de MinisterulSanatatiiPublice, asigurandcadrulnecesardesfasurariiuneiconcurenteloialebazateexclusivpepromovareacompetenteiprofesionale;
legea 95 2006 titlul xiii22

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •  l) controleazamodul in care suntrespectate de catreangajatoriindependentaprofesionala a medicilordentistisidreptulacestora de decizie in exercitareaactului medico-dentar;
 • m) colaboreaza in domeniulsau de competenta cu MinisterulSanatatiiPublice la consultarileprivindreglementarile din domeniul medico-dentarsau al asigurarilorsociale de sanatate;
legea 95 2006 titlul xiii23

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •   n) actioneaza, alaturi de institutiilesanitarecentralesiteritoriale, ca in unitatile medico-dentarepublicesi private (cabinete, ambulatorii, spitale) sa fie asiguratacalitateaactului medico-dentar;
 •    o) organizeazajudecareacazurilor de abateri de la normele de eticaprofesionalasi de deontologie medico-dentarasi a cazurilor de greseli in activitateaprofesionala, in calitate de organ de jurisdictieprofesionala;
legea 95 2006 titlul xiii24

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •  p) sprijinainstitutiilesiactiunile de asistenta medico-socialapentrumediciidentistisifamiliilelor;
 •    q) promoveazarelatiilepe plan extern cu organizatiisiformatiunisimilare;
 •    r) in cadrulColegiuluiMedicilorDentisti din Romania functioneazacomisiicereprezintaspecialitatilemedicineidentareprevazute in Nomenclatorulspecialitatilormedicale, medico-dentaresifarmaceuticepentrureteaua de asistentamedicala, elaborat de MinisterulSanatatiiPublice;
legea 95 2006 titlul xiii25

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •  s) colaboreaza cu organizatii, autoritati/institutiipublice, persoanefizice/juridice cu atributiidesemnate de MinisterulSanatatiiPublice, reprezentand in domeniulsau de competentamediciidentisti cu practicaindependenta care desfasoaraactivitatimedicale in cadrulsistemului de asigurarisociale de sanatate;
legea 95 2006 titlul xiii26

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •  t) avizeaza, in domeniulsau de competenta, autorizarea de instalare a cabinetelormedicaledentarepublicesau private si se pronunta in acestsens in legatura cu demersurileintreprinse in vedereainterziceriiinstalariisifunctionariiacestora, tinandseama ca exercitareaactivitatilor medico-dentaresa se faca in concordanta cu competentaprofesionala a medicului dentist, cu dotareatehnica, precumsi cu respectareanormelor de igiena;
legea 95 2006 titlul xiii27

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •  u) colaboreaza cu OrdinulAsistentilorMedicalisiMoaselor din Romania in ceeaceprivesteactivitateaprofesionala a tehnicienilordentarisiasistentilormedicali care desfasoaraactivitate in medicinadentara;
 •    v) organizeaza centre de pregatirelingvistica, necesarepentruexercitareaactivitatiiprofesionale de catremediciicetateniaistatelormembre ale UniuniiEuropene, aistatelorapartinandSpatiului Economic European sauaiConfederatieiElvetiene;
legea 95 2006 titlul xiii28

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • x) colaboreaza in domeniulsau de competenta cu organizatii de profilprofesional-stiintific, patronal, sindical, din domeniulsanitar, si cu organizatiineguvernamentale in toateproblemeleceprivescasigurareasanatatiipopulatiei;
 •    y) coordoneaza, controleazasisupravegheaza functional, organizatoricsifinanciarcolegiileteritoriale.
legea 95 2006 titlul xiii29

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • (2) In domeniulformariiprofesionale, ColegiulMedicilorDentisti din Romania are urmatoareleatributii:
 •    a) participa in domeniulsau de competenta cu MinisterulEducatieisiCercetariisiMinisterulSanatatiiPublice la stabilireanumaruluianual de locuri de pregatire in unitatile de invatamant superior de medicinadentara;
legea 95 2006 titlul xiii30

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • b) colaboreaza in domeniulsau de competenta cu MinisterulSanatatiiPublice, alaturi de alteorganizatii, persoanefizice/juridice, la formarea, specializareasiperfectionareapregatiriiprofesionale a medicilordentisti;
 •    c) colaboreaza in domeniulsau de competenta cu MinisterulSanatatiiPublice la elaborareametodologiei de acordare a graduluiprofesional, a tematicii de concurs si la elaborareaNomenclatorului de specialitatimedicale, medico-dentaresifarmaceuticepentrureteaua de asistentamedicala;
legea 95 2006 titlul xiii31

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • d) initiazasipromoveaza, in domeniulsau de competenta, impreuna cu organizatii, autoritati/institutiipublice, persoanefizice/juridice cu atributiidesemnate de MinisterulSanatatiiPublice, forme de educatiemedicala continua si de ridicare a gradului de competentaprofesionala a membrilorsai;
 •    e) urmaresterealizareaorelor de educatiemedicala continua necesarereavizarii la 5 ani a calitatii de membru al ColegiuluiMedicilorDentisti din Romania;
legea 95 2006 titlul xiii32

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • f) sustineactivitateasidezvoltareacercetariistiintificesiorganizeazamanifestaristiintifice in domeniulmedicineidentare;
 •    g) colaboreazaprincompartimentul de calitate a serviciilor de sanatate cu autoritati/institutiipublice, persoanefizice/juridice cu atributiidesemnate de MinisterulSanatatiiPublice, in vedereastabiliriisicresteriistandardelor de practicaprofesionala, a asigurariicalitatiiactului medico-dentar in unitatilesanitare.
legea 95 2006 titlul xiii33

Atribuţiile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 503. - In exercitareaatributiilorprevazute de prezentultitluColegiulMedicilorDentisti din Romania, prinstructurilenationalesauteritoriale, are dreptul de a formula actiune in justitie in numepropriusau in numelemembrilorsai.
legea 95 2006 titlul xiii34

practica = CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 504. - (1) In vedereaexercitariiprofesiei de medic dentist, mediciidentisticetateniromanisimediciidentisticetateniaiunui stat membru al UniuniiEuropene, aiunui stat apartinandSpatiului Economic European sauaiConfederatieiElvetiene, stabiliti in Romania, precumsimediciidentisti care intrunescconditiileprevazute de art. 469 lit. c) si e) au obligatiasa se inscrie in ColegiulMedicilorDentisti din Romania.
legea 95 2006 titlul xiii35

practica = CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • 2) Calitatea de membruestedoveditaprincertificatul de membru al ColegiuluiMedicilorDentisti din Romania, care se elibereaza la inscrierea in corpulprofesional.
 •    (3) Inscrierea in ColegiulMedicilorDentisti din Romania sieliberareacertificatului de membru se facnumaipentrumediciidentisti care indeplinescconditiileprevazute la art. 476 alin. (1) lit. a), b) si c) si au depusjuramantulprevazut la art. 475.
legea 95 2006 titlul xiii36

suspendare

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 505. - (1) La cerere, membriiColegiuluiMedicilorDentisti din Romania, care din motive obiectiveintreruppe o durata de pana la 5 aniexercitareaprofesiei de medic dentist, pot solicitasuspendareacalitatii de membrupeaceadurata. …
 • (3) Intrerupereaexercitariiprofesiei de medic dentist pe o duratamai mare de 5 aniatrage, de drept, pierdereacalitatii de membru al ColegiuluiMedicilorDentisti din Romania.
legea 95 2006 titlul xiii37

drepturi

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 507. - MembriiColegiuluiMedicilorDentisti din Romania au urmatoareledrepturi:
 •    a) dreptulsaaleagăşi să fie aleşiîn organele de conducere de la nivelulstructurilorteritorialeşi/saunaţionale ale ColegiuluiMedicilorDentisti din Romania;
 •    b) dreptulsa se adresezeorganelorabilitate ale ColegiuluiMedicilorDentisti din Romania sisaprimeascainformatiilesolicitate;
legea 95 2006 titlul xiii38

drepturi

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • c) dreptulsăparticipe la oriceactiune a ColegiuluiMedicilorDentisti din Româniasisa fie informati in timputildespreaceasta;
 •    d) dreptulsăfoloseascăimpreuna cu membriilor de familietoatedotarilesociale, profesionale, culturalesi sportive ale ColegiuluiMedicilorDentisti din Româniasi ale colegiilorteritoriale;
 •    e) dreptulsăpoarteînsemneleColegiuluiMedicilorDentisti din România;
legea 95 2006 titlul xiii39

drepturi

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • f) dreptul de a contestasancţiunileprimite;
 •    g) dreptul de a solicitaajutoarematerialepentrusituatiideosebite, atat personal, cât şiprinmembriilor de familie.
 •    h) săbeneficieze, în mod gratuit, de asistenţă medicală, medicamentesiproteze, incepand cu 1 ianuarie 2008, in conditiilerespectariidispozitiilorlegaleprivindplatacontributiei la asigurarilesociale de sanatate, atatmediciidentisti in activitatesaupensionari, cat sisotulsausotiasicopiiiaflati in intretinereaacestora. 
legea 95 2006 titlul xiii40

Obligaţiile generale

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •  Art. 508. - ObligatiilemembrilorColegiuluiMedicilorDentisti din Româniasunturmatoarele:
 •    a) sărespectedispozitiileRegulamentului de organizaresifunctionare al ColegiuluiMedicilorDentisti din România, ale Coduluideontologic al medicului dentist, hotararileorganelor de conducere ale ColegiuluiMedicilorDentisti din Romania siregulamenteleprofesiei;
 •    b) sărezolvesarcinilece le-au fostincredintate in calitate de membrusau de reprezentant al corpuluiprofesional;
 •    c) săparticipe la manifestările iniţiate de organele de conducere, la activitatileprofesionaleori de pregatireprofesionala initiate oriorganizate de organele de conducerenationalesau locale;
legea 95 2006 titlul xiii41

Obligaţiile generale

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • d) să participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;
 •  e) să execute cu buna-credinta sarcinile care decurg din hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;
 •   f) să se abţină de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;
 •   g) să păstreze secretul profesional;
 •   h) să respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei medicale;
legea 95 2006 titlul xiii42

Obligaţiile generale

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • i) să aibă un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România;
 •    j) să achite in termenul stabilit cotizatia datorata in calitate de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România;
 •    k) să rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand prin mediere de catre comisiile organizate in acest scop in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România;
 •    l) să execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, in colegiile judetene sau in Colegiul Medicilor Dentisti al Municipiului Bucuresti
legea 95 2006 titlul xiii43

Obligaţii ca medici dentişti

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •    Art. 509. - Obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, ce decurg din calitatea lor speciala de medici dentisti, sunt:
 •    a) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist;
 •    b) sa nu aduca prejudicii reputatiei profesiei sau altor membri, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
legea 95 2006 titlul xiii44

Obligaţii ca medici dentişti

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •    c) să acorde cu promptitudine si neconditionat ingrijirile medico-dentare de urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala si civica;
 •    d) să actioneze pe toata durata exercitarii profesiei in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala;
 •    e) să aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, gradul profesional, specialitatea si codul pe toate actele medicale pe care le semneaza;
 •    f) să respecte drepturile pacientilor.
legea 95 2006 titlul xiii45

EMC

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 510. - (1) …..medicii dentisti sunt obligati să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educatie medicală continuă….pentru cumularea numarului de credite stabilit …de Colegiul Medicilor Dentisti din România. Sunt creditate programele, precum si celelalte forme de educatie medicala continua avizate de Colegiul Medicilor Dentisti din România.
 •    (2) Medicii dentisti care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medicala continua, stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, sunt suspendati din exercitarea profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.
legea 95 2006 titlul xiii46

organizarea CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •    A. Organizarea la nivel teritorial
 •    Art. 511. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in colegii ale medicilor dentisti, denumite in continuare colegii teritoriale.
 • 2) Colegiile teritoriale au personalitate juridica, patrimoniu si buget proprii, precum si autonomie functionala, organizatorica si financiara …….
legea 95 2006 titlul xiii47

Conducerea CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 512. - Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea generala, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.
 • Art. 513. - (1) Adunarea generala a colegiilor teritoriale este alcatuita din medicii dentisti inscrisi in colegiul teritorial respectiv…………
 • (3) Adunarea generala a colegiului teritorial se intruneste anual in primul trimestru al anului sau, in mod extraordinar, ori de cate ori este nevoie.
legea 95 2006 titlul xiii48

Consiliile judeţene

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 514. - (1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este format din:
 •    a) 7 membri pentru un numar de pana la 100 medici dentisti inscrisi;
 •    b) 11 membri pentru 101-300 de medici dentisti inscrisi;
 •    c) 15 membri pentru 301-500 de medici dentisti inscrisi;
 •    d) 29 de membri pentru 501-1.000 de medici dentisti inscrisi;
 •    e) 49 de membri pentru colegiile cu peste 1.000 de medici dentisti inscrisi
 • Art. 515. - (1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si un trezorier, alesi pentru un mandat de 4 ani.
legea 95 2006 titlul xiii49

Consiliile judeţene

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 518. - (1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si, respectiv, biroul executiv al acestora exercita atributiile date in competenta lor, prin Regulamentul de organizare si functionare al CMDR………………..
 •    (2) …consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, isi desfasoara activitatea in comisii, alese de adunarea generala teritoriala respectiva, pe domenii de activitate …….in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare adoptat de adunarea generala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
legea 95 2006 titlul xiii50

Organizarea naţională a CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •    B. Organizarea la nivel national
 •    Art. 519. - (1) Conducerea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel national, se exercita de catre:
 •    a) Adunarea generala nationala;
 •    b) Consiliul national;
 •    c) Biroul executiv national.
 •    (2) Biroul executiv national si presedintele acestuia, alesi de Adunarea generala nationala, sunt de drept organele de conducere ale Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
legea 95 2006 titlul xiii51

Incompatibilităţi

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • (3) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, atat la nivel national, cat si teritorial, medicii dentisti care detin functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii Publice, respectiv ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, structurilor deconcentrate ale acestora ori in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, caselor judetene de asigurari de sanatate, respectiv a municipiului Bucuresti, patronatelor si sindicatelor profesionale, precum si orice fel de functii de demnitate publica.
legea 95 2006 titlul xiii52

Adunarea generală naţională

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •    Art. 520. - (1) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret. ……………
 •    (3) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se intruneste anual in primul trimestru al anului sau in mod extraordinar ori de cate ori este nevoie.
legea 95 2006 titlul xiii53

Consiliul naţional

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 523. - (1) Intre sesiunile Adunarii generale nationale Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este condus de Consiliul national.
 •    (2) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuit din Biroul executiv national, cate un reprezentant al fiecarui judet, din 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, un reprezentant numit de Ministerul Sanatatii Publice, ca autoritate de stat, si cate un reprezentant din fiecare minister si institutie centrala cu retea sanitara proprie.
legea 95 2006 titlul xiii54

Comisiile Consiliului naţional

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 526. - In cadrul Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania functioneaza mai multe comisii al caror numar, competente, precum si regulament de functionare sunt stabilite de acesta.
legea 95 2006 titlul xiii55

Raspunderea disciplinara

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 530. - (1) Medicul dentist raspunde disciplinar pentru:
 • nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei de medic dentist,
 • a Codului deontologic al medicului dentist,
 • a regulilor de buna practica profesionala,
 • a Regulamentului de organizare si functionare al CMDR
 • pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere aleCMDR,
 • pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
legea 95 2006 titlul xiii56

RĂSPUNDEREA PENALĂ ŞI CONTRAVENŢIONALĂ

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 530. (2) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, potrivit prezentului titlu, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.

COMISIA SUPERIOARĂ DE DISCIPLINĂ si Comisiile judetene de disciplina isi exercita atributiile in acest domeniu

legea 95 2006 titlul xiii57

COMISIILE

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 532. - (1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizeazăşi funcţioneazăcomisia de disciplină care judecăîn complete de 3 membri abaterile disciplinare savârşite de medicii dentişti înscrişi în acel colegiu.
 •    (2) La nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România se organizeazăşi funcţioneazăComisia superioară de disciplină care judecăîn complete de 5 membri contestaţiile formulate împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.
legea 95 2006 titlul xiii58

SANCTIUNI

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 531. - (1) Sanctiunile disciplinare sunt:
 •    a) mustrare;
 •    b) avertisment;
 •    c) vot de blam;
 •    d) interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medico-dentare pe o perioada de la o luna la 6 luni;
 •    e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
legea 95 2006 titlul xiii59

retragerea calităţii de membru

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • ART. 531. (2) Retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România operează de drept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instanţele judecătoreşti cu privire la interzicerea exercitării profesiei.
 •    (3) La sancţiunile prevăzute la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medico-dentară ori alte forme de pregătire profesională.
legea 95 2006 titlul xiii60

contestaţii

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 532. (6) Deciziile de sancţionare pronunţate de comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale pot fi contestate de medicul dentist sancţionat, în termen de 15 zile de la comunicare.

Contestaţiile sunt analizate de către

Comisia superioară de disciplină şi

Primesc răspuns de la aceasta

legea 95 2006 titlul xiii61

contestaţii

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 532. (7) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul dentist sancţionat poate formula o acţiune în anulare la secţia de contencios administrativ a tribunaluluiîn raza căruia îşi desfăşoară activitatea.
legea 95 2006 titlul xiii62

furnizarea datelor

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 533. - Unităţile sanitare sau cele de medicină legală au obligaţia de a pune la dispoziţia comisiilor de disciplină sau a persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum şi orice alte date şi informaţii necesare soluţionării cauzei.
legea 95 2006 titlul xiii63

Reguli procedurale

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •    Art. 534. - (1) Acţiunea disciplinară poate fi pornităîn termen de cel mult 6 luni de la data savârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile. ………………….
 •    (5) Repetarea unei abateri disciplinare pana la radierea sanctiunii aplicate constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea noii sanctiuni.
 •    (6) Decizia pronuntata se comunica medicului dentist sanctionat si Biroului executiv al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
legea 95 2006 titlul xiii64

Reguli procedurale

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • (7) Deciziile privind aplicarea sanctiunilor care se soldeaza cu suspendarea sau interzicerea exercitarii profesiei se comunica si Ministerului Sanatatii Publice si, respectiv, angajatorului.
 •    (8) Persoana fizica/juridica ce a facut sesizarea va fi informata cu privire la solutionarea cauzei de catre comisia de disciplina.
legea 95 2006 titlul xiii65

veniturile CMDR

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 535. - Veniturile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se constituie din:
 •    a) taxa de inscriere;
 •    b) cotizatiile lunare ale membrilor;
 •    c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice;
 •    d) donatii de la persoane fizice si juridice;
 •    e) legate;
 •    f) drepturi editoriale;
 •    g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
 •    h) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;
 •    i) alte surse.
legea 95 2006 titlul xiii66

neplata cotizaţiei

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 536. - (1) Neplata cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentişti din România pe o perioadă de 6 luni şi după atenţionarea scrisă de către consiliul teritorial al Colegiului Medicilor Dentişti din România se sancţionează cu suspendarea exercitării profesiei până la plata cotizaţiei datorate şi atrage plata unor majorări de întârziereîn cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice.
legea 95 2006 titlul xiii67

servicii către terţi

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 538. - Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania tarifele se stabilesc, dupa caz, de Consiliul national, respectiv de consiliul colegiului teritorial.
legea 95 2006 titlul xiii68

utilizarea fondurilor

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 539. - (1) Fondurile banesti pot fi utilizate pentru:
 • cheltuieli de administratie,
 • salarizare personal,
 • fonduri fixe,
 • material gospodaresc,
 • finantarea cheltuielilor organizatorice,
 • perfectionarea pregatirii profesionale,
 • acordarea de burse de merit prin concurs medicilor dentisti,
 • intrajutorarea medicilor dentisti cu venituri mici si a familiilor lor.
legea 95 2006 titlul xiii69

substitutirea autorităţii este interzisă !!!

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 544. - (1) Atribuţiile Colegiului Medicilor Dentişti din România nu pot fi exercitate de nici o altă asociaţie profesională.
legea 95 2006 titlul xiii70

ASOCIAŢII

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 544. - (2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania nu se poate substitui organizatiilor patronale sau sindicale si în indeplinirea atributiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevazute de lege.
 •    (3) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot face parte si din alte asociatii profesionale.

Asociaţii profesionale de drept public

Asociaţii profesionale de drept privat

Societăţi ştiinţifice

legea 95 2006 titlul xiii71

ASIGURĂRI

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 547. - Pe durata exercitarii profesiei in regim salarial sau/si independent medicul dentist este obligat sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala.

ASIGURAREA DE MALPRAXIS ESTE OBLIGATORIE

VIZA ANUALĂ A CERTIFICATULUI DE MEMBRU CMDR

legea 95 2006 titlul xiii72

spaţiile locative

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 • Art. 549. –
 • În termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, administraţia publică locală, prin consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va da în administrare colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi Colegiului Medicilor Dentişti din România spaţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii.
legea 95 2006 titlul xiii73

specialităţi

Legea 95 / 2006 Titlul XIII
 •    Art. 551.
 • 2) Nomenclatorul de specialităţi medicale, medicodentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală se elaborează de Ministerul Sănătăţii Publice şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Specialităţile medicinii dentare sunt:

1. Chirurgie orală şi maxilofacială

2. Ortodonţie şi ortopedie dentofacială

3. Chirurgie dentoalveolară

4. Stomatologie generală

legea 95 2006 titlul xiii74

aplicaţie

Legea 95/2006 Titlul XIII
 • Care sunt condiţiile sine qua non pentru exercitarea profesiei de medic dentist ?
 • Care sunt autorităţile profesionale competente în domeniul medicinii dentare ?
 • Ce sunt asociaţiile profesionale şi cum se deosebesc ele ?
 • Ce este CMDR ?
legea 95 2006 titlul xv

răspunderea civilă

Legea 95/2006 Titlul XV
 • TITLUL XVRăspunderea civilă a personalului medical şi a furnizoruluide produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice
legea 95 2006 titlul xv1

personalul medical

Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 642. - (1) In sensul prezentului titlu, urmatorii termeni se definesc astfel:
 •    a) personalul medical este:
 • medicul,
 • medicul dentist,
 • farmacistul,
 • asistentul medical
 • moaşa care acordă servicii medicale
legea 95 2006 titlul xv2

legea 95 defineşte MALPRAXISUL

Legea 95/2006 Titlul XV
 • b) malpraxisul este eroarea profesională săvârşităîn exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic,
 • generatoare de prejudicii asupra pacientului,
 • implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.
legea 95 2006 titlul xv3
Legea 95/2006 Titlul XV
 • Personalul răspunde civil pentru:
 • prejudiciile produse din eroare, neglijenţă, imprudenţă sau cunoştinţe medicale insuficienteîn exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament
 • nerespectarea reglementărilor prezentului titlu privind confidenţialitatea, consimţământul informatşi obligativitatea acordării asistenţei medicale.
 • prejudiciile produseîn exercitarea profesiei când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de urgenţăîn care nu este disponibil personal medical ce are competenţa necesară.
legea 95 2006 titlul xv4

răspundere civila

raspundere penală

Legea 95/2006 Titlul XV
 • (5) Răspunderea civilă reglementată prin prezenta lege nu înlătură angajarea răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracţiune conform legii.
 •    Art. 643. - (1) Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia.
legea 95 2006 titlul xv5
Legea 95/2006 Titlul XV
 • (2) Personalul medical nu este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii:
 •    a) când acestea se datorează:
 • condiţiilor de lucru,
 • dotării insuficiente cu echipament de diagnostic şi tratament,
 • infecţiilor nosocomiale,
 • efectelor adverse,
 • complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigaţie şi tratament,
 • viciilor ascunse ale materialelor sanitare,
 • echipamentelor şi dispozitivelor medicale,
 • substanţelor medicale şi sanitare folosite;
 •    b) când acţionează cu bună-credinţăîn situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate.
legea 95 2006 titlul xv6
Legea 95/2006 Titlul XV
 • Răspunderea civilă a furnizorilor de servicii medicale, materialesanitare, aparatură, dispozitive medicale şi medicamente
 • Art. 644. - (1) Unităţile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produseîn activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt consecinţa: ➩
legea 95 2006 titlul xv7
Legea 95/2006 Titlul XV
 •    a) infecţiilor nosocomiale, cu exceptia cazului cand se dovedeste o cauza externa ce nu a putut fi controlata de catre institutie;
 •    b) defectelor cunoscute ale dispozitivelor si aparaturii medicale folosite in mod abuziv, fara a fi reparate;
 •    c) folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substantelor medicamentoase si sanitare, dupa expirarea perioadei de garantie sau a termenului de valabilitate a acestora, dupa caz;
 •    d) acceptarii de echipamente si dispozitive medicale, materiale sanitare, substante medicamentoase si sanitare de la furnizori, fara asigurarea prevazuta de lege, precum si subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fara asigurare de raspundere civila in domeniul medical.
legea 95 2006 titlul xv8

Acordul pacientului informat

Legea 95/2006 Titlul XV

Acordul pacientului informat

Art. 649. - (1) Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, după explicarea lor de catre medic, medic dentist, asistent medical/moasa, conform prevederilor alin. (2) si (3), pacientului i se solicită acordul scris.

legea 95 2006 titlul xv9

vârsta legală

Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 650. - Varsta legala pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani.

Minorii işi pot exprima consimţământul in absenţa parinţilor sau reprezentantului legal, in următoarele cazuri:

 •    a) situatii de urgenta, cand parintii sau reprezentantul legal nu pot fi contactati, iar minorul are discernamantul necesar pentru a intelege situatia medicala in care se afla;
 •    b) situatii medicale legate de diagnosticul si/sau tratamentul problemelor sexuale si reproductive, la solicitarea expresa a minorului in varsta de peste 16 ani
legea 95 2006 titlul xv10

consimţământul este obligatoriu

Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 651. - (1) Medicul curant, asistentul medical/moasa raspund atunci cand nu obtin consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor in care pacientul este lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, datorita situatiei de urgenta.
legea 95 2006 titlul xv11

pacientul POATE fi acceptat

Legea 95/2006 Titlul XV
 •    Art. 652. - (1) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa au obligatia de a acorda asistenta medicala/ingrijiri de sanatate unei persoane doar dacă au acceptat-o în prealabil ca pacient, criteriile de acceptare urmand a fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
legea 95 2006 titlul xv12

URGENŢA

Legea 95/2006 Titlul XV
 •    (3) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa au obligatia de a accepta pacientul in situaţii de urgentă, cand lipsa asistentei medicale poate pune in pericol, in mod grav si ireversibil, sanatatea sau viata pacientului.
legea 95 2006 titlul xv13
Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 653. - (1) Atunci cand … medicul dentist a acceptat pacientul, relatia poate fi intreruptă:
 •    a) odata cu vindecarea bolii;
 •    b) de catre pacient;
 •    c) de catre medic, in urmatoarele situatii:
 •    (i) atunci cand pacientul este trimis altui medic, furnizand toate datele medicale obtinute, care justifica asistenta altui medic cu competente sporite;
 •    (ii) pacientul manifesta o atitudine ostila si/sau ireverentioasa fata de medic.
 •    (2) Medicul va notifica pacientului, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) pct. (ii), dorinta terminarii relatiei, inainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta sa gaseasca o alternativa, doar in masura in care acest fapt nu pune in pericol starea sanatatii pacientului.
legea 95 2006 titlul xv14

medicii angajaţi

Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 654. - (1) Medicul, asistentul medical/moasa, angajati ai unei institutii furnizoare de servicii medicale, au obligatia acordarii asistentei medicale/ingrijirilor de sanatate pacientului care are dreptul de a primi ingrijiri medicale/de sanatate in cadrul institutiei, potrivit reglementarilor legale.
legea 95 2006 titlul xv15

ghiduri de practică

Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 655. - (1) In acordarea asistentei medicale/ingrijirilor de sanatate, personalul medical are obligatia aplicarii standardelor terapeutice, stabilite prin ghiduri de practica in specialitatea respectiva, aprobate la nivel national, sau, in lipsa acestora, standardelor recunoscute de comunitatea medicala a specialitatii respective.
 •    (2) Colegiul Medicilor din Romania va elabora si va supune spre aprobare Ministerului Sanatatii Publice standardele terapeutice, stabilite prin ghiduri de practica la nivel national, pana la intrarea in vigoare a prezentului titlu.
legea 95 2006 titlul xv16

Asigurarea de malpraxis

Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 656. - (1) Personalul medical definit la art. 642 alin. (1) lit. a) care acorda asistenta medicala, in sistemul public si/sau in cel privat…………. va incheia o asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru prejudicii cauzate prin actul medical.
 •    (2) O copie dupa asigurare va fi prezentata inainte de incheierea contractului de munca, fiind o conditie obligatorie pentru angajare.
legea 95 2006 titlul xv17

despăgubiri

Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 657. - (1) Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane care se constata ca au fost supuse unui act de malpraxis medical, precum si pentru cheltuielile de judecata ale persoanei prejudiciate prin actul medical.
legea 95 2006 titlul xv18

calea amiabilă

Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 662. - (1) Despagubirile se pot stabili pe cale amiabila, in cazurile in care rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului.
 •    (2) In cazul in care partile - asigurat, asigurator si persoana prejudiciata - cad de acord sau nu, este certa culpa asiguratului, despagubirile se vor plati numai in baza hotararii definitive a instantei judecatoresti competente.
legea 95 2006 titlul xv19
Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 668. - (1) La nivelul autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti se constituie Comisia de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, numita in continuare Comisia.
 •    (2) Comisia are in componenta reprezentanti ai autoritatilor de sanatate publica judetene si, respectiv, ai municipiului Bucuresti, casei judetene de asigurari de sanatate, colegiului judetean al medicilor, colegiului judetean al medicilor dentisti, colegiului judetean al farmacistilor, ordinului judetean al asistentilor si moaselor din Romania, un expert medico-legal, sub conducerea unui director adjunct al autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
legea 95 2006 titlul xv20

lista de experţi

Legea 95/2006 Titlul XV
 • Art. 669. - (1) Ministerul Sanatatii Publice aproba, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania, pentru fiecare judet si municipiul Bucuresti, o lista nationala de experti medicali, in fiecare specialitate, care vor fi consultati conform regulamentului de organizare si functionare a Comisiei.
legea 95 2006 titlul xv21

APLICAŢIE

Legea 95/2006 Titlul XV
 • TEMEIUL LEGAL AL MALPRAXISULUI !
 • RĂSPUNDEREA MEDICULUI !
 • MEDICUL DENTIST ESTE OBLIGAT SA ACORDE ASISTENTA MEDICALA ?
 • CARE SUNT AUTORITĂŢILE STIPULATE DE LEGE PENTRU JUDECAREA CAZURILOR DE MALPRAXIS ?
 • MINORII POT SEMNA IN NUME PROPRIU CONSIMŢĂMÂNTUL PENTRU ASISTENŢĂ MEDICALĂ?