prova d avaluaci de 6 d educaci prim ria n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROVA D’AVALUACIÓ DE 6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROVA D’AVALUACIÓ DE 6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

PROVA D’AVALUACIÓ DE 6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

PROVA D’AVALUACIÓ DE 6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 7 i 8 de maig de 2013 Comissió 3 President: Josep Vallcorba Cot 93.748.44.55 jvallcor@xtec.cat Secretaria: Màrius Massallé CRP Vallès Occidental VIII

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROVA D’AVALUACIÓ DE 6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA' - ovid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prova d avaluaci de 6 d educaci prim ria

PROVA D’AVALUACIÓ DE 6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

7 i 8 de maigde 2013

Comissió 3

President: Josep Vallcorba Cot

93.748.44.55

jvallcor@xtec.cat

Secretaria: Màrius Massallé

CRP Vallès Occidental VIII

C/ Major, 74-76, 2n / 08211 Castellar del Vallès

93.747.23.92

crp-castellar@xtec.cat

distribuci de quaderns i etiquetes als centres
Distribució de quaderns i etiquetes als centres
 • El director del centre, com a responsable de l’aplicació de la prova, rebrà les proves precintades entre els dies 25 d’abril i 6 de maig, en horari de 9 a 17 hores.
 • Comprovarà que la tramesa sigui correcta i signarà el rebut corresponent . En cas d’absència del director, aquesta tasca la farà un altre membre de l’equip directiu.
 • Si el centre no ha rebut les proves el dia 6 de maig, ho comunicarà al president de la comissió i a l’adreça específica per al seguiment de la prova: prova_sise.educacio@gencat.cat
 • Els paquets que continguin les proves s’han de custodiar, sense obrir, fins al dia de realització de les proves.
obertura i revisi de les proves
Obertura i revisió de les proves
 • El dia 7 de maig, abans de l’hora fixada per a la realització de les proves, la direcció del centre i l’aplicador obriran el paquet i comprovaran que el seu contingut sigui correcte.
 • En cas d’incidència, es farà constar a l’acta i es comunicarà al president de la comissió.
slide4

El paquet del dia 7 de maig:

 • Etiquetes identificatives per a totes les proves d’ambdós dies
   • les etiquetes amb (*) corresponen a l’alumnat de correcció interna
 • Etiquetes amb codis contingents (per si algun alumne no apareix a la llista de control)
 • Quaderns de la prova de llengua catalana i de la prova de matemàtiques
 • 1 sobre per grup per a les proves del dia 7 de maig: llengua catalana i matemàtiques
 • 2 sobres per grup per a les proves del dia 8 de maig: un sobre per llengua castellana i l’altre per llengua estrangera
 • 1 CD
slide5

El paquet del dia 8 de maig:

 • Quaderns de la prova de llengua castellana i de llengua estrangera
 • 1 CD
horari d aplicaci
Horari d’aplicació
 • La prova s'aplica en quatre sessions de 50 minuts útils, dues sessions per matí. Hi ha un temps afegit de 10 minuts a cada sessió perquè tothom pugui acabar la prova.
 • Es recomana adaptar les sessions d’aplicació a l’horari de l’alumnat i, per tant, respectar el temps de pati.
material per a l aplicaci
Material per a l’aplicació
 • Les proves s’han de fer ambbolígraf, no ambllapis.
 • En els quaderns de Llengua catalana i Llengua castellana hi ha un espai en blanc per utilitzar-lo, si cal, com a esborrany.
 • Cal comprovar el bon funcionament dels aparells de reproducció de CD de forma prèvia a la realització de la prova
slide8

L’aplicador

 • El mestre aplicador, responsable de l’administració de la prova, arribarà al centre, com a mínim, mitja hora abans de l’inici de l’activitat lectiva i es presentarà a la direcció.
 • Si a l’hora prevista l’aplicador/a no s’ha presentat, la direcció ho comunicarà al president de la comissió.

Mestres de suport a l’aplicació

 • La direcció determinarà els docents del centre que intervindran en l’aplicació de la prova, preferentment tutors o tutores de sisè curs i, conjuntament amb l’aplicador, es reuniran abans de la realització de la prova per revisar les normes d'aplicació i acordar els criteris d’actuació.
administraci i supervisi
Administració i supervisió
 • Quan el centre només tingui un grup d’alumnes, l’aplicador actuarà d’administrador a l’aula i rebrà el suport del mestre designat.
 • Quan tingui més d’un grup, el director designarà un mestre que actuarà d'administrador, d’acord amb les orientacions de l’aplicador.
funcions de l administrador a l aula
Funcions de l’administrador a l’aula
 • Breu presentació.
 • Repartir les etiquetes, guardar les corresponents a l’alumnat absent i tenir present que l’alumnat de correcció interna ha de tenir etiquetes amb (*).
 • Anotar a l’acta l’alumnat absent i d'altres possibles incidències.
 • Procurar que les condicions en què l’alumnat fa la prova siguin les adequades: silenci, separació entre alumnes, etc.
 • Explicar la prova a l’alumnat.
 • Llegir les instruccions a l’inici de cada quadern.
 • Motivar l’alumnat perquè llegeixi bé els enunciats, pensi les respostes i s’esforci a escriure redaccions en els quaderns de competència lingüística.
 • Atendre les consultes de l’alumnat durant l’aplicació.
 • Recollir les proves al final de les sessions d’aplicació.
revisi de les proves i acta final
Revisió de les proves i acta final
 • Finalitzades les proves de cada dia, els quaderns es recolliran en els sobres corresponents.
 • Les proves de correcció interna es quedaran al centre.
 • En finalitzar les proves de cada dia, el director i l’aplicador extern han de revisar el contingut dels sobres, comptar el total de quaderns, tancar els sobres signant a la solapa i indicar a l'exterior el nombre total de proves que contenen.
 • La direcció custodiarà els sobres fins a la darrera prova del segon dia.
 • Una vegada finalitzades totes les actuacions, se signarà l’acta d'aplicació on han de quedar recollides totes les incidències i altres observacions.
 • El director introduirà a l’aplicatiu totes les incidències: absències, assignació d’etiquetes contingents i altres observacions.
 • Les proves i l’acta les faran arribar els directors al secretari de la comissió el dia 8 de maig abans de les 14h.
els correctors
Els correctors
 • Corregir i puntuar les proves d’acord amb els criteris establerts pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
 • Enregistrar els resultats mitjançant l’aplicació informàtica corresponent del 13 al 24 de maig.
 • Informar el president de la comissió de les incidències que es produeixin i col·laborar en l’elaboració dels informes que se’ls encarreguin.
 • La correcció es farà en horari de no permanència al centre i serà retribuïda.
 • El dia 8 de maig, el president de la comissió convocarà els correctors per compartir els criteris de correcció i lliurar els quaderns. La reunió serà a les 17:15 hores a la seu del CRP Vallès Occidental VIII
cobrament de les correccions
Cobrament de les correccions

Personal funcionari: no ha de fer cap tràmit per al cobrament.

Personal no funcionari:

 • comprovar les dades bancàries i esmenar-les si s’escau
 • signar la minuta rebuda per correu electrònic
 • enviar-la per correu ordinari al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
liquidaci de dietes
Liquidació de dietes

Personal funcionari:

ATRI

Unitat orgànica: Departament d’Ensenyament/Conselleria

Centre de cost: SISE (proves sisè)

Validador: Carme Amorós Basté

Concepte: Prova d’avaluació de 6è Primària

Emplenar desplaçaments amb la data i hora corresponents

Validar la dieta telemàticament

Signar la dieta i enviar-la per correu ordinari a l’adreça del Consell Superior d’Avaluació

liquidaci de dietes1
Liquidació de dietes

Personal no funcionari:

El president de la comissió lliurarà el document de liquidació (full annex).

L’aplicador omplirà el document i el portarà al CRP Vallès Occidental VIII abans del 31 de maig

Consell Superior d’Avaluació: comprova la dieta, genera la minuta, l’envia a l’aplicador per email.

L’aplicador la signa i la retorna al Consell Superior d’Avaluació per correu postal.

slide16

Per a més informació i consulta

 • Consell Superior d’AvaluacióDepartament d’EnsenyamentVia Augusta, 202-226 Edifici annex08021 Barcelona
 • www.gencat.cat/educacio
 • www.se-vallesoccidental8.net
 • Adreces electròniques:

prova_sise.educacio@gencat.cat

(incidències en el procés de les proves)

sau.ensenyament@gencat.cat

(consultes sobre l’aplicatiu, llistes alumnes)

o al telèfon 902 532 100