Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAWATANKUASA PROMOSI KETUA ZON: SITI NORSAKEENA MOHD ARSHAD PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAWATANKUASA PROMOSI KETUA ZON: SITI NORSAKEENA MOHD ARSHAD

JAWATANKUASA PROMOSI KETUA ZON: SITI NORSAKEENA MOHD ARSHAD

178 Views Download Presentation
Download Presentation

JAWATANKUASA PROMOSI KETUA ZON: SITI NORSAKEENA MOHD ARSHAD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. JAWATANKUASA PROMOSI KETUA ZON: SITI NORSAKEENA MOHD ARSHAD

  2. CARTA ORGANISASI

  3. SURAT PERLANTIKAN

  4. MINIT MESYUARAT & MEMO 2014 2013 • Januari • Februari • Mac • April • Mei • Jun • Januari • Februari • Mac • April • Mei • Jun • Julai • Ogos • September • Oktober • November • Disember

  5. CARTA PERBATUAN 2013 CartaPerbatuan – KemaskiniDisember 2013 2014 Carta Perbatuan – KemaskiniOgos 2014

  6. RUMUSAN/ LAPORAN AKTIVITI 2013 2014

  7. PERBELANJAAN 2014 2013 * Simpanan Hasiljualanbarangan 3R = RM 39.90 * Menggunakansimpananpenjualanbarang 3R

  8. SEKIAN TERIMA KASIH