Kps 5042 sekolah dan masyarakat
Download
1 / 16

KPS 5042 SEKOLAH DAN MASYARAKAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

KPS 5042 SEKOLAH DAN MASYARAKAT. TAJUK : MOBILITI SOSIAL AHLI KUMPULAN: NOR LELA MOHD BASRI L20092004 NORHAYATI MOHD IDRIS L20092004386 MASNIZA MOHD YUSOFF L20092004426 NURAHANIAH MOHD L20092004433 NURUL AJMAL HARUN L20092004440. PENGENALAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KPS 5042 SEKOLAH DAN MASYARAKAT' - kelii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kps 5042 sekolah dan masyarakat
KPS 5042SEKOLAH DAN MASYARAKAT

TAJUK : MOBILITI SOSIAL

AHLI KUMPULAN:

NOR LELA MOHD BASRI L20092004

NORHAYATI MOHD IDRIS L20092004386

MASNIZA MOHD YUSOFF L20092004426

NURAHANIAH MOHD L20092004433

NURUL AJMAL HARUN L20092004440


Pengenalan
PENGENALAN

 • Mobiliti sosial bermaksud pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hieraki stratifikasi sosial masyarakat.

 • Mobiliti sosial adalah peluang yang diberikan kepada status sosial seseorang untuk menaikkan taraf diri daripada tahap yang rendah ke aras yang lebih baik

 • Menurut pandangan fungsionalisme, pendidikan mempunyai peranan penting sebagai alat mobiliti sosial. Ianya berkait rapat dengan stratifikasi sosial.

 • Paul B. Horton mentakrifkan mobiliti sosial sebagai gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain

 • Kimball Young dan Raymond W. Mack pula lebih kepada struktur sosial yang melihat wujudnya pola-pola yang mengatur kelompok sosial berkenaan


Terbahagi kepada 2 iaitu
TERBAHAGI KEPADA 2 IAITU:

1) Mobiliti Menegak

2) Mobiliti Mendatar


Mobiliti menegak
MOBILITI MENEGAK

 • pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial kepada yang lain dalam status yang sama

 • mempunyai dua bentuk yang utama iaitu :

  1) Masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi

  Individu-individu yang mempunyai kedudukan yang rendah masuk ke

  dalam kedudukan yang lebih tinggi, di mana kedudukan tersebut telah ada

  sebelumnya

  - Contoh: A adalah seorang guru sejarah di salah satu SMA. Kerana memenuhi persyaratan maka dia dilantik menjadi pengetua.

  2) Membentuk kelompok baru

  Pembentukan suatu kelompok baru memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosialnya, misalnya dengan mengangkat diri menjadi ketua organisasi.

  - Contoh: Pembentukan organisasi baru memungkinkan seseorang

  untuk menjadi ketua dari organisasi baru tersebut, sehingga

  status sosialnya naik.


Mobiliti mendatar
MOBILITI MENDATAR

 • Pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial kepada yang

  lain dalam status yang berbeza

 • Terbahagi kepada dua iaitu :

  1) Mobiliti intergenerational

  contohnya seorang anak mempunyai kedudukan baik (doktor)

  berbanding dengan ibubapanya (guru)

  2) Mobiliti intragenerational

  contohnya : seorang guru naik pangkat menjadi guru besar dan

  setelah beberapa tahun bertukar pekerjaan menjadi

  seorang (pensyarah).


Faktor mempengaruhi mobiliti sosial
FAKTOR MEMPENGARUHI MOBILITI SOSIAL

 • Pekerjaan - Berdasarkan pangkat dan kedudukan di dalam sesuatu

  pekerjaan

  Contohnya : doktor lebih tinggi kedudukan berbanding

  jururawat.

 • Pendidikan - Ia menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh

  seseorang individu. Mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi lebih banyak pilihan pekerjaan serta pendapatan yang lebih tinggi.

 • Perkahwinan – Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi dapat

  dilakukan melalui perkahwinan.

  Contohnya : seseorang wanita yang berasal dari keluarga sangat

  sederhana menikah dengan lelaki dari keluarga kaya dalam

  masyarakatnya. Maka, perkahwinan ini dapat menaikkan

  status wanita tersebut


Kesan positif
KESAN POSITIF

1.Seseorang akan berusaha untuk meningkatkan prestasi untuk maju kerana adanya peluang untuk berpindah strata. Selain itu, peluang ini mendorong seseorang itu untuk bersaing, dan bekerja keras agar dapat beralih ke strata atas.

Contoh: Seorang anak miskin berusaha belajar dengan gigih agar

dapat kekayaan pada masa depan.

2. Mobiliti sosial mempercepatkan perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

Contoh: Penggunaan alat tradisional kepada teknologi


Kesan negatif
KESAN NEGATIF

1. Konflik antara kelas

 • Dalam masyarakat, terdapat lapisan-lapisan sosial kerana ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan tadi disebut kelas sosial.

 • Apabila terjadi perbezaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobiliti sosial maka akan berlaku konflik antara kelas.

  Contoh: demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah menggambarkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha

  2. Konflik antara kelompok sosial

 • Di dalam masyarakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam

 • Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesion, agama dan suku

 • Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain atau terjadi pemaksaan, maka timbul konflik

 • Contoh: permusuhan antara kampung.


Kps 5042 sekolah dan masyarakat

3. Konflik antara generasi

 • Konflik antara generasi terjadi apabila generasi tua yang ingin mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda ingin membuat perubahan.

  Contoh: Pergaulan bebas yang pada masa ini banyak dilakukan generasi muda sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diamalkan oleh generasi terdahulu.

  4. Penyesuaian sekali

 • Setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan. Bagi pihak-pihak yang berkonflik bila menyedari bahawa konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa penyesuaian kembali dan saling menghargai antara satu sama lain.


Mobiliti sosial dalam pendidikan
MOBILITI SOSIAL DALAM PENDIDIKAN

 • Sebelum kemerdekaan

 • Selepas Kemerdekaan


Sebelum kemerdekaan
SEBELUM KEMERDEKAAN

 • Peranan pendidikan sebagai alat mobiliti sosial menegak adalah amat terhad.

 • Ini kerana Dasar Pecah Perintah Inggeris telah mengekalkan struktur masyarakat di mana anak-anak meneruskan pekerjaan ibubapa mereka.

 • Peruntukan Inggeris kepada Sekolah Melayu amat kurang berbanding sekolah Inggers – menyebabkan ramai anak Melayu tidak bersekolah.


Kps 5042 sekolah dan masyarakat

 • Pada tahun 1901 – hanya seramai 8000 orang daripada 40000 orang kanak-kanak lelaki melayu bersekolah

 • Namun, pada tahun 1903- hanya seramai 2900 menamatkan sekolah mereka.

 • Daripada jumlah itu, 24 orang mendapat pekerjaan menjadi pembantu rumah atau pejabat, 10 orang menjadi guru sekolah Melayu, 1 orang menjadi polis dan kerani.

 • Selebihnya, mereka menjdi petani dan nelayan seperti ibubapa mereka.


Kps 5042 sekolah dan masyarakat

Bagi Kaum India, anak- anak mereka yang menamatkan persekolahan hanya berpeluang bekerja di buruh di jabatan–jabatan kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya.

Selebihnya meneruskan pekerjaan ibu bapa mereka di ladang – ladang.

Begitu juga kaum Cina, bagi mereka yang bersekolah cina mobiliti sosial terhad dalam Komuniti Cina sahaja kerana tiada peluang untuk bekerja dalam Kerajaan British.

Oleh itu, keseluruhannya mobiliti mendatar lebih banyak berlaku.


Selepas kemerdekaan
SELEPAS KEMERDEKAAN persekolahan hanya berpeluang bekerja di buruh di jabatan–jabatan kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya.

 • Malaysia telah mengalami pembangunan ekonomi yang pesat

 • Banyak peluang pekerjaan disediakan

 • Rakyat tempatan mengambil alih peranan– peranan yang dahulunya dipegang oleh pegawai-pegawai Inggeris

 • Jawatan di Sektor Awam telah dipenuhi oleh rakyat Malaysia sendiri

 • Di Sektor swasta, memerlukan pekerja-pekerja profesional, eksekutif, perkeranian, mahir & separuh mahir


Kps 5042 sekolah dan masyarakat

 • Sektor perladangan & perniagaan telah membuka peluang pekerjaan kepada rakyat samada menjadi pemborong,peniaga dan sebagainya

 • Kesimpulannya- pendidikan menjadi asas dalam mobiliti sosial masyarakat Malaysia kerana kerjaya yang baik selalunya dikaitkan dengan pendidikan tinggi.


Kps 5042 sekolah dan masyarakat

SEKIAN, TERIMA KASIH pekerjaan kepada rakyat samada menjadi pemborong,peniaga dan sebagainya