slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rutiner for kvalitetssikring av lokalgitt eksamen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rutiner for kvalitetssikring av lokalgitt eksamen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Rutiner for kvalitetssikring av lokalgitt eksamen - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

Rutiner for kvalitetssikring av lokalgitt eksamen. Foto: Crestock. Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen. (Lokalt læreplanarbeid) Arbeidet på skolen/avdelinga/seksjonen i forkant, gjerne gjennom hele året Faglærer utarbeider forslag Godkjenningsrutiner på skolen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rutiner for kvalitetssikring av lokalgitt eksamen' - oswald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvalitetssikring av lokalgitt eksamen
Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen
 • (Lokalt læreplanarbeid)
 • Arbeidet på skolen/avdelinga/seksjonen i forkant, gjerne gjennom hele året
 • Faglærer utarbeider forslag
 • Godkjenningsrutiner på skolen
 • Rektor (regler om intern delegasjon)
kvalitetssikring av lokalgitt eksamen1
Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen
 • Styringsdokumenter
 • lov og forskrift
 • læreplan
 • Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet: u-dir 1-2010 med flere
 • Fylkeskommunale retningslinjer: KMA 15-2009 med flere
kvalitetssikring av lokalgitt eksamen2
Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen

Sensor skal motta oppgavesettet min 10 dager før eksamen

… fordi det skal være en reell mulighet til å justere hvis nødvendig

§ 3-30.Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Ved eksamen som krev eksaminator, skal den eine sensoren vere eksaminator. … Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensoren som avgjer.

kvalitetssikring av lokalgitt eksamen3
Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen

Sensor skal i første rekke påse at oppgavesettet er lagd i henhold til læreplan og regelverk

‘’Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg.’’

Dette løses normalt ved at oppgavelager og sensor diskuterer seg fram til enighet

Dersom sensor mener oppgavesettet ikke kan forsvares, må han kontakte eksamensleder/ rektor på eksamensskolen

… i neste instans eksamenkontoret

kvalitetssikring av lokalgitt eksamen4
Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen

Dersom man godkjenner settet ‘under tvil’ må man aktivt bruke vurderingsskjema til å gi konstruktive tilbakemeldinger som kan føre til bedre oppgaver i neste eksamensrunde

Send kopi til eksamenskontoret ved behov

Eksamenssamling for eksamensledere på høsten brukes for å gå gjennom innmeldte saker!!!!!!

Fagmøtene kan brukes for å justere kursen – men vær konkret!

kvalitetssikring av lokalgitt eksamen5
Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen

Læreplanene er lagd slik at det er metodefrihet

Læreplanene forutsetter lokalt læreplanarbeid og lokal konkretisering av læringsaktiviteter

Lokalgitt eksamen kan derfor ikke bli identisk på skolene, men den skal være likeverdig og rettferdig og gi et solid vurderingsgrunnlag

kvalitetssikring av lokalgitt eksamen6
Kvalitetssikring av lokalgitt eksamen
 • Mulige avvik
 • elevene kan gjøre oppgavene i forberedelsen

(§ 3-25 og § 3-30)

 • tidsramma snevres for mye inn (§ 3-30)
 • vurderingsgrunnlaget er for snevert, elevene får ikke vist bredden av sin kompetanse (§ 3-30)