problembasert undervisning i designfag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Problembasert undervisning i designfag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Problembasert undervisning i designfag

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
osmond

Problembasert undervisning i designfag - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
Problembasert undervisning i designfag
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Problembasert undervisning i designfag • Cases fra Ingeniørfag Industriell Design • 2005 • Shell Eco Marathon - TECC • Fnugg • 2006 • Shell Eco Marathon - North-1 • IFE + FFI • 2007 • HiØ FoU • Forskningsbasert; FFI, IFE • Næringslivssamarbeid; Rtim, Maskinteknikk • Shell Eco Marathon Professor Petter Øyan

 2. Ingeniørfag Industriell Design • Baseres på maskiningeniør • Ingeniørfagene er vinklet mot ferdigvareproduksjon • Samhandling mellom ingeniørfags- og designfagskomponentene i studiet • Sterk fokus på brukervennlighet og realistiske resultater • Arbeidsmetodikk vesentlig element • Opptakskrav 3 mx, 2 fy • ”Kopi” av NTNU Industriell Design 1. - 3. år, opptak til NTNU 4. år • Masterløp på UMB åpne for studenter fra Industriell Design • Ca. 40% jenter • Etter BA eksamen går studentene til: • Relevant jobb i design- og produktutviklingsavdelinger • Mastergradsstudier på NTNU, UMB, AHO i Norge og eksempelvis Politecnico Milano, Glasgow, Göteborg, Umeå og Aalborg i utlandet. Flere andre skoler er åpne for våre studenter. Professor Petter Øyan

 3. Shell Eco Marathon 2005 • Shell Eco Marathon er et billøp for sparsomme kjøretøyer bygget av studenter • Arrangeres hvert år i Nogaro, sør-Frankrike • Har gått i over 20 år • 250 deltagende lag, ca. 4000 studenter • Rekrutteringsarena for sponsorbedrifter og universiteter • Mål: lavest mulig drivstoff-forbruk. Løpet går over 7 runder, snittfart må være over 30 km/h. • Vinner 2006 kjørte 2850 km på 1 liter 95 oktan blyfri bensin • Flere priser og klasser • Hovedfokus for HiØ IR ved deltagelsen er å skape en motiverende, unik læringsarena med samarbeide mellom fag og næringsliv. Professor Petter Øyan

 4. Shell Eco Marathon 2005 • TECC; prosjekt i studentbedrift, interaksjonsdesign og hovedprosjekt. • Oppgave: • ”Bygg en bil, vinn et race” • Prosjektgruppens leder: • Kåre Sponsoring • Prosjektdeltagere: • Kristian Web • Trond Plastmaterial • Ole Kristian Styling • Nils 3D CAD • Fredrik Mekanisk konstruksjon • MUK; 2. Klasse ID • UCC; 3. Klasse nyskaping (SF) • Fransk og internasjonal markedsføring (SF) Professor Petter Øyan

 5. Shell Eco Marathon 2005 • MUK, prosjekt i marked, bruker og ergonomi, 2. klasse Industriell Design • Oppgaver: • Utvikling av seteløsning for Citadine i samarbeide med TECC • Prosjektdeltagere: • Ola • Dag • Linn • Elsebeth • Katarina Professor Petter Øyan

 6. Shell Eco Marathon 2005 • Urban Car Concept, prosjekt i nyskapingsprogrammet, SF • Prosjektgruppens leder: • Ole Erik 3.år økad, profil: nyskaping • Prosjektdeltagere: • Ina 3.år økad, profil: nyskaping • Ingri 2.år engelsk merkantil • Ingrid 2.år engelsk merkantil • Torbjørn 3.år økad, profil: nyskaping • Prosjekt i fransk og internasjonal markedsføring • Prosjektdeltagere • Ingunn • Kristine Professor Petter Øyan

 7. Shell Eco Marathon 2005 • TECC; resultater og erfaringer: • Konkurranseresultater (av 250 deltagende lag): • ”Special Prize” - for god innsats på tross av ikke fullført løp • Erfaringer til prosjektorganiseringen: • Parallelt arbeidende grupper fungerer bra • Prosjektgrupper bør ha relativt lik organiseringsform og veiledning • Blandet kompetansebakgrunn styrker prosjektteamet • Samarbeide med næringsliv er nødvendig for å gjennomføre et slikt prosjekt • Mediakontakt sikrer finansiering - men krever mye arbeid • Styring av prosjektøkonomi kan være vanskelig • Alle er positive til å bli assosiert med prosjektet Professor Petter Øyan

 8. Fnugg 2005 • Campingvognkonsept; prosjekt i interaksjonsdesign og hovedprosjekt • Prosjektleder: • Margit • Prosjektmedarbeidere: • Lars Håkon • Shelly • LivingBox; prosjekt i nyskapingsprogrammet (SF) • Prosjektleder: • Lars Kristian • Prosjektmedarbeidere: • Fredrik • Truls • Sara • Cathrine • Agnebergsgymnasiet, Uddevalla • Båtbyggerlinjen Professor Petter Øyan

 9. Fnugg 2005 • Erfaring med prosjektorganiseringen • HiØ internt prosjekt, ingen ekstern finansiering • Reisevirksomhet mellom 2 studiesteder koster • Prosjektgrupper som skal samarbeide bør være organisert på samme måte • Fnugg; vanlig IR prosjektgruppe, 2 fag i prosjektet • LivingBox; nyskaping = prosjektledelse + markedsføringsprosjekt • Prosjektgruppenes målsettinger må koordineres • Oppgavefokus • Ambisjonsnivå • Ressursbruk • Gode erfaringer med ”underentrepriser” plassert i yrkesutdanning / videregående Professor Petter Øyan

 10. Shell Eco Marathon 2006 • North-1; prosjekt i prosjektledelse, interaksjonsdesign og hovedprosjekt. • Prosjektgruppens leder: • Anne Lena ID • Prosjektdeltagere: • Lennart ID • Emir SF • Øyvind SF • Kristina SF • Erasmus-utvekslingsstudent fra HS-Wismar • Lars Web • 2. Klasse ID 4-6 studenter Sete • 3. Klasse Innovasjon 3 studenter Motor • UMB diverse Chassis • 3. Klasse IT 5 studenter • 1. Klasse DMP 2 studenter • Gode hjelpere... Professor Petter Øyan

 11. Shell Eco Marathon 2006 • North-1; resultater og erfaringer: • Konkurranseresultater (av 250 deltagende lag): • ”Safety Award” 2. Plass • ”Special Prize” 1. Plass - ”Live Video Streaming” gruppen • Erfaringer til prosjektorganiseringen: • Grupper med blandet fagbakgrunn kan være kompliserende • Blandet kompetansebakgrunn styrker prosjektteamet • Samarbeide med andre fag og avdelinger fungerer best når man arbeider i parallelt løpende prosjekter • Samarbeide med andre studieinstitusjoner (UMB) fungerer bra • Samarbeide med næringsliv er nødvendig for å gjennomføre et slikt prosjekt • Mediakontakt bør være en selvstendig oppgave • Styring av prosjektøkonomi kan være vanskelig • Alle er positive til å bli assosiert med prosjektet Professor Petter Øyan

 12. Forskningsbasert prosjekt • Institutt for Energiteknikk, Halden • Oppgave: Wearable Computer • Problemstillinger • Ergonomi • Elektronikk • Tekstilmaterialer • Tøffe bruksområder • Forsvarets Forskningsinstitutt, Kjeller • Oppgave: Håndholdt kontrollenhet • Problemstillinger • Ergonomi • Elektronikk • GUI • Tøffe bruksområder • Besvarelser i interaksjonsdesign, hovedprosjekt og prosjektledelse leveres på grunnlag av arbeidet som utføres i prosjektene Professor Petter Øyan

 13. Forskningsbasert prosjekt • Prosjektdeltagere • Prosjektleder • Espen • Wearable Computer (IFE) • Helga • Kjetil • Håndholdt kontrollenhet (FFI) • Espen • David • Katarina • Prosjektet inkluderer 10 ects valgfag prosjektledelse • Styringsgruppe med representanter fra • Industriell design • Prosjektledelse • FFI • IFE • Ressurser • IFE + FFI stiller gjensidig kompetanse til disposisjon for studentene • Material, reisekostnader etc dekkes av samarbeidsbedriftene • Næringslivskontakter bidrar med informasjon og vareprøver Professor Petter Øyan

 14. Forskningsbasert prosjekt • Resultater og erfaringer • Svært gode oppgavebesvarelser i alle fag som berørte prosjektet • Studentene leverte ferdige, brukbare prototyper • Wearable Computer ”sekk” til IFE for bruk i aktuell forskning • 15 produserte prototyper til FFI med kvalitet egnet for felttesting • Koordinering med flere samarbeidsbedrifter fungerte utmerket og ga positive ringvirkninger for bedriftene, høgskolen og studentene • Organisering med styringsgrupper og prosjektleder fungerte bra. Prosjektleder anslo at han brukte 20% av sin tid på prosjektledelse, 80% på prosjektarbeid. • Prosjektmedarbeiderne anslår maksimalt 10% på prosjektledelse • Studentene fikk en ”budgettsprekk” i form av tidsforbruk ut over opprinnelig plan • Ingen problemer med prosjektøkonomien, investeringsbehov ble foreslått for prosjektgruppen og nødvendige kostnader ble dekket av oppdragsgiver. Professor Petter Øyan

 15. Prosjektbasert undervisning 2007 • Generelt • Prosjektene gjennomføres med studenter fra flere årsklasser • Det ”hentes ut” innleveringer til flere fag fra prosjektene, for eksempel: • Tilvirkning - 2. studieår • Designfag - 1., 2. og 3. studieår • Eksempel ”Musefelle” - i samarbeide med Veterinærhøgskolen i Oslo • Delinnleveringer går til mekanikk, tilvirkning CAD og DesignProject • Alle hovedprosjekter på Industriell Design 3. år 2006-07 inkluderer valgfag prosjektledelse 10 stp • Forutsetninger • Fleksible lærere • Engasjerte oppdragsgivere • Selvgående studenter • God kommunikasjon • Interessante prosjekter • Brede prosjekter som gjør det mulig å trekke inn flere ressurser i tillegg til oppdragsgiveren Professor Petter Øyan

 16. Organisering 2007.1 Prosjekteksempler - alle har prosjektledelse som valgfag • HiØ FoU + næringslivstilknyttet; • Robot - samarbeide planlagt med HS, IT, næringsliv, offentlig • Felles prosjektgruppe med studenter fra nyskaping og industriell design • Hovedprosjekter på IT og HS er planlagt tilknyttet i 6. semester • Målsetting om å utvikle prosjektet til å gå over flere år • Målsetting om å utvikle prosjektet til et internasjonalt samarbeide med HS-Wismar • Forskningsbasert; • FFI - konkret oppgave basert på FFI forskningsprosjekt • IFE - åpen spørsmålsstilling, utforsking av muligheter for fremtidig IFE forskning • Næringslivstilknyttet • Rtim, Raufoss og Maskinteknikk AS • Konkret oppgave med temaer som konstruksjon, ergonomi, brukervennlighet Professor Petter Øyan

 17. Organisering 2007.2 • Shell Eco Marathon • Organisert som prosjekt eiet av HiØ IR og Borg Innovasjon • Urban Concept karosseri • 3. Klasse ID 2 studenter • 2. Klasse ID 4 - 6 studenter • Prototype karosseri • 3. Klasse ID 4 studenter • 2. Klasse ID 2 - 4 studenter • Marketing • 3. Klasse SF 3 studenter, nyskapingsprogrammet • Event • 3. Klasse innovasjon 1 student, hovedprosjekt • Chassis og motor • 3. Klasse innovasjon 1 student, hovedprosjekt • Master UMB 1 student i årets prosjekt • Master UMB Studentgrupper utvikler chassis, ferdigstilling planlagt om 2 år • FoU prosjekt med Arkitekthøgskolen i Oslo og Borg Plast Nett • 10 studenter fra 2. 0g 3. Klasse ID + representanter fra medlemsbedrifter BPN deltar på 1 ukes workshop i ”Negotiotyping” (Designutvikling ved hjelp av Rapid Prototyping) ved AHO • Faginnleveringer i tilvirkning og CAD, mulighet for valgfag i 2. Klasse ID. • Maskiningeniør-utdanning parallelt med Industriell Design savnes! Professor Petter Øyan

 18. Samarbeid høgskole / næringsliv • Kompetanse • Bedriften får prøvet ut nye ting uten stor risiko • Kontaktperson i bedrift tilfører studentene realistisk erfaring • Informasjon • Studentarbeidet baseres på reell kunnskap, ofte langt ut over pensum • Research i studentprosjekt tilføres samarbeidsbedrift • Materialer • Material som stilles til disposisjon for studentoppgavene gir realistisk erfaring • Utprøvingsmulighet - lav risiko for bedriften • Arbeidsplass • Bedrifter som lar studentene arbeide hos seg får loyalitet tilbake fra studentene - salgsfremmende! • Assistanse • TIL studentene - gir bedre resultater • FRA studentene - gir bedriften verdifulle innspill • Finansiering • Helt nødvendig for å gjennomføre store prosjekter • Rekruttering • Prosjektsamarbeide er utmerket ”prøvetid” for å bli kjent med studenter med tanke på senere ansettelse Professor Petter Øyan

 19. Problembasert undervisning ved HiØ Takk for oppmerksomheten! Høgskolen i Østfold Avdeling for Ingeniørfag Program Industriell Design Petter Øyan petter.oeyan@hiof.no Professor Petter Øyan