PIENIĄDZE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PIENIĄDZE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 25
PIENIĄDZE
272 Views
Download Presentation
osman
Download Presentation

PIENIĄDZE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PIENIĄDZE

 2. CO TO JEST PIENIĄDZ ? PIENIĄDZ – materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. • Według współczesnej doktryny na pieniądz składają się trzy elementy: • jednostka pieniężna, • suma pieniężna, • znak pieniężny. Suma pieniężna jest wyrażana w jednostkach pieniężnych, zmaterializowanych w postaci znaków pieniężnych.

 3. Podstawowe rodzaje pieniądza

 4. PIENIĄDZ ZDAWKOWY MONETY KRUSZCOWY BANKNOTY

 5. PIENIĄDZ ROZRACHUNKOWY weksel czek karty płatnicze lub kredytowe bon obligacja

 6. PIENIĄDZ BANKOWY I MIĘDZYNARODOWY PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY

 7. WŁASCIWOŚCI PIENIĄDZA • poręczność • stabilność • jednolitość • trwałość • podzielność • rozpoznawalność • akceptowalność

 8. EWOLUCJE PIENIĄDZA

 9. towarowy metalowy kruszcowy monety banknot

 10. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE PIENIĄDZA Złota folia metaliczna elementy uzupełniające się pod światło (racto-verso) mikrodruk znak wodny elementy widoczne pod kątem (efekt kątowy)

 11. WALUTA Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych.

 12. Podstawową jednostką monetarną w Polsce jest złoty, dzielący się na 100 groszy. Natomiast europejską walutą wprowadzoną w miejsce krajowych walut jest Euro.

 13. FUNKCJE PIENIĄDZA Pieniądz jest prawnym środkiem płatniczym.

 14. Pieniądz jest miernikiem wartości dóbr i usług,czyli służy do wyrażania cen.

 15. Pełni on również rolę środka wymiany,czyli wymienia wartość wyrażaną przez pieniądz na wartość towaru.

 16. Pieniądz pozwala również na przechowywanie w czasie wartości, którą reprezentuję.

 17. SPOŁECZNE FUNKCJE PIENIĄDZA Funkcja zachowawcza Funkcja motywacyjna Funkcja informacyjna Funkcja dezintegracyjna Funkcja integrująco-instytucjonalna

 18. Pieniądz nie pełni swej funkcji tylko w skali jednego kraju. Jest pieniądzem światowym jak np. dolar czy euro.

 19. WARTOŚĆ PIENIĄDZA Pieniądz mierzy wartość wszystkich dóbr i usług na rynku, ale czy sam ma jakąś wartość? Wartość pieniądza można zmierzyć jego siłą nabywczą, czyli pieniądz jest tyle wart ile można za niego kupić.

 20. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wartość poziomu pieniądza w czasie zależy od poziomu inflacji.

 21. INFLACJA Inflacja-wzrost ogólnego poziomu cen. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż na rynku zaopatrzeniowym i inaczej wpływa na kondycje gospodarki.

 22. DEFLACJA Deflacja-wzrost wartości pieniądza w czasie.

 23. PIENIĄDZ ZASTĘPCZY Pieniądz zastępczy-znak pieniężny wydawany przez wystawców innych niż instytucje państwowe lub banki upoważnione do wydawania pieniądza.

 24. EMISJA PIENIĄDZA Emisja pieniądz polega na wprowadzaniu i wycofywaniu z obiegu pieniądza gotówkowego, a także bezgotówkowego przez banki centralne i komercyjne.

 25. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Anna Bieszk Klaudia Karpińska IB