Rooman laajentuminen ja kaupunkielämä - PowerPoint PPT Presentation

rooman laajentuminen ja kaupunkiel m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rooman laajentuminen ja kaupunkielämä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rooman laajentuminen ja kaupunkielämä

play fullscreen
1 / 5
Rooman laajentuminen ja kaupunkielämä
138 Views
Download Presentation
ince
Download Presentation

Rooman laajentuminen ja kaupunkielämä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rooman laajentuminen ja kaupunkielämä

  2. Rooma oli aluksi pieni kylä. • Sotien myötä Roomasta tuli Välimeren laajuinen hallitsevan imperiumin keskus. • Rooman valtakunta oli laajimmillaan Trajanuksen aikana 100- luvulla jKr. • Roomalaiset elivät hyvin läheisesti koko historiansa ajan.

  3. Kaupunkielämä • Rooman valtakunnan kaupungeissa oli forum eli keskusaukio. Siellä tapahtui kaikki oleellinen mm. kaupankäynti ja poliittinen elämä. • Forumilla sijaitsi curia, joka toimi senaatin kokoontumistilana. • Kylpylät ja amfiteatterit olivat hyvin oleellisessa osassa roomalaisten ajanvietossa.

  4. Rakentamisessa otettiin paljolti vaikutteita kreikkalaisilta ja entruskeilta. • Rakentamisessa käytettiin betonin kaltaista muurimassaa. • Tärkeinä osina olivat holvit, pylväät ja suuret sekä avoimet tilat.

  5. Kaupungit tarjosivat hyvinvointia, viihdettä ja kulttuuria. • Gladiaattorit, näytelmät ja kylpylät olivat suosituimpia tapoja viettää aikaa. • Kylpylöitä sijaitsi kaikkialla. Puhtauden kannalta hyvin tärkeitä, vaikka niillä oli muitakin tehtäviä. • Kylpylät toimivat ajanvietto paikkojen lisäksi mm. urheilun harjoittamiseen. • Niissä oli myös runoesityksiä, luentosali ja kirjasto.