slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Instrucţiuni de prelucrare la nivel de bit - instrucţiuni logice (NOT, AND, OR, XOR, TEST etc.);

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Instrucţiuni de prelucrare la nivel de bit - instrucţiuni logice (NOT, AND, OR, XOR, TEST etc.); - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Instrucţiuni de prelucrare la nivel de bit - instrucţiuni logice (NOT, AND, OR, XOR, TEST etc.); - instrucţiuni de deplasare (SHL, SAL, SHR, SAR etc.); - instrucţiuni de rotire (ROL, ROR, RCL, RCR); Instrucţiuni logice OF şi CF  0; AF - nedefinit;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Instrucţiuni de prelucrare la nivel de bit - instrucţiuni logice (NOT, AND, OR, XOR, TEST etc.);' - osias


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Instrucţiuni de prelucrare la nivel de bit

- instrucţiuni logice (NOT, AND, OR, XOR, TEST etc.);

- instrucţiuni de deplasare (SHL, SAL, SHR, SAR etc.);

- instrucţiuni de rotire (ROL, ROR, RCL, RCR);

Instrucţiuni logice

OF şi CF  0;

AF - nedefinit;

SF, ZF, PF - sunt poziţionaţi conform rezultatului instrucţiunii.

NOT <dest> Nu afectează nici un indicator.

AND <dest>, <sursa> (dest)  (dest) and (sursa)

OR <dest>, <sursa> (dest)  (dest) or (sursa)

XOR <dest>, <sursa> (dest)  (dest) xor (sursa)

TEST <dest>, <sursa>

Poziţionează indicatorii pentru operaţia

(dest) and (sursa), fără a modifica nici un operand.

slide2
Instrucţiuni de testare şi modificare de bit.

Bitul testat este specificat prin deplasamentul său (al doilea operand, dată de 8 biţi sau reg_16/32) faţă de bitul cel mai puţin semnificativ al destinaţiei (reg/mem_6/32). Ceilalţi indicatori sunt nedefiniţi.

BT <dest>, <poziţie> (Bit Test)

(CF)  Bit (dest, poziţie)

BTS <dest>, <poziţie> (Bit Test and Set)

(CF)  Bit (dest, poziţie),

Bit (dest, poziţie)  1

BTR <dest>, <poziţie> (Bit Test and Reset)

(CF)  Bit (dest, poziţie),

Bit (dest, poziţie)  0

BTC <dest>, <poziţie> (Bit Test and Complement)

(CF)  Bit (dest, poziţie),

Bit (dest, poziţie)  Not (Bit (dest, poziţie))

slide3
Instrucţiuni de scanare pe bit.

Aceste instrucţiuni permit scanarea biţilor din cel de-al doilea operand direct, începând cu bitul mai puţin semnificativ (forward) sau invers (reverse), pentru a determina primul bit egal cu 1. Dacă toţi biţii sunt zero ZF=1, altfel ZF=0, şi registrul destinaţie va reţine indexul primului bit 1 din operandul sursă (reg/mem de aceeaşi dimensiune cu reg. Dest.). Modif. ZF, iar toţi ceilalţi sunt nedefiniţi.

- scanare directă:

BSF <dest>, <sursa> (Bit Scan Forward)

- scanare inversă:

BSR <dest>, <sursa> (Bit Scan Reverse)

  • Instrucţiuni de setare condiţionată.

Pun octetul pe zero sau unu, în funcţie de una din cele 16 condiţii definite de indicatori. Operandul destinaţie poate fi reg/mem. Aceste instrucţiuni sunt folosite pentru implementarea expresiilor booleene, din limbajele de nivel înalt.

slide4
SETcond <dest> (SET byte on condition)

if cond then (dest)  1

else (dest)  0

SETE / SETZ ZF = 1

SETNE / SETNZ ZF = 0

SETL / SETNGE SF <> OF, valori cu semn

SETLE / SETNG SF <> OF sau ZF = 1, valori cu semn

SETNL / SETGE SF = OF, valori cu semn

SETNLE / SETG SF = OF şi ZF = 0, valori cu semn

SETB / SETNAE / SETC CF = 1, valori fără semn

SETBE / SETNA CF = 1 sau ZF = 1,fără semn

SETNB / SETAE / SETNC CF = 0, valori fără semn

SETNBE / SETA CF = 0 şi ZF = 0,fără semn

SETO / SETNO OF = 1 / respectiv OF = 0

SETP / SETPE PF = 1, adică paritate pară

slide5
SETNP / SETPO PF = 0, adică paritate impară

SETS / SETNS SF = 1 / respectiv SF = 0

  • Instrucţiuni de deplasare

Deplasările pot fi aritmetice sau logice. Se poate deplasa operandul destinaţie cu până la 31 de biţi, corespunzător operandului contor, codificat în instrucţiune (sunt luaţi în considerare numai ultimii 5 biţi ai acestuia).

OF = este nedefinit într-o deplasare pe mai mulţi biţi;

= este poziţionat pt. deplasare de un bit;

CF = ultimul bit deplasat în afara operandului destinaţie;

AF = nedefinit;

SF, ZF, PF = modificaţi conform rezultatului.

SHL / SAL <dest>, <contor> (SHift logical / Arithmetic Left)

Poziţiile eliberate devin zero; între cele două mnemonici nu există nici o deosebire. Bitul cel mai semnificativ se deplasează în CF.

slide6
SHR <dest>, <contor> (SHift logical Right)

SAR <dest>, <contor> (Shift Arithmetic Right)

Bitul cel mai semnificativ îşi păstrează vechea valoare, dar este şi deplasat spre dreapta (extensie de semn), ceea ce înseamnă că nu poate să apară depăşire (schimbarea de semn a rezultatului) şi (OF)=0 la o deplasare de 1 bit.

Trebuie menţionat că SAR nu furnizează acelaşi rezultat ca instrucţiunea IDIV, pentru aceeaşi operanzi, dacă deîmpărţitul este negativ, şi sunt deplasaţi (SAR) în afara operandului biţi egali cu 1. De exemplu -5 deplasat la dreapta (SAR), cu un bit va furniza -3, în timp ce împărţirea întreagă (IDIV) va furniza valoarea -2: (-5) = (11111011)  (11111101) = (-3)

Diferenţa dintre cele două instrucţiuni este că IDIV trunchiază toate câturile către zero, în timp ce SAR trunchiază numerele pozitive către zero, iar pe cele negative către infinit negativ.

slide7
La 386/486 pot fi realizate instrucţiuni de deplasare dublă, pe cuvânt sau dublu cuvânt. Operandul destinaţie poate fi reg/ mem, iar sursa reg. general. Rezultatul înlocuieşte operandul destinaţie, iar contorul numărului de biţi deplasaţi este specificat de registrul CL, sau ca o valoare imediată de 8 biţi. Indicatorii sunt poziţionaţi la fel ca la deplasările anterioare.

SHLD <dest>, <sursa>, <contor> (SHift Left Double)

CF  . . . . . . Dest

 . . . . . . Sursa

SHRD <dest>, <sursa>, <contor> (SHift Right Double)

Dest  . . .  CF

Sursă  . . . 

slide8
Registrul sursă nu se modifică. Instrucţiunea este utilă atunci când se împachetează date din mai multe surse diferite.
  • Instrucţiuni de rotire

În cazul rotaţiilor, biţii deplasaţi în afara operandului nu sunt pierduţi, ca în cazul deplasărilor, ci sunt rotiţi (circulaţi) înapoi către celălalt capăt al operandului. Începând de la procesoarele 286 contorul, chiar dacă este diferit de 1, el poate fi specificat în instrucţiune, ca dată imediată.

Rotaţiile modifică numai CF şi OF:

CF = ultimul bit rotit în afara operandului;

OF = nedefinit pentru rotaţii multibit;

= 1 sau 0, pentru rotaţie doar de 1 bit, după cum s-a modificat sau nu bitul de semn al operandului.

slide9
ROL <dest>, <contor> (ROtate Left)

CF  Bn  . . . . . . B0  Bn

ROR <dest>, <contor> (ROtate Right)

B0  CF Bn  . . . . . .  B0  Bn

RCL <dest>, <contor> (Rotate through Carry Left)

B0  CF  Bn  . . . . . .  B0  CF

RCR <dest>, <contor> (ROtate through Carry Right)

B0  CF  Bn  . . . . . .  B0  CF

1) Înmulţirea cu 20 a uni număr din registrul AX:

; 20 = 16 + 4 = 24 + 22

; deci 2 deplasări la stânga, se salvează rezultatul,

mov cl, 2 ; care reprezintă * 4, şi încă două deplasări

shl ax, cl

mov bx, ax ; se salvează *4 în (BX)

slide10
mov cl, 2 ; contorul pentru încă două deplasări (*16)

shl ax, cl ; care realizează * 16, şi se adună cele două

add ax, bx ; rezultate parţiale

2) Împărţirea la 1024 a valorii din registrul AX:

mov cl, 2 ; 1024 = 210 = 28 * 22

sar ah, cl ; după 8 deplasări la dreapta AL se pierde

xchg ah, al ; (sau mov ah, al), e suficient să deplasăm AH la

cbw ; dreapta cu 2, şi apoi să-i facem extensia de semn

3) Împărţirea unui număr de 32 biţi (64) la o putere a lui 2, de exemplu la 64 = 26:

mem_32 dd 50000;

. . . . . ; trebuie deplasat numărul la dr. cu 6 biţi

mov cx, 6 ; contorul numărului de deplasări

iar: sar word ptr mem_32[2], 1 ; bitul 17  (CF)

rcr word ptr mem_32[0], 1 ; (CF)  bitul 16

loop iar

slide11
4) Determinarea numărului de biţi egali cu 1 dintr-o variabilă.

.model small

.stack 100h

.data

lung_var equ 8

variabila dw lung_var dup (0acfh)

nr_unitati db ?

.code

assume cs: @code, ds: @data

start: mov ax, @data

mov ds, ax

mov si, 0 ; indexul curent al cuvintelor din variabila

mov dl, lung_var ; contor număr de cuvinte

mov bl, 0 ; contor număr de unităţi găsite

bucla2: mov cx, 16 ; contorul de biţi pentru un cuvânt

slide12
mov ax, variabila[si] ; se citeşte cuvântul curent

bucla1:

rcl ax, 1 ; o rotaţie pentru a deplasa un bit

adc bl, 0 ; se contorizează numărul de unităţi

loop bucla1 ; pentru un cuvânt

add si, type variabila ; se actualizează indexul

dec dl ; se testează dacă mai sunt cuvinte

jnz bucla2 ; dacă da se reia citirea cuvintelor

mov nr_unitati, bl ; dacă nu se depune rezultatul

mov ax, 4C00h ; revenire DOS

int 21h

end

4a). Aceeaşi problemă poate fi rezolvată utilizând instrucţiunile BSF şi BTR, astfel:

slide13
mov cx, lung_var ; contor dimensiune variabilă

mov bl, 0 ; contor unităţi

mov si, 0 ; index cuvinte

bucla: mov ax, variabila[si]

scanare:

bsf dx, ax ; determină primul bit 1 (indexul în DX)

jz gata_cuv ; dacă ZF=0, toţi biţii sunt 0

btr ax, dx ; transferă 1 din AX, din poziţia DX în CF,

adc bl, 0 ; iar bitul =0, sau inc bl, numără unităţile

jmp scanare ; se reia scanarea cuvântului curent

gata_cuv:

add si, 2 ; indexul cuvântului următor

loop bucla ; decrementare contor număr de cuv. variabilă

; dacă nu s-a terminat variabila ia cuv. următor

slide14
5) Tipărirea conţinutului registrului DX, în format octal:

tip_car proc far

; procedura tipăreşte caracterul al cărui cod ASCII

; îl primeşte în registrul AL

push dx ; se salvează registrul de lucru DX

mov dl, al ; se apelează funcţia 2 din DOS care

mov ah, 2 ; tipăreşte caracterul al cărui cod

int 21h ; ASCII se transmite în registrul DL

pop dx ; se reface registrul salvat

ret

tip_car endp

tip_octal proc far

; tipăreşte în octal valoarea, fără semn transmisă în DX

push cx ; se salvează registrele de lucru

push ax

slide15
; prima cifră de tipărit este doar de 1 bit

rol dx, 1 ; care este rotit pe ultimul bit

mov al, dl ; şi dusă în registrul AL

and al, 1 ; se şterg ceilalţi biţi

add al, 30h ; este convertită la codul ASCII

call tip_car ; şi se tipăreşte

; următoarele 5 cifre sunt de câte 3 biţi

mov cx, 5 ; contor număr de cifre de tipărit

octal1: push cx ; se salvează contorul în stivă

mov cl, 3 ; contor număr de rotiri la stânga

rol dx, cl ; cifra este rotită pe ultimii 3 biţi

mov al, dl ; şi adusă în AL

and al, 7 ; sunt şterşi ceilalţi biţi

add al, 30h ; şi convertită la codul ASCII

call tip_car ; tipărirea cifrei

slide16
pop cx ; se citeşte valoarea contorului de cifre

loop octal1

pop ax ; se refac registrele salvate în stivă

pop cx

ret

tip_octal endp

slide17
Instrucţiuni de operare pe şiruri

Există cinci operaţii de bază ce operează pe şiruride lungime de până la un segment (64K la 286, respectiv 4G la 386/486), şi permit: mutare, comparare de şiruri, scanarea unui şir pentru o valoare şi transfer la/de la acumulator. Aceste operaţii de bază pot fi precedate de un prefix special de un octet care are ca efect repetarea instrucţiunii prin hardware. Repetiţia se poate termina printr-o varietate de condiţii, iar o operaţie repetată poate fi întreruptă sau suspendată.

O instrucţiune pe şir poate avea un operand sursă, un operand destinaţie sau pe amândoi. Şirul sursă este în (DS) sau într-un alt segment, dacă este prefixat peste această presupunere. Şirul destinaţie se află, întotdeauna, în segmentul dat de registrul (ES).

SI este ca offset pentru elementului curent al şirului sursă, iar DI este offset pentru şirul destinaţie. Instrucţiunile pe şir actualizează automat SI şi/sau DI. DF determină dacă registrele index sunt auto-incrementate-decrementate (DF=0-1), iar pas de actualizare depinde de tipul şirurilor: 1 - octet, 2 - cuvânt, 4 - dublu cuvânt.

slide18
Dacă este prezent un prefix de repetare reg. CX este decrementat la fiecare repetiţie a instrucţiunii pe şir; repetarea va lua sfârşit când CX=0, sau pentru unele prefixe şi în funcţie de ZF.

Sunt cinci mnemonici pentru două forme de prefix octet, care controlează repetarea unei instrucţiuni pe şir(uri). Prefixele de repetare nu afectează indicatorii.

REP / REPE / REPZ / REPNE / REPNZ

REP - REPeat - este utilizat împreună cu MOVS- STOS, "repetă cât timp nu este sfârşitul şirului, adică (CX<>0)";

REPE / REPZ - REPeat while Equal / Zero - care operează la fel şi au fizic acelaşi prefix octet ca REP. Sunt utilizate pentru CMPS şi SCAS, şi necesită, în plus faţă de condiţia anterioară, ca ZF să fie setat înainte de efectuarea următoarei repetiţii;

REPNE / REPNZ - REPeat while Not Equal / Zero - este asemănător cu cele anterioare, cu deosebirea că ZF trebuie pus pe 0, sau repetiţia se termină.

slide20
MOVS <sir_dest>, <sir_sursa> (MOVe data from String to string)

MOVSB / MOVSW / MOVSD

Se transferă un element (octet/cuvânt/dublu cuvânt) de la sursă (SI) la destinaţie (DI), şi actualizează SI/DI

Utilizată împreună cu prefixul REP realizează un transfer de bloc memorie-memorie.

CMPS <sir_dest>, <sir_sursa> (COMPare String operands)

CMPSB / CMPSW / CMPSD

Această instrucţiune scade operandul destinaţie (referit de DI) din cel sursă (referit de SI), modifică indicatorii de stare, dar nu alterează nici unul dintre operanzi, după care actualizează SI/DI.

Trebuie reţinut că spre deosebire de instr. CMP care scade sursa din destinaţie, CMPS realizează scăderea invers: sursă - destinaţie.

Dacă CMPS are prefixul REPE sau REPZ operaţia este interpretată "compară cât timp nu este sfârşit şirul (CX<>0) şi şirurile sunt egale (ZF=1)"; determina prima pereche de elemente diferite.

slide21
Dacă CMPS este precedată de REPNE/REPNZ "compară cât timp nu este sfârşit de şir (CX<>0), şi elementele şirurilor nu sunt egale (ZF=0)"; determina prima pereche de elemente egale.

SCAS <sir_dest> (SCAn String data)

SCASB / SCASW / SCASD

Instrucţiunea scade elem. şir dest. (octet/ cuvânt/ dublu cuvânt) adresat de DI, din AL, AX sau EAX, şi actualizează indicatorii, dar fără a modifica şirul destinaţie sau acumulatorul.

Dacă SCAS este prefixată de REPE/REPZ "scanează cât timp nu este sfârşitul şirului (CX<>0) şi valoarea scanată este egală cu elementele şirului (ZF=1)"; determina abaterea faţă de o valoare.

Dacă SCAS este prefixată de REPNE/REPNZ "scanează cât timp nu este sfârşitul şirului (CX<>0) şi valoarea scanată este diferită de elementele şirului (ZF=0)"; localizează o valoare într-un şir.

slide22
LODS <sir_sursa> (LOaD String operand)

LODSB / LODSW / LODSD

Transferă elementul şirului sursă adresat de SI, în AL, AX sau EAX, şi actualizează SI. Instrucţiunea se utilizează în bucle soft.

STOS <sir_dest> (STOre String data)

STOSB / STOSW / STOSD

Transferă un element din acumulator (AL, AX, EAX) în şirul destinaţie, şi actualizează DI, pentru a referi următorul element.

Instrucţiunea poate fi precedată de prefixul REP, şi astfel se poate iniţializa un şir cu o constantă.

slide23
1) Copierea unui şir de octeţi dintr-o zonă de memorie într-alta.

date_sir segment word public 'data'

sir1 db 1000 dup (7,0f0h) ; şirul sursă

lung1 equ $ - sir ; lungimea şirului sursă

sir2 db 1000 dup (2 dup (?)) ; rezervare pt. şir dest.

ptr_sir1 dd sir1 ; pointer sir1

ptr_sir2 dd sir2 ; pointer sir2

date_sir ends

cod segment word public 'code'

assume cs:cod, ds:date_sir, es:date_sir

start: mov ax, date_sir ; iniţializare registru segment DS

mov ds, ax ; şi apoi adresele celor două şiruri

mov es, ax ; sau: les di,ptr_sir2

lea di, sir2 ; lds si,ptr_sir1

lea si, sir1

slide24
mov cx, lung1 ; contorul transferului = lungimea sursei

cld ; direcţia de parcurgere a şirului (df=0)

repeta:

lodsb

stosb ; sau: movs sir2,sir1 , sau movsb

loop repeta ; sau: rep movsb

mov ax, 4c00h ; revenire DOS

int 21h

cod ends

end start

slide25
2) Copierea informaţiei dintr-un buffer din memorie în memoria ecran. În modul text pentru fiecare caracter de pe ecran se rezervă doi octeţi: unul reprezintă atributele de afişare (afişare continuă / intermitentă - 1 bit, culoare fond - 3 biţi, culoare caracter - 4 biţi), iar cel de-al doilea este codul ASCII al caracterului afişat.

.model small

.data

mem_ecran dd 0B8000000h ; adresa memoriei ecran

dimensiune equ 2000

buffer dw dimensiune dup (3a33h); se va afişa acelaşi caracter

ptr_buf dd buffer

.code

start: mov ax, @data ; iniţializare DS

mov ds, ax

mov ah, 0 ; selecţie mod de lucru

mov al, 0 ; alfanumeric 40*25 alb/negru, pt. 80*25 al=2

slide26
int 10h

les di, mem_ecran

lds si, ptr_buf

mov cx, dimensiune

cld ; direcţia de parcurgere

rep movsw ; transfer buffer în mem_ecran

mov ax, 4c00h ; revenire DOS

int 21h

.stack 10h

end start

slide27
3) Determinarea poziţiei unui anumit caracter (sau a unui şir de caractere) într-un fişier sursă de pe disc.

.model small

.stack 10h

.data

car equ 'A’ ; caracterul de identificat (sau şirul)

lung equ 2048 ; dimensiunea maximă a fişierului-4 sectoare

buffer db lung dup (?); spaţiu de mem. pentru fişier

nume_fis db 'fisier.asm', 0 ; nume fişi.- ASCIIZ, adică după

; numele poate fi precedat şi de calea de acces

pozitie dw ? ; poziţia caracterului în fişier

nr_logic dw ? ; numărul logic atribuit fişierului

contor dw ? ; numărul efectiv de caractere citite

mes_lipsa db 'nu exista fisier cu acest nume$'

mes_err_cit db 'eroare de citire de pe disc$'

mes_car_lipsa db 'caracterul cautat nu este in fisier$'

slide28
.code

start: mov ax, @data ; iniţializare DS

mov ds, ax

mov ah, 3dh ; apel DOS pentru deschidere de fişier

mov al, 0 ; în modul "citeşte" (1-scrie,2-citire/scriere)

lea dx, nume_fis ; adresa numelui fişierului

int 21h ; apel funcţie 'deschide fişier'

jc lipsa_fis

mov nr_logic, ax ; se depune numărul sectorului

mov bx, ax ; şi în BX, pentru funcţia de citire

mov cx, lung ; contor număr maxim de caractere citite

lea dx, buffer ; adresa unde se vor depune caracterele

mov ah, 3fh ; funcţia de citire din fişier

int 21h

jc err_cit ; dacă a apărut eroare al citire

slide29
mov contor, ax ; la 'contor' se depune numărul de car.

mov cx, ax ; contor de căutare 'car'

push ds ; se încarcă în ES adresa de segment

pop es ; a 'buffer'-ului

lea di, buffer ; şi în registrul (DI) offsetul acestuia

mov al, car ; caracterul de căutat

cld ; stabilire direcţie de parcurgere, (DF)=0

repne scasb ; continuă scanarea până-l găseşte

je gasit ; dacă nu s-a găsit nu se face saltul

lea dx, mes_car_lipsa ; şi se tipăreşte mesajul

mov ah, 9 ; mesajul: 'caracterul cautat nu este in fisier'

int 21h

jmp gata

gasit: dec di ; poziţia caracterului căutat, (DI)-1

mov pozitie, di ; deoarece (DI) a fost actualizat după

slide30
jmp gata ; scanare

lipsa_fis:

lea dx, mes_lipsa ; nu s-a găsit fişierul cu

mov ah, 9 ; numele specificat

int 21h

jmp gata

err_cit:

lea dx, mes_err_cit ; eroare la citirea fişierului

mov ah, 9

int 21h

gata: mov ah, 3eh ; închiderea fişierului deschis

mov bx, nr_logic

int 21h

mov ax, 4c00h ; revenire DOS

int 21h

end start

slide31
Determinarea poziţiei unui şir de caractere într-un fişier:

sir_car db 'asamblare'

lung_sir dw $-sir_car

ptr_sir dd sir_car

ptr_buf dd buffer

pozitie dw ? ; poziţia şirului de caractere

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les di, ptr_buf

lds si, ptr_sir

mov cx, contor ; dimensiune buffer

sub cx, lung_sir ; căutarea se va face începând de la 0

inc cx ; până la (contor) - (lung_sir)

cld ; direcţia de parcurgere (DF=0)

reia: push si ; se salvează adresa şirului căutat

push di ; se salvează adresa şirului în care se căută

slide32
push cx; se salvează contorul numărului maxim de căutări

mov cx, lung_sir ; contorul de comparaţii

repe cmps buffer, sir_car ; se compară cât timp sunt egale

pop cx ; reface resurse salvate în stivă: contorul

pop di ; şi adrese şiruri: destinaţie - şirul în care se

pop si ; caută, sursă – (sub)şirul care se caută

je gasit ; salt dacă s-a găsit sir_car în buffer

inc di ; căutarea se va relua de la următorul caracter

loop reia ; din buffer, dacă (contor) <> 0

; -> şirul de caractere nu este în fişierul dat (respectiv în buffer)

jmp nu_gasit

gasit: mov pozitie, di ; valoarea salvată pentru (DI)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nu_gasit: ; tipărire mesaj: ‘Nu s-a gasit sirul de caractere’