m inistersk konference ehk osn o st rnut n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M inisterská konference EHK OSN o stárnutí PowerPoint Presentation
Download Presentation
M inisterská konference EHK OSN o stárnutí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

M inisterská konference EHK OSN o stárnutí - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

M inisterská konference EHK OSN o stárnutí. 6. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 2 5 . Března 200 8, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Petr Wija, Ph.D., Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'M inisterská konference EHK OSN o stárnutí' - osborn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m inistersk konference ehk osn o st rnut
Ministerská konference EHK OSN o stárnutí

6. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

25. Března 2008, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Petr Wija, Ph.D., Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí

ministersk konference ehk o st rnut 6 a 8 listopadu 2007 le n
Ministerská konference EHK o stárnutí 6. až 8. listopadu 2007, León
 • Fórum neziskových organizací a Fórum pro otázky výzkumu (5. listopadu 2007)
 • Účast - zástupci členských zemí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), mezinárodní organizace, neziskové organizace
c le mand t konference
Cíle (mandát) konference
 • Hodnocení plnění Regionální implementační strategie (RIS) pro region EHK k Madridskému mezinárodnímu akčnímu plánu pro stárnutí (MIPAA 2002)
 • Identifikace společných problémů, priorit, možností spolupráce
hodnocen pln n strategie od madridu berl na k le nu
Hodnocení plnění strategie - Od Madridu (Berlína) k Leónu
 • Pětiletý hodnotící cyklus (res. 42/1, 2004, Komise pro soc. rozvoj)
 • Participativní hodnocení („Bottom-up approach“, ECOSOC, res. 2003/14)
 • Zahájeno na 45. zasedání Komise (2007), ukončeno 46. zasedání (2008)
hodnocen pln n mipaa ris
Hodnocení plnění MIPAA/RIS
 • Téma prvního cyklu:
  • Řešení problémů a příležitostí spojených se stárnutím („Addressing the challenges and opportunities of ageing“) - res. 44/1, 2006, Komise pro soc. Rozvoj
p pravn proces
Přípravný proces
 • Zprávy členských států o plnění RIS (10 závazků, prioritní oblasti), celkem 35 zpráv
 • Souhrnná zpráva o plnění RIS v zemích EHK
 • Přípravný výbor konference (zástupci členských zemí)
 • Expertní skupina
 • Indikátory (www.monitoringRIS.org) - European Centre for Social WelfarePolicy and Research:
p pravn proces1
Přípravný proces
 • 2 dotazníky k plnění MIPAA/RIS (2004, 2006)
 • Kontaktní osoby pro stárnutí (national focal points on ageing - setkání v Segovii, 2006
 • Expertní skupina
 • Indikátory (www.monitoringRIS.org)
 • European Centre for Social WelfarePolicy and Research
program konference
Program konference
 • Expertní panely (6., 7. listopadu)
  • integrovaný přístup k mainstreamingu stárnutí (zahrnutí stárnutí populace do jednotlivých politik)
  • participace a sociální začlenění
  • vyvážená strategie péče
  • prodloužení pracovního života: výzva pro vzdělávání, trh práce a sociální ochranu
  • mezigenerační spolupráce a
  • aktivní stárnutí jako příležitost
program konference1
Program konference
 • Ministerské panely (8. listopadu)
  • společnost pro osoby v každém věku
  • přizpůsobení systémů sociální ochrany, práce a vzdělávání stárnutí populace
v stupy konference
Výstupy konference
 • Ministerská deklarace „Společnost pro osoby v každém věku: výzvy a příležitosti“
ministersk deklarace priority
Ministerská deklarace – priority
 • Opětovné potvrzení závazku z Berlínské ministerské deklarace
 • Důraz na lidská práva (věková diskriminace, zabránění zneužívání)
 • Důraz ne celoživotní přístup (life-course approach)
ministersk deklarace priority1
Ministerská deklarace – priority
 • Důraz na mezigenerační solidaritu a spravedlnost
 • Aktivní stárnutí a celoživotní učení
 • Pokračování přizpůsobování systémů sociální ochrany s cílem zabránit chudobě a zlepšovat kvalitu života v každém věku
ministersk deklarace priority2
Ministerská deklarace – priority
 • Zdraví, nezávislost, důstojnost
 • Zlepšit prevenci, léčbu a péči nemocí spojených se stářím, křehkostí (frailty) a „disabilitou“
 • Dlouhodobá péče a sociální služby podporující život v domácím prostředí
ministersk deklarace priority3
Ministerská deklarace – priority
 • Zlepšit koordinaci mezi poskytovateli péče (veřejný sektor, soukromý sektor, rodina a občanská společnost)
 • Flexibilnější přechody mezi vzděláváním, prací a penzionováním musí být, prostor pro individuální volbu
ministersk deklarace priority4
Ministerská deklarace – priority
 • Přístup ke zboží a službám, včetně ICT („technologické pomoci“)
 • Politiky přátelské rodině (pečovatelům) umožňující sladění práce a rodinného života (rodičovství, mateřství, porodnost)
 • Výzkum zásadní pro rozvoj efektivních politik a programů
ministersk deklarace priority5
Ministerská deklarace – priority
 • Neziskové organizace jsou významné při reprezentování lidí a jejich potřeb ve společnosti a mohou tak přispět ke tvorbě politik
 • Výzva ke spolupráci s nevládními organizacemi
zavr en prvn ho cyklu
Završení prvního cyklu
 • 46. zasedání Komise OSN pro sociální rozvoj (6. až 15. února 2008, New York)
 • Panel k plnění MIPAA (7. února 2008, sedmá schůze) - výkonní tajemníci regionálních komisí OSN
 • Rezoluce: „První zpráva a hodnocení plnění Madridského mezinárodního akčního plánu pro stárnutí“ (návrh res. E/CN.5/2008/L.5*)
rezoluce komise pro soci ln rozvoj
Rezoluce Komise pro sociální rozvoj
 • Komise vyzývá vlády mj. aby
  • pokračovaly v plnění MIPAA, mj. zlepšením sběru dat a výměnou myšlenek, informací a dobré praxe
  • pokračovaly v úsilí zahrnout („mainstream“) zájmy („concerns“) starších osob do jednotlivých politik
rezoluce komise pro soci ln rozvoj1
Rezoluce Komise pro sociální rozvoj
 • Komise vyzývá vlády mj. aby
  • Posílily národní kapacity k řešení priorit identifikovaných během hodnocení
  • Podpořily „the United Nations Trust Fund for Ageing“, aby Odbor pro ekonomické a sociální záležitostí OSN mohl rozšířit podporu členským zemím (které o ni požádají)
rezoluce komise pro soci ln rozvoj2
Rezoluce Komise pro sociální rozvoj
 • Komise dále žádá generálního tajemníka OSN (čl. 11-13) mj. aby
  • Zvážil přijetí opatření k podpoře institucionální kapacity systému OSN k udržení a posílení „focal points on ageing“s cílem podpory plnění MIPAA
  • Předložil na 47. zasedání Komise (2009) analýzu závěrů prvního hodnocení plnění MIPAA, včetně strategického implementačního rámce založeného na analýza národních aktivit s cílem identifikovat budoucích priorit a opatření
rezoluce komise pro soci ln rozvoj3
Rezoluce Komise pro sociální rozvoj
 • Komise dále žádá generálního tajemníka OSN (čl. 11-13) mj. aby
  • Při přípravě „strategického implementačního rámce“ spolupracoval (konzultoval) vlády, mezinárodní organizace, včetně organizací systému OSN, a zohlednil přínosy akademické veřejnosti, neziskových organizací ohledně věcného a praktického obsahu rámce
dal informace odkazy
Další informace (odkazy)
 • Videozáznam panelu k prvnímu hodnocení Madridského plánu – viz http://www.un.org/esa/socdev/csd/csocd2008/videos/se080208.ram (C:\Documents and Settings\WijaP\Dokumenty\UN Webcast3.ivr)
 • Oficiální stránky Ministerské konference EHK o stárnutí (León) – viz http://www.unece.org/pau/age/ConferenceonAgeing_2007/welcome.htm