srp konference workshop 2 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SRP- konference workshop 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

SRP- konference workshop 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

SRP- konference workshop 2. Samfundsfag, engelsk, ( samtids)historie , 2. fremmedsprog, psykologi. Faglige mål for studieretningsprojektet. Fra læreplanen: “2. Mål Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne skal kunne:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SRP- konference workshop 2' - wendi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
srp konference workshop 2

SRP-konferenceworkshop 2

Samfundsfag, engelsk, (samtids)historie, 2. fremmedsprog, psykologi

faglige m l for studieretningsprojektet
Faglige mål for studieretningsprojektet

Fra læreplanen: “2. Mål

Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne skal kunne:

 • demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder
 • demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse
 • beherske relevante faglige mål i de indgående fag
 • udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
 • demonstrere evne til faglig formidling
 • besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
 • beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).”
hvor opst r problemet typisk
Hvor opstår problemet typisk?
 • 2. fremmedsprog: manglende tekst på fremmedsproget (spansk, fransk, italiensk, tysk)
 • Engelsk: manglende krav til hvordan tekst/materiale indgår; skjult etfaglighed
 • Samfundsfag: manglende samspil teori - empiri
 • (Samtids)historie: manglende historisk perspektiv.
 • Psykologi: fiktion vs. videnskabelig psykologi
en sa mindre god
EN-SA – mindre god

1. Redegør for individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

2. Analyser og fortolk Chuck Palaniuk, Fight Club (1996) med henblik på at undersøgeindividets identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

3. Diskuter konsekvenserne af individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

en sa god
EN-SA god

“Hvordan påvirker det moderne samfunds konstante udvikling det moderne menneskes identitetsdannelse?”

1. Redegør for individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Inddrag sociologiske teorier i besvarelsen.

2. Analyser og fortolk Chuck Palaniuk, Fight Club (1996) med henblik på at undersøge, om den i form, indhold og virkemidler afspejler individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

3. Diskuter konsekvenserne af individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund.Inddrag romanen Fight Club og sociologisk teori og empiri i diskussionen.

en sa mindre god engelskfagligt set
EN-SAMindre god engelskfagligt set

Velfærd på amerikansk

1. Gør kort rede for forskellige velfærdsmodeller – med fokus på den amerikanske model.

 2. Undersøg med udgangspunkt i ”American Health Choices Plan”, hvilken velfærdsmodel Hillary Clinton gik ind i det amerikanske præsidentvalg med i 2008 og sammenlign hendes synspunkter med

 • Bill Clintons tale til det demokratiske konvent, da han blev nomineret som præsidentkandidat i 1992
 • Dick Cheneys tale til det republikanske konvent, da han blev nomineret som vicepræsidentkandidat i 2004
 • Præsident George W. Bushs tale til nationen, januar 2007

 3. Diskutér fordele og ulemper ved den nuværende amerikanske velfærdsmodel, herunder sundhedssystemet.

en sa god tydelige engelskfaglige krav
EN-SAGod - tydelige engelskfaglige krav

Hvilke konsekvenser har den amerikanske velfærdsmodel?

1. Gør kort rede for forskellige velfærdsmodeller – med fokus på den amerikanske model.

 2. Undersøg med udgangspunkt i ”American Health Choices Plan”, hvilken velfærdsmodel Hillary Clinton gik ind i det amerikanske præsidentvalg med i 2008 og sammenlign hendes synspunkter med

 • Bill Clintons tale til det demokratiske konvent, da han blev nomineret som præsidentkandidat i 1992
 • Dick Cheneys tale til det republikanske konvent, da han blev nomineret som vicepræsidentkandidat i 2004
 • Præsident George W. Bushs tale til nationen, januar 2007

Der ønskes af alle tekster analyser af, hvilke sproglige og retoriske virkemidler, der anvendes for at fremføre de politiske argumenter.

 3. Diskutérmed udgangspunkt i ovenstående synspunkter fordele og ulemper ved den nuværende amerikanske velfærdsmodel, herunder sundhedssystemet.

historie samfundsfag
Historie-samfundsfag

Mindre god:

 • Redegør for den ideologiske baggrund for USAs engagement i krigen i Vietnam fra midten af 1960erne.
 • Analyser amerikanernes forskellige våbensystemer med henblik på den målsætning med krigsførelsen, der var tale om.
 • Diskuter årsagerne til, at USAs krigs-engagement i Vietnam ophører i begyndelsen af 1970'erne.
historie samfundsfag1
Historie-samfundsfag

God:

I hvor høj grad har Vietnam-krigen præget USA’s udenrigspolitik?

 • Redegør for den ideologiske baggrund for USA’s engagement i krigen i Vietnam fra midten af 1960’erne.
 • Analyser årsagerne til, at USA’s krigsengagement i Vietnam ophører i begyndelsen af 1970’erne.
 • Diskuter hvilken betydning Vietnam-krigen har haft for USA’s udenrigspolitik siden krigens afslutning, herunder USA’s aktuelle udenrigspolitik.
spansk samtids historie
Spansk-(samtids)historie

Mindre god:

 • Der ønskes en grundig redegørelse for årsagerne til og forløbet af den spanske borgerkrig.
 • Foretag herefter en analyse af Manuel Rivas' novelle 'La lengua de las mariposas' og lav en karakteristik af hovedpersonerne.
 • Vurder til sidst hvilke konsekvenser borgerkrigen har fået for Spanien op til i dag
spansk samtids historie1
Spansk-(samtids)historie

God:

“Hvordan har den spanske borgerkrig påvirket samfundet?”

 • Der ønskes en redegørelse for årsagerne til og forløbet af den spanske borgerkrig.
 • Foretag herefter en analyse af Manuel Rivas' novelle 'La lengua de las mariposas' med særligt henblik på skildringen af de politiske og kulturelle modsætninger i det spanske samfund.
 • Vurder, hvilke konsekvenser borgerkrigen fik for disse modsætninger.
spansk samtids historie2
Spansk-(samtids)historie

Mindre god:

 • Giv en oversigt over Franco-tidens Spanien. Du bedes herunder behandle de politiske, kulturelle og sociale forhold.
 • Giv herefter en grundig redegørelse for dagliglivet i Franco-tiden – særlig vægt skal lægges på kvindernes situation.
 • Endeligt ønskes en vurdering af kvindernes situation i Spanien i dag.
spansk samtidshistorie
Spansk-samtidshistorie

God:

“Hvordan har kvindens stilling udviklet sig siden Franco-tiden i Spanien?”

 • Giv en oversigt over Franco-tidens Spanien. Du bedes herunder behandle de politiske, kulturelle og sociale forhold.
 • Analyser disse forholds betydning for kvindernes stilling i samfundet på basis af La familia, la sublevación de la mujer*.
 • Vurder, hvorvidt der er ligestilling mellem kønnene i Spanien i dag.

*En Españaahora - Maria Pilar Lorenzo, 96