informati ka podr ka razvoju apr koncept i realizacija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informati čka podrška razvoju APR : Koncept i realizacija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informati čka podrška razvoju APR : Koncept i realizacija

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
osborn

Informati čka podrška razvoju APR : Koncept i realizacija - PowerPoint PPT Presentation

145 Views
Download Presentation
Informati čka podrška razvoju APR : Koncept i realizacija
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatička podrška razvoju APR:Koncept i realizacija Branislav Dobrosavljević IT menadžer, Agencija za Privredne Registre Marija Mihajlović Business analyst, Spinnaker New Technologies Beograd,2005.

 2. Softversko rešenje za APR • Softversko rešenje za Registar privrednih subjekata (REPS) • Koristi za privredne subjekte i društvo • Upravljanje projektom – uslov za uspeh • Kratak opis softverskog rešenja za REPS i DEMO • Šta donosi nova verzija REPS softvera? • Softverska rešenja za ostale registre (RELIZ i REZU) • Zaključak: Uloga IT branše u reformi državne administracije

 3. REPS - Savremena koncepcija • Elektronski registar: • Centralizovana, jedinstvena baza podataka o privrednim subjektima; • Korišćenje najsavremenijih teghnologija (višeslojna Web aplikacija, RDBMS – MS SQL server, LAN/WAN (Intranet)); • Puna dostupnost podataka (24/7)- Korišćenje Interneta za pretraživanje; • Realizacija razmene podataka i poslovne saradnje sa drugim organima; • Primer e-Governmenta (G2C, G2B, G2G) urađen po svim standardima. • Mogućnost registrovanja putem Interneta • Mogućnost skidanja svih formulara sa Interneta, popunjavanje Web forme; • Uskoro mogućnost pune elektronske registracije, uz koriščenje elektronskog potpisa. • Poštovanje međunarodnih standarda • Koncept i pravna regulativa u skladu sa “EU Best Practices”; • Standardi upravljanja projektima (PM) i metodologija izrade softvera; • Formati podataka, protokoli razmene (mogućnost međunarodne saradnje).

 4. Kako to izgleda korisniku - Pre i posle (1) • Pre reformisanja sistema registracije privrednih subjekata • Advokat • Trgovinski sud • Zavod za statistiku • Poreska uprava • Banka korisnik

 5. Kako to izgleda korisniku - Pre i posle (2) • Posle reformisanja sistema registracije privrednih subjekata • APR • (Poreska uprava) • Banka • Internet korisnik internet korisnik

 6. Koristi za privredne subjekte kao korisnike • Poslovni aspekt za privredne subjekte • konsolidovanjesvih podataka na jednom mestu • jednostavna i brža registracija • mogućnost pretraživanja podataka putem interneta • podaci su vidljivi odmah po usvojenoj promeni • na bazi istorije promena automatski se generišu rešenja

 7. Koristi za društvo • Transparetnost Konsolidovanje na jednom mestu, javnost i puna dostupnost osnovnih podataka o privrednim subjektima, i to: • Tačno ime i adresa; • Pretežna delatnost; • Osnivači; • Zastupnici; • Ogranci; • itd.s • Mogućnost i stimulisanje povezivanja različitih institucija značajnih za privredni razvoj zemlje. • “Vidljiv” primer e-Goverment-a, koji može da služi kao model za druge. • Ispunjavanje svih odgovarajućih standarda EU, uz otvaranje mogućnosti za punu regionalnu saradnju i uključivanje u evropske institucije (ECRF, EBR).

 8. Upravljanje projektom i standardna metodologija – uslov za uspeh Šta znači uspešan projekat? U čemu je bila (i biće) tajna uspeha? • Ispunjeni svi poslovni zahtevi korisnika u okviru planiranih rokova i budžeta. • Dobar IT tim, partnerska saradnja isporučioca i korisnika softvera; • Realno definisani ciljevi projekta i plan realizacije, fleksibilnost u uočavanju i prevazilaženju prepreka (uprkos velikom obimu obimu posla i kratkim rokovima); • Maksimalno moguće poštovanje pravila struke (metodologije izrade softvera i standarda upravljanja projektima) u okviru realnih uslova. Rezultat: • Projekat koji je od strane Svetske Banke izdvojen kao posebno uspešan. Što pokazuje da: • Domaće IT firme mogu da realizuju ozbiljne projekte u javnom sektoru (samo im treba dati pravu šansu).

 9. Program Management Development Product Management Communication User Experience Test Release Management Metodologija • RELIZ • (registar ugovora • o finansijskom lizingu) • REZA • (registrar založnih prava • na pokretnim stvarima i pravima) • REPS • (registar privrednih subjekata)

 10. Spinnaker tim Project Management Team Project manager SBRA Project manager Spinnaker Coordination Legal Experts Cooperation Lead Designer (Software Architect) Lead Developer Lead System Engineer System administrator Business Analyst Database Designer Developers Business Analyst Hardware system and Procurement specialists SBRA Team Database Designer System administrators Creative Designer Test Designers SBRS and Spinnaker Test Designers SBRS and Spinnaker Testers SBRS and Spinnaker Designer/AnalystTeam Development Team System Engineers Team Testers SBRS and Spinnaker Jointly Test Team Cooperation SBRS Staff Project managament Project Staff Project managament Team Leaders

 11. Kratak opis softverskog rešenja • Infrastrukturni aspekt • Internet i intranet

 12. Logička struktura rešenja

 13. Softversko rešenje za APR DEMO

 14. Šta donosi nova verzija REPS softvera • Skenirana dokumentacijaće biti dostupna u e-obliku i otvorena za pretraživanje. • Elektronsko podnošenje zahteva • Elektronsko dobijanje izvoda • Elektronsko plaćanje • Mogućnost povezivanja na bazi industrijskih standarda

 15. IT Biznis Umesto zaključka: Uloga IT branše u reformi administracije • Informacioni sistem je samo sredstvo za ostvarenje opštih ciljeva države (reforma administracije) i poslovnih ciljeva APR: • Stalna povratna sprega poslovnih ciljeva i IT rešenja: Timski rad menadžmenta. • Prezentirani IT koncept omogućio je: • Startovanje svih registara u zakonskim rokovima (vrlo kratkim); • Standardizaciju registara putem lagog prenošenje znanja i iskustava: Ekonomičnost i Fleksibilnost za promene i proširenja; • Otvorenost za povezivanje (u zemlji i inostranstvu) i koričćenje iskustava drugih; • Primer e-Governmenta koji može poslužiti za ugled u zemlji i regionu (SEE). • Cilj svega je pružanje najboljih mogućih usluga građanima i privredi !

 16. Pitanja i Sugestijevreme posvećeno vama

 17. Hvala na pažnji ! Агенција за привредне регистре /Spinnaker New Technologies Linkovi Агенција за привредне регистре:http://www.apr.sr.gov.yu Ova prezentacija:www.apr.sr.gov.yu/Aktuelnosti/Prezentacije/ISDOS2005-APR.zip Spinnaker New Technologies:www.spinnaker-nt.com / www.comtrade.co.yu