1. Levensbeschouwing en communicatie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Levensbeschouwing en communicatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Levensbeschouwing en communicatie

play fullscreen
1 / 29
1. Levensbeschouwing en communicatie
203 Views
Download Presentation
osanna
Download Presentation

1. Levensbeschouwing en communicatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Levensbeschouwing en communicatie 2. Levensbeschouwelijke communicatie en het belang daarvan Boek blz. 11 t/m 13 (Ca. 1 les) 1. Wat is communicatie? Boek blz. 7 t/m 11 (Ca. 1 les) 3. Tien gouden tips Boek blz. 14 t/m 19 (Ca. 1 les) Afsluiting SO: leren hoofdstuk 1 (telt 2x mee)

 2. 1. Wat is communicatie? Communicatie komt van het Latijnse woord ‘communicare’. Dit betekent mededelen of met elkaar in verbinding staan. Wij onderscheiden bij de communicatie 1. de zender, 2. de ontvanger, 3. de boodschap en 4. (mogelijke) ruis. Communicatie zonder gesproken woorden heet ‘non-verbale communicatie’. Deze kan bestaan uit: lichamelijk contact, lichaamshouding, gebaren, gezichtsuitdrukking, uiterlijk, symbolen, rituelen, dans en muziek. Neem over Denk aan de sociale competentie

 3. 1. Wat is communicatie? • Bekijk het filmfragment over de opening van de olympische spelen 2012 met RowanAdkinson(Bean). • Welke vormen van nonverbale communicatie herken je? • Wat wil Rowan daar mee duidelijk maken? • (Gezamenlijk) lezen boek blz. 7 t/m 11. • Bedenk van elke nonverbale communicatievorm minimaal 3 eigen voorbeelden. Neem over Denk aan de sociale competentie

 4. Levensbeschouwelijke communicatie en belang Levensbeschouwelijke communicatie is communicatie dat gericht is op onderwerpen van levensbeschouwelijke aard. Deze communicatie is belangrijk omdat mensen op een zo duidelijk mogelijke manier een iets naar voren willen brengen over de visie op bijvoorbeeld ‘het leven’. Belangrijk, niet alleen voor communicatie binnen de eigen kring of aanhang, maar ook daar buiten. Goede communicatie voorkomt onduidelijkheden en draagt bij tot een goed wederzijds begrip. Neem over Denk aan de sociale competentie

 5. Wat is Levensbeschouwelijke communicatie en het belang daarvan? Versie 01 • (Gezamenlijk) lezen boek blz. 12 t/m 13. • Bekijk het filmfragment uit City of Angels • (32 t/m 42 of 56:16-1:05:00) • Samen met de buurman of buurvrouw: • 2a. Noteer de levensbeschouwelijke onderwerpen. • 2b. Wat heb je herkent van boek blz. 12 t/m 13? • 2c. Wat heb je vooral herkent van boek blz. 9 t/m 11? • 3. Makenstudiewijzervraag 10 t/m 14! Neem over Denk aan de sociale competentie

 6. Hoe goed ben jij in communicatie? Vormen van non-verbale communicatie

 7. a. Lichamelijk Contact Noteer van 3 foto’s wat non-verbaal wordt aangegeven?

 8. b. Lichaamshouding Noteer van 3 foto’s wat non-verbaal wordt aangegeven? Denk aan de sociale competentie

 9. c. Gebaren Noteer van 3 foto’s wat non-verbaal wordt aangegeven? Denk aan de sociale competentie

 10. d. gezichtsuitdrukking Noteer van 3 foto’s wat non-verbaal wordt aangegeven? Denk aan de sociale competentie

 11. e. uiterlijk Noteer van 3 foto’s wat non-verbaal wordt aangegeven?

 12. f. Symbolen en rituelen Noteer van 3 foto’s wat non-verbaal wordt aangegeven? Denk aan de sociale competentie

 13. g. Dans en muziek Noteer van 3 foto’s wat non-verbaal wordt aangegeven? Denk aan de sociale competentie

 14. Hoe goed ben jij in communicatie? • Gespreksopdracht voor drietallen: • Bekijk blz. 15 en 16 • Drie ll-en stellen een volgorde samen van de fotoset. • Doe dit in overleg. Noteer de volgorde + argumenten. • Een notulist noteert het gespreksverloop • Schrijf tezamen gespreksverslag(je). • Noteer tips / tops (voor elkaar) • Noteer voor jezelf wat je hebt geleerd? • Klaar: wisselen van rol? Andere fotoset kiezen!

 15. Discussie in viertallen

 16. Discussie in viertallen Denk aan de sociale competentie

 17. Miscommunicatie tips Wat kan een gesprek tot een slecht gesprek maken?

 18. Goede communicatie tip 1 Spreek voor jezelf Denk aan de sociale competentie

 19. Goede communicatie tip 2 Wees duidelijk en volledig Denk aan de sociale competentie

 20. Goede communicatie tip 3 Spreek niet te veel of te lang Denk aan de sociale competentie

 21. Goede communicatie tip 4 Ik ben niet boos! Woorden = Daden Denk aan de sociale competentie

 22. Goede communicatie tip 5 Geef redenen voor jouw standpunt Denk aan de sociale competentie

 23. Goede communicatie tip 6 Luister goed Denk aan de sociale competentie

 24. Goede communicatie tip 7 Vraag of iets duidelijk is. Denk aan de sociale competentie

 25. Goede communicatie tip 8 Sta open voor de ander Denk aan de sociale competentie

 26. Goede communicatie tip 9 Inleven in de ander Denk aan de sociale competentie

 27. Goede communicatie tip 10 Geef goede redenen Denk aan de sociale competentie

 28. Communicatie tips • Opdrachten • Samen lezen blz. 15 t/m 19 • Noteer de tips in een persoonlijke volgorde. • Filmfragmenten: Mekka, Jeruzalem-1, US • Welke tips zijn hier van toepassing. • Studiewijzer: maken vraag 21.

 29. Denk aan de sociale competentie