Dnešná téma:
Download
1 / 23

Podstata kres?anstva - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Dnešná téma:. Podstata kresťanstva. ÚLOHA NA ZAHRIATIE:. Prečítajte si pozorne vo dvojiciach príbeh o synovi z Evanjelia! V čom je podstata , pointa, základ tohto príbehu ? - Od čoho sa odvíja ? - K čomu smeruje ?. BOŽIE SYNOVSTVO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstata kres?anstva' - orli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podstata kres anstva

Dnešná téma:

Podstata kresťanstva


Podstata kres anstva

ÚLOHA NA ZAHRIATIE:

 • Prečítajte si pozorne vo dvojiciach príbeh o synovi z Evanjelia!

 • V čom je podstata, pointa, základ tohto príbehu?

 • - Od čoho sa odvíja?

 • - K čomu smeruje?


Podstata kres anstva

BOŽIE SYNOVSTVO

„34 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. 35 A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn.

(Jnh8,34-35 SSV)“


Podstata kres anstva

BOŽIE SYNOVSTVO

„6 A povedal mi: "Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. 7Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom.

(Zjv21,6-7 SSV)“


Podstata kres anstva

BOŽIE SYNOVSTVO

„6Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: "Abba, Otče!" 7A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

(Gal 4,6-7 SSV)“


Podstata kres anstva

BOŽIE SYNOVSTVO

„dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!" 16Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. 17Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia;

(Rim8,15-17 SSV)“


Podstata kres anstva

BOŽIE SYNOVSTVO

„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.

(1Jn3,1 SSV)“


Podstata kres anstva

BOŽIE SYNOVSTVO

„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 45aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

(Mt5,44-45 SSV)“


Podstata kres anstva

BOŽIE SYNOVSTVO

 • „Krst … novopokrstenéhorobí aj … adoptívnym Božím synom, ktorý sa stal účastným na Božej prirodzenosti, Kristovým údom, Kristovým spoludedičom a chrámom Ducha Svätého.“

 • (KKC 1265)


Podstata kres anstva

BOŽIE SYNOVSTVO

 • „Ježiš, nový Adam, svojím panenským počatím začína nové narodenie adoptívnych detí v Duchu Svätom skrze vieru.“

 • (KKC 505)


Podstata kres anstva

BOŽIE SYNOVSTVO

 • „Môžeme sa klaňať Otcovi, pretože … nás adoptoval za svoje deti… „Boh, ktorý nás predurčil na adoptovanie, urobil nás podobnými Kristovmu oslávenému telu. … „Nový človek … povie na prvom mieste: Otče, lebo už začal byť synom.““

 • (KKC 2782)


Podstata kres anstva

OTÁZKA:

Čo je ale podstatou SYNOVSTVA?


Podstata kres anstva

VZŤAH JEDNOTY!

„4Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne.

(Jn15,4-6 SSV)“


Podstata kres anstva

VZŤAH JEDNOTY!

„…aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 22 A slávu, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - 23ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

(Jn17,21-23 SSV)“


Podstata kres anstva

VZŤAH JEDNOTY!

„11 Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.

(Kol3,11 SSV)“


Podstata kres anstva

OTÁZKA:

A čo je podstatou VZŤAHU JEDNOTY?


Podstata kres anstva

ZÁKLADOM JE LÁSKA!

„28 Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, … spýtal sa ho: "Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?" 29 Ježiš odpovedal: "Prvé je toto: “Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!”

(Mk12,28-30 SSV)“


Podstata kres anstva

Presne ako U JEŽIŠA:

 • „ 19 Ježiš im vravel: "Veru, veru, hovorím vám:

 • Synnemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.

 • 20Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí...

 • (Jn5,19-20 SSV)“


Podstata kres anstva

Z TOHTO POHĽADU:

SPÁSA

= byť s Bohom, čiže byť SYNOM vo vzťahu k Bohu ako k OTCOVI.


Podstata kres anstva

Z TOHTO POHĽADU:

HRIECH

= opustenie spoločenstva s Bohom = „odmietnutie Boha“ ako osoby a vzťahu s Ním (paša’a) a následne „minutie cieľa“ (hata’a a šagaha), ktorým je zbožštenie sa v Bohu.


Podstata kres anstva

Kresťanstvo teda JE:

 • Z tohto pohľadu je kresťanstvo

 • OSOBNÝ

 • AREÁLNY

 • VZŤAHLÁSKY A JEDNOTY

 • MEDZI OTCOM (BOH) A SYNOM (MY).


Podstata kres anstva

Kresťanstvo ale NIEJE:

 • DODRŽIAVANIEniečoho

 • PRAKTIKOVANIEniečoho

 • VIERAV EXISTENCIUOTCA

 • VIERA V TO, ŽE BOH MI ODPUSTIL HRIECHY a teda už som samým týmto uverením spasený človek, ako veria niektorí protestanti…

 • MÁGIA, založená na rituáloch, ako si to zase predstavujú niektorí „tiežkatolíci“  („chodenie do kostola“, „mať na poriadku sviatosti“ a pod.)

 • TECHNIKA SEBAROZVOJA á la New Age, ktorej sa môžeme naučiť

 • MORÁLKA – žiť dobre, slušne, statočne,…


Podstata kres anstva

Kresťanstvo ale NIEJE:

 • Aby sme sa rozumeli:

 • Mnohé z týchto vecí naozaj ku kresťanstvu patria

 • ale bez osobného a reálneho vzťahu so živou osobou Boha ako syna s Otcom NEMAJÚ ŽIADEN ZMYSEL A NIKAM NEVEDÚ!

 • DODRŽIAVANIEniečoho

 • PRAKTIKOVANIEniečoho

 • VIERAV EXISTENCIUOTCA

 • VIERA V TO, ŽE BOH MI ODPUSTIL HRIECHY a teda už som samým týmto uverením spasený človek, ako veria niektorí protestanti…

 • MÁGIA, založená na rituáloch, ako si to zase predstavujú niektorí „tiežkatolíci“  („chodenie do kostola“, „mať na poriadku sviatosti“ a pod.)

 • TECHNIKA SEBAROZVOJA á la New Age, ktorej sa môžeme naučiť

 • MORÁLKA – žiť dobre, slušne, statočne,…