magda rajbov kontakt srajbova@svkpl cz tel 377 224 249 svk plze sk ho kraje http www svkpl cz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magda Šrajbová kontakt: srajbova@svkpl.cz tel. 377 224 249 SVK Plzeňského kraje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magda Šrajbová kontakt: srajbova@svkpl.cz tel. 377 224 249 SVK Plzeňského kraje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

Magda Šrajbová kontakt: srajbova@svkpl.cz tel. 377 224 249 SVK Plzeňského kraje - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

AACR2R Jmenná katalogizace Školení. Magda Šrajbová kontakt: srajbova@svkpl.cz tel. 377 224 249 SVK Plzeňského kraje http://www.svkpl.cz. Podstata a cíle katalogizace. Podstata katalogizace vytvoření bibliografického (katalogizačního) záznamu dokumentu tvorba a údržba katalogu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Magda Šrajbová kontakt: srajbova@svkpl.cz tel. 377 224 249 SVK Plzeňského kraje


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. AACR2RJmenná katalogizaceŠkolení Magda Šrajbová kontakt: srajbova@svkpl.cz tel. 377 224 249 SVK Plzeňského kraje http://www.svkpl.cz

  2. Podstata a cíle katalogizace • Podstata katalogizace • vytvoření bibliografického (katalogizačního) záznamu dokumentu • tvorba a údržba katalogu • Jmenná katalogizace • popis a identifikace dokumentu (název, autor, nakladatel, datum vydání, edice aj.) • volba jmenných a názvových selekčních údajů (autor, korporace, název)

  3. Podstata a cíle katalogizace • Cíl katalogizace • zajištění přístupu ke knihovnímu fondu • přístup k dokumentu zajišťuje signatura nebo jiný údaj o lokaci, obsažený v záznamu • Katalogy • tradiční (lístkové) - jmenný katalog, předmětový katalog, systematický katalog • online (elektronické) - opac, webový opac

  4. Automatizovaná katalogizace • Modul katalogizace automatizovaných knihov-nických systémů (začátek rozvoje v ČR v 90. letech20. století) • Modul katalogizace • pracovní listy (vstupní formuláře, šablony) - pole k zápisu údajů bibliografického záznamu • rejstříky (slovníky) - validace údajů • soubory autorit • bibliografický formát nejprve MAKS, v současnosti MARC 21, UNIMARC • Česká národní bibliografie- automatizovaná od r. 1983

  5. Souborné katalogy • Katalog více knihoven • obsahuje záznamy dokumentů, nacházející se ve fondech různých knihoven • zásady - jednotná katalogizační pravidla, jednotný výměnný formát, jednotné autority • Funkce • lokační funkce – MS, MMS • katalogizace - sdílená katalogizace, retrokonverze • podpora akvizice • Souborné katalogy v ČR SKC-Souborný katalog ČR (CASLIN) http://www.caslin.cz SKAT-Souborný katalog Lanius http://www.skat.cz • Virtuální katalog JIB-Jednotná informační brána http://www.jib.cz

  6. Sdílená katalogizace • Spolupráce mezi knihovnami při tvorbě katalo-gizačních záznamů • zpracování záznamu pouze jedenkrát, jednou knihovnou • ostatní knihovny zpracovaný záznam převezmou, doplní o signaturu apod. • Cíl • odstranění multiplicitní práce • ekonomická efektivnost (ušetření pracovní síly pro jiné činnosti v knihovně) • jednotnost katalogizačního popisu

  7. Retrospektivní konverze katalogů(Retrokonverze) • Převod záznamů z lístkových katalogů do strojem čitelné podoby • ruční přepis lístků + různé metody strukturování • využití existujících záznamů z dostupných bází dat (katalogů) nebo CD-ROM (např. ČNB) • technologie OCR/ICR - výsledek naskenovaný "obrazový" katalog v elektronické podobě, obohacený o selekční údaje nebo strukturované (upravené) záznamy http://katif.svkpl.cz • Národní program Retrokon • metodické a kooperační centrum Národní knihovna ČR http://retrokon.nkp.cz

  8. Úloha standardů v katalogizaci • Vnesení řádu do popisu dokumentů • Jednotnost (unifikace) popisu • Slučitelnost (kompatibilita) dat • Spolupráce - souborné katalogy, sdílená katalogizace • Cíl pro uživatele - optimální podmínky při vyhledávání dokumentů

  9. Standardy pro katalogizaci • Anglo-americká katalogizační pravidla AACR2R • Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis ISBD • Bibliografický formát MARC 21, UNIMARC • Formát MARC21/Autority, UNIMARC/Autority • Informační materiály Národní knihovny (edice Standardizace)

  10. On-line informační zdroje pro katalogizaci • katalogizační politika http://www.nkp.cz/standard/standard.htm dotazy ke katalogizaci, informativní materiály, schválené materiály, materiály k připomínkování, zápisy z jednání pracovních skupin, věcné zpracování, věcné autority • elektronická konferencekatpol@cesnet.cz • národní autority http://www.nkp.cz Cesta: Katalogy a databáze - Přehled bází NK ČR – AUT-Báze národních autorit NK ČR ( jmenné a věcné autority)

  11. ISBD • Mezinárodní standardní bibliografický popis (IFLA 1977-1997) • oblasti údajů popisu • stanovení pořadí údajů popisu • interpunkce v popisu • formát pro zobrazení záznamů

  12. ISBD • ISBD(G) všeobecný popis (1993) • ISBD(M) monografie (1993) • ISBD(S) seriálové dokumenty (1994) • ICBD(CF) počítačové soubory (1995) • ISBD(PM) tištěné hudebniny (1995) • ISBD(NBM) neknižní dokumenty (1996) • ISBD(A) staré tisky a prvotisky (1997) • ISBD(CM) kartografické dokumenty (1997) • Doporučení pro popis částí dokumentu… (ISBD) (1997) • ISBD(ER) elektronické zdroje (1998)

  13. MARC 21 UNIMARC • Bibliografický formát (KAM údaje zapisovat nebo převádět, JAK jestruktu-rovat a uspořádat pro předávání) • popis a výměna dat ve strojem čitelné podobě • rovina „knihovnická“ (pole, podpole, indikátory) • rovina technická (návěští, adresář, oddělovače atp.) • MARC 21 • primární formát v ČR od r. 2004

  14. MARC21/AutorityUNIMARC/Autority • Formát pro autoritní záznamy • Autority - osobní jméno, jméno korporace a akce, jméno rodiny (rodu), geografické jméno, unifikovaný název, jméno/název, věcné téma • Autoritní heslo • autoritní záhlaví (preferovaná forma) • odkazové záhlaví (nepreferovaná forma, odkaz viz, viz též) • MARC21/Autority • primární formát v ČR od r. 2004

  15. AACR2R • Část 1. Bibliografický popis Kapitola 1-13 1. Všeobecná pravidla popisu 2. Knihy 3. Kartografické dokumenty 4. Rukopisy 5. Hudebniny 6. Zvukové dokumenty (Audiozáznamy) 7. Filmy a videozáznamy 8. Grafika 9. Elektronické zdroje (Počítačové soubory) 10. Trojrozměrné dokumenty 11. Mikroformy 12. Pokračující zdroje (Seriály) 13. Analytické záznamy • Kapitoly jsou rozděleny do číslovaných úseků podle oblastí popisu

  16. AACR2R • Část 2. Selekční údaje Záhlaví, unifikované názvy, odkazy Kapitola 21-26 21. Volba selekčních údajů 22. Personální záhlaví 23. Geografické jméno 24. Korporativní záhlaví 25. Unifikované názvy 26. Odkazy

  17. AACR2R • Část 3. Přílohy • A Psaní velkých písmen • B Zkratky • C Číslovky • D Slovník termínů • Rejstřík • Doporučená literatura: Minty, Vilma. AACR2R a UNIMARC : příručka pro praktickou katalogizaci s příklady. 1. čes. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1998.

  18. Oblasti popisných údajů • 1. Název a odpovědnost • 2. Vydání • 3. Specifické údaje • 4. Nakladatelské údaje • 5. Fyzický popis • 6. Edice • 7. Poznámka • 8. Standardní číslo a dostupnost Příklad-1  Příklad-2  Příklad-3 

  19. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti • Pravidlo 1.1., 2.1. • Předepsaný pramen popisu - titulní stránka • Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] = Souběžný název : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaj o odpovědnosti

  20. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti • UNIMARC pole 200 (NO) • MARC 21 pole 245 (NO) • 1. indikátor – vedlejší názvové záhlaví • 0 nevytváří se – používá se tehdy, chybí-li v záznamu hlavní záhlaví v poli 1XX • 1 vytváří se– používá se vždy, když je v záznamu hlavní záhlaví v poli v 1XX (osobní jméno, korporace, akce, unifikovaný název) • 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení (určitý či neurčitý člen na začátku) • 0-9 počet vyloučených znaků

  21. Oblast o názvu a odpovědnostiMARC 21 • $a Název(NO) – Hlavní název a popř. alternativní název • $b Další údaje o názvu(NO) – Souběžné názvy, názvy dalších děl, podnázvy, tj. údaje až k prvnímu údajio odpovědnosti nebo číslu či názvu části • $c Údaj o odpovědnosti atd. (NO) – první údaj o odpovědnosti a všechny údaje následující za prvním lomítkem • $hObecné označení druhu dokumentu (NO) – následuje za hlavním názvem v hranatých závorkách • $n Číslo části/sekce díla(O) – Číselné nebo abecední označení části dokumentu • $p Názevčásti/sekce díla(O) • Pozor na pořadí podpolí $a$n$p$h • Jednotlivá podpole jsou ukončena interpunkcí podle typu následujícího podpole

  22. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti • Údaje se zapisují v jazyce dokumentu • Nepoužívají se zkratky • Hlavní název se zapisuje přesně, pokud jde o stylistické znění, pořadí a pravopis. Není nutné dodržovat psaní velkých písmen a interpunkci v názvu • Velká písmena na začátku - hlavní název, alternativní název, souběžný název, označení části, název části • Malá písmena na začátku - další názvová informace, údaje o odpovědnosti

  23. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti • Uměle vytvořené názvy se uvádějí v hranatých závorkách • Alternativní název • druhá část hlavního názvu, skládajícího se ze dvou částí, z nichž každá má podobu názvu • obě části jsou spojeny spojkou aneb nebo jejím ekviva-lentem v jiném jazyce, slovní výraz aneb je oboustranně oddělen čárkami • Souběžný název je hlavní název v jiném jazyce a/nebo písmu

  24. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti • Další názvová informace (podnázev) • doplňuje hlavní název • Zkracování hlavního názvu a podnázvu • nesmí dojít ke ztrátě podstatné informace • ponechává se prvních pět slov • označení výpustky … • Zápis číslovek, iniciál, interpunkčních znamének …, nebo [ ] - viz příklady • Údaj o odpovědnosti obsažený v hlavním názvu je jeho nedílnou součástí a nezapisuje se v údaji o odpovědnosti

  25. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti • Údaje o odpovědnosti • Osoby/korporace odpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah popisované jednotky • první údaj o odpovědnosti • další údaje o odpovědnosti - překladatelé, ilustrátoři apod. • osoby se stejnou odpovědností - stejná funkce vůči dílu • osoby se smíšenou odpovědností - různá funkce vůči dílu

  26. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti • Odpovědnost, která obsahuje více než tři osoby nebo korporace. Zapisuje se pouze první osoba/korporace z každé skupiny, ostatní se vypouští ... [et al.] • Tituly, šlechtické tituly, akademické hodnosti se neuvádějí

  27. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti • Obecné označení druhu dokumentu • výraz, který označuje obecnou třídu dokumentů, ke které popisná jednotka náleží • zapisuje se za hlavním názvem s počátečním malým písmenem v jednotném čísle • neuvádí se u monografií a seriálů • [kartografický dokument], [hudebnina], [zvukový záznam], [videozáznam], [film], [mikrodokument], [elektronickýzdroj]

  28. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti • Souborná dílase společným názvem • společný název se uvádí jako hlavní • názvy jednotlivých děl se uvádějí v poznámce k obsahu • Souborná díla bez společného názvu od jednoho autora • názvy jednotlivých děl se uvádějí jako hlavní v pořadí v jakém se vyskytují • Souborná díla bez společného názvu od různých autorů • názvy jednotlivých děl se uvádějí jako hlavní v pořadí v jakém se vyskytují, za každýmnázvem se uvádí údaj o odpovědnosti • Vícesvazkové monografie • jsou popisovány samostatným záznamem pro každou část – „popis zdola“; výjimku tvoří vícesvazkové monografie, které nemají různé původce, mají nevýznamné názvy částí (např. slovníky, encyklopedie), tyto dokumenty se popisuji jediným, společným záznamem – „popis shora“ Příklady

  29. Oblast údajů o vydání • Pravidlo 1.2., 2.2. • Předepsaný pramen popisu - titulní stránka, další preliminália, tiráž • Označení vydání, doplňkové označení vydání / první údaj o odpovědnosti k vydání • UNIMARC pole 205 (O) • MARC 21 pole 250 (NO) • 250 ##$aOznačení vydání (celé označení včetně doplňkového)$bDalší údaje o vydání (obvykle odpovědnost a souběžné údaje)

  30. Oblast údajů o vydání • Zapisuje se tak, jak je uvedeno v dokumentu(v jazyce dokumentu) • Používají se zkratky (vyd., ed., éd., izd. atd.) • Římské a slovně vyjádřené číslice se přepisují na arabské číslice • Řadové číslovky v angličtině 1st, 2nd, 3rd, 4th atd., ve francouzštině 1er, 1re, 2e, 3e atd, v italšině 1o, 1a, 2o, 2a atd., v ruštině 1-oje, 2-oje 3-t‘je atd. • Doplňkové údaje o vydání začínají velkým písmenem • Údaj o dotisku se neuvádí Příklady 

  31. Oblast specifických údajů • Pravidlo 1.3., 2.3. • Pro knihy se tato oblast nepoužívá • Používá se pro kartografické dokumenty, hudebniny, elektronické zdroje, seriálové dokumenty, mikroformy • Údaj o měřítku • Údaj o formě hudebniny • Typ a rozsah zdroje • Údaj o číslování Příklady 

  32. Oblast nakladatelských údajů • Pravidlo 1.4., 2.4. • Předepsaný pramen popisu - titulní stránka, další preliminária, tiráž • Místo vydání : jméno nakladatele, datum vydání • Zapisuje se v jazyku dokumentu • UNIMARC pole 210 (NO) • MARC 21 pole 260 (O) • 1. indikátor – pořadí nakladatelských údajů • # Neuvádí se/První nakladatel • 1 Dočasný nakladatel • 3 Současný/Poslední nakladatel • 2. indikátor - prázdný (není definován) • 260 ##$aMísto vydání$bJméno nakladatele$cDatum vydání

  33. Oblast nakladatelských údajů • Místo vydání • Zapisuje se v takové formě a mluvnickém tvaru, v němž se vyskytuje v dokumentu • Více míst vydání Místo vydání ; Místo vydání • Neuvedené místo vydání [Praha?], [Česko?] , [S.l.]

  34. Oblast nakladatelských údajů • Jméno nakladatele • Zapisuje se v nejkratší srozumitelné formě (vypouští se úvodní mluvnický člen) • Více jmen nakladatelů Místo vydání : Jméno nakladatele : Jméno nakladatele Místo vydání : Jméno nakladatele ; Místo vydání : Jméno nakladatele • Neuvedené jméno nakladatele [s.n.] • Nepoužívá se forma „vlastním nákladem“, zapíše se jméno nakladatele

  35. Oblast nakladatelských údajů • Datum vydání • Rok vydání musí být vždy uveden • Uvádí se v arabských číslicích • Způsob zápisu 1995, c1995, p1995,1995tisk, 2000 dotisk • Neuvedené datum vydání [1995?] [199-?] [18--], [18--?] [1993 nebo 1994] • Datum vydání u vícedílných popisných jednotek1994- • Údaje o výrobě (Místo výroby : Jméno výrobce, datum výroby) Příklady 

  36. Oblast údajů fyzického popisu • Pravidlo 1.5., 2.5. • Předepsaný pramen popisu - celá publikace • Rozsah : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál • UNIMARC pole 215 (O) • MARC 21 pole 300 (O) • 300 ##$aRozsah$bDalší fyzické údaje$cRozměr$eDoprovodný materiál

  37. Oblast údajů fyzického popisu • Uvádí se poslední číslovaná stránka • Údaje se zapisují v češtině • Používají se zkratky • Používají se malé římské číslice a arabské číslice xii, 56 s. • Pokud rozsah začíná slovním vyjádřením používáse malé písmeno s. 105-210 l. 55 • Pokud jsou stránky označeny písmeny, zapisují se,jak jsou uvedeny A-K s. a-s l.

  38. Oblast údajů fyzického popisu • Rozsah • Nečíslované stránky do 100 spočítat [95] s. nad 100 odhadnout ca 350 s. • Komplikované stránkování xii, 125, [25] s. 1 sv. (různé stránkování) 1 sv. (na volných listech) • Obrazové přílohy • jsou součástí rozsahu 35 s., 5 s. obr. příl.

  39. Oblast údajů fyzického popisu • Další fyzické údaje • ilustrace zahrnují obrázky, fotografie, grafy, schémata, tabulky • zvláštní typy ilustrací zahrnují erby, tiskopisy, genea-logické tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady • Rozměr • výška v cm, do 10 cm v mm, zaokrouhluje se směrem nahoru • Doprovodný materiál • volně vložené dokumenty - klíče, diskety, mapy Příklady 

  40. Oblast údajů o edici • Pravidlo 1.6., 2.6. • Předepsaný pramen popisu - titulní stránka, další preliminária, tiráž, obálka, hřbet • (Hlavní název edice : další názvová informace / údaj o odpovědnosti, ISSN edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice)

  41. Oblast údajů o edici • UNIMARC pole 225 a 410 (forma selekčního údaje) • MARC 21 pole 440 (O) (stejný název edice jako autoritní forma)) • 1. indikátor – nedefinován • 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení • 0-9 počet vyloučených znaků • $aNázev$nČíslo části/sekce díla$pNázev části/sekce díla$vOznačení svazku/pořadí$xISSN • MARC 21 pole 490 (O) (odlišný název edice než je autoritní forma) • vedlejší záhlaví pro edice 800 Vedlejší záhlaví pro edici – osobní jméno 810 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno korporace 811 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno akce 830 Vedlejší záhlaví pro edici – unifikovaný název

  42. Oblast údajů o edici • Zapisuje se ve stejné formě, v jaké se vysky-tuje v dokumentu (v jazyce dokumentu) • Velká písmena - Hlavní název, Název subedice • Malá písmena - podnázev edice, odpovědnost, číslování edice • Číslo edice - používají se arabské číslice a zkratky Příklady 

  43. Oblast údajů poznámky • Pravidlo 1.7., 2.7. • Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen • Poznámka. -- Poznámka • UNIMARC pole 3XX • MARC 21 pole 5XX • 500 ##aVšeobecná poznámka (O) • 504 ##aPoznámka o skryté bibliografii atd. (O) • 505 ##aPoznámka k formalizovanému obsahu (O) • 520 ##aResumé atd. (O) • 521 ##aPoznámka k uživatelskému určení (O)

  44. Oblast údajů poznámky • Zapisují se v češtině • Mohou se používat zkratky • Poznámky • formalizované - návěští Název z obálky: Název originálu: Obsahuje bibliografii • citační - v uvozovkách „Vychází k 100. výročí narození Jaroslava Vrchlického“--Tiráž

  45. Oblast údajů poznámky • Poznámky • volně tvořené • zapisují se stručně, přehledně a srozumitelně Souběžný název v pěti jazycích Pro děti od 9 do 11 let Chybí s. 5-10 Rukopisné poznámky autora • Pořadí poznámek • podle pořadí oblastí popisu • v MARCu 21 blok bolí 5XX, v UNIMARCu blok polí 3XX Příklady 

  46. Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti • Pravidlo 1.8., 2.8. • Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen • ISBN (vysvětlivka) : Údaje o dostupnosti a/nebo ceně (vysvětlivka) UNIMARC pole 010 (O) • MARC 21 pole 020 (O) • 020 ##$aISBN (vysvětlivka)$cÚdaje o dostupnosti a/nebo ceně$zChybné ISBN Příklady 

  47. Volba selekčních údajůpopis pod autorem • Kapitola 21 • Jmenné údaje, podle kterých lze vyhledávat - autor, korporace, název • Hlavní záhlaví/Vedlejší záhlaví • Popis pod autorem • Hlavní záhlaví - osoba s hlavní odpovědností za vytvoření díla

  48. Volba selekčních údajůpopis pod korporací • Popis pod korporací • Korporace je organizace nebo skupina osob identifikována svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek • Hlavní záhlaví - 6 kategorií • 1. Díla administrativního charakteru zabývající se korporací samotnou (činností, financemi, působením, zaměstnanci - výroční zprávy)

  49. Volba selekčních údajůpopis pod korporací • 2. Některé právnické a náboženské dokumenty (zákony, ústavy, správní předpisy, náboženské zákony, liturgická díla) • 3. Díla, která zaznamenávají kolektivní myšlení korporace (zprávy z komisí, výborů, zprávy o vnější politice korporace) • 4. Díla, která jsou zprávami o kolektivních aktivitách (konference, expedice, výstavy, veletrhy, festivaly, semináře)

  50. Volba selekčních údajůpopis pod korporací • 5. Díla, která jsou výsledkem společné aktivity skupin interpretů (hudební skupiny, orchestry) • 6. Kartografické dokumenty, když má korporace jinou roli než vydavatelskou