1 / 39

Branding & Design, Designing Identity

Branding & Design, Designing Identity. Robert Crain, Andre Hoogendorp. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals. Maak een groepje. Neem door: Designing symbols (blz. 106) Logotype + signature (blz. 108) 15 min. Color (blz. 110) More color (blz. 112).

ordell
Download Presentation

Branding & Design, Designing Identity

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Branding & Design, Designing Identity Robert Crain, Andre Hoogendorp

 2. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Maak een groepje. Neem door: • Designing symbols (blz. 106) • Logotype + signature (blz. 108) 15 min. • Color (blz. 110) • More color (blz. 112)

 3. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Vraag 1: Toon een merk dat de laatste 50 jaar verscheidene redesigns heeft ondergaan. Vraag 2: Geef aan wat de verschillen zijn. Probeer een verklaring te geven waarom een redesign is doorgevoerd.

 4. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Lees zelf door: • Color (blz. 110) • More color (blz. 112)

 5. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Hoe zet ik een logo en een vormtaal op.

 6. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Vormtaal: Visuele elementen als grafische vormen, kleuren, fotografie en typografie,die invulling geven aan de huisstijl (corporate identity, brand identity).

 7. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 8. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 9. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 10. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Vormtaal: Neem de vrijheid om te spelen met een logo of een vorm!

 11. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 12. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 13. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Vormtaal: Let op, de vormtaal heeft altijd een relatie met het merk!

 14. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Viel je misschien iets op aan de voorbeelden?

 15. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals De voorbeelden komen allemaal uit zeer competitieve markten waar onderscheid van belang is! De merken hebben dus niet gekozen voor gangbare kleuren!

 16. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Obligaat: Bank Blauwe kleur Consultancy Blauwe kleur Betrouwbaar Blauwe kleur Vertrouwen Blauwe kleur

 17. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Obligaat: Bank Blauwe kleur Consultancy Blauwe kleur Betrouwbaar Blauwe kleur Vertrouwen Blauwe kleur

 18. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Proces • Briefing • Matrix • Matrix • Touchpoints bepalen • Digitaal huisstijl handboekje Actie’s • Lezen • Logo’s + Osborn’s • Vormen + Osborn’s • Touchpoints vormgeven • Overzicht Touchpoints

 19. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Proces • Briefing • Matrix • Matrix • Touchpoints bepalen • Digitaal huisstijl handboekje • Naam/Slogan • Concurrentie Analyse • Mission • Geschiedenis Allemaal aanleidingen tot vormen, kleuren, fotografie en typografie.

 20. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Proces • Briefing • Matrix • Matrix • Touchpoints bepalen • Digitaal huisstijl handboekje

 21. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 22. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 23. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Proces • Briefing • Matrix • Matrix • Touchpoints bepalen • Digitaal huisstijl handboekje

 24. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Kleuren en vormen zijn gekoppeld aan: • Emoties • Betekenis

 25. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 26. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Vurig Rustig Vrolijk Serieus

 27. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 28. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Liefde Natuur Hemel Zon

 29. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 30. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 31. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Stabiliteit Onvermurwbaar Focus Veilig Sterke basis Hoger doel

 32. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 33. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 34. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 35. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals En deze vormoefeningetjes doe je allemaal in je grid. • Schets • Digitaal

 36. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Het grid vul je met woorden uit je Briefing. Jij moet bijvoorbeeld een huisstijl ontwerpen voor een dienstverlenend merk, wat zekerheid wilt uitstralen, en vertrouwen geeft bij de klant.

 37. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals

 38. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Voor vandaag af: • Matrix met logoschetsen • Matrix met vormschetsen Voor maandag af: • Definitief logo • Definitieve vormtaal

 39. Branding & Design, Brand Identity Fundamentals Tot volgende week maandag

More Related