Download
depth of field caustics subsurface scattering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Depth of Field Caustics Subsurface Scattering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Depth of Field Caustics Subsurface Scattering

Depth of Field Caustics Subsurface Scattering

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Depth of Field Caustics Subsurface Scattering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Depth of FieldCaustics Subsurface Scattering Peter Pech, Daniel Pohanka, Tomáš Palkovič, Martin Nižnánsky

 2. Depth of Field

 3. Depth of Field • Čo je to Depth of Field (hĺbka ostrosti)? • Vzdialenosť najbližieho a najvzdialenejšieho objektu, ktoré sú v obraze prijateľne ostré

 4. Hyperfocal distance • Čo je to hyperfocal distance? • Vzdialenosť nabližšieho objektu ktorý je ešte ostrý, keď je objektív kamery/fotoaparátu zaostrený na nekonečno. • Mení sa s každým clonovým číslom.

 5. Hyperfocal distance • h = f2 / ac • f = ohnisková vzdialenosť objektívu • a = priemer clony (clonové číslo) • c = circle of confusion (používa sa 1/1000 f)

 6. Depth of Field limits • blízka hranica: hs / h + (s - f) • vzdialená hranica: hs / h - (s - f) • h = hyperfocal distance • s = vzdialenosť obejktu od kamery • f = ohnisková vzdialenosť objektívu

 7. Od čoho závisí DoF? • Ohnisková vzdialenosť objektívu Čím je ohnisková vzdialenosť objektívu menšia, tým je DoF väčšia • Priemer clony (clonové číslo) Čím je priemer clony menší (clonové číslo väčšie), tým je DoF väčšia • Vzdialenosť zaostreného objektu od objektívu Čím je objekt ďalej, tým je aj DoF väčšia • Vzdialenosť z akej prezeráme výsledný obrázok Čím je prezeraný obrázok ďalej, tým je zdanlivá DoF väčšia • Subjektívne vnímanie ostrosti divákom

 8. Použitie DoF • Upútanie pozornosti na konkrétny objekt v scéne

 9. Použitie DoF • Oddelenie objektu od pozadia a rôzne umelecké kreácie

 10. Caustics

 11. Caustics – definícia 1 • Kaustika je refrakčná vzorka vytvorená priehľadnými objektami, cez ktoré prechádza svetlo.

 12. Caustics – definícia 2 • Kaustika je vytvorená svetlom, ktoré je odrazené alebo prenášané cez lesklý povrch predtým než dopadne na matnú plochu.

 13. Caustics – implementácia • Nemožné alebo náročné implementovať pomocou radiosity alebo ray-tracing. • Simuluje sa pomocou photon mapping alebo backward ray-tracingu.

 14. Photon mapping vs. Backward Ray-tracing Backward Ray-tracing Photon mapping • James Arvo. SIGGRAPH ’86. • Lúče svetla sú sledované od zdroja svetla smerom do scény • Vhodné pre statické scény • Henrik Wann Jensen. RenderingTechniques ’96 • Vhodné pre plne dynamické scény – hry a interaktívne aplikácie

 15. Caustics + Ray tracing Caustics + Ray tracing Ray tracing

 16. Caustics Mapping algoritmus • Využitie v hrách a interaktívnych aplikáciách pre vysoké fps • Beží na GPU a tým odľahčuje CPU • Žiadne predpočítavanie • Dynamická geometria, svetlá a kamera • Ľubovoľný tvar objektov

 17. Caustics nastavenia

 18. Caustics nastavenia • Závisí od softwaru resp. od algoritmu • Energia • Množstvo fotónov • Exponent

 19. Subsurface scattering

 20. Subsurface scattering • method to improve translucent materials rendering • can observe on wax, marble, skin, milk...

 21. How it works • light penetrates the surface of a translucent object • travels and interacts with material • exits

 22. Real materials • slightly translucent • light is absorbed, scattered, and re-emited

 23. Absorbtion • the further through the material light travels, the greater the proportion absorbed

 24. Depth map based SSS • get a depth map • projected to scene • render

 25. Depth peeling • used to account for varying densities beneath the surface

 26. Texture space diffusion • calculate original lightning • transform, remap • reapply

 27. Ďakujeme za pozornosť