samozdravljenje v dru inski medicini n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samozdravljenje v družinski medicini PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samozdravljenje v družinski medicini

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Samozdravljenje v družinski medicini - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Samozdravljenje v družinski medicini. Učne delavnice za mentorje v družinski medicini Zreče, 12.12.08 - 13.12.08. Zakonski predpisi na področju samozdravljenja. Tadeja Čerin. Zakonski predpisi. Na področju običajnih zdravil Na področju prehranskih dopolnil

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samozdravljenje v družinski medicini' - ora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samozdravljenje v dru inski medicini

Samozdravljenje v družinski medicini

Učne delavnice za mentorje v družinski medicini

Zreče, 12.12.08 - 13.12.08

zakonski predpisi
Zakonski predpisi
 • Na področju običajnih zdravil
 • Na področju prehranskih dopolnil
 • Na področju zdravil rastlinskega izvora
 • Vloga zdravnika
 • Etične dileme
zdravstveno stanje in samozdravljenje
Biti zdrav

Biti opravilno sposoben

Zavedati se pomena preventive

Ukrepi ob zdravstvenih težavah

Ne ukrepati

Zdravstveno stanje in samozdravljenje
poskrbeti zase
Poskrbeti zase
 • Dejavno sodelovanje pri ohranjanju svojega zdravja
 • Izbira kakovostne, biološko pridelane hrane
 • Izbira kakovostnega prehranskega dodatka
 • Izbira zdravila naravnega izvora
 • Informacije
poskrbeti zase1
Poskrbeti zase
 • Lastne izkušnje
 • Tradicija družine
 • Nasveti sosedov
 • Nasveti zdravilca
 • Profesionalen nasvet
samozdravljenje
Samozdravljenje
 • Fizikalni ukrepi (toplota, hlajenje, voda, TENS…)
 • Prehrana (sadje, zelenjava)
 • Vitamini, minerali in vlakna
 • Zdravila: običajna zdravila, izdelki rastlinskega izvora, homeopatska zdravila…

Npr. Prehlad

predpisi na podro ju obi ajnih zdravil jazmp
Predpisi na področju običajnih zdravil - JAZMP
 • Ustanovljena s sklepom vlade 26.10.06
 • Pristojna za zdravila in MP za uporabo v humani in veterinarski medicini
 • Naloge uradnega laboratorija
 • Naloge vzpostavljanja informacijskega sistema
 • Naloge farmakovigilančnega sistema
 • Sodeluje v mreži pristojnih organov v EU
slide9
Sodeluje pri pripravi predpisov s področja zdravil in MP (upravne, strokovne in nadzorne naloge)
 • Razvija analizne metode za zdravila in analizno preiskuša zdravila
 • Posreduje podatke o zdravilih na trgu
 • Nadzor izvajajo farmacevtski nadzorniki
 • EMEA - Evropska agencija za vrednotenje zdravil
jazmp homeopatska zdravila
JAZMP – homeopatska zdravila
 • V SLO in EU so zdravila v prometu le, če imajo veljavno dovoljenje za promet z zdravilom, izda ga JAZMP
 • Velja tudi za homeopatska zdravila
 • Vlogo predloži pravna ali fizična oseba z vsemi predpisanimi dokazili
slide11
Dovoljenje za promet ni potrebno:

* Magistralni homeopatski pripravki

(izdelani v lekarni po receptu)

* Galenski homeopatski izdelki

(pripravljeni v ustreznem laboratoriju v

lekarni)

 • V letu 2004 pravilnik o homeopatskih izdelkih - Uradni list RS 90/04
predpisi na podro ju fizikalnih ukrepov
Predpisi na področju fizikalnih ukrepov
 • Samo kot navodila o varni in pravilni uporabi
 • Zanemarjeno področje
 • Razširjena uporaba
 • Malo dokazov o učinkovitosti
 • Napačne predstave o uporabi, nepravilna uporaba
predpisi na podro ju ivil
Predpisi na področju živil
 • Pravilno označeno
 • Zagotavlja sledljivost
 • Dano v promet v skladu z načeli higiene živil
 • Predstavljeno na način, ki ne zavaja potrošnikov
slide14
Živilo je varno, če ne vsebuje:

* Bioloških dejavnikov tveganja

(patogene bakterije, paraziti, virusi)

* Kemičnih dejavnikov tveganja

(ostanki težkih kovin, pesticidov, zdravil)

* Fizikalnih dejavnikov tveganja

(kamenčki, kosti, les, zemlja)

slide15
Na področju varnosti živil so odgovorni trije resorji:

* Ministrstvo za zdravje

* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano

* Ministrstvo za okolje in prostor

 • Zdravstveni inšpektorat RS - nadzor
 • European Food Safety authority - EFSA
predpisi na podro ju prehranskih dopolnil
Predpisi na področju prehranskih dopolnil
 • Vsebujejo prehransko ali fiziološko pomembne sestavine živil v koncentrirani obliki
 • Vitamini, rudnine, elementi v sledovih (selen, cink), zelišča (kopriva, česen), maščobne kisline omega 3, koencim Q10
 • Registracijo izdelka odobri Ministrstvo za zdravje RS (slovenski pravilnik o prehranskih dopolnilih-Uradni list RS, št.82/03)
slide17
Nadzor izvajajo zdravstveni in tržni inšpektorji
 • Kadar imamo na voljo sorodno snov v 2 izdelkih: zdravilo brez recepta (vsebuje višje odmerke mikrohranil od predpisanih) sicer gre za prehransko dopolnilo
 • Zdravila naravnega izvora: varnost in učinkovitost že dokazani s kliničnimi raziskavami in dolgoletno uporabo
slide18
Zahtevana dokumentacija:

* Izvirna embalaža

* Proizvodna specifikacija

* Predlog oznake v slovenskem jeziku

* Potrdilo, da gre za prehransko dopolnilo

* Dokazilo o plačilu upravne takse

predpisi na podro ju zdravil rastlinskega izvora
Predpisi na področju zdravil rastlinskega izvora
 • Aktivna substanca je pridobljena iz rastline
 • Zdravilo se imenuje po rastlini ali delu rastline (Valeriana officinalis L-radix)
 • Enaki predpisi kot pri sintetiziranih zdravilih
 • JAZMP, sektor za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini, oddelek za zdravila rastlinskega izvora
slide20
Niso prehranska dopolnila
 • Vprašanje kvalitete (napačna rastlina, kontaminacija z arzenom, svincem, aflatoxini)
 • Neželeni stranski učinki

(povezani z odmerkom, teratogenost)

 • Napačne predstave o uporabi

(če ne pomaga, ne škodi: so potentna zdravila)

 • Interakcije z zdravili - Zdrav vestnik 2004; 73:667-71
vloga zdravnika
Vloga zdravnika
 • Edukacija bolnika
 • Edukacija zdravnika
 • Podatki v anamnezi zaradi ev. interakcij
 • Vodenje bolnika
 • Farmakovigilanca!
 • Zdravnik naj bo razsoden
eti ne dileme
Etične dileme
 • Malo znanstvenih dokazov
 • Ni v sklopu EMEA
 • Neznana učinkovitost
 • Neznana varnost
 • Z dokazi podprta medicina
 • Zaradi stroge kontrole so varna, če so uporabljena primerno