marielle sandstr m projektarbete termin 10 med fack ume n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Postoperativa komplikationer vid hysterektomi – vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt?. Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå. Gynop-registret Svenska nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå' - oprah-bass


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marielle sandstr m projektarbete termin 10 med fack ume

Postoperativa komplikationer vid hysterektomi– vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt?

Marielle Sandström

Projektarbete Termin 10

Med Fack

Umeå

gynop registret svenska nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi
Gynop-registretSvenska nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi
 • 46 kliniker deltar
 • Alla gynop-patienter registreras
 • Många parametrar registreras
 • Data från både patient och läkare
material
Material
 • Gynop-registret skickar ut en enkät till patienterna efter 8 v om det postoperativa förloppet
 • Läkaren får sedan tillgång till patientens enkätsvar och gör egen bedömning

Hysterektomerade på benign indikation:

 • Drygt 27700 patienter som svarat på 8v enkäten
 • Drygt 2600 patienter hade upplevt en allvarlig komplikation eller besvär
 • 705 av dessa hade läkarna bedömt som komplikationsfria
fr gest llningar
Frågeställningar
 • Har patienterna haft symptom?
 • Har patienterna haft behandlingskrävande komplikationer?
 • Har det postoperativa förloppet avvikit på något mätbart sätt medförande besvär för patienten?
metod enk tanalys
Metod - enkätanalys
 • Symtomanalys

Fritexter (tematisk analys) Fasta svarsalternativ

 • Komplikationsanalys

Fasta svarsalternativ och fritexter

Skapat kriterier för bedömning av komplikationer

 • I oklara fall bedömdes patienterna ej ha haft en komplikation
 • Avvikande postoperativt förlopp (besvär) analys – utgår från konsekvenser för patienten

Fasta svarsalternativ

symtom
Symtom
 • Smärta 81%
 • Trötthet 46%
behandlingskr vande komplikationer var av l kare bed mda som komplikationsfritt
Behandlingskrävande komplikationer(var av läkare bedömda som komplikationsfritt)

705 patientenkätsvar granskade :

 • Allvarliga komplikationer 10% (68 st)
 • Lindriga komplikationer 24% (169 st)
slutsats
Slutsats
 • Granskningen av Gynop-registrets material indikerar att det finns komplikationer hos patientgruppen som av läkare bedömts som komplikationsfria
 • 32% av patienterna hade komplikationer- varav en betydande del var allvarliga.
 • 40% var komplikationsfria - men hade ett avvikande postoperativt förlopp
 • 28% var komplikationsfria - utan påtaglig orsak att anse sig drabbade av allvarligt besvär eller komplikation
 • Hur noga tänker man efter när man kryssar ”komplikationsfri”?
f rslag f r uppf ljning
Förslag för uppföljning

251 patienter önskade kontakt med kvinnokliniken, varav 61% fick kontakt

 • Kontakta patientersom markerar allvarliga komplikationer/allvarliga besvär om hon så önskar
tack f r uppm rksamheten fr gor
Tack för uppmärksamhetenFrågor ?

Marielle Sandström

Projektarbete Termin 10

Med Fack

Umeå