vizija razvoja knji ni arstva v sloveniji n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

VIZIJA RAZVOJA KNJIŽNIČARSTVA V SLOVENIJI. Otočec, 20. – 22.10.2003. KAKŠEN BO SVET, KI PRIHAJA?. demografski trendi znanje, poklici, sposobnosti trendi preobrazbe podjetij družba in posameznik. S L O V E N I J A družba, temelječa na znanju. K N J I Ž N I CE. ohranjajo, posredujejo,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - onofre


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kak en bo svet ki prihaja
KAKŠEN BO SVET, KI PRIHAJA?
 • demografski trendi
 • znanje, poklici, sposobnosti
 • trendi preobrazbe podjetij
 • družba in posameznik
slide3
S L O V E N I J A

družba, temelječa na znanju

k n j i n i ce
K N J I Ž N I CE

ohranjajo,

posredujejo,

ustvarjajo

Z N A N J E

slide5

šolstvo in znanost

gospodarstvo

K N J I Ž N I C E

socialna politika

kultura

poslanstvo knji nic
POSLANSTVO KNJIŽNIC
 • ohranjanje kulturne identitete
 • podpora formalnemu izobraževanju, vseživljenjskemu učenju in razvoju novih znanj
 • podpora kompetitivnemu gospodarstvu
 • podpora uresničevanju socialne pravičnosti
k u l t u r a
K U L T U R A

nacionalna identiteta

lokalna identiteta

razpoznavnost Slovenije

od razvijanja bralne kulture k razvijanju nacionalne kulture

olstvo in znanost
ŠOLSTVO IN ZNANOST

zagotavljanje splošnega in neomejenega dostopa do informacij,

potrebnih za pridobitev, obnovo in razvoj spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v družbi znanja

g o s p o d a r s t v o
G O S P O D A R S T V O

visoko specializirani centri, ki zagotavljajo zaposlenim v podjetjih dostop do znanja in s tem razvoj podjetij in gospodarske panoge

socialna politika
SOCIALNA POLITIKA

dostop do informacij,

s pomočjo katerih se socialno ogrožene skupine prebivalstva

enakovredno vključujejo v družbo

slide11

V kakšni meri lahko izpolnjujemo svoje poslanstvo?

Ali zakonske podlage omogočajo razvoj v nakazani smeri?

slide12

SLOVENSKE KNJIŽNICE DANES

primerljive s knjižnicami EU

formalna raven
Formalna raven
 • izvajanje Zakona o knjižničarstvu
 • ustanavljanje novih visokošolskih zavodov brez zagotovljene infrastrukture za knjižnično dejavnost
 • ustanavljanje novih občin brez urejenega financiranja knjižnične dejavnosti
 • vključevanje zasebnih knjižnic v sistem
vsebinska raven
Vsebinska raven
 • asimetrično razvit sistem
 • določanje strokovnih postopkov ni jasno določeno in opredeljeno
 • nizek status knjižničarjev
ad