lapsiperheiden k yhyys ja h pe n kokemukset l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lapsiperheiden köyhyys ja häpeän kokemukset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lapsiperheiden köyhyys ja häpeän kokemukset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Lapsiperheiden köyhyys ja häpeän kokemukset - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Lapsiperheiden köyhyys ja häpeän kokemukset. Numeron valta, sanan voima - Kuka kuuntelee köyhää? 11.4.2008 Reetta Ruokonen <reetta.ruokonen [AT] elamantapaliitto.fi> Elämäntapaliitto ry. Aineisto: Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä - kirjoituskilpailusta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lapsiperheiden köyhyys ja häpeän kokemukset' - omar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lapsiperheiden k yhyys ja h pe n kokemukset

Lapsiperheiden köyhyys jahäpeän kokemukset

Numeron valta, sanan voima

- Kuka kuuntelee köyhää?

11.4.2008

Reetta Ruokonen

<reetta.ruokonen [AT] elamantapaliitto.fi>

Elämäntapaliitto ry

aineisto arkip iv n kokemuksia k yhyydest kirjoituskilpailusta
Aineisto: Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä- kirjoituskilpailusta

Kesällä 2006 järjestettiin vapaaehtoistyönä valtakunnallinen kirjoituskilpailu köyhyydestä

Järjestäjänä Tiede, taide ja köyhä kansa ry(Työryhmä: Anna-Maria Isola, Meri Larivaara, Juha Mikkonen)

Kirjoituskilpailuhankkeen tavoitteet:

1. Monipuolistaa ymmärrystä koetusta köyhyydestä:

”Tilastotietojen tuolle puolen"

2. Tuoda julkiseen keskusteluun köyhäksi itsensä kokevien näkökulma heidän itsensä kertomana: ”Köyhän kansan ääni"

2

kilpailusato arkip iv n kokemuksia k yhyydest
Kilpailusato – Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä
 • Kilpailuaika 13.6.2006 - 15.9.2006.
 • Yhteensä n. 850 tekstiä
 • Pituus 1-20 sivua, keskimäärin 3-5 sivua
 • Noin neljäsosa miesten kirjoittamia
 • Pääosa omaelämäkerrallisia kuvauksia  vahvasti läsnä arjessa selviytyminen ja sen uhat
kilpailusato arkip iv n kokemuksia k yhyydest4
Kilpailusato – Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä
 • 1990-luvun alun laman jälkeen mittavin laadullinen aineisto suomalaisesta köyhyydestä
 • Vuonna 1993 kerätyssä Nälkä-aineisto kattaa noin 200 kirjoitusta (Heikkilä ym. 1994, 59–60)
 • Suomen kirjallisuuden seuran vuonna 1993 keräämä Työttömän tarina –aineisto sisältää 1120 kirjoitusta
 • Syksyllä 2007 noin kymmenesosa teksteistä julkaistiin kirjassa:

Isola, Anna-Maria - Larivaara, Meri - Mikkonen, Juha(toim.) (2007). Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Kustannusosakeyhtiö Avain. Otavan Kirjapaino, Keuruu 2007.

lapsiperheiden kokemuksia k yhyydest tutkimuskysymykset
Lapsiperheiden kokemuksia köyhyydestä: Tutkimuskysymykset

Minkälaista on elää köyhyydessä varakkaassa suomalaisessa yhteiskunnassa?

 • Minkälaisia kokemuksia köyhyydestä suomalaisilla perheillä on ja mitä seurauksia köyhyydestä on heille?
 • Mitä moraalisia emootioita köyhyyteen liittyy?
 • Minkälaisia selviytymiskeinoja kirjoittajat käyttävät?

www.koyhyyskirjoitukset.org

teoriaa moraaliset emootiot
Teoriaa –Moraaliset emootiot
 • Erityisen sosiaalisia emootioita (Fischer & Tangney, 1995.)
 • Oletetaan edistävän moraalista käyttäytymistä ja estävän moraalisääntöjen rikkomista (Tangney, 1995).
 • Henkilön minä tulee tietoiseen tarkasteluun ja sitä arvioidaan yhdessä muiden kanssa. (Fischer & Tangney, 1995.)
 • Tarjoavat välittömän rankaisun tai palkinnon toiminnalle (Tangneyn, Stuewigin ja Mashekin 2007)
 • Tärkeä osa moraalijärjestelmäämme(Mt.)

www.koyhyyskirjoitukset.org

teoriaa h pe ja syyllisyys
Teoriaa –Häpeä ja syyllisyys
 • Nousevat esiin tunteesta, että käyttäytymisemme tai joku luonteenpiirteemme on ristiriidassa moraalisten standardiemme tai moraalisten ajatustemme kanssa: olemme tehneet jotain väärää tai epäonnistuneet jossain. (Tangney, 1995.)
 • Syyllisyydessä kadutaan jotain tekoa tai epäonnistumista teossa.
 • Häpeässä tunteen kohteena on koko minä. (Tangney, Wagner, Fletcher & Gramzow, 2001; Ferguson & Stegge, 2001; Lindsay-Hartz, Rivera, & Mascolo, 2001.)
 • Syyllisyydessä minä pysyy vahingoittumattomana ja kykenee edelleen toimintaan, häpeä puolestaan motivoi katoamiseen ja piiloutumiseen.

www.koyhyyskirjoitukset.org

teoriaa ylpeys
Teoriaa –Ylpeys
 • Ylpeys seuraa siitä, että henkilö on vastuussa sosiaalisesti arvostetusta teosta tai on sosiaalisesti arvostettu henkilö.
 • Ylpeys palvelee itsetunnon kohottamista ja erityisesti kannustaa käyttäytymään tulevaisuudessa sosiaalisten standardien mukaan saavuttaakseen meriittejä ja arvokkuutta. (Mascolo & Fisher 1995.)
 • Saavutetaan, kun lopputulos on positiivinen ja odotettu ja se täyttää tai ylittää normatiiviset tai moraaliset standardimme. Lisäksi täytyy kokea olevansa vastuussa tapahtuneesta. (Kornilaki & Chlouverakis 2004; Harris 1989)

www.koyhyyskirjoitukset.org

teoriaa moraalinen viha oikeutettu viha
Teoriaa –Moraalinen viha / oikeutettu viha
 • Nousee esiin tietyn tyyppisissä vihaa aiheuttavissa tilanteissa, joita ovat tekijän tai norminrikkojan toimiminen moraalisten standardien vastaisesti.
 • Tilanteiden ei tarvitse olla itse koettuja. (Tangney ym., 2007.)
 • Esiin usein silloin, kun se loukkaa niin sanottua autonomian etiikkaa, eli yksilön oikeuksia. (Rozin, Lovery, Imada & Haidt, 1999)
 • Oikeutettu viha voi toimittaa moraalista tehtävää siten, että se voi motivoida ulkopuolista, kolmatta osapuolta, tarttumaan toimeen parantaakseen havaitsemansa epäoikeudenmukaisuuden (Tangney ym., 2007).

www.koyhyyskirjoitukset.org

aineiston valinta ja analyysi
Aineiston valinta ja analyysi
 • Perheellisten aikuisten kirjoittamia tekstejä. Pyrin rajaamaan kirjoitukset vain perheisiin, joissa on kirjoitushetkellä alle 18-vuotiaita lapsia.
 • Menneen ajan lapsiperheistä kertovat on jätetty pois, tavoitteena tutkia nykypäivän köyhyyttä.
 • Kirjoitustyyliltään ei-fiktiiviset (ei novelleja/runoja)
 • Analyysiin yhteensä 54 kirjoitusta, kirjoittajista 47 oli naisia ja 7 miehiä, noin 170 sivua.
 • Teoriasidonnainen laadullinen sisällönanalyysi

www.koyhyyskirjoitukset.org

tuloksia h pe n taustalla muiden negatiivinen suhtautuminen 1
Tuloksia häpeän taustalla –Muiden negatiivinen suhtautuminen (1)
 • Muiden suhtautumiseksi koetaan usein:
  • Jokainen on oman onnensa seppä
  • Köyhä on automaattisesti laiska ja syypää köyhyyteensä
  • Välttely köyhyyden tai työttömyyden takia.
  • Sääli. Sääliin suhtautumista pidetään vaikeana ja tämä saattaa myös lisätä eristäytymistä.
  • Ahdistavat kommentit: ”Miten noin vähäisillä varoilla voi edes elää?” tai: ”Mitä sä teet tällä hetkellä?”
 • Muiden negatiivinen suhtautuminen saa monet kirjoittajista välttelemään muita ihmisiä.

www.koyhyyskirjoitukset.org

tuloksia h pe n taustalla muiden negatiivinen suhtautuminen 2
Tuloksia häpeän taustalla –Muiden negatiivinen suhtautuminen (2)
 • Ulkopuoliset antavat neuvoja tilanteen parantamiseksi.
  • Neuvojen kuvitellaan soveltuvan kaikille
  • Ei huomioida henkilökohtaisista rajoitteita, jotka estävät toteuttamasta esimerkiksi yleispäteviksi säästämisohjeiksi tarkoitettuja neuvoja.
 • Kirjoittajat kokevat usein neuvot ikävinä: ihmiset, jotka eivät tunne heidän tilannettaan, esittävät neuvoja, jotka eivät tilanteeseen välttämättä sovi.
 • Kateus
  • Työtön: saa olla kotona
  • Yksinhuoltaja: yhteiskunta tukee

www.koyhyyskirjoitukset.org

h pe ja n yryytys 1
Häpeä ja nöyryytys (1)
 • Kirjoituksissa nöyryyttävät kokemukset aiheuttavat häpeää.
 • Häpeä liittyy köyhyyteen itseensä.
 • Hävetään sitä, ettei pärjätä omillaan.
 • Työttömyys koetaan hävettävänä (esim. kaupassa käyminen keskellä päivää).

www.koyhyyskirjoitukset.org

h pe ja n yryytys 2
Häpeä ja nöyryytys (2)
 • Avun vastaanottamiseen liittyvä häpeä
 • Häpeälliset ja nöyryyttävät kokemukset liittyen avun saamiseen virallisilta tahoilta, kuten sosiaalitoimistoista.
 • Kirjoittajat joutuvat vakuuttelemaan itselleen, että esim. toimeentulotuki on tehty sellaisia vaikeita taloudellisia tilanteita varten, joissa he ovat.
 • Köyhyydestä kertominen ystäville hankalaa häpeän takia – eristäytyminen
 • Lasten kokema häpeä

www.koyhyyskirjoitukset.org

ylpeys
Ylpeys
 • Ylpeys liittyy kiinteästi häpeään.

- Ei voi asioida sosiaalitoimistossa tai ainakaan ruokapankissa häpeän takia

- Ruokapankissa asioiminen vie ylpeyden

 • Myös köyhyys sinällään voi kirjoittajien mukaan viedä ylpeyden.
 • Ylpeys lapsista
 • Ylpeys terveistä elämäntavoista

www.koyhyyskirjoitukset.org

moraalinen viha
Moraalinen viha
 • Moraalista vihaa tunnetaan epäoikeudenmukaisesta kohtelusta tai siitä, että koetaan, että saadaan vähemmän kuin ansaitaan.
 • Järjestelmää, päättäjiä tai virkamiehiä kohtaan (stt:n epäoikeudenmukainen ttt-päätös)
 • Kehotetaan toimimaan omien oikeuksien puolesta, eikä nielemään toimintaa pureksimatta
 • Tällaista moraalista vihaa ei kuitenkaan esiinny kuin pienessä osassa perheellisten kirjoituksia.

www.koyhyyskirjoitukset.org

k yhyys on selviytymist
Köyhyys on selviytymistä
 • Aineistossa kirjoittajat kuvaavat köyhyyttä nimenomaan selviytymisen näkökulmasta
 • Luettelevat useita keinoja, miten köyhyydestä selviydytään
 • Perhe on selviytymisen subjekti
 • Ilman lapsia luovuttaisivat

www.koyhyyskirjoitukset.org

selviytymiskeinot
Psyykkiset

Keinoja lievittää stressiä ja pärjätä (to cope) tilanteessa. Myös muut jaksamista edesauttavat asiat, jotka esim. tuottavat kirjoittajalle iloa.

Sosiaaliset suhteet

Usko ja toivo

Konkreettinen tekeminen

Tunteiden säätely

Taloudelliset

Tavat, joilla yksilö yrittää helpottaa konkreettista köyhyydestä selviytymistä. Eli miten hän mahdollistaa sen, että ruokaa tai rahaa ruokaan ja muihin välttämättömiin kulutustarvikkeisiin olisi enemmän.

Aktiivinen itse tekeminen

Ulkopuolinen apu

Säästäminen

Selviytymiskeinot
p telm t 1
Päätelmät (1)
 • Tulosten yleistämisessä aineiston ulkopuolelle tulee olla hyvin varovainen; tutkimusjoukko on hyvin valikoitunutta.
 • Tinkiminen ravinnosta
 • Köyhyyden ja masennuksen yhteys

- yksilölle moraalinen viha olisi ehkä ”parempi” tunne, mahdollistaisi toiminnan?

 • Sosioekonomiset terveyserot
 • Häpeän taustalla yksinpärjäämisen eetos
 • Eristäytyminen

www.koyhyyskirjoitukset.org

p telm t 2
Päätelmät (2)
 • Toimeentulotuen alikäyttö
 • Velkakierre
 • Uskomus oikeudenmukaisesta maailmasta (belief in a just world), paha saa ansionsa mukaan ja yrittäminen palkitaan -} köyhyys omana vikana
 • Köyhyys-jatkumo

- Päivittäinen taistelu esim. ruoan hankinnasta vs. luopuminen kaikesta ”ylimääräisestä”

 • Selviytyminen-jatkumo
  • Positiivinen asenne ja usko huomiseen köyhyydenkin keskellä ja runsas selviytymiskeinojen repertuaari vs. kirjoittajat, jotka menettäneet elämänhalunsa, eivätkä usko parempaan

www.koyhyyskirjoitukset.org