csc danmark og csc airline solutions regler og muligheder ved fratr delse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CSC Danmark og CSC Airline Solutions Regler og muligheder ved fratrædelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
CSC Danmark og CSC Airline Solutions Regler og muligheder ved fratrædelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

CSC Danmark og CSC Airline Solutions Regler og muligheder ved fratrædelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

CSC Danmark og CSC Airline Solutions Regler og muligheder ved fratrædelse. 23. oktober 2012. Eva Hansen, Aon Hewitt Lene Dam, Danica Pension Jette Kierkegaard Falck, Danica Pension. Dagens program. Mulighed med pensionsordningen ved fratrædelse Fratrædelsesgodtgørelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CSC Danmark og CSC Airline Solutions Regler og muligheder ved fratrædelse' - omar-scott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
csc danmark og csc airline solutions regler og muligheder ved fratr delse

CSC Danmark og CSC Airline Solutions Regler og muligheder ved fratrædelse

23. oktober 2012

Eva Hansen, Aon Hewitt

Lene Dam, Danica Pension

Jette Kierkegaard Falck, Danica Pension

dagens program
Dagens program
 • Mulighed med pensionsordningen ved fratrædelse
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Efterløn / Folkepension
 • Skat og afgift ved udbetaling
 • Hjælp og rådgivning
 • Udtrædelsesgodtgørelse – X % (CSC Airline Solutions)
muligheder i danica pension csc danmark
Muligheder i Danica Pension – CSC Danmark
 • Ordningen kan efter nærmere aftale fortsætte med en ny arbejdsgiver. Bruger arbejdsgiveren et andet forsikringsselskab, kan opsparingen oftest flyttes mod et mindre gebyr
 • Ordningen kan efter nærmere aftale fortsættes privat. Se planche med ”Fortsæt Privat Pension”
 • Der kan opnås henstand med betaling af pensionsbidrag og bevare forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne og visse kritiske sygdomme i op til 12 mdr. Præmie til risikodækningerne fratrækkes din opsparing.
 • Ordningen kan ændres til fripolice - pensionsordning uden indbetaling.
 • Ordningen kan inden pensionsalder genkøbes. Genkøb sker i henhold til Danicas til enhver tid gældende regler. For eventuel udbetaling af genkøbsværdien skal Danica tilbageholde en statsafgift på 60%.
muligheder i danica pension csc airline solutions
Muligheder i Danica Pension – CSC Airline Solutions
 • Ordningen kan efter nærmere aftale fortsætte med en ny arbejdsgiver. Bruger arbejdsgiveren et andet forsikringsselskab, kan opsparingen oftest flyttes mod et mindre gebyr
 • Ordningen kan efter nærmere aftale fortsættes privat. Se planche med ”Fortsæt Privat Pension”
 • Der kan opnås henstand med betaling af pensionsbidrag og bevare forsikringsdækning ved dødsfald i op til 12 mdr. Præmie til risikodækningen fratrækkes din opsparing.
 • Ordningen kan ændres til fripolice - præmiefri police
 • Ordningen kan inden pensionsalder genkøbes. Genkøb sker i henhold til Danicas til enhver tid gældende regler. For eventuel udbetaling af genkøbsværdien skal Danica tilbageholde en statsafgift på 60%. Der gælder særlige regler for medarbejdere, der er fyldt 54 år
gruppelivsd kninger summer i fg csc airline solutions
Gruppelivsdækninger (Summer) – i FG – CSC Airline Solutions

Dækningerne bortfalder 3. mdr. efter fratrædelsen

Dækningen ved dødsfald og kritisk sygdom kan videreføres uden afgivelse af helbredsoplysninger. Se planche ”Fortsæt Privat Pension”

gruppelivsd kninger summer fg csc airline solutions
Gruppelivsdækninger (summer) - FG - CSC Airline Solutions
 • Ved fratrædelse mellem 60 og 65 år kan dødsdækningen opretholdes indtil det 65. år – gælder kun konverteret ordning – oprettet før 1.4.1991
  • Ingen dækning ved kritisk sygdom
  • Ingen invalidesum
 • Ordningen administreres af CSC’s Lønafdeling
muligheder i fortsat privat pension tab af erhvervsevned kning
Muligheder i ”Fortsat Privat Pension” – Tab af erhvervsevnedækning

Fortsættelse af Tab af erhvervsevnedækning i Danica Pension

Ved tab af erhvervsevnedækning kan vælges kr. 102.900, kr. 205.800 eller kr. 308.700 i årlig dækning

Månedlig præmie (2012) for forsættelse af Tab af erhvervsevnedækning i Danica Pension

Dækning kr. 102.900 kr. 377,15 kr. 205.800 kr. 754,30

kr. 308.700 kr. 1.131,45

Såfremt forsikringsdækningerne forhøjes, skal der afleveres tilfredsstillende helbredsoplysninger

Præmie til opsparing i Danica Pension skal være af mindst samme størrelse som præmien til Tab af erhvervsevnedækningen, dog minimum 1.000 kr. pr. måned

Dækningen udbetales, hvis du mister mindst 50% af erhvervsevnen inden alder 65 år

Mulighederne gælder ikke, hvis du bliver omfattet af en pensionsordning i Danica Pension via en ny arbejdsgiver.

6

muligheder i fortsat privat pension d dsd kning og kritisk sygdom
Muligheder i ”Fortsat Privat Pension” – Dødsdækning og kritisk sygdom

Fortsættelse af dækningerne fra Forenede Gruppeliv indtil 65 år

Ved dødsfald kan vælges kr. 469.200, kr. 938.400 eller kr. 1.564.167

Ved kritisk sygdom kan vælges kr. 140.800, kr. 254.600 eller kr. 459.300

Engangssum ved tab af erhvervsevne kan ikke videreføres

Månedlig præmie (2012):

Dødsfald kr. 469.200 kr. 65,69 kr. 938,400 kr. 131,38 kr. 1.564.167 kr. 218.98

Kritisk sygdom kr. 140.800 kr. 116,00 kr. 254.600 kr. 209,80 kr. 459.300 kr. 378, 50Overskydende præmie anvende til 10 år ophørende ratepension.

Forhøjelse af bestående dækninger kræver afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger

Ved dødsfald kan

7

udbetaling af fratr delsesgodtg relse
Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelser - bortset fra et grundbeløb på kr. 8.000 - medregnes i den personlige indtægt

Medarbejdere kan indbetale den skattepligtige del af fratrædelsesgodtgørelsen til en pensionsordning

Der sker ikke modregning i A-dagpenge og efterløn for en fratrædelsesgodtgørelse indbetalt efter alder 60 år.

!! NB NB NB !! Det er en forudsætning, at man har/er opsagt med CSC’s opsigelsesvarsel på normalt 6 måneder.

8

hvad f r man i efterl n f dt 1953 eller f r
Hvad får man i efterløn? (Født 1953 eller før)
 • 2-års regel:
 • Udsætter overgangen til efterløn mindst 2 år efter modtagelsen af
 • efterlønsbevis
 • Arbejder mindst 3120 timer
 • Efterløn
 • 2 års reglen
 • Folkepension

60 år 62 år

 • 65 år

3120 timer

186.420 kr.

204.880 kr.

Skattefri præmie

Max. 147.516 kr.

Modregning: Kun løbende udbetaling af firmapension

Modregning :Alle pensioner

modregning af pensioner i efterl n f dt 1955 eller f r f dt f r 1956
Modregning af pensioner i efterløn (Født 1955 eller før)født før 1956

På efterløn før 2-års-reglen er opfyldt

Kapital- og ratepensioner modregnes med depotværdi x 5 %

Livsvarig pension modregnes med tilsagn x 80 %

Bundfradrag - 14.200 kr.

I alt modregning med 60 procent af beløbet X.XXX kr.

Løbende arbejdsgiverordninger, der udbetales, modregnes med

50 procent

På efterløn efter 2-årsreglen er opfyldt

Kun løbende arbejdsgiverordninger, der udbetales,

modregnes med 55 procent

andre indt gter
Andre indtægter
 • Ingen modregning:
  • Pension fra ATP
  • Pension efter ægtefælle / registreret partner
  • Udbetaling pga. tab af erhvervsevnedækning fra forsikringsselskaber / pensionskasse
  • Renter, arv, gaver, gevinster, aktieudbytte
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Erstatninger, arbejdsskade
hj lp og r dgivning
Hjælp og rådgivning
 • Mulighed for personlig rådgivning:
 • CSC Danmark – rådgivning fra Danica Pension:
  • Torsdag den 25. oktober
  • Tirsdag den 30. oktober
  • Onsdag den 31. oktober
 • CSC Airline Solutions – rådgivning fra Aon Hewitt:
  • Tirsdag den 30. okt 2012.
  • Tirsdag den 6. nov 2012.
  • Torsdag den 8. nov 2012
 • Kontakt til social rådgiver i Danica Pension: Telefon: 45 13 17 17 eller mail: socialradgiverne@danicapension.dk
historik fasts ttelse af x procent konverteret ordning
Historik - fastsættelse af X procent – konverteret ordning

X procent blev for hver medarbejder fastsat ud fra følgende forudsætninger pr. 1.1.1995:

 • Årlig rente 2,35%
 • Årlig inflation 2,5%
 • Årlig lønstigning 3,25%
 • Realrente 0,75%

Hvis ovennævnte forudsætninger blev opfyldt, ville den enkelte medarbejder opnå en pension på 70% af slutlønnen incl. FP grundbeløb ved fuld (40) års anciennitet

udtr delsesgodtg relse konverteret ordning ansat f r 1 4 1991
Udtrædelsesgodtgørelse - konverteret ordning (ansat før 1.4.1991)

Indbetales til Danica Pension ved fratrædelsen

EKSEMPEL:

Ansat i 1985

Alder ved fratrædelsen 61 år

Pensionsalder 65 år

Udtrædelsesgodtgørelse (X-%=11,7%) kr. 205.877

Den individuelle udtrædelsesgodtgørelse fremgår af tidligere tilsendt pensionsoversigt

pr. 1. januar 1997.

Udtrædelsesgodtgørelsen kan anvendes til livsvarig udbetaling. Der kan tilknyttes

ægtefællepension/garantiperiode.

14

udtr delsesgodtg relse konverteret ordning f r 1 4 1991
Udtrædelsesgodtgørelse konverteret ordning (før 1.4.1991)

Indbetales til Danica Pension ved fratrædelsen

EKSEMPEL:

Ansat i 1976

Alder ved fratrædelsen 62 år

Pensionsalder 65 år

Udtrædelsesgodtgørelse (X-%=12,6%) kr. 225.641

Den individuelle udtrædelsesgodtgørelse fremgår af tidligere tilsendt pensionsoversigt

pr. 1. januar 1997.

Udtrædelsesgodtgørelsen kan anvendes til livsvarig udbetaling. Der kan tilknyttes

ægtefællepension/garantiperiode.

15