hinduismen
Download
Skip this Video
Download Presentation
HINDUISMEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

HINDUISMEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 682 Views
 • Uploaded on

HINDUISMEN. HINDUISMEN. Gjenfødelse Synet på Gud Synet på frelse Bruk av symboler i hinduistisk kunst Tekster fra hinduistisk skrifttradisjon Spørsmål mange hinduer er opptatt av. Religiøst liv i Varanasi ved elva Ganges. Kort om hinduismen. Verdens tredje største religion

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HINDUISMEN' - joella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hinduismen1
HINDUISMEN
 • Gjenfødelse
 • Synet på Gud
 • Synet på frelse
 • Bruk av symboler i hinduistisk kunst
 • Tekster fra hinduistisk skrifttradisjon
 • Spørsmål mange hinduer er opptatt av
kort om hinduismen
Kort om hinduismen
 • Verdens tredje største religion
 • En av de eldste religionene
 • Oppstod i Sør-Asia ca. 3000 f.Kr.
 • Ingen grunnlegger
 • Ingen felles trosbekjennelse
 • Én religion med mange retninger
 • Santana dharma= den evige religion
hva hinduene tror p
Hva hinduene tror på
 • Religionen er en del av dagliglivet
 • Ingen begynnelse eller slutt når det gjelder historie og tid
 • Universet skapes, eksisterer i en lang tid før det ødelegges og skapes på nytt.
 • Det samme gjelder for mennesket, det skapes, lever, dør og gjenfødes.
hellige skrifter i
Hellige skrifter I
 • -Vedaene, er i teorien de helligste skriftene i hinduismen, åpenbart fra Gud, (veda = kunnskap eller viten). Skrevet på sanskrit.

-Upanishadene, tolkes ulikt pga hinduismen ulike retninger

hellige skrifter ii
Hellige skrifter II
 • -Bhagavadgita, Herrens sang, er i realiteten blitt det mest kjære hinduistiske skriftet.

- Ramayana

synet p gud
Synet på Gud
 • Gud er en, men finnes i to former, med kvaliteter og uten kvaliteter.
 • Brahman eksiterer i alt som lever. Alt levende har en guddommelig kjerne som er en del av Brahman. Denne kjernen kalles atman (sjelen)
 • Gud er i alt, men alt er ikke Gud
 • Brahman regnes som den ene Guden, men det finnes mange guder i hinduismen.
tre mest sentrale guder
Tre mest sentrale guder
 • Vishnu
 • Shiva
 • Devi (Gudinnen)
 • Gudene fremstilles ofte som et par, en mannlig og en kvinnelig side. Gudene har oftest en ektefelle og deres forhold er idealet for mange ektepar.
vishnu
Vishnu
 • Opprettholderen
 • Fremstilt ofte som en blå mann
 • En av de to mest sentrale gudene
 • Kjærlighetens gud
 • Gift med Lakshmi
 • idealekteskap
vishnu og avatarene
Vishnu og avatarene
 • Når det er krise i verden kommer Vishnu ned på jorden i en synlig skikkelse, en avatar (nedstigning)
 • 9 ganger har kan kommet i form av fisk, skilpadde, dverg og menneske
 • Rama og Krishna er den 7. og 8. avataren. Buddha regnes som den 9. avataren. Den 10. har ikke kommet ennå og kalles for Kalki.
shiva
Shiva
 • Dommeren og ødeleggeren
 • Trer inn når verden går til grunne.
 • Har en ektefelle som har mange navn, det kan dreie seg om flere ulike gudinner.
devi parvarti gudinnen
Devi (Parvarti, Gudinnen)
 • Mor til gudene Ganesha og Skanda (det påstås hun er søster til Vishnu
 • moderskap
 • Fremstilles ofte som tre skikkelser (tri devi)
gjenf delse
Gjenfødelse
 • Gjenfødelse = Samsara
 • I alt levende finnes atman som er evig. Det går over i nye levende former når det levende vesenet dør.
 • Denne sirkelen er hinduismens stadige gjenfødelser.
karma
Karma
 • Karma = Menneskets handlinger
 • Handlingene til mennesket i dette livet vil avgjøre hva slags vesen en vil gjenfødes som i det neste livet.
 • En kan ha god eller dårlig karma ut ifra motivene bak handlingene våre.
moksha
Moksha
 • Moksha = frelse
 • Målet for hinduene er å oppnå frelse, dvs. at sjelen, atman, forenes med Brahman. Slik opphører sjelvandringen.
 • Gud er regnskapsfører
 • For å oppnå frelse kan mennesket følge tre veier.
 • Erkjennelsens vei
 • Handlingens vei
 • Hengivelsens vei
erkjennelsens vei
Erkjennelsens vei
 • Følger en guru, en lærer
 • Meditasjon og yoga
 • Ønsker å få kunnskap og bevissthet om foholdet mellom Brahman, atman og verden
handlingens vei
Handlingens vei
 • Pliktoppfølging ut fra kasten de tilhører.
 • Gjøre det beste for samfunnet og ikke seg selv
hengivelsens vei
Hengivelsens vei
 • Kjærlighet og hengivelse til Guden de tilber (for eksempel Vishnu, Shiva, Devi)
 • Alle som følger denne veien vil oppnå frelse uansett kastetilhørighet.
dharma
Dharma
 • Er opptatt av at samfunnet skal fungere.
 • Er med å opprettholder skaperverket
 • Moksha er ikke opptatt av dette.
kastesystemet
Kastesystemet
 • 4 kaster, men det finnes flere

i praksis.

 • 1. Brahminer (prester og lærere som skal avstå fra alkohol, vegetarisme)
 • 2. Kshatriyaer (konger og krigere)
 • 3. Vishyaer (bønder og forretningsfolk)
 • 4. Shudraer (tjenere og kroppsarbeidere)
 • 20% av befolkningen i India er kasteløse
hellig ku
Hellig ku
 • Kue er et symbol på liv, ”mother cow”, antakelig mer verdt i live enn død og spist.
hinduistisk kunst
Hinduistisk kunst
 • Gjøre det usynlige synlig
 • Symbolske avbildninger av guder
 • Åtte armer: få fram de ulike sidene ved guden og at de er annerledes enn mennesker, ting de holder er symbol på deres egenskaper
 • Innvielsesermonier i templene når nye avbildninger skal avdekkes. I starten får statuene bind for øyene som tas av i slutten av sermonien. Gud har da gått inn i statuen og slik har statuen blitt ”levende”.
aktuelle sp rsm l
Aktuelle spørsmål
 • Eks. Hvordan vokse opp som hindu i Norge?
 • Se flere spørsmål på nettsiden til ”Under samme himmel”
 • Hellig lyd som uttales aum…