anja gorup preddiplomski studij smjer agroekonomika osijek 3 03 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anja Gorup, Preddiplomski studij, Smjer, Agroekonomika Osijek, 3.03.2014. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anja Gorup, Preddiplomski studij, Smjer, Agroekonomika Osijek, 3.03.2014.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Anja Gorup, Preddiplomski studij, Smjer, Agroekonomika Osijek, 3.03.2014. - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU INTENZIVNOST STOČARSKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI ZAVRŠNI RAD. Anja Gorup, Preddiplomski studij, Smjer, Agroekonomika Osijek, 3.03.2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anja Gorup, Preddiplomski studij, Smjer, Agroekonomika Osijek, 3.03.2014.' - omar-scott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anja gorup preddiplomski studij smjer agroekonomika osijek 3 03 2014

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU

INTENZIVNOST STOČARSKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI

ZAVRŠNI RAD

Anja Gorup,

Preddiplomski studij,

Smjer, Agroekonomika

Osijek, 3.03.2014.

slide2

231.273 ha obradivog zemljišta Osječko-baranjske županije čini 8,4% ukupnog poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske,

 • kvalitetno zemljište kao preduvjet za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju,
 • nizak udio stočarstva u ukupnoj vrijednosti poljoprivredne proizvodnje,
 • analiza poljoprivredne proizvodnje Županije, odnosno struktura i rezultati biljne proizvodnje, te razrada stočarske proizvodnje,
 • izračun intenzivnosti stočarske proizvodnje u odnosu na obradive površine Osječko-baranjske županije primjenom postupka izračunavanja uvjetnih grla stoke po jedinici poljoprivredne površine.

UVODNO...

slide3

Intenzivnost - ulaganje rada i sredstava po jedinici kapaciteta (zemljište, grlo stoke, stablo) radi postizanja odgovarajuće razine proizvodnje.

 • Ekstenzivni i intenzivni oblik proizvodnje,
 • ulaganja koja ne moraju podrazumijevati i povećanje intenzivnosti proizvodnje:
  • komasacija, okrupnjavanje zemljišta,
  • izgradnja i opremanje suvremenih i visoko tehničkih objekata,
  • izgradnja infrastrukture .

POJAM I ZNAČAJ INTENZIVNOSTI

slide4

Vrednovanje razine intenzivnosti poljoprivrednog gospodarstva:

  • naturalno, količinski
  • vrijednosno po jedinici kapaciteta (ha i/ili uvjetnom grlu stoke)

Metodologije izračunavanja intenzivnosti:

 • Metoda po Zalcmanu,
 • Metoda prema Miriću,
 • Metoda izračunavanja uvjetnih grla stoke po hektaru poljoprivredne površine.

Mjerenje i izražavanje razine intenzivnosti

slide5

Kombinacija ulaganja rada i sredstava koja osigurava optimalne rezultate,

 • promjena nekog od uvjeta proizvodnje izaziva mijenjanje razine intenzivnosti proizvodnje,
 • samo kvantitativno i kvalitativno optimalna kombinacija činitelja omogućuje optimalnu proizvodnju,
 • slabiji rezultati nastaju kao posljedica nejednakog ulaganja činitelja proizvodnje ,
 • racionalni stupanj intenzivnosti je ispod ili na samoj granici maksimalno mogućeg proizvodnog rezultata.

Racionalni stupanj intenzivnosti

slide6

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA OSJEČKO–BARANJSKE ŽUPANIJE

Poljoprivredne površine po kategorijama korištenja

slide7
Poljoprivredna gospodarstava Županije u 2011. i 2012. godini

U 2012. broj poljoprivrednih gospodarstava u odnosu na 2011. godinu opada, a pogotovo broj obiteljskih gospodarstava, dok ostali ipak imaju manji brojčani porast.

slide8

Kvalitetni resursi biljne proizvodnje jedan su od preduvjeta proizvodnje dovoljnih količina animalnih bjelančevina, mesa, mlijeka i jaja za prehranu stanovništva.

 • Bez razvijene biljne proizvodnje nema razvijene stočarske proizvodnje, odnosno nema razvijene poljoprivrede.
 • Biljna proizvodnja Županije tijekom 2011./2012. godine odvijala se na 201.700 ha, od čega su ozimi usjevi bili zasijani na 71.700 ha, a jari usjevi na 130.000 ha.

BILJNA PROIZVODNJA OSJEČKO–BARANJSKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI

slide9
proizvodnja pšenice, ječma, zobi i uljane repice u 2012. godini

Rezultati žetve ozimih kultura 2012. godine pokazuju

kako unatoč lošim uvjetima prije sjetve i za vrijeme same sjetve,

ali ipak i nekih povoljnih vremenskih uvjeta,

konačna proizvodnja nije odstupila od planiranih prinosa.

slide10

Razvoj stočarstva povezan je uz neophodno povećanje stočnog fonda, modernizaciju proizvodnih kapaciteta te stvaranje uvjeta za rast proizvodnih pokazatelja i ekonomskih rezultata.

STOČARSKA PROIZVODNJA OSJEČKO–BARANJSKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI

Govedarstvo

 • Komplementarno s biljnom proizvodnjom,
 • potreba proizvodne specijalizacije proizvođača i to na proizvodnju mlijeka i tov junadi,
 • oživljavanje proizvodnje kravljeg mlijeka intenzifikacijom proizvodnje i višom razinom proizvodnih pokazatelja,
 • potrebna su investicijska ulaganja u opremu, tehnologiju, povećanje zemljišnog posjeda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te stručnog znanja i kvalitetnijeg rada.
slide11

Nacionalna svinjogojska proizvodnja ne zadovoljava količinama proizvedenih proizvoda nacionalnu potražnju,

 • odvijanje proizvodnje u većini na malim proizvodnim jedinicama obiteljske poljoprivrede i tri velike tvrtke s prostora Županije,
 • obilježava nedovoljan broj krmača čistih pasmina i sve niži broj malih i srednjih poslovnih subjekata koji se bave svinjogojstvom iz privatnog sektora.

Svinjogojstvo

Ovčarstvo

 • Značajne su mogućnosti za držanje, hranidbu i uzgoj ovaca, koje se nedovoljno koriste,
 • mlijeko se plasira u obliku različitih tvrdih punomasnih sireva, a vuna sve više postaje ekološki problem,
 • neophodno je uspostaviti ekonomsko isplative veličine stada, na kojima je moguće ostvarivati prihode, te genetski unaprijediti postojeću genetiku s plemenitim pasminama.
slide12

U novije vrijeme prelazi u intenzivnu proizvodnju mesa i mlijeka,

 • proizvodnja se počinje intenzivirati jer su obiteljska gospodarstva prepoznala njezinu ekonomsku isplativost.

Kozarstvo

Peradarstvo

 • Jedna od proizvodnji koja je u strukturi agrara samodostatna,
 • Intenzivna proizvodnja, tov je u integriranom sustavu poljoprivredno–prehrambenih poduzeća i ugovorne proizvodnje pojedinačnih proizvođača, kooperacija (oko 70% ukupne tovljene peradi).

Konjogojstvo

 • Trenutačno stanje konjogojstva je usko vezano s problematikom sela: starosna struktura stanovništva i problemi u agraru,
 • Sadašnji rasplodni materijal osigurava kvalitetan napredak i značajan pomak prema rastu razvoja konjogojstva, no nedovoljan je broj mladih ljudi na selu zainteresiran za uzgoj, a posebice razvoj konjičkog sporta
slide13

RAZINA INTENZIVNOSTI STOČARSKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Broj uvjetnih grla na području Osječko-baranjske županije

 • Intenzivnost
 • stočarske proizvodnje
slide14

Za razvoj stočarske proizvodnje, potrebna je razvijena biljna proizvodnja na oranicama, livadama i pašnjacima. Intenzivnost stočarske proizvodnje utvrđena je izračunavanjem uvjetnih grla stoke po hektaru oranica, livada i pašnjaka.

 • Najvišu razinu intenzivnosti ima govedarstvo (0,2127 UG/ha), nakon toga svinjogojstvo (0,0658 UG/ha) te ovčarstvo (0,0203 UG/ha) dok su kozarstvo, peradarstvo i konjogojstvo niže razine intenzivnosti (0,0009-0,0012 UG/ha). Intenzivnost stočarske proizvodnje je0,3013UG/ha, te je utvrđena slabo intenzivnarazina stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije.
 • Intenzivnost proizvodnje važno je pratiti zbog razvoja poljoprivredne proizvodnje kako na razini poljoprivrednog gospodarstva tako i na županijskoj razini. Tako je moguće uočiti promjene i planirati razvoj onih grana koje su slabije razvijene, ali i uočiti komparativne prednosti područja za razvoj određenih stočarskih proizvodnji.
 • ZAKLJUČAK
slide15

Prof.dr.sc. Jozo Kanisek, predsjednik

Izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže, mentor

Izv.prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec, član

 • zahvale