Rola j zyka w poznaniu i my leniu
Download
1 / 9

Rola j?zyka w poznaniu i my?leniu - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Rola języka w poznaniu i myśleniu. Renata Ziemińska. Język a myślenie. (a) myślenie jest niezależne od używania języka (istnieje myślenie pozajęzykowe, myślenie dzieli się na wyrażone w języku i nie wyrażone). (b) myślenie i język są tożsame ze sobą (nie istnieje myślenie pozajęzykowe).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rola j?zyka w poznaniu i my?leniu' - olisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

J zyk a my lenie
Język a myślenie

 • (a) myślenie jest niezależne od używania języka (istnieje myślenie pozajęzykowe, myślenie dzieli się na wyrażone w języku i nie wyrażone).

 • (b) myślenie i język są tożsame ze sobą (nie istnieje myślenie pozajęzykowe)


Argumenty za niezale no ci my li od j zyka
Argumenty za niezależnością myśli od języka

 • fenomen poszukiwania odpowiedniej formuły językowej, tworzenia języka (Davidson).

 • pięciomiesięczne niemowlęta potrafią dodać 1+1, odjąć 1 od 2 (Karen Wynn);

 • ludzie posługują się bezsłowną wyobraźnią, np. czy pojemnik zmieści się w lodówce (Shepard i Kosslyn);

 • nabywanie pierwszego języka wymaga wcześniejszych operacji intelektualnych - myśl ontogenetycznie wyprzedza język;

 • dwie myśli mogą odpowiadać jednemu dwuznacznemu wyrażeniu (myśl nie jest identyczna ze słowami).

 • używanie języka wymaga myślenia (pamięć, zdolność abstrakcji).


Argumenty za zale no ci my lenia od j zyka
Argumenty za zależnością myślenia od języka

 • myślenie pozajęzykowe jest niejasne, myślenie jasne i wyraźne ma formę językową, posługuje się strukturami językowymi,

 • szukanie odpowiednich słów ma postać językowo artykułowaną (Derrida „tekst jest wszystkim i nic nie istnieje poza nim”)

 • ważna rola języka: precyzacja, obiektywizacja, komunikacja, utrwalanie, przechowywanie.


J zyk kszta tuje my lenie
Język kształtuje myślenie

 • Język nadaje temu, co w nim utrwalone swoją formę, struktury językowe mogą wpływać na sposób widzenia świata, akcentując pewne klasyfikacje lub związki.

 • Czy język narzuca granice myślenia? (Wittgenstein Traktat „Granice mojego języka są granicami mojego świata”)


Czy jest mo liwy j zyk prywatny
Czy jest możliwy język prywatny?

 • Język jako system znaków jest jakoś skodyfikowany, ustalony i nadaje się do tego, by był zrozumiany przez inne przedmioty (intersubiektywny). Trudno taką kodyfikację opierać na pamięci pojedynczego podmiotu.


Wittgenstein o regu ach j zykowych
Wittgenstein o regułach językowych

 • „Jest niemożliwością, by tylko jeden człowiek jeden jedyny raz pokierował się regułą. Jest niemożliwością by tylko jeden jedyny raz coś zakomunikowano, wydano jakiś rozkaz albo go zrozumiano itd. – Kierowanie się regułą, komunikowanie czegoś, wydanie rozkazu, rozegranie partii szachów są to pewne zwyczaje (nawyki, instytucje). Rozumieć zdanie – znaczy rozumieć jakiś język. Rozumieć język – znaczy władać pewna techniką” (199).

 • „Stosowanie się do reguł jest czymś analogicznym do wykonywania rozkazu. Jesteśmy w tym celu ćwiczeni i reagujemy na rozkaz w określony sposób” (120).


Wittgenstein o niemo liwo ci j zyka prywatnego
Wittgenstein o niemożliwości języka prywatnego

 • Wyobraźmy sobie, że prowadzę dziennik nawrotów pewnego doznania. Kojarzę owo doznanie ze znakiem „D” i wpisuje ten znak do kalendarza, ilekroć mam to doznanie (258). Postanawiam wewnętrznie, że ten znak będzie odnosił się do tego doznania. Czy wiem, co postanowiłem? Brakuje instancji niezależnej, która mogłaby rozstrzygać czy prawidłowo pamiętam. Jeśli ja sam mam decydować o identyczności tego doznania, to tak jakbym chciał zmierzyć linijkę nią samą lub kupić kilka egzemplarzy tej samej gazety aby upewni się, czy piszą w niej prawdę (265).


Dwa poj cia j zyka
Dwa pojęcia języka

 • węższe (język publiczny)

 • szersze (także język myśli - Fodor).

 • Nawet jeśli istnieje myślenie pozajęzykowe, to jest nieprecyzyjne (wiedza jasna i wyraźna musi być wyrażona w jakimś języku).