Program pr myslov ho v zkumu a v voje impuls
Download
1 / 12

Program průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Program průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS. Ing. Miroslav Dvořák Odbor rozvoje a výzkumu průmyslu E-mail: [email protected] T: 224 852 151. IMPULS Program podporuje projekty průmyslového výzkumu a vývoje nových výrobků, materiálů, technologií a informačních produktů a technologií.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS' - olinda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program pr myslov ho v zkumu a v voje impuls

Program průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS

Ing. Miroslav Dvořák

Odbor rozvoje a výzkumu průmyslu

E-mail: [email protected]

T: 224 852 151


Programy vav mpo v roce 2008

IMPULS

Program podporuje projekty průmyslového výzkumu a vývoje nových výrobků, materiálů, technologií a informačních produktů a technologií.

Projekty mohou být řešeny jak projektovými konsorcii, tak jednotlivými subjekty

Doba řešení projektu je nejvýše 3 roky.

Návratnost prostředků vložených do výzkumu a vývoje musí být nejvýše 5 let od ukončení řešení.

Program bude ukončen v r. 2010

Podpora formou dotace.

Programy VaV MPO v roce 2008


Rada programu impuls
Rada Programu IMPULS

 • Ing. Petr Porák – MPO

 • Ing. Miroslav Dvořák – MPO

 • Ing. Miroslav Chlumský – MPO

 • Ing. Luděk Janík – MPO

 • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. – Univerzita Palackého Olomouc

 • Doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. – ČVUT Praha

 • Ing. Karel Kloc, CSc. – UJP Praha, a.s.

 • Prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. – PBS Velká Bíteš, a.s.

 • Ing. Pavel Švejda, CSc. – AIP ČR

 • Ing. Pavel Dzida – Svaz průmyslu a dopravy ČR

 • Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. – VUTS Liberec

 • Prof. Ing. Tomáš Čermák – VŠB TU Ostrava

 • RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. – AV ČR

 • Ing. Tomáš Hrdlička – Ústav pro výzkum motorových vozidel, s.r.o.

 • Ing. Milan Maxa – TECHEM CZ s.r.o.


Pr vn r mec poskytov n podpory programov m projekt m vav z ve ejn ch prost edk

Zákon č. 130/2002 Sb.,

Zákon č. 218/2000 Sb.,

Nařízení vlády č. 461/2002 Sb.,

Nařízení komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25.2.2004

Právní rámec poskytování podpory programovým projektům VaV z veřejných prostředků


V e elov podpory u projekt vav

u projektů základního výzkumu ….. max. 100 %

u projektů průmyslového výzkumu ... max. 50 %

u projektů vývoje ……. max. 25 %

Výše účelové podpory u projektů VaV


Mo nosti nav en st tn dotace

o 10 % uznaných nákladů, jestliže je podpora určena pro MSP

o 10 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen na území ČR s vysokou nezaměstnaností

o 5 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen v určitém, vládou podporovaném, odvětví

o 15 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen v rámci projektů Rámcového programu VaV Evropské unie.

o 10 % nárok MSP na navýšení z titulu nařízení komise ES

Možnosti navýšení státní dotace


Vl dou podporovan ekonomick odv tv na z klad uv 661 z 1 ervna 2005

1. U MSPdržitelný rozvoj

2. Molekulární biologie

3. Energetické zdroje

4. Materiálový výzkum

5. Konkurenceschopné strojírenství

6. Informační společnost

7. Bezpečnostní výzkum

Vládou podporovaná ekonomická odvětví na základě UV č. 661 z 1. června 2005


Na zen komise es 364 2004 ze dne 25 nora 2004

článek 5 c) MSP

maximální míra podpory může být navýšena o 10 %, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

Projekt spočívá v účinné přeshraniční spolupráci mezi nejméně dvěma nezávislými partnery ze dvou členských států,

Projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi podnikem a veřejným výzkumným orgánem,

Výsledky projektu jsou veřejně šířeny prostřednictvím technických a vědeckých konferencí nebo zveřejněny ve specializovaných vědeckých a technických časopisech.

Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004


Programy vav mpo v roce 20081

Datum vyhlášení MSP: 23. května 2007

Konec příjmu žádostí: 20. července 2007

Programy VaV MPO v roce 2008Počet přihlášených návrhů projektů v rámci VaV k řešení na MPO (IMPULS)

rok 2004 – 232 projektů

rok 2005 – 187 projektů

rok 2006 – 226 projektů

rok 2007 – 242 projektů

rok 2008 – 260 projektů


Děkuji Vám za pozornost řešení na MPO (IMPULS)


ad