Akv v roce 2009 a jak d l
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

AKVŠ v roce 2009… a jak dál?. Iva Prochásková iva.prochaskova@upce.cz. Témata. INFOZ Fond podpory zahraničních cest Tématické semináře Jak dál? Volby do VV. INFOZ aneb EIZ po česku : rekapitulace aktivit. Prosinec 2007 – nabídka odboru 31 MŠMT ke spolupráci na formulaci znění programu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - olesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Akv v roce 2009 a jak d l

AKVŠ v roce 2009…a jak dál?

Iva Prochásková

iva.prochaskova@upce.cz

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4.11. 2009, Zlín


T mata
Témata

 • INFOZ

 • Fond podpory zahraničních cest

 • Tématické semináře

 • Jak dál?

 • Volby do VV

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Infoz aneb eiz po esku rekapitulace aktivit
INFOZaneb EIZ po česku:rekapitulace aktivit

 • Prosinec 2007 – nabídka odboru 31 MŠMT ke spolupráci na formulaci znění programu

 • Červen 2008 schůzka s náměstkem ministryně prof. Růžičkou – informace o výhradách ke znění programu a ke složení OPO

 • Červenec 2008 – upozornění na nezbytnost navýšení finanční dotace programu

 • Listopad 2008 – medializace problémů a aktivizace RVŠ → rozhodnutí MŠMT o přijetí náhradního řešení

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Infoz aneb eiz po esku rekapitulace aktivit 2
INFOZaneb EIZ po česku:rekapitulace aktivit (2)

 • Jaro 2009 – obtížná a bezvýsledná komunikace s odborem 31 MŠMT

 • Červenec 2009 – vyhlášení programu s velmi krátkou lhůtou pro podání projektů

 • Září 2009 – vyhlášení výsledků: bezprecedentní poškození projektů podaných VŠCHT a ČVUT!

 • Září 2009 – stížnost k ministryni proti rozhodnutí o nepřidělení dotace projektu TECH_INF a o krácení dotace dalším projektům vysokých škol

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Infoz aneb eiz po esku v sledek
INFOZaneb EIZ po česku:výsledek

 • Schizofrenie?

  • Navýšení dotace, přehodnocení rozhodnutí a přiznání podpory všem doporučeným projektům z VVŠ 

  • Stížnost byla shledána neoprávněnou, OPO rozhodoval správně a nepodjatě

 • Překvapivé zjištění, že 145 mil. přidělených projektu NTK stačí jen na dva roky, tedy jen do r. 2011 

 • Jak budou financovány EIZ po roce 2012?!

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Fond podpory zahrani n ch cest
Fond podpory zahraničních cest

 • Změna statutu schválená výroční konferencí

  • 4 podpořené přihlášky

  • vyčerpaná dotace (65 tis. Kč)

  • 2 aktivní účasti na mezinárodní konferenci

  • žádná stáž v zahraniční instituci

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


T matick semin e
Tématické semináře

 • Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům – Shibboleth a Česká národní federace identit

 • Statistiky VŠ knihoven

 • 2. setkání českých uživatelů systému DSpace

 • Sociologické průzkumy v knihovnách a jejich psychologické aspekty

 • Možnosti měření efektivnosti a výkonnosti pro vysokoškolské knihovny

 • Témata pro rok 2010?

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Co se v roce 2009 nepoda ilo
Co se v roce 2009 nepodařilo

 • Získat za člena Univerzitu Karlovu

 • Dosáhnout aktivního zapojení všech stávajících členů do činností

 • Zahájit vyjednávání s vydavatelstvím Springer o publikování článků autorů z českých vysokých škol v režimu open access

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Akv v roce 2009 a jak d l

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Jak d l v n sleduj c m obdob
Jak dál v následujícím období

 • Daří se nám plnit základní programové cíle?

  • zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému;

  • hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů;

  • vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni.

 • Co je v praxi reálné?

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Programov prohl en vv z 28 3 2008
Programové prohlášení VV z 28. 3. 2008

 • Aktivity zaměřené na

  • podporu rovnovážných vztahů, vzájemného respektu a spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí,

  • zvyšování prestiže knihoven v prostředí vysokých škol, posilování jejich nezastupitelné role v informačním zabezpečení vzdělávání, výzkumu a vývoje,

  • aktivity přispívající k celoživotnímu vzdělávání pracovníků vysokoškolských knihoven včetně sdílení zkušeností a dobrých příkladů z praxe,

  • vytváření otevřeného prostředí pro diskusi a výměnu názorů mezi pracovníky vysokoškolských knihoven.

 • Víceméně se dařilo jej naplňovat

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Volby do vv
Volby do VV

 • Nové stanovy – tříleté funkční období

 • Sestavení kandidátky (2010-2012)

  • dopisem předsedkyně budou rektoři (tj. každý člen AKVŠ) požádáni o návrh nejméně 3 a nejvýše 5 kandidátů s termínem odpovědi do 31. 12. 2009,

  • s pověřením stávajícího VV projedná B. Ramajzlová se všemi navrženými osobami kandidaturu a sestaví kandidátku,

  • výsledná kandidátka bude zveřejněna do 30. 1. 2010 na webu AKVŠ a následně spolu s ostatními materiály pro výroční konferenci zaslána rektorům,

  • volby do VV proběhnou na výroční konferenci 2010 (přelom února a března)

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


V t zapojen do innosti liber
Větší zapojení do činnosti LIBER

 • Nový strategický plán na léta 2009 – 2012

  LIBER is a forum for issues that really matter to research libraries and their universities, it is a unique network for the exchange of professional

  expertise and a strong voice in the European library landscape

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Nov koncipovan d c v bory pro
Nově koncipované řídící výbory pro:

 • Scholarly communication

  • open access

  • e-science, primary data, innovative research work flows

 • Heritage collection and preservation

 • Digitisation and resource discovery

 • Leadership and human resources

 • Services

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín


Prostor pro
Prostor pro:

 • Připomínky, dotazy, náměty

  • hned ústně

  • kdykoliv na iva.prochaskova@upce.cz

Bibliotheca academica – CPVŠK 2009, 3.–4. 11. 2009, Zlín