hur sommard ck fungerar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur Sommardäck Fungerar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur Sommardäck Fungerar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Hur Sommardäck Fungerar - PowerPoint PPT Presentation


  • 4 Views
  • Uploaded on

Att använda lämpligt däck för varje säsong kan hjälpa en hel del med din säkerhet och komfort på vägen. När den varma säsongen kommer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hur Sommardäck Fungerar' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur sommard ck fungerar 1
HurSommardäckFungerar

Attanvändalämpligtdäckförvarjesäsongkanhjälpaenhel del med din säkerhetochkomfortpåvägen. När den varmasäsongenkommer, måste du byta till sommardäcksomkanfungera bra påtorraellervåtasommarvägar. Genomattgöradettasåkommer du attmaximera din säkerhet under inte bara de hetaväderförhållandenautanockså den kommersielladelenavdittfordon. Detär bara sommardäcketsomkangaranteraenhögsäkerhetsnivåpåtorraochvåtasommarvägar. Trots attallsäsongsdäckärutveckladeförattfungera bra året runt, kanderasprestandapåsommareninteslådetfördedikeradesommardäck.

hur sommard ck fungerar 2
HurSommardäckFungerar

Innan du köpersommardäckärdeten bra idéattåtminstone ha enaning om hur de fungerar. Förstmåste du vetaattdessadäckärgjordaavengummiblandningsomgöratt de inteblirförhårdaellerförmjukapåsommaren. De ärutformadesåatt de bara kanskapaenvissfriktion med ytansom de kommerikontakt med föratt du ska kunnafåett bra grepppå din färd.

hur sommard ck fungerar 3
HurSommardäckFungerar

Eftersom de bästasommardäckeninteorsakarmycketfriktion med ytansom de kommerikontakt med, sliter de inteutsåsnabbt. Med korrektanvändningochunderhållkan de hållaiettgottantalårinnan de behöverbytasut. De ärutveckladeförattsnabbtglidagenom lager avleraochdammochkanmotståhögvärme. Du hittardemväldigtanvändbara om du brukarköraihöghastighetpåtorraochvåtasommarvägar.

hur sommard ck fungerar 4
HurSommardäckFungerar

När du väljer de bästasommardäckenattköpa, komihågatttänkapå din körstil. Är du snabbellerlångsamförare? Också, övervägavillkorenför de vägarsom du fördetkörmesta med dittfordonpå. Om du fördetmestakörpågrovavägarärdetabsolutnödvändigtatt du investerarisommardäcksomärutformadeförattfungera bra pågrovavägar. Se till attdäckenharlånglivslängd om du planerarattanvändadem under enlängre period. Komihågattdäckenkanändradynamikenberoendepåhur du kördittfordon. Se till att du undersökerdäckensstorlek, märkenochhastighetslassificeringsomär bra fördittfordon.

hur sommard ck fungerar 5
HurSommardäckFungerar

Förmer information om sommardäck, kolla in min hemsidaidagpåhttps://www.nokiantyres.se/.