hur man identifierar dubbfria d ck p marknaden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur man identifierar dubbfria däck på marknaden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur man identifierar dubbfria däck på marknaden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Hur man identifierar dubbfria däck på marknaden - PowerPoint PPT Presentation


  • 17 Views
  • Uploaded on

Oavsett om du vill välja ett dubbfritt däck eller dubbdäck är det en fråga du kanske frågar dig själv om du letar efter köp nya vinterdäck till ditt fordon. Det dubbfria däcket är konstruerat för att rulla tyst och smidigt på vägen. Det ger inte mycket ljud när det kommer i kontakt med vägen. Också känt som dubblösa däck, kan de öka din säkerhet på vägen under de tider då förhållandena förändras snabbt med tanke på temperatur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hur man identifierar dubbfria däck på marknaden' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur man identifierar dubbfria d ck p marknaden 1
Hur man identifierardubbfriadäckpåmarknaden

Oavsett om du villväljaettdubbfrittdäckellerdubbdäckärdetenfråga du kanskefrågar dig själv om du letarefterköpnyavinterdäck till dittfordon. Detdubbfriadäcketärkonstrueratförattrullatystochsmidigtpåvägen. Detgerintemycketljudnärdetkommerikontakt med vägen. Ocksåkäntsomdubblösadäck, kan de öka din säkerhetpåvägen under de tiderdåförhållandenaförändrassnabbt med tankepåtemperatur.

hur man identifierar dubbfria d ck p marknaden 2
Hur man identifierardubbfriadäckpåmarknaden

Men bara förattettdubbfrittdäckrullarsmidigtochtystpåvägenbetyderinteattdetärperfektföranvändningåret runt. Detrekommenderasattmontera de dubbfriadäckenpådittfordoninnanförhållandenablirhalaochanvänddem tills vintersäsongenslutar. Derasprestandabyggerpå den brantvinkladelaminatprincipen. I de flestaeuropeiskaländerärdubbfria däckdetendavinterdäckalternativetsomärtillåtet.

hur man identifierar dubbfria d ck p marknaden 3
Hur man identifierardubbfriadäckpåmarknaden

Såhurkan du identifieraettdubbdäckfrånandradäckpåmarknaden om du aldrig sett dettidigare? Ensaksom du kommerattmärka om dubbfriadäckenäratt de iallmänhethardjupareslitbanansdjupjämfört med helårsellersommardäcken. De djupadäckmönstrengördetmöjligtfördessadäckatthanterasnösåvälsomslaskspridningsomkommerifråndäckennär du kör. De tillåterocksåattdäckengerbättredragkraftnär du körpåsnöförpackadevägargenomattpackasnönislitbanorna.

hur man identifierar dubbfria d ck p marknaden 4
Hur man identifierardubbfriadäckpåmarknaden

Bortsettfrån de djupaslitbanansdjup, kommer du ocksåattmärkaattdubbfriadäckenhartusentalsslitsarisittslitmönster. Dessaslitsarkallassipesochfungerarnormaltsomtusentalsbitandekanterpåisbelagdavägar. De hjälper till med acceleration, stoppoch fart minskning. När de användspårättsättkan de dubbfriadäckenhjälpa till attöka din säkerhetpåvägen under åretstidernärtemperaturförhållandenaändrasväldigtsnabbt. Eftersom de främstärvinterdäck med egenskapersomärlämpligaför den kallavintersäsongen, ärdetintemeningenatt du ska användadempåsommaren.

hur man identifierar dubbfria d ck p marknaden 5
Hur man identifierardubbfriadäckpåmarknaden

Se härförmer information om dubbfriadäckochhur du identifierardempåmarknaden, kolla in vårhemsidaidaghärhttps://nokiantyres.se/.