Championship Vinyls - PowerPoint PPT Presentation

championship vinyls n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Championship Vinyls PowerPoint Presentation
Download Presentation
Championship Vinyls

play fullscreen
1 / 4
Championship Vinyls
317 Views
Download Presentation
mimir
Download Presentation

Championship Vinyls

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Championship Vinyls Fred Karlsson Dick Karlsson Emil Siniketo Tom Strömman Stian Kristoffersen

  2. Företagsidé • Vi säljer sällsynta LP-skivor via internet • Goda priser • Snabb leverans • We know music • Championship Vinyls har som mål att ta tillbaka Vinylen till marknaden • Championship Vinyls bränd är att Vinylerna är coolare än mp3:or och CD:n och vill göra till en trend att samla på Vinyl skivor

  3. Målgruppen • Skiventusiaster som samlar på LP-skivor Championship Vinyls boutique!