hur man f r ut det mesta av vinterd cken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur man får ut det mesta av vinterdäcken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur man får ut det mesta av vinterdäcken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Hur man får ut det mesta av vinterdäcken - PowerPoint PPT Presentation


  • 6 Views
  • Uploaded on

Att göra allt för att se till att du är säker på vägen är väldigt viktigt om du är en fordonsägare. När vintern kommer, bör du leta efter bra vinterdäck som kan fungera bra på gatorna som du kör på dag efter dag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hur man får ut det mesta av vinterdäcken' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur man f r ut det mesta av vinterd cken 1
Hur man fårutdetmestaavvinterdäcken

Attgöraalltföratt se till att du ärsäkerpåvägenärväldigtviktigt om du ärenfordonsägare. Närvinternkommer, bör du letaefter bra vinterdäcksomkanfungera bra pågatornasom du körpådagefterdag. Attanvändasommardäck under den härsäsongenärendåligidé, eftersomdessadäckinteärbyggdaförisigaväderförhållanden, och de kanäventyraditt liv. Vinterdäckharunikaslitbanorsomökarderasdragkraftpåvintervägar.

hur man f r ut det mesta av vinterd cken 2
Hur man fårutdetmestaavvinterdäcken

När du köperrättvinterdäck till dittfordonmåste du vetavad du ska göraförattfåutdetmestaavdem.Detförsta du börgöraäratt du förstår de lagarsomgällerförvinterdäckidittområde. I vissastaterfårvinterdäckendastanvändas under specifikaperioderavåret. Detärdärfördetärviktigtattvetalagarna om användningenavdessadäck, speciellt om du planerarattpåbörjaenresaöverprovins- ellerdelstatslinjer.

hur man f r ut det mesta av vinterd cken 3
Hur man fårutdetmestaavvinterdäcken

Enannansak du börgöraförattfåutdetmestaavdinavinterdäckäratt se till att de fyllsupp med rättlufttryck. Du måste ta dettapåallvarspeciellt med däcksomharmetalldubbar. Om de ärrättfylldakanbristpåluftiderashålighetföranledademattdeformeraseller till och med förattdubbarnaförlorar sin styvhet. Attköraettfordonsominteärharkorrektlufttryckkommerattleda till nedsattdragkraft.

hur man f r ut det mesta av vinterd cken 4
Hur man fårutdetmestaavvinterdäcken

Vissamänniskorsätterpåvinterdäckenendastpåbakhjulenellerpåframhjuletberoendepåfordonetsdrivaxel. Trots attdetkanvarakostnadseffektivt, kandetleda till problem när du körpåvägen. Attköra med vinterdäckpåendasten axel pådittfordonkanorsakaatthjulenharolikadragnivåer, någotsomi sin tur kanleda till problem med bromsfunktionenochandra problem. När du till exempelmonterarvinterdäckpåframhjulenkan de bakredäckenförloradragkraftihörnenochorsakamycketfarligsladdförmåga.

hur man f r ut det mesta av vinterd cken 5
Hur man fårutdetmestaavvinterdäcken

För tips om hur du fårutdetmestaavvinterdäck, besökossidagpåNokian Tyres.