en versikt ver sommard ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En översikt över sommardäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
En översikt över sommardäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

En översikt över sommardäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 7 Views
  • Uploaded on

När du handlar efter de bästa sommardäcken till ditt fordon finns det många frågor du kanske undrar om. Till exempel kanske du undrar om dessa däck kommer att fungera bra i regn. Överraskande fungerar sommardäcken bättre än deras helårsmodell på vått trottoar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'En översikt över sommardäck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
en versikt ver sommard ck 1
Enöversiktöversommardäck

När du handlarefter de bästasommardäcken till dittfordonfinnsdetmångafrågor du kanskeundrarom. Till exempelkanske du undrar om dessadäckkommerattfungera bra iregn. Överraskandefungerarsommardäckenbättreänderashelårsmodellpåvåtttrottoar. De harmångafördelarnär de användsivarmareväderförhållandenjämfört med andratyperavdäcksomfinnstillgängligapåmarknaden. De harbättrehanteringochkanhanterasommarvärmenutanatt de sviker dig.

en versikt ver sommard ck 2
Enöversiktöversommardäck

Sommardäck, ävenkändsomprestationsdäck, ochärkonstrueradeförattgeutmärktdragkraftpåbådevåtaochtorravägar. Om du kommerfrånen plats sominteuppleversannvinterkan du användademåret runt utanattbehövabytadem vid någontidpunkt. De äroptimeradeförbättregrepp om detär lite fuktigt, varmtellerdetregnartungtpåvägen. Slitbanansom de ärgjordainnehållerenblandningav gummi ochfyllmedel med klibbigatillsatsersomsäkerställer bra väggrepp vid våtaförhållanden. Denna slitbanblandninggörocksådäckentillräckligtstabilaföratthålla sig bra påvägenochbehålla sin form närtemperaturenblirförvarm.

en versikt ver sommard ck 3
Enöversiktöversommardäck

När du serpåsommardäckennogakommer du attmärkaattderasmönsterhargrundare, rakaspårjämfört med vad du skulle se påallaårstäckdäck. De harocksåsolidakontinuerligaribbaförattlåtamer gummi kommaikontakt med vägennär du kör. Dettaresulterarimerstabilitetnär du bromsar, accelererarochförhandlarhörn. Ävennärdetregnaruteochvägarnaärvåta, kommer du attkunnaköra, accelereraochstoppa din bilutannågra problem.

en versikt ver sommard ck 4
Enöversiktöversommardäck

Eftersomsommardäckenharenriktadochasymmetriskslitmönster, tenderarderasdäckrotationsalternativattvarabegränsade. De främredäckenfårendastkunnarotera mot motsattasidoriställetförkorsningförattsäkerställajämnslitstyrka. Enannansakattveta om sommardäckäratt de inteärutformadeföratterbjudanågonvinterdragning. Närtemperaturernablirförkallablir de styva. Dettagördemosäkraförkörningpå is ochsnöförpackadevägar. Närvinternkommer, måste du bara byta till vinterdäck om du hade sommardäckpå din bil.

en versikt ver sommard ck 5
Enöversiktöversommardäck

Förmer information om sommardäck, kolla in min hemsidaidagpånokiantyres.se.