tekniska m jligheter och begr nsningar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tekniska möjligheter och begränsningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tekniska möjligheter och begränsningar

play fullscreen
1 / 46
Download Presentation

Tekniska möjligheter och begränsningar - PowerPoint PPT Presentation

yama
214 Views
Download Presentation

Tekniska möjligheter och begränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tekniska möjligheter och begränsningar Dr Peter Parnes Luleå Tekniska Universitet & Centrum för Distansöverbryggande Teknik Bredband – flopp eller framtid 010612

 2. Översikt • Bredband • Möjligheter – Tillämpningar • Begränsningar • Framtid Dr. Peter Parnes, CDT

 3. Vem är jag? • Dr. Peter Parnes • Forskningschef programvaruteknik • Grundare Marratech AB • Forskningsintresse: • Distribuerade applikationer • Media distribution (ljud, bild, data) • Små enheter • Haft bredband hem sedan 1994 Dr. Peter Parnes, CDT

 4. Centrum för distansöverbryggande Teknik • CDT skapades 1994 • Parter: • LTU, Frontec, Ericsson, Telia, Teracom • Ekonomiskt stöd från flertalet organisationer: • EU (IST/Mål 1), Nutek, K&K Stiftelsen, SFS, Länsstyrelsen, Längmanska, Norrbottensforskningsråd med flera… • Ett STORT antal samarbetsparter inom Sverige/EU Dr. Peter Parnes, CDT

 5. CDT... • En virtuell organisation inom LTU • Ca 25-40 personer associerade • CDT anställer inte… • Resultat: • Luleå algoritmen – EffNet • mStar – Marratech • Prioriteringar i IP-nät – Operax • Infobahn station arctica – IT-Norrbotten • VDSL resultat – Telia/Thomson/Upsidelabs Dr. Peter Parnes, CDT

 6. CDT ”systrar” • CDL – Lärande • CDM – Media • CDH – Hälsovård • MRC – Mäkitalo Research Centre • Mobilitet • EIS – Embedded Internet Systems Dr. Peter Parnes, CDT

 7. CDT forskning • Signalbehandling • Datorkommunikation • Programvaruteknik • Scenariodriven! • Tillämpad! Dr. Peter Parnes, CDT

 8. Vad är bredband?

 9. Vad är bredband? • Förbindelse till Internet med hög kapacitet • Vad är ”hög kapacitet”? • 2 – 5 Mbit per sekund • Minimum • Synkront • Låg fördröjning! Dr. Peter Parnes, CDT

 10. Tekniker... • Koppar • ADSL / VDSL • Radiolänk • Satelit • Fiber • DVB/DAB • UMTS Dr. Peter Parnes, CDT

 11. ADSL • Asymmetrisk • Ner: 0.5-8 Mbps • Upp: 0.5 Mbps • Användaren tros skicka mindre data in i nätet än han/hon tar emot! • Upp-delen en begränsning! • Fördel: återanvänd tele-koppar Dr. Peter Parnes, CDT

 12. VDSL • Finns ej ännu i ”produktion” • Teoretiskt upp 50 Mbps nerlänk • Asymmetriskt men inte fast upplänk • Tester skall påbörjas i Luleå ”snart” via Telia Research • Fördel: återanvänd tele-koppar • Vidareutveckling i lokala Upsidelabs Dr. Peter Parnes, CDT

 13. Radiolänk • Trådlös förbindelse • ”Fri” sikt • 1-200 Mbps • 11 Mbps max ekonomiskt gångbart • Ger max ca 5 Mbps • Avstånd: Några kilometer • Delad vs. Punkt till punkt Dr. Peter Parnes, CDT

 14. Satelit • Mycket asymmetriskt • Delar bandbredd med en stor grupp användare • Uppkanal: • Telefon – modem (50 Kbps) • Användbart för att sprida samma information till många • Bilförsäljare Usa: Uppdatera prislistor / lagerstatus etc. Dr. Peter Parnes, CDT

 15. Fiber • HÖG hastighet • 8700000 Mbps (8.7 Terrabps) • 2-100 Mbps vanligt idag • Dyrt att dra ända fram till slutdestination • Olika ekonomiska modeller • Oftast står “ISP” för investeringen och tar ut en hyra för fibern. Dr. Peter Parnes, CDT

 16. DAB/DVB • Digital Audio/Video Broadcast • Digital radio/TV som ingen lyssnar/tittar på • Utnyttja bandbredden till annat istället • Mobila situationer • DAB – generell datadistribution • Jfr. Satelit • DVB + annat Internet • Känsligt när personen rör sig Dr. Peter Parnes, CDT

 17. UMTS (GPRS) 3G Mobiltelefonnät • ”Framtidens mobila bredband” • Många måste dela på samma bandbredd – 2Mbps per cell totalt • Väldigt dyrt • Oklart hur dyrt eftersom det inte finns ännu! • Prismodell per MB istället för tid Dr. Peter Parnes, CDT

 18. Möjligheter - Tillämpningar

 19. Möjligheter - Tillämpningar • Tillgång till kontoret på avstånd • E-möten • Företag till företag • Inom företaget • Bättre arbetsmiljö • Distansarbete • Fortlärning i hemmet - livslångtlärande • IP-telefoni Dr. Peter Parnes, CDT

 20. Tillgång till kontoret på avstånd • Åtkomst av e-post, filer etc. när man inte är på kontoret • Mer och mer lösningar som bara använder WWW • Låna bara en WWW läsare hos någon och kom åt allt! • SUN mycket tidigt ute Dr. Peter Parnes, CDT

 21. E-möten • Interagera med andra människor i realtid över IP-nät – Marratech Pro • Ljud, video, delad whiteboard, chat, distribution av web-material • Skalbart till MÅNGA användare • Personliga möten – 1 till 1 • Gruppmöten – många till många Dr. Peter Parnes, CDT

 22. Marratech Pro: Ljud/Bild Dr. Peter Parnes, CDT

 23. Marratech Pro: Whiteboard Dr. Peter Parnes, CDT

 24. Marratech Pro: Web distribution Dr. Peter Parnes, CDT

 25. Marratech Pro: Chat Dr. Peter Parnes, CDT

 26. Marratech Pro: Demonstration

 27. Olika typer av e-möten • Regelrätta möten på nätet • Fullt vs. Partiellt deltagande • Nätbaserat lärande • Partiell närvaro – fortbildning • ”Korridoren” • Parter träffas på nätet och deltar hela tiden • Social närvaro (även udda tider) Dr. Peter Parnes, CDT

 28. Vem? • Inom företaget • Inom samma kontor • Mellan kontor / hem • Företag till företag • Klientprogramvaran gratis • “Någon” betalar för mötesrummet • Enklare att bjuda in nya parter till att använda verktygen Dr. Peter Parnes, CDT

 29. Distansarbete Är distansarbete bra? Jag tycker det! • Låt de som gör jobbet jobba var de vill! • Mer produktivt • Korridoren ett mycket viktigt verktyg för den sociala närvaron • Bättre kontakt med familjen • Mindre stress Dr. Peter Parnes, CDT

 30. Bredband till hemmet • Fortlärning i hemmet • Undersökningar visar att arbetstagare lär sig mer om datorer och Internet och minskar spilltid på arbetsplatsen • Obetalt arbete kanske... ? • Distansarbete Dr. Peter Parnes, CDT

 31. IP-Telefoni • Koppla ihop växlar • Data är billigare än telefoni • Telefon till telefon över Internet • Dator till dator • Dator till telefon • Har inte riktigt tagigt fart ännu men det finns ett antal bra applikationer! Dr. Peter Parnes, CDT

 32. Begränsningar! 

 33. Tyvärr måste det finnas begräsningar • Pris! • Långa leveranstider på nät • Brandväggar • För lite IP-nummer – NAT • Går inte att prioritera viktig trafik i nätet Dr. Peter Parnes, CDT

 34. Framtiden

 35. Framtiden • Trådlöst bredband på ”stan” • Små kraftfulla datorer • Nya mediaformer • Nya sätt att interagera Dr. Peter Parnes, CDT

 36. Trådlöst bredband på stan • Wavelan (IEEE 802.11b) • 11 Mbps på signalnivå, 5.5 effektivt • Idag • Heta zoner: Telia Homerun, Wirelessbolaget • Köp månadsaccess eller per 24 timmar • Månad: ca 1500-2000 • Dygn: 80-100 Dr. Peter Parnes, CDT

 37. Nya rekommendationer • 802.11a / HyperLAN II • 50 Mbps • 802.11g • 22 Mbps Dr. Peter Parnes, CDT

 38. RadioSphere • Utnyttja följande • Bredband till många ställen • Billig wavelan hårdvara • Bygg ihop ett “globalt” wavelannät med tillgänglighet överallt • Generell infrastruktur för mobil nätaccess Dr. Peter Parnes, CDT

 39. Små kraftfulla handdator • Compaq iPaq • Möjliggör flera nya tillämpningar • Handdatorn kommer att smälta ihop med mobiltelefonen Dr. Peter Parnes, CDT

 40. mPocketPro Dr. Peter Parnes, CDT

 41. Nya mediaformer • Web plus ”vanlig TV” på nätet • Massor med kanaler • Bättre kvalitet än på TV idag • ”TV-boxen” blir mer och mer kraftfull, dvs. det blir den nya Internetdatorn i hemmet • Samtidigt ökar antalet datorer i hemmet Dr. Peter Parnes, CDT

 42. Personlig TV produktion • De enskilda kanalerna kommer att smälta bort • Mediainnehållet kommer att bestå av en mix baserat på ”intelligenta” filter • Tittarna kommer att bli producenter • Dagens första exempel är “ring in TV” Dr. Peter Parnes, CDT

 43. multicast TV Dr. Peter Parnes, CDT

 44. Nya sätt att interagera • Den yngre generationen interagerar på nya sätt • SMS idag • Korridoren mellan ungdomarnas rum • Positionsbaserade tjänster • Interagera med personer där jag är just nu • Var är mina kompisar? Dr. Peter Parnes, CDT

 45. Sammanfattning • Olika tekniker • Tillämpningar • Problem • Framtiden Bredband har en säker framtid!! Dr. Peter Parnes, CDT

 46. Frågor? Dr. Peter Parnes Peppar@cdt.luth.se http://www.cdt.luth.se/ http://www.marratech.com/ http://www.radiosphere.nu/ Dr. Peter Parnes, CDT