slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEPRESSION OCH DIABETES En översikt baserad på WPA´s publikation “Depression and Diabetes” (Katon W, Maj M, Sa PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEPRESSION OCH DIABETES En översikt baserad på WPA´s publikation “Depression and Diabetes” (Katon W, Maj M, Sa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

DEPRESSION OCH DIABETES En översikt baserad på WPA´s publikation “Depression and Diabetes” (Katon W, Maj M, Sa - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Uploaded on

DEPRESSION OCH DIABETES En översikt baserad på WPA´s publikation “Depression and Diabetes” (Katon W, Maj M, Sartorius N, eds. – Chichester: Wiley, 2010). Epidemiologi av depression och diabetes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEPRESSION OCH DIABETES En översikt baserad på WPA´s publikation “Depression and Diabetes” (Katon W, Maj M, Sa' - gudrun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DEPRESSION OCH DIABETES

En översikt baserad på WPA´s publikation “Depression and Diabetes”

(Katon W, Maj M, Sartorius N, eds. – Chichester: Wiley, 2010)

slide2

Epidemiologi av depression och diabetes

 • Patienter med diabetes har en prevalens för klinisk relevanta depressiva symptom på 31% och en prevalensför egentlig depression på 11% (Anderson et al., 2001).
 • Patienter med depressiva sjukdomar uppvisar en 65% högre risk för att utveckla diabetes (Campayo et al., 2010).
 • Prognosen för samtidig diabetes och depression (komplikationer, behandlingsresistens och mortalitet) är sämre när de är kombinerade än när de uppträder enskilt.

Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide3

Patienter med samtidig depression och diabetes har sämre självrapporterad sjuklighet än de som har depression och en annan kronisk sjukdom (Moussavi et al., Lancet 2007;370:851-858). Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide4

Utnyttjandet av sjukvårdsresurser är signifikant större hos deprimerade jämfört med icke-deprimerade diabetes patienter (US 1996 data). Egede LE. Medical costs of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide5

Sjukvårdskostnaderna ökar signifikant hos deprimerade jämfört med icke-deprimerade diabetes patienter (data från USA 1996). Egede LE. Medical costs of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide6

Depression och diabetes - komplikationer

 • En prospektiv association har kunnat påvisas mellan tidigare depressiva symtom och insjuknandet i hjärtkärlsjukdom hos patienter med diabetes (Orchard et al., 2003).
 • En prospektiv association har kunnat påvisas mellan depression och insjuknandet i retinopati hos barn med diabetes (Kovacs et al., 1995).
 • Depressiva symtom är vanligare hos diabetes patienter med makro- och mikrovaskulära problem, som erektil dysfunktion och diabetic foot disease. Det kausala sambandet av denna relation är dock oklart (Thomas et al., 2004).

Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide7

Population med diabetes

Population utan diabetes

En stark association har kunnat påvisas mellan depressiva symtom (enligt uppskattning av Center for Epidemiological Studies – med Depression Scale, CES-D) och ökad mortalitet hos patienter med diabetes, dock inte för patienter utan diabetes, även efter korrigering för socio-demografiska och livsstils faktorer (Zhang et al., Am. J. Epidemiol. 2005;161:652-660). Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide8

Sammanhang mellan depression och diabetes: beteendemässiga faktorer

 • Depression är associerad med minskad fysisk aktivitet, vilket ökar risken för övervikt och genom detta för diabetes mellitus typ 2.
 • Depression är associerad med en sämre egenvård vid diabetes (detta inkluderar compliance för orala antidiabetika, diet, träning och kontroll av blodglukosnivåerna)
 • Emotionella problem som sammanhänger med diabetes kan leda till utveckling av depression.

Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide9

Sammanhang mellan diabetes och depression: biologiska faktorer

 • Depressionen kan ses som en fenotyp för en rad stress-relaterade sjukdomar som leder till en aktivering av hypotalamus-hypofys-binjure axeln, en dysregulering av det autonoma nervsystemet och en frisättning av pro-inflammatoriska cytokiner, vilket till slut resulterar i en insulinresistens.
 • Metabolisk programmering på den genetiska nivån och undernutriering (in utero och under barndomen) kan predisponera för både diabetes och depression.

Ismail K. Unravelling the pathogenesis of the depression-diabetes link. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide10

Praktiska problem på grund av komorbiditeten mellan depression och diabetes - I

Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide11

Praktiska problem på grund av komorbiditeten mellan depression och diabetes - II

Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide12

Praktiska problem på grund av komorbiditeten mellan depression och diabetes - III

Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide13

Efficacy studier av psykoterapi: depression vid diabetes

Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide14

Efficacy studier av läkemedelsbehandling:

depression vid diabetes

Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide15

Behandlingavdepressionhospatientermeddiabetes: steg 1

 • Screening av:
 • depressionen med ”Patient Health Questionnaire-9” (PHQ-9)
 • hjälplösheten samt känslan av att vilja “ge upp” och att vara överväldigad av

hanteringen av sjukdomen

 • komorbiditeten med panikattacker och posttraumatisk stressyndrom
 • oförmågan att differentiera mellan ångestsymtom och diabetessymtom (t ex hypoglykemi)
 • oron som sammanhänger med maten
 • emotionellt betingat ätande som en reaktion på sorg / ensamhet / vrede
 • hetsätning / självrensning
 • nattligt ätande

Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide16

Behandlingavdepressionhospatientermeddiabetes: steg 2

 • Förbättrad egenvård:
 • kartlägg “förlusten av kontroll” av patientens hantering av sjukdomen
 • kartlägg insikten om sammanhanget mellan stress och dålig egenkontroll

samt konsekvenserna av detta

 • definiera depression och hur den sammanfaller med och hur den skiljer sig från “stress”
 • gå igenom symtomen på depression och hur dessa symtom sammanfaller med eller

imiterar symtomen på diabetes

 • diskutera hur depressionen förstärker de fysiska symtomen
 • dela upp egenvårdsuppgifterna för diabetes, depression och andra sjukdomar
 • hjälp patienten med att prioritera vikten av specifika uppgifter

Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide17

Behandlingavdepressionhospatientermeddiabetes: steg 3

 • Stöd:
 • överväg korttidspsykoterapi som tillägg:

videmotionell ätbeteende (kognitiv beteendeterapi)

för att spalta upp problem (problem-solving therapy)

för att förbättra behandlingsföljsamheten (motivational interviewing)

Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide18

Behandling av depression hos patienter med diabetes: steg 4

 • Överväg läkemedelsbehandling vid:
 • komorbiditet av depression och ångest: SSRI eller SNRI
 • sexuell dysfunktion: använd bupropion eller, om patienten redan svarat på SSRI, buspiron
 • signifikant neuropati: välj bupropion, venlafaxin eller duloxetin pga effektivitet vid

behandling av neuropatisk smärta

Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide19

En förbättrad behandling av depression hos patienter med diabetes är associerad med lägre sjukvårdskostnader över en 2 års period.

Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

slide20

Acknowledgements

Denna översikt är del av ett WPA program som syftar till att öka uppmärksamheten på prevalens och prognostiska implikationer för depression hos patienter som har en fysisk sjukdom. Med tacksamhet tillkännagesdet stöd som Lugli Foundation, den Italienska Föreningen för Biologisk Psykiatri, Eli-Lilly och Bristol-Myers Squibb har gett. WPA tackar Dr. Andrea Fiorillo, Neapel, Italien för hans hjälp att framställa denna översikt. Dennapresentationharöversattsav Dr. Marie Bendix (Stockholm) ochrevideratsav Dr. Henrik Wahlberg (Stockholm).