dubbd ck mot dubbfria vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dubbdäck mot dubbfria vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dubbdäck mot dubbfria vinterdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Dubbdäck mot dubbfria vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 5 Views
  • Uploaded on

Att välja vinterdäck för ditt fordon kan se ut som en lätt idé för många. Men om du aldrig har köpt de här typerna av däck tidigare, måste du ta dig tid att fundera över nyckelfrågan när det gäller att välja mellan dubbfria däck och dubbdäck.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dubbdäck mot dubbfria vinterdäck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dubbd ck mot dubbfria vinterd ck 1
Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck

Attväljavinterdäckfördittfordonkan se utsomenlättidéförmånga. Men om du aldrigharköpt de härtypernaavdäcktidigare, måste du ta dig tidattfunderaövernyckelfrågannärdetgällerattväljamellandubbfriadäckochdubbdäck. När du övervägerdinaalternativmåste du fråga dig självettantalfrågor, inklusivehurmycket du kör under den kallaårstiden, vilkentypavförare du är, vilkavägar du använderoch din vinterkörning

dubbd ck mot dubbfria vinterd ck 2
Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck

Påhöstennärtemperaturenochväderförhållandenaärsvåraattförutsäga, ärdubbfriadäckenettbättrealternativjämfört med derasdubbademotsvarigheter. Den störstafördelen med dubbdäckenärattnär du monterardempådittfordonbehöver du inte ta bortdem tills köldperiodenäröver. Du kommerattvaratillräckligtförbereddför de snabbtväxlandeförhållandenapåvägen under vintersäsongennär du installerardessadäckpå din bil. Du kommerocksåattkunnakörabekvämtochsäkertpåvägen.

dubbd ck mot dubbfria vinterd ck 3
Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck

Bortsettfrånattvara bra förplatserdärhöstenärsvåraattförutsäga, är de dubbfriadäckenockså bra om enlugnåkturärviktigtför dig. De gerentystarekörningjämfört med dubbdäcknär du körimildareförhållanden. Men förplatserdärvägarnaärmerisigaänsnötäcktapåvintern, skulledetvaraenbättreidéattgåfördubbdäck. Förområdensomfårmersnöän is, skiljerskillnadernamellandubbdäckochdubbfriadäck.

dubbd ck mot dubbfria vinterd ck 4
Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck

Ensak du behövertänkapånär du väljerantingenpryddaellericke-pryddavinterdäckäratt de ska användaspåvintern. De ärgjordaavmjukare gummi ochharmönstersomärspecielltkonstrueradeföratthantera is ochsnöpåvinternvägar. När de användspåtydligavägariområdensomupplevervarmaretemperaturer, slits de mycketsnabbare. Så se till att du harenuppsättninghelårs- ellersommardäckförattanvändapåsommarennär du köperdubbfriavinterdäck.

dubbd ck mot dubbfria vinterd ck 5
Dubbdäck mot dubbfriavinterdäck

Se härförmer information om dubbfriadäckochhur du använderdem, kolla in https://www.nokiantyres.se/idag.