vad du borde veta innan du k per dubbfria d ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad du borde veta innan du köper dubbfria Däck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad du borde veta innan du köper dubbfria Däck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Vad du borde veta innan du köper dubbfria Däck - PowerPoint PPT Presentation


  • 7 Views
  • Uploaded on

Ingenting kan vara mer skrämmande än att köra på isbelagda vägar med sommardäck. Eftersom sommardäcken inte är gjord för att ge bra fäste på vintervägarna är chanserna att sladda och bli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vad du borde veta innan du köper dubbfria Däck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vad du borde veta innan du k per dubbfria d ck 1
Vad du bordevetainnan du köperdubbfriaDäck

Ingentingkanvaramerskrämmandeänattkörapåisbelagdavägar med sommardäck. Eftersomsommardäckeninteärgjordförattge bra fästepåvintervägarnaärchansernaattsladdaochbliinblandadienolyckamyckethöga. Eftersomdäckenärenavbilensviktigastesäkerhetsfunktioner, måste du investerai bra vinterdäcknär den kallaårstidenkommer. Om den ort du kommerifrånfårmersnöän is under vintern, bör du övervägaattköpadubbfriadäck.

vad du borde veta innan du k per dubbfria d ck 2
Vad du bordevetainnan du köperdubbfriaDäck

Innan du köperodubbadedäckfördittfordon, finnsdetolikasakersom du bordeveta om demförst. Dessadäckharen ikon pådemsomvisaratt de ärutformadeförattfungera bra påvintern. Ikonenäretttrebergstopsberg med ensnöflingainuti. Detärinte bara tillgängligtpådäckdubbfriadäck, men ävenpådubbdäckochallrounddäck. Om du stöterpåettdäcksomintehardenna symbol betyderdetheltenkeltatt den inteäravseddattfungerapå is ochsnö.

vad du borde veta innan du k per dubbfria d ck 3
Vad du bordevetainnan du köperdubbfriaDäck

Enannansaksom du bordekänna till om att om de inteärdubbfriadäck, såäratt de ärgjordaavmjukt gummi. Jämfört med gummitsomanvändsförattgörasommar- ochallrounddäck, såär den somanvändsförattgöravinterdäckmjukare. Närtemperaturensjunker under fryspunktenhårdnargummittillräckligtföratt du ska kunnakörabekvämtidetkallavädret. Du kommerocksåattmärkaattslitbanorna hos de dubbfriadäckenskiljer sig frånsommardäckensdäck. De ärgjordapåsåsättatt man kanavlägsna is ochsnöpåvägennär du kördittfordon

vad du borde veta innan du k per dubbfria d ck 4
Vad du bordevetainnan du köperdubbfriaDäck

Närvissamänniskorköperdubbfriadäckförattanvändadempåvintern, brukar de bara köpatvåavdemförattanvända med sommar- ellerallrounddäck. Dettaärintetillrådligtalls. Även om du kommerattspara lite pengargenomatt bara köpatvåvinterdäck, kommer du inteattkunnafå den säkerhetochkomfortsom du skullefåfrånfyradubbfriadäck. Förutomattförbättrasäkerhetenpådittfordon, kommerfyravinterdäckocksåattsäkerställajämnslitstyrkapådinasommar- ellerallrounddäck.

vad du borde veta innan du k per dubbfria d ck 5
Vad du bordevetainnan du köperdubbfriaDäck

Förmer tips förattköpadubbfriadäck, kolla innokiantyres.seidag.