Stu international office
Download
1 / 36

STU/International Office - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

STU/International Office. Presentatie STU/ io International Experience 18 november 2013 Petri van de Vorst STU/international office. STU/International Office. Informatie over: Study Abroad Exchange Beurzen /Scholarships Visa Bachelor/Master toelating Internationalisering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STU/International Office' - odele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stu international office
STU/International Office

 • Presentatie STU/io

 • International Experience

 • 18 november 2013

 • Petri van de Vorst

 • STU/international office


Stu international office1
STU/International Office

 • Informatieover:

 • Study Abroad

 • Exchange

 • Beurzen/Scholarships

 • Visa

 • Bachelor/Master toelating

 • Internationalisering

 • Onderwijs en Studenten Service Centrum MetaForum 1.214

 • Contact: 040 2474747 io@tue.nl


Www tue nl goingabroad
www.tue.nl/goingabroad


Studie of stage in het buitenland
Studie of stage in het buitenland

 • A. Deel van je studie in het buitenland (stage/exchange)

 • Oriëntatie-fase

 • Zoeken van geschiktestageplaatsof studie

 • Begeleiding en studiepunten

 • Beurzen/financiëleondersteuning

 • Praktischezaken (verzekeringen, visa etc.)


Studie of stage in het buitenland1
Studie of stage in het buitenland

 • B. Volledigestudie in het buitenland

 • Oriëntatie-fase

 • Zoeken

 • Beurzen/financiëleondersteuning


1 ori ntatie fase
1. Oriëntatie-fase:

www.wilweg.nl:

https://www.youtube.com/watch?v=pNrXENc8Co8&list=PLTNghHw3LpZFbqlco6by-RVC3qS0RU5T4


1 ori ntatie fase1
1. Oriëntatie-fase:

 • Studie of stage of researchproject

 • Bijeenuniversiteit of bedrijf of instituut

 • Land: Binnen of buitenEuropa

 • Wanneer: in welkefase van de studie

  • Bachelorfase (is erruimte?)

  • Masterfase


1 ori ntatie fase2
1. Oriëntatie-fase:

 • Taal(erzijnmeerEngelstaligelandendan je denkt!)

 • Belangrijk: Watwilikpreciesgaandoen:

  • Welkonderwerp/vakken (inhoud);

  • Gaervaringen van voorgangersna;

 • Past eeninternationalestage of studiebinnen je studieplanningen financiëlemogelijkheden

 • Summerschool in het buitenland


 • 2 ga op zoek naar een geschikte plaats in het buitenland via
  2. Ga op zoeknaareengeschikteplaats in het buitenland via:

  • Internationaliseringsmedewerkervan de faculteit

  • Contacten van hoogleraren/docenten van je opleiding

  • Website STU: www.tue.nl/goingabroad

  • Eigen contacten/netwerk

  • Stagebemiddelingsbureausals:

   • www.euflexinternships.com

   • www.iaestenederland.nl

   • www.aiesec.nl


  Internationaliseringmedewerkers faculteiten
  Internationaliseringmedewerkers faculteiten

  • IE&IS Bea van de Ven & Anita Gerardu

  • BMT Floortje de Groot

  • W Nathalie Baten

  • ID YolandaHubner

  • B Henny Houben

  • TN Petra Siemons

  • E Lies Termeer

  • ST Gerda Baas

  • Wisk/I Elle van den Hurk


  Ga op zoek naar een geschikte plaats in het buitenland via
  Ga op zoeknaareengeschikteplaats in het buitenland via:

  • Internet, bijvoorbeeld:

   • Websites van buitenlandseKamers van Koophandel

   • www.wilweg.nl

   • www.stageplaza.nl

 • Nederlandsebedrijven met vestigingen in het buitenland/Multinationals;

 • Reisverhalen van andere TU/e-studenten: www.tue.nl/goingabroad


 • Bestemmingen in 2013 o a
  Bestemmingen in 2013 o.a.:

  • Australia: Universityof Sydney

  • RMIT Melbourne

  • Singapore: National University of Singapore

  • UK: University College London

  • Switzerland: ETH Zurich

  • EPFL (Lausanne)

  • USA: FloridaInstitute of Technology

  • M.I.T. Boston

  • University of California, Berkeley ( & San Diego, Santa Barbara)

  • Germany: Audi, Ford, Max PlanckGesellschaft


  Partneruniversiteiten erasmus in 2013 o a
  Partneruniversiteiten Erasmus in 2013 o.a.:

  • Sweden: KTH Stockholm

  • Chalmers University Goteborg

  • Spain: UniversidadPolitecnica de Catalunya Barcelona

  • UK: University College London

  • Switzerland: ETH Zurich

  • Germany: TU Berlin

  • RWTH AachenUniversity

  • Denmark: DTU

  • Italy: PolitecnicodiTorino

  • Belgium: KU Leuven


  3 studiepunten begeleiding
  3. Studiepunten/begeleiding

  • Zorgdat de academischeerkenning/ studiepunten van je buitenlandsestudie of stage geregeld is met je faculteit;

  • Neem contact op met de internationaliserings-medewerkervan je faculteitinzake de richtlijnenvoorstudie/stage buitenland;

  • Learning Agreement


  Internationaal stagecontract
  Internationaal stagecontract

  • Stagecontract

   • Voorbeeld (Engelstalig) stagecontract:

    Website STU, onder ‘regelingen en gedragscodes’ (modellen) www.tue.nl/stu

  • Learning agreement


  Stu international office


  Beurzen en fondsen
  Beurzen en fondsen

  • Via STU/International Office: informatie over TU/e Fonds ECTS-puntenBuitenland, Erasmus, Erasmus Placement

  • Beleidsdoelstelling TU/e:iedereafgestudeerd TU/e student moet in enig moment van zijnstudieinternationaleervaringhebbenopgedaan.


  Erasmus
  Erasmus

  • Beursprogramma van de EU;

  • Alleenvoorstudenten die naarEuropeseuniversiteitengaanwaarmeeeenbilateraleovereenkomst is gesloten in het kader van Erasmus;

  • Min. 3 mnd, max. 12 mnd;

  • Eenmalig

  • Hoogtebeurs: in 2013/2014 220 euro per maand

  • Landen: EU-lidstaten + aanverwantelanden


  Erasmus placement
  Erasmus Placement

  • Stage-uitwisselingsprogramma van de EU;

  • Beurzenvoorbedrijf-stages binnen de EU + aanverwantelanden;

  • Duur: tenminste 13 weken en max. 12 mnd;

  • Eenmalig;

  • Land van bestemming is niet land van herkomst of nationaliteit;

  • De student woont gedurende buitenlandse stage in land van bestemming;

  • Gedetailleerdeinformatieteverkrijgen via:TU/e Regional Leonardo Bureau, Traverse 0.20, rlb@tue.nl

  • www.tue.nl/rlb


  Fonds ects punten buitenland 2014
  FondsEcts-puntenBuitenland2014

  • Mobiliteitsfonds van de TU/e voorstudenten die geenaanspraakkunnenmaken op Erasmus en Erasmus Placement;

  • Studenten dienen tenminste 6 studiepunten te ontvangen voor hun verblijf in het buitenland;

  • vergoeding van maximaal 60 ects gedurende de gehele studie (voor meerdere stage/studieperioden in het buitenland inzetbaar);

  • Student heeft recht (of recht genoten) op gemengde studie-financiering;

  • De student woont gedurende de buitenlandse stage in het land van bestemming;


  Fonds ects punten buitenland 20141
  FondsEcts-puntenBuitenland2014

  • Hoogte vergoeding:

  • Buiten Europa 30 of 25 euro per ects; (o.v.b.)

  • Binnen Europa 20 of 15 euro per ects;

  • Hoogte per ects is afhankelijk van het wel/niet ontvangen van stagevergoeding van ontvangende instelling;

  • Quotum aantal beschikbare beurzen per faculteit

  • Meld je ruim voor vertrek bij STU/io voor de exacte voorwaarden en aanvraagformulieren


  Nuffic beursopener
  NufficBeursopener

  • www.beursopener.nlDatabestand van allemogelijkebeurzen en fondsen die door organisaties en stichtingenwordengegevenaanstudentenvoorbuitenlandsestudie/stage;

  • Vooraanvragen van ditsoortbeurzenkan men wanneer men denkt in aanmerking te komen contact opnemen met STU/io

  • Minimaal 3 maandenvoorvertrekaanvragen  Visa en werkvergunningen
  Visa en werkvergunningen

  • Begin op tijd; visa-procedures kunnensomsenkelemaanden in beslagnemen.

  • Ganooit met eentoeristenvisum op stage in het buitenland, tenzij de ambassadeditadviesexplicietheeftgegeven.


  Verzekeringen
  Verzekeringen

  • Ziektekostenverzekering: is dezegeldig in land van bestemminggedurendeverblijf in het buitenland of moetje bijverzekeren?

  • De TU/e heefteencollectievestudie/stage-reisverzekeringafgeslotenvoorallestudenten die in het kader van hunstudieaan de TU/e naar het buitenlandgaan.


  Gezondheid en reisadviezen
  Gezondheid en reisadviezen

  • Raadpleeg de GGD voorinformatie over vaccinaties en gezondheidsadviezenm.b.t. land van bestemming.www.ggdbzo.nl;

  • Raadpleeg de reisadviezenvan het Ministerie van BuitenlandseZakenvoor up to date informatie over de veiligheid in het land van bestemming:www.minbuza.nl


  Offici le instanties
  Officiëleinstanties

  • DUO – IB-groep (www.ib-groep.nl)

   • Stopzetten OV-kaart(vergoeding 98,79 euro per maand)

   • aanvragenuitwonendebeursgedurendebuitenlandsverblijf

  • Bankzaken

   • Eventueelouders/partner latenmachtigen

   • Creditcard


  Reisverslagen op internet
  Reisverslagen op internet

  • Verslagen van TU/e studenten die reeds naar het buitenlandzijngeweest, zijn te vindenin:

  • Publieke outlook-folder STU onder ‘experiences’

  • De verslagenbevatteninformatie over de voorbereidingen, financielezaken, visa, huisvesting en cultuurvan het land van bestemming


  Huisvesting in het buitenland
  Huisvesting in het buitenland

  • Via:

  • International Office buitenlandseuniversiteit

  • Gastinstelling/bedrijf

  • Adviesvan voorgangers

  • Lokale ‘marktplaats’ (zoals Craigslist.org)


  Diversen
  Diversen

  • Taal- en Cultuurvoorbereiding:

   • Via STU/Center for Languages and Intercultural Communication (CLIC) www.tue.nl/clic

   • ‘Lonely Planet’reisgidsen

    Een internationaalrijbewijs is verkrijgbaarbij de ANWB-winkelsvoor15,95 euro

    (binnen EU nietnoodzakelijk)


  Summerschool
  Summerschool

  • Summerschool Abroad:

  • Veelmogelijkheden. Financieleondersteuningbeperkt.

  • Informatie: www.tue.n/goingabroad


  Regulier studeren in het buitenland na bachelor tu e
  Regulier studeren in het buitenland na bachelor TU/e:

  • B. Volledigestudie in het buitenland

  • Oriëntatie-fase: what, why, how?- Toegevoegdewaarde?- Diplomawaardering


  Regulier studeren in het buitenland na bachelor tu e1
  Regulier studeren in het buitenland na bachelor TU/e:

  • B. Volledigestudie in het buitenland

  • Zoekennaargeschikteuniversiteit:

   • Via netwerk TU/e, buitenlandse (exchange) studenten

   • www.studyportals.eu

   • Internationale rankings; blijfkritisch


  Regulier studeren in het buitenland na bachelor tu e2
  Regulier studeren in het buitenland na bachelor TU/e:

  • Relevante beurzen:

  • Studiefinanciering meeneembaar naar buitenland

  • Fulbright beurzen (alleen VS)

  • VSBfonds Beurzen

  • Cultuurfonds Beurzen

  • www.beursopener.nl

  • De TU/e biedt geen financiële ondersteuning


  Vragen en of opmerkingen
  Vragen en/of opmerkingen?

  • International Office

  • Onderwijs en Studenten Service Centrum

  • HG. 072 – telnr: 247 4747

  • io@tue.nl

  • www.tue.nl/goingabroad


  Join us on facebook tue studentsabroad
  Join us on facebook‘TUeStudentsabroad’

  www.facebook.com/TUeStudentsabroad