b brek fonksiyon testleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Böbrek Fonksiyon Testleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Böbrek Fonksiyon Testleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Böbrek Fonksiyon Testleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 448 Views
 • Uploaded on

Böbrek Fonksiyon Testleri. Prof. Dr Orhan CANBOLAT. Böbrek Fonksiyon Testleri. Böbrekler Su Metabolizması Elektrolit – Asit Baz Dengesi Metabolik Ürünlerin Atılımı Endokrin Rol Böbrek fonksiyonlarının takibi diğer organ fonksiyonlarını takip açısından önemlidir

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Böbrek Fonksiyon Testleri' - octavius-soto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b brek fonksiyon testleri

Böbrek Fonksiyon Testleri

Prof. Dr Orhan CANBOLAT

b brek fonksiyon testleri1
Böbrek Fonksiyon Testleri

Böbrekler

 • Su Metabolizması
 • Elektrolit – Asit Baz Dengesi
 • Metabolik Ürünlerin Atılımı
 • Endokrin Rol
 • Böbrek fonksiyonlarının takibi diğer organ fonksiyonlarını takip açısından önemlidir
 • Klinik olarak böbrek fonksiyonlarının bozukluğunun tespit edildiği durumda nefronlar fonksiyonlarını % 50 yakın oranda kaybetmiş olabilir.
su metabolizmas
Su Metabolizması
 • İdrar = Ultrafiltratın % 1
 • 400- 25.000 ml / gün
 • Protein ve nükleik asitlerin son ürünü solüt yüklenmesine yol açar
 • Böbreğin ilk bozulan özelliği konsantre etme kabiliyetidir.
 • Son ürünler ; Ürik asit , üre , kreatin solut yüklenmesine yol açar
 • Laktat , Beta hidroksibütirat’ın atılımı için suya ihtiyaç duyarız
 • En fazla solüt yüklenmesine DM ( glukoz ) sebep olur
su metabolizmas1
Su Metabolizması
 • Uygun bir konsante etme yeteneği için,

Glemerülerfiltrasyon hızı

Renal plazma akım hızı

Böbrek hücrelerini normal olması gerekir

 • Osmolarite artışına karşı ADH yoluyla su tutulumu yapılarak denge sağlanmaya çalışılır

İdrar Osmolarite ; 50-1200 mosm ol / kg

Plazmanın osmolalitesi 283 mosmol / kg

Osmolalite artışı = Katı artışı

 • İdrar dansitesi , 1.003 - 1.025

İdrarda çözünmüş olan katılara bağlıdır .

Ölçümü kolaydır

Genel bilgi verir

elektrolit asit baz dengesi
Elektrolit – Asit Baz Dengesi
 • Proximaltübülüs ; Cl , Na ; K , HCO3, Ca , P geri emilimi
 • DistalTübülüs ; K+ , H , sekresyonu, Na , HCO3 tutulumu
 • Henle Kulpu ; Su tutulumu
 • Aldosteron etkisiyle ; Sodyumun geri emilmesine karşılık, (K+ ) ve hidrojen (H +) iyonları idrara verilir
 • Asit ve baz dengesinin sağlanmasında böbrekler , Akciğerlerle beraber merkezi role sahiptir
metabolik r nlerin at l m
Metabolik Ürünlerin Atılımı
 • Metabolizmanın son ürünleri “C “ ve “ N” bazlı ürünledir.
 • Geri dönüşümü yok
 • Suda çözünürler
 • Toksik etkiye sahiptir
 • Böbrek hastalarına özel diyet uygulanması son ürünlerin yapısal özelliklerine bağlıdır.
endokrin rol
Endokrin Rol

Yapım

 • Eritropoetin
 • Renin
 • Kallikrein
 • P G
 • D vitamininin aktivasyonu
 • Kreatin

Yıkım

 • İnsülin ,Glukagon , Aldesteron
b brek fonksiyonlar n takibi
Böbrek Fonksiyonlarını takibi
 • Glomerülfiltrayon hızı
 • Protein
 • Üre
 • Ürik asik asit
 • Osmolarite
 • Elektrolitler

Kolay , Ucuz

Patolojinin yerini ve Etyolojiyi tanımlamaz

Böbrek hastalığını veya sistemik bir hastalığı haber verir

Uyarır

glomer l filtrasyon h z n n l lmesi
Glomerülfiltrasyon hızının ölçülmesi
 • Klerens ; Birim zamanda bir maddeden temizlenen kan veya plazma miktarını belirler
 • Kreatinin = Arg + glisin
 • Böbreğin konsentre etme yeteneğini gösterir
 • E. 0.9- 1.5 mg/dl ( serum )
 • K:0.7 – 1.3 mg /dl ( serum ) Maddenin % mg idrardaki miktarı
 • Maddenin % mg kandaki miktarı
 • İdrar hacmi = ml / dk
 • KreatiniKlerens
 • E : 20 -105
 • K .20-95
 • Böbrek yetmezliğini hakkında bilgi verir
 • Normalin ; % 20 -40 önemli böbrek yetmezliği

% 40 - 60 orta dereceli böbrek yetmezliği

% 60 – 80 hafif dereceli böbrek yetmezliği

slide10
Üre

Proteinlerin son yıkım ürünü

1.Pre - renal ; Üre yükselir , Kreatin değişmez

Dehidratasyon

Yüksek proteinli diyet

Protein yıkım artışı

Hemoraji

Açlık

Kortizol

2. Renal ; Üre düşer

Akut ve kronik böbrek yetmezliği

Azalmış renal kan akımı

3. Post -renal ; üre ve kreatinin yükselir

Üreter , Üretra , mesana tıkanması ( Taş , Tümör )

35 mg /dl ( serum )

slide11
Üre
 • Serum Üre / serum kreatinin = 12 - 20

Oranın azalması ; Üre azalır

 • ATN
 • Protein alımında düşüş
 • Kc hastalıkları

Oranın artışı; Kreatini normal, genelde üre artar

 • Yıkımın arttığı durumlar
 • Üremik hastalarda yüksek protein alımı
 • Kanama
protein ri
Proteinüri
 • Böbrek hastalıklarını tanımlamada en spesifik olanıdır.

Glemerülerproteinüriler = Albüminürü

En sık görülenidir

1.Diffüz böbrek hastalıkları = Diyabet

2.İmmün kompleks hastalıkları = Nefrotik Sendrom ,Pyelonefrit

Günlük protein atımı 1 gr üstünde

TübülerProteinüriler

1.Aminoasitüriler , Lizin , Argini , Sistein

2.Yanık , Pankreatit, nefrotoksik ilaçlar

3.Küçük protein yapıların geri emilim bozukluğu

Aşırı Üretim Proteinürisi

1.MultiplMyeloma ; Ben JonesProteinürüsi

PostrenalProtenüriler

1. Mesane Hastalıkları ; Enflamasyon , taş , Tümör

rik asit
Ürik asit
 • Pürin metabolizması son ürünü ,
 • Non –spesifik
 • Gut hastalığına yol açar
 • 4.5-7.5 mg /dl / gün

Hiperürisemi

1.Esansiyel ; aşırı üretim , salınım azalması

2.Nükleik asit turn- over artışı

3.Enzimatikdefektler ; Lesh – Nyhan Sendromu , PRPP sentetaz aktivite artışı

4.BY

5.Kurşun toksisitesi

6.Diüretikler

Hipoürisemi

1.Xo enzim defekti

2.Hepatosellüler hastalılar

3.Radyo opak maddeler

4.Rebasorsiyon bozukluğu

2 mg /dl / gün altına düşer